Vazul, Elizeus, Herta2024. június 15., szombat
India kendőzetlenül

Találkozásom a tibeti buddhista rend vezetőjével

2017.09.11.Balogh Boglárka
National Geographic Magyarország

Elgondolkodva kinézek Dehradún tibeti buddhista kolostorának az ablakán, gyermek szerzetesek gyülekeznek az udvaron, sokuk alig 6-7 éves.

Bár még mindig dühös vagyok Indiára a cseppet sem bizalomgerjesztő fogadtatásért, de ahogyan a meditálni készülő szerzetestanoncokat figyelem, újra figyelmeztetem magam, hogy a szélsőségek országában, ahol ma már 1,356 milliárd ember él, semmi sem lehetetlen. Egyik nap átvernek, másnap pedig házukba fogadnak, vagy megetetnek a 26 órás vonatúton.

Indiára egyszerűen nem lehet felkészülni, hisz minden perc egy újabb felfedezés, örömteli rácsodálkozás vagy éppen mélységes kiábrándulás.

Dehradún, ahová Delhi után érkezünk, hogy Arya útitársam kolostorban dolgozó, és az iskolában tanító édesanyját valamint Őszentsége Szakja Trizint meglátogassuk. A turisták által kedvelt város híres nemzetközileg elismert magas színvonalú oktatásáról. A zsúfolt, hangos városközponttól 12 kilométerre található Szakja centrum, melyhez az iskola is tartozik, nemcsak Őszentsége személyes kolostora, de ez a fő központja a tibeti buddhizmus ősi szakja ágának is. Azok, akik érdeklődéssel fordulnak Tibet, és annak vallási kultúrája felé a szakjapát, vagy szakját („színtelen föld”) a négy tibeti buddhista ág egyikeként ismerik, aminek képviselői olyan saját tantrikus hagyományok birtokosai és őrzői, amelyeket részben csak ez a vonal gyakorol.

Ha Nepálból Tibet délnyugati részén keresztül Lhaszába visz utunk, akkor lehetőségünk nyílik nemcsak a kék kendős házakkal tarkított Szakja-föld, de a kopár és sík területen emelkedő monumentális szakja kolostor meglátogatására is, amely Tibet legnagyobb vallási könyvtárát őrzi.

Azóta, amióta Khön Koncshog Gyalpo (1034-1102) az első szakja kolostor építését megkezdte, beszélhetünk tulajdonképpen a szakjapákról. Őt tekinthetjük a szakja iskola megalapítójának. Utódai a trónon a mai napig a Khön nemzetségből származnak, mely családot a Tiszta Fény Birodalmából a földre jött három isteni származású fiútestvértől eredeztetik.

A mostani Szakja Trizin, aki negyvenegyedik tagja a lámák töretlen vonalának, a tibetiek szerint isteninek vélt körülmények között látta meg a napvilágot 1945-ben.

A gyermek születése pillanatában szivárvány húzódott a házuk felett, a csecsemő nyelvére pedig egy különleges sáfránykeverékből már akkor a DHI betűket, a beszédet és a bölcsességet képviselő szimbólumot rajzolták.

