Helga, Évald2022. október 03., hétfő
Kultúra

155 éve történt – a pákozdi csata

National Geographic Magyarország

A magyar honvédelem napját ünnepeljük minden évben szeptember 29-én, a pákozdi csata évfordulóján. A 155 évvel ezelőtti események kapcsán most az előzményekre hívjuk fel a figyelmet.

A horvát-magyar ellenségeskedés nem volt jellemző az elmúlt évezred során. Horvátország a magyar királyság, pontosabban a magyar korona országai közé tartozott, de autonóm módon kormányozta magát, perszonálunióban Magyarországgal. A két, önálló nemességgel rendelkező Kárpát-medencei nemzet vállvetve küzdött a törökök ellen évszázadokon keresztül. A két ország egyaránt hősként tiszteli a két Zrínyi Miklóst (a szigetvári hőst, illetve a költő-hadvezért), s a Frangepán (horvátul: Frankopan) család is beírta a nevét a magyar és a horvát történelemkönyvekbe.

A XIX. században, az éledező nacionalizmusok korában azonban szétválni látszott a két nemzet útja. Magyarországon a polgári forradalom 1848 márciusában erőteljes függetlenségi törekvésekkel párosult, amit a horvátok gyanakodva szemléltek. Kezdetben csak figyeltek, de néhány hónap múlva szervezkedni kezdtek, s ennek a mozgalomnak az élére Jellasics horvát bán állt. Jellasics a Batthyány-kormány egyik fő ellenségének számított, és a bécsi udvar folyamatosan bujtogatta a délszláv tábornokot.

A magyar kormány kompromisszumra készült, és 1848 augusztusában kísérletet tett arra, hogy elhárítsa a készülődő horvát támadást, amelyről Batthyányék is tudomást szereztek. A magyar kabinet ezért augusztus 27-én olyan nyilatkozatot tett, hogy hajlandó elismerni Horvátország függetlenségét, az ország teljes elszakadását is. Batthyány, a kormányfő még aznap a „haza bölcsét”, Deák Ferenc igazságügyi minisztert küldte Bécsbe azzal az utasítással, hogy Magyarország kész elismerni Jellasics bánságát és Horvátország elszakadását, ha Bécs visszatartja Jellasicsot. (Érdekes, hogy már ekkor felmerült a későbbi, a szabadságharc leverése utáni, 1867-es kiegyezés egyik legfontosabb pontja, vagyis Batthyány és Deák hajlandó lett volna lemondani az önálló magyar had- és pénzügyminisztériumról is.)

Deák küldetése azonban nem járt sikerrel: a bécsi udvar ekkor már a harctéren szerette volna eldönteni a küzdelmet, nem a tárgyalóasztalnál, így nem is fogadták a minisztert. (Augusztusban ugyanis leverték a prágai felkelést, és az olasz szabadságmozgalom is hanyatlóban volt, a Habsburgok joggal hihették, hogy a magyarokkal is könnyen elbánnak.) A nemzetközi erőviszonyok nem kedveztek tehát a magyar függetlenségi törekvéseknek, és Jellasics tovább folytatta provokációit.

Így például 1848. augusztus 31-én Jellasics bevonult Fiuméba, és megszállta a várost. A magyar haderő ezt kezdetben tétlenül szemlélte. Szeptember 10-én lemondott az első felelős magyar kormány, és ezen a napon gróf Teleki Ádám, a dunántúli sereg új parancsnoka a Drávától, a horvát határtól Keszthelyig vonult vissza, mert nem akart a bánnal csatározásokba keveredni.

Szeptember 11-én így Jellasics gond nélkül átlépte a Drávát, és megindult a főváros ellen. A támadás hírére lemondott Batthyány, aki egyúttal egy új kormány összeállításán fáradozott, és népfelkelést hirdetett a Dunántúlon. Szeptember 15-én Batthyány a képviselőház elé tárta Teleki árulását, és javasolta, hogy István nádor vegye át a hatalmat. Ezt a törvényhozás jóvá is hagyta, de a nádor mellé választott egy hattagú bizottságot. Ez lett a későbbi Honvédelmi Bizottmány, amelynek élére kerülve fokozatosan Kossuth vette át a hatalmat Magyarországon. Másnap Batthyány ismét lemondott a miniszterelnökségről, és ekkor választották be Kossuthot és Nyáry Pált a bizottmányba.

Miután a bécsi udvar figyelmeztette a nádort, hogy ne álljon ellen Jellasicsnak, István főherceg, a Habsburg család tagja szeptember 22-én elhagyta Magyarországot.

Két nap múlva Kossuth toborzóútra indult az Alföldre, de szeptember 26-án már Jellasics bevonult Székesfehérvárra. Magyar oldalon újabb zavart keltett, hogy szeptember 25-én Bécsben gróf Lamberg Ferenc altábornagyot nevezték ki a hadsereg főparancsnokává. Szeptember 27-én a magyar képviselőház Kossuth javaslatára érvénytelenítette Lamberg kinevezését, a sereget pedig ellenállásra szólította fel Jellasiccsal szemben. A pesti nép szeptember 28-án a hajóhídon megölte Lamberget, ezzel a liberális nemességet is kész helyzet elé állítva.