Halkan benyitok a kolostor ajtaján, amihez a környék szegényeinek épült ingyenes kórház is tartozik, végigmegyek a dísztelen, fehérre meszelt folyosón, ahol legalább húsz ember vár a padokon és a padlóra terített gazdagon szőtt szőnyegen ülve arra, hogy velem együtt bebocsátást nyerjen Őszentségéhez. Tibeti zarándokok, akik hetekkel ezelőtt indultak el, hogy megtegyék a több ezer kilométeres utat, aminek során nemcsak a megérkezésre, hanem a testet és lelket egyaránt erősítő gyaloglásra is komoly hangsúlyt fektettek. Ruhájukon látszik, hogy sokuk a meditációs gyakorlat részeként bizonyos számú lépésenként teljes testtel a földre borult, hogy így fejezzék ki alázatukat és az engedelmességet. Némán megállok egy sarokban, és a meztelen lábú, nap cserzett nők és férfiak csendes áhítatát figyelem. Némelyik kisgyermeket tart az ölében, talán itt akarják hagyni őket. A szakja központ ugyanis mára egy több mint 250 szerzetestanoncot számláló virágzó közösségé nőtte ki magát. A legtöbben Tibetből, Indiából, és az utóbbi 2 évben a földrengés sújtotta Nepálból érkeztek a színvonalas oktatás és a jobb ellátás reményében. Ez utóbbiak, akik valóban eljutottak a kolostorig, a szerencsésebbek közé tartoznak. Katmandu és a nepáli falvak utcáit ugyanis a természeti katasztrófa után elárasztották gyermekcsempészek, akik a nincstelenné lett, kétségbeesett családokkal elhitették, hogy gyermekeik jó helyre, bentlakásos iskolába, vagy családokhoz kerülnek, holott a végállomás Mumbai bordélyházai, vagy éppen Rádzsasztán kőtermelő vidékei lettek. Mai napig több ezer kiszolgáltatott gyermek tűnik el évente nyomtalanul a fekete piacon, ami ellen senki semmit nem tesz vagy nem tehet.

Őszentségéhez egyórányi várakozás után hívnak be. A tágas, narancsszín posztóval díszített világos szobában, ahová belépek, egy kis emelvényen ott ül Szakja Trizin, gondolataiba merülve. Megtorpanok, majd a síri csendben összetett kézzel mélyen meghajolok.

Szakja Trizin rám néz, egy pillanatig vár, aztán összeérinti a tenyereit, alig észrevehetően biccent, majd int, hogy jöjjek közelebb. Felé lépek, és bár én magam nem vagyok hithű buddhista, az ősi hagyomány szerint átnyújtom neki a katát, a selyemből készült hófehér sálat, amelyet a követők tiszteletük és köszönetük jeleként, felajánlásképpen adnak szellemi vezetőjüknek. Őszentsége átveszi a sálat, szakértő mozdulatokkal a nyakam köré tekeri, majd egyszerű trónja elé mutat, hogy foglaljak helyet vele szemben.

Még mindig nem szól egy szót sem, csak barátságosan, de alaposan szemügyre vesz. Legalább fél órán keresztül ülünk némán mosolyogva egymással szemben. Néha rövidet bólint, mint aki konstatál valamit, de nem szól hozzám. Nem vagyok biztos benne, hogy illik-e bámulni Őszentségét olyan nyíltan, ahogy én teszem, de állom a pillantását, nézem a kerek arcát meg a finom metszésű szemeit, és önkéntelenül is azon morfondírozom, vajon igaz-e, amit a hívők rebesgetnek róla, hogy gondolatolvasó. Szakja Trizin végül megtöri a csendet, és azt mondja.

„Isten hozott újra Dehradúnban!” Majd most is hozzáteszi, mint sok évvel ezelőtt az első találkozásunk alkalmával, hogy mennyire szereti Magyarországot, nemegyszer tartott már ott előadást a hazai követőknek. Gyönyörű ország, szerencsés az, aki oda születik.

Aztán trónján hátradől, kissé nőies ujjait egymásba fonja, és félig lehunyt szemmel mesélni kezd arról, hogy bár nagyon hamar, hétéves korában, apja halálakor a Szakják vezetőjévé vált, a tisztség betöltése mégsem érte felkészületlenül, hisz már születésétől fogva intenzív filozófiai tanulmányokat és szellemi gyakorlatokat folytatott, sőt kisgyermekként részt vett egy héthónapos meditációs elvonuláson is. Teljes trónra emelésére 12 éves korában került sor. Ám alighogy a trónfoglalási ceremónia lezajlott, a kínaiak megszállták Tibetet, és a legtöbb vallási vezetővel együtt Őszentsége is menekülni kényszerült.