Szeptember 28-án, egy nappal a sorsdöntő összecsapás előtt a magyar országgyűlés küldöttei érkeztek a pákozdi táborba, ahol a sereget biztatták az ütközet megvívására. Másnap, szeptember 29-én Pákozd és Sukoró között megütközött Jellasiccsal a honvédsereg, és győzelmet aratott a bán felett. Jellasics ekkor háromnapos fegyverszünetet kért, amelyet Móga altábornagy, a magyar sereg vezére meg is adott. Jellasics ekkor a menekülést választotta. Miután a népfelkelők a horvátországi visszaút lehetőségét elvágták előle, Komárom vára pedig Klapka György első komolyabb (akkor még inkább katonadiplomáciainak minősíthető) küldetése hatására a magyarok mellé állt, ezért Jellasics október elsején kénytelen volt Bécsig hátrálni. Október harmadikától kezdte csak meg az üldözését Móga, de akkor sem lépett fel támadólag, mert Jellasicsot a bécsi udvar október negyedikén a magyarországi hadak főparancsnokává nevezte ki.

A pákozdi csata így a magyar honvédsereg egyik legfényesebb diadala lett ugyan, de a politikusok és a hadvezérek képtelenek voltak kihasználni az ebből adódó történelmi lehetőségeket. Bécsben ugyan pár nap múlva forradalom tört ki, de a magyar sereg későn reagált, és amikor a forradalmi megmozdulás támogatására indult, akkor már késő volt: október 30-án Schwechatnál vereséget szenvedett. Ezután még közel egy évig folyt a küzdelem a reakció és a forradalmi erők között, végül azonban a Szent Szövetség kereteit nem tudta a gyenge Magyarország széttörni: az osztrák és az orosz seregek 1849-ben leverték a szabadságharcot.

Hozzászólások

Évezredeken át építettek mesterséges szigeteket Britannia lakói

Évezredeken át építettek mesterséges szigeteket Britannia lakói

A crannogok eredetileg tanyák voltak, később viszont az előkelők buliszigeteivé váltak.

Nem csak az istenek eledele volt a csokoládé

Nem csak az istenek eledele volt a csokoládé

Az uralkodó elképzelés szerint a csokoládé, az „istenek eledele” fogyasztása a maja elit kiváltsága volt, ám egy új vizsgálat ezt cáfolja.

A régi magyar széppróza mestere

A régi magyar széppróza mestere

A 18. századi magyar prózairodalom legnagyobb alakja

Egy úszó vár maradványaira bukkantak

Egy úszó vár maradványaira bukkantak

Az erődszerű hajó roncsát az 1970-es években találták meg, de még most is zajlanak a feltárások.

Korhadó padló buktatta le a nácik ellenségeit

Korhadó padló buktatta le a nácik ellenségeit

A norvégiai Bergen egyik legfőbb nevezetessége a Bryggen. A régi, fából épült városrész középkori eredetű, de modern történelme is igen izgalmas.