„Tudja, abban az időben nagyon feszült volt a hangulat Tibetben – néz rám Szakja Trizin egyenesen. – Az emberek nem beszéltek másról, csak a Khampákról és a kínaiakról, a kínaiakról és a Khampákról. A vallási vezetők többször is jóslatot kértek, amik egybehangzóan állították: Tibet el fog veszni, és borzalmas eseményeknek lesz majd tanúja a világ, de akkor még mindig nem akartuk a legrosszabbat elhinni. Aztán egy napon az indiai rádió bemondta, hogy Lhászában harcok törtek ki, és Őszentsége a Dalai Láma délkelet felé menekült. Ekkor vált mindenki számára világossá, hogy Tibet valóban elveszett. A Szakjából képtelenség volt elindulni, mert addigra már mindenütt kínai kémek működtek, így közzétettem, hogy újabb elvonulásra készülök a kolostor közelében lévő remetebarlangba. Ott találkoztam a nővéremmel és a nagynénémmel, majd indultunk tovább az éjszaka folyamán. A határhoz öt nap alatt biztonságosan megérkeztünk, csapatunk mindössze nyolc főből állt. A sietős távozásunk, valamint a tragikus körülmények miatt az évszázadok alatt összegyűjtött tibeti szent ereklyékből, amely a Szakjában a tulajdonunkban voltak, semmit sem tudtunk magunkkal menekíteni.”

Indiában aztán Szakja Trizin tovább folytatta vallási, logikai és filozófiai tanulmányait, később pedig irodalom-, nyelvtan-, számtan- és angolórákat is vett. Huszonkét éves korában már négyszáz szerzetes és száz gyakorló buddhista előtt tartott előadást, majd a következő év elején megalapította a Szakja Rehabilitációs települést, kilencszáz Szakjából érkezett menekült számára. 1974 őszén indult el az első nyugati látogatására, négy hónap alatt bejárta Svájcot, Angliát, Kanadát, az Egyesült Államokat, valamint Japánt, ahol vallási tanításokat adott át, és tibeti menekültekkel, nyugati buddhistákkal találkozott. 1986-ban hazánkba is eljutott, ahol létrehozta a magyar szakjapa közösséget, amely mára hivatalosan bejegyzett egyházként működik. Ezt követően még két újabb látogatást tett Magyarországon, több száz embernek tartott tanításokat, beavatásokat. Jelenléte nagymértékben elősegítette a magyarországi buddhizmus fejlődését.

A szoba magas ablakain keresztül sápadt derengés szűrődik be odakintről. Tisztán látom a Himalája lábát, ahogy az alacsony trón előtt ülök. A hegyre épült, színes zászlós házak úgy festetnek Szakja Trizin mögött, mint valami színpadi díszlet. Őszentsége az egyórás beszélgetés után újra csendes lesz, megértem: a személyes audienciának vége. Halkan felállok, kezeimet összeteszem, mélyen meghajolok, és anélkül, hogy megfordulnék, kihátrálok a szobából.

A kolostorhoz tartozó buddhista iskolában a tanítványok már ebédre készülnek. Mindannyian sorban ülnek, fémtányér és pohár áll előttük a földön, majd amikor észrevesznek, vidáman integetnek, hogy tartsak velük én is. Odasétálok, elveszem a felém siető, szélesen mosolygó kisfiútól az ebédemet, és leülök közéjük a földre.

Hozzászólások

Indiai kitérő – ami a blogból kimaradt

Indiai kitérő – ami a blogból kimaradt

Szerencsére már régen megtanultam, hogy hiába a hetekig tartó gondos szervezés egy-egy utazás előtt, a legkülönösebb történetek mindig a váratlan helyzetekből adódnak.

Kannibalizmus avagy India szadhui

Kannibalizmus avagy India szadhui

Három hónapja tartó indiai utamnak utolsó állomására, Uttar Pradesh állam legősibb városába, Varanasiba érkezem.

Éjszaka a Thár-sivatagban

Éjszaka a Thár-sivatagban

Tevém, Lilu - neve zöldet jelent, mert a monszun havában született, amikor újra minden kivirul -, békésen tűri, hogy mocorgok a hátán.

Vendég voltam a maharadzsa palotájában

Vendég voltam a maharadzsa palotájában

Dzsaipur leghíresebb és a világ ötödik legdrágább lakosztályával rendelkező szállója, a Raj Palace nem hiába vált a vagyonos sejkek és üzletemberek egyik kedvenc rezidenciájává.

India különleges szentélyei

India különleges szentélyei

Az ősi indiai mitológia szerint 33 millió isten és istennő szövi a hindu sorosok fonalát, nem csoda hát, hogy a hívők több ezer templomot szenteltek az imádatukra.

National Geographic 2024. júniusi címlap

Előfizetés

A nyomtatott magazinra,
12 hónapra

15 900 Ft

Korábbi számok

National Geographic 2010. januári címlapNational Geographic 2010. februári címlapNational Geographic 2010. márciusi címlapNational Geographic 2010. áprilisi címlapNational Geographic 2010. májusi címlapNational Geographic 2010. júniusi címlapNational Geographic 2010. júliusi címlapNational Geographic 2010. augusztusi címlapNational Geographic 2010. szeptemberi címlapNational Geographic 2010. októberi címlapNational Geographic 2010. novemberi címlapNational Geographic 2010. decemberi címlapNational Geographic 2011. januári címlapNational Geographic 2011. februári címlapNational Geographic 2011. márciusi címlapNational Geographic 2011. áprilisi címlapNational Geographic 2011. májusi címlapNational Geographic 2011. júniusi címlapNational Geographic 2011. júliusi címlapNational Geographic 2011. augusztusi címlapNational Geographic 2011. szeptemberi címlapNational Geographic 2011. októberi címlapNational Geographic 2011. novemberi címlapNational Geographic 2011. decemberi címlapNational Geographic 2012. januári címlapNational Geographic 2012. februári címlapNational Geographic 2012. márciusi címlapNational Geographic 2012. áprilisi címlapNational Geographic 2012. májusi címlapNational Geographic 2012. júniusi címlapNational Geographic 2012. júliusi címlapNational Geographic 2012. augusztusi címlapNational Geographic 2012. szeptemberi címlapNational Geographic 2012. októberi címlapNational Geographic 2012. novemberi címlapNational Geographic 2012. decemberi címlapNational Geographic 2013. januári címlapNational Geographic 2013. februári címlapNational Geographic 2013. márciusi címlapNational Geographic 2013. áprilisi címlapNational Geographic 2013. májusi címlapNational Geographic 2013. júniusi címlapNational Geographic 2013. júliusi címlapNational Geographic 2013. augusztusi címlapNational Geographic 2013. szeptemberi címlapNational Geographic 2013. októberi címlapNational Geographic 2013. novemberi címlapNational Geographic 2013. decemberi címlapNational Geographic 2014. januári címlapNational Geographic 2014. februári címlapNational Geographic 2014. márciusi címlapNational Geographic 2014. áprilisi címlapNational Geographic 2014. májusi címlapNational Geographic 2014. júniusi címlapNational Geographic 2014. júliusi címlapNational Geographic 2014. augusztusi címlapNational Geographic 2014. szeptemberi címlapNational Geographic 2014. októberi címlapNational Geographic 2014. novemberi címlapNational Geographic 2014. decemberi címlapNational Geographic 2015. januári címlapNational Geographic 2015. februári címlapNational Geographic 2015. márciusi címlapNational Geographic 2015. áprilisi címlapNational Geographic 2015. májusi címlapNational Geographic 2015. júniusi címlapNational Geographic 2015. júliusi címlapNational Geographic 2015. augusztusi címlapNational Geographic 2015. szeptemberi címlapNational Geographic 2015. októberi címlapNational Geographic 2015. novemberi címlapNational Geographic 2015. decemberi címlapNational Geographic 2016. januári címlapNational Geographic 2016. februári címlapNational Geographic 2016. márciusi címlapNational Geographic 2016. áprilisi címlapNational Geographic 2016. májusi címlapNational Geographic 2016. júniusi címlapNational Geographic 2016. júliusi címlapNational Geographic 2016. augusztusi címlapNational Geographic 