National Geographic 2022. szeptemberi címlap

Előfizetés

A nyomtatott magazinra,
12 hónapra

11 600 Ft

Korábbi számok

National Geographic 2010. januári címlapNational Geographic 2010. februári címlapNational Geographic 2010. márciusi címlapNational Geographic 2010. áprilisi címlapNational Geographic 2010. májusi címlapNational Geographic 2010. júniusi címlapNational Geographic 2010. júliusi címlapNational Geographic 2010. augusztusi címlapNational Geographic 2010. szeptemberi címlapNational Geographic 2010. októberi címlapNational Geographic 2010. novemberi címlapNational Geographic 2010. decemberi címlapNational Geographic 2011. januári címlapNational Geographic 2011. februári címlapNational Geographic 2011. márciusi címlapNational Geographic 2011. áprilisi címlapNational Geographic 2011. májusi címlapNational Geographic 2011. júniusi címlapNational Geographic 2011. júliusi címlapNational Geographic 2011. augusztusi címlapNational Geographic 2011. szeptemberi címlapNational Geographic 2011. októberi címlapNational Geographic 2011. novemberi címlapNational Geographic 2011. decemberi címlapNational Geographic 2012. januári címlapNational Geographic 2012. februári címlapNational Geographic 2012. márciusi címlapNational Geographic 2012. áprilisi címlapNational Geographic 2012. májusi címlapNational Geographic 2012. júniusi címlapNational Geographic 2012. júliusi címlapNational Geographic 2012. augusztusi címlapNational Geographic 2012. szeptemberi címlapNational Geographic 2012. októberi címlapNational Geographic 2012. novemberi címlapNational Geographic 2012. decemberi címlapNational Geographic 2013. januári címlapNational Geographic 2013. februári címlapNational Geographic 2013. márciusi címlapNational Geographic 2013. áprilisi címlapNational Geographic 2013. májusi címlapNational Geographic 2013. júniusi címlapNational Geographic 2013. júliusi címlapNational Geographic 2013. augusztusi címlapNational Geographic 2013. szeptemberi címlapNational Geographic 2013. októberi címlapNational Geographic 2013. novemberi címlapNational Geographic 2013. decemberi címlapNational Geographic 2014. januári címlapNational Geographic 2014. februári címlapNational Geographic 2014. márciusi címlapNational Geographic 2014. áprilisi címlapNational Geographic 2014. májusi címlapNational Geographic 2014. júniusi címlapNational Geographic 2014. júliusi címlapNational Geographic 2014. augusztusi címlapNational Geographic 2014. szeptemberi címlapNational Geographic 2014. októberi címlapNational Geographic 2014. novemberi címlapNational Geographic 2014. decemberi címlapNational Geographic 2015. januári címlapNational Geographic 2015. februári címlapNational Geographic 2015. márciusi címlapNational Geographic 2015. áprilisi címlapNational Geographic 2015. májusi címlapNational Geographic 2015. júniusi címlapNational Geographic 2015. júliusi címlapNational Geographic 2015. augusztusi címlapNational Geographic 2015. szeptemberi címlapNational Geographic 2015. októberi címlapNational Geographic 2015. novemberi címlapNational Geographic 2015. decemberi címlapNational Geographic 2016. januári címlapNational Geographic 2016. februári címlapNational Geographic 2016. márciusi címlapNational Geographic 2016. áprilisi címlapNational Geographic 2016. májusi címlapNational Geographic 2016. júniusi címlapNational Geographic 2016. júliusi címlapNational Geographic 2016. augusztusi címlapNational Geographic 2016. szeptemberi címlapNational Geographic 2016. októberi címlapNational Geographic 2016. novemberi címlapNational Geographic 2016. decemberi címlapNational Geographic 2017. januári címlapNational Geographic 2017. februári címlapNational Geographic 2017. márciusi címlapNational Geographic 2017. áprilisi címlapNational Geographic 2017. májusi címlapNational Geographic 2017. júniusi címlapNational Geographic 2017. júliusi címlapNational Geographic 2017. augusztusi címlapNational Geographic 2017. szeptemberi címlapNational Geographic 2017. októberi címlapNational Geographic 2017. novemberi címlapNational Geographic 2017. decemberi címlapNational Geographic 2018. januári címlapNational Geographic 2018. februári címlapNational Geographic 2018. márciusi címlapNational Geographic 2018. áprilisi címlapNational Geographic 2018. májusi címlapNational Geographic 2018. júniusi címlapNational Geographic 2018. júliusi címlapNational Geographic 2018. augusztusi címlapNational Geographic 2018. szeptemberi címlapNational Geographic 2018. októberi címlapNational Geographic 2018. novemberi címlapNational Geographic 2018. decemberi címlapNational Geographic 2019. januári címlapNational Geographic 2019. februári címlapNational Geographic 2019. márciusi címlapNational Geographic 2019. áprilisi címlapNational Geographic 2019. májusi címlapNational Geographic 2019. júniusi címlapNational Geographic 2019. júliusi címlapNational Geographic 2019. augusztusi címlapNational Geographic 2019. szeptemberi címlapNational Geographic 2019. októberi címlapNational Geographic 2019. novemberi címlapNational Geographic 2019. decemberi címlapNational Geographic 2020. januári címlapNational Geographic 2020. februári címlapNational Geographic 2020. márciusi címlapNational Geographic 2020. áprilisi címlapNational Geographic 2020. májusi címlapNational Geographic 2020. júniusi címlapNational Geographic 2020. júliusi címlapNational Geographic 2020. augusztusi címlapNational Geographic 2020. szeptemberi címlapNational Geographic 2020. októberi címlapNational Geographic 2020. novemberi címlapNational Geographic 2020. decemberi címlapNational Geographic 2021. januári címlapNational Geographic 2021. februári címlapNational Geographic 2021. márciusi címlapNational Geographic 2021. áprilisi címlapNational Geographic 2021. májusi címlapNational Geographic 2021. júniusi címlapNational Geographic 2021. júliusi címlapNational Geographic 2021. augusztusi címlapNational Geographic 2021. szeptemberi címlapNational Geographic 2021. októberi címlapNational Geographic 2021. novemberi címlapNational Geographic 2021. decemberi címlapNational Geographic 2022. januári címlapNational Geographic 2022. februári címlapNational Geographic 2022. márciusi címlapNational Geographic 2022. áprilisi címlapNational Geographic 2022. májusi címlapNational Geographic 2022. júniusi címlapNational Geographic 2022. júliusi címlapNational Geographic 2022. augusztusi címlapNational Geographic 2022. szeptemberi címlap

Hírlevél feliratkozás

Kérjük, erősítsd meg a feliratkozásod az e-mailben kapott linkre kattintva!

Kövess minket