2016. szeptemberi címlapNational Geographic 2016. októberi címlapNational Geographic 2016. novemberi címlapNational Geographic 2016. decemberi címlapNational Geographic 2017. januári címlapNational Geographic 2017. februári címlapNational Geographic 2017. márciusi címlapNational Geographic 2017. áprilisi címlapNational Geographic 2017. májusi címlapNational Geographic 2017. júniusi címlapNational Geographic 2017. júliusi címlapNational Geographic 2017. augusztusi címlapNational Geographic 2017. szeptemberi címlapNational Geographic 2017. októberi címlapNational Geographic 2017. novemberi címlapNational Geographic 2017. decemberi címlapNational Geographic 2018. januári címlapNational Geographic 2018. februári címlapNational Geographic 2018. márciusi címlapNational Geographic 2018. áprilisi címlapNational Geographic 2018. májusi címlapNational Geographic 2018. júniusi címlapNational Geographic 2018. júliusi címlapNational Geographic 2018. augusztusi címlapNational Geographic 2018. szeptemberi címlapNational Geographic 2018. októberi címlapNational Geographic 2018. novemberi címlapNational Geographic 2018. decemberi címlapNational Geographic 2019. januári címlapNational Geographic 2019. februári címlapNational Geographic 2019. márciusi címlapNational Geographic 2019. áprilisi címlapNational Geographic 2019. májusi címlapNational Geographic 2019. júniusi címlapNational Geographic 2019. júliusi címlapNational Geographic 2019. augusztusi címlapNational Geographic 2019. szeptemberi címlapNational Geographic 2019. októberi címlapNational Geographic 2019. novemberi címlapNational Geographic 2019. decemberi címlapNational Geographic 2020. januári címlapNational Geographic 2020. februári címlapNational Geographic 2020. márciusi címlapNational Geographic 2020. áprilisi címlapNational Geographic 2020. májusi címlapNational Geographic 2020. júniusi címlapNational Geographic 2020. júliusi címlapNational Geographic 2020. augusztusi címlapNational Geographic 2020. szeptemberi címlapNational Geographic 2020. októberi címlapNational Geographic 2020. novemberi címlapNational Geographic 2020. decemberi címlapNational Geographic 2021. januári címlapNational Geographic 2021. februári címlapNational Geographic 2021. márciusi címlapNational Geographic 2021. áprilisi címlapNational Geographic 2021. májusi címlapNational Geographic 2021. júniusi címlapNational Geographic 2021. júliusi címlapNational Geographic 2021. augusztusi címlapNational Geographic 2021. szeptemberi címlapNational Geographic 2021. októberi címlapNational Geographic 2021. novemberi címlapNational Geographic 2021. decemberi címlapNational Geographic 2022. januári címlapNational Geographic 2022. februári címlapNational Geographic 2022. márciusi címlapNational Geographic 2022. áprilisi címlapNational Geographic 2022. májusi címlapNational Geographic 2022. júniusi címlapNational Geographic 2022. júliusi címlapNational Geographic 2022. augusztusi címlapNational Geographic 2022. szeptemberi címlapNational Geographic 2022. októberi címlapNational Geographic 2022. novemberi címlapNational Geographic 2022. decemberi címlapNational Geographic 2023. januári címlapNational Geographic 2023. februári címlapNational Geographic 2023. márciusi címlapNational Geographic 2023. áprilisi címlapNational Geographic 2023. májusi címlapNational Geographic 2023. júniusi címlapNational Geographic 2023. júliusi címlapNational Geographic 2023. augusztusi címlapNational Geographic 2023. októberi címlapNational Geographic 2023. novemberi címlapNational Geographic 2023. decemberi címlapNational Geographic 2024. januári címlapNational Geographic 2024. februári címlapNational Geographic 2024. márciusi címlapNational Geographic 2024. áprilisi címlapNational Geographic 2024. májusi címlapNational Geographic 2024. júniusi címlap

Hírlevél feliratkozás

Kérjük, erősítsd meg a feliratkozásod az e-mailben kapott linkre kattintva!

Kövess minket