Rudolf, Izidóra2024. április 17., szerda
Kultúra

Wesselényi és a reformkor

National Geographic Magyarország

1796. december 30-án látta meg a napvilágot báró Wesselényi Miklós a partiumi Közép-Szolnok megyében, Zsibón. (Ez a település ma Romániában található.) Az első reformnemzedék kiemelkedő alakjára, az „árvízi hajósra” emlékezünk most.

Wesselényi Miklós szüleinek tizenegy gyermeke volt, de csak Miklós érte meg a felnőttkort. Ennek ellenére nem féltették, kemény nevelést kapott. Kitűnően lovagolt, úszott, vívott, birkózott és nevezetes vadász is vált belőle.

Lovak és szabadtéri sportok

A lovak iránti szeretete már kisgyermek korában megmutatkozott. Egy alkalommal a saját édesapja dobta fel egy ló hátára, hogy megfékezze a szilaj mént. A hazai lótenyésztés és lóversenyeztetés sokat köszönhet Széchenyi Istvánnak és neki. Úgy gondolták, hogy a lótenyésztés érdekében kell lóversenyeket rendezni. Elkészítették a versenyszabályokat, mely szerint: „amely lónak feje legelőbb éri a jutalom tzél lineáját az a nyertes”.1827-ben tartották az első versenyt, melynek első futamát Wesselényi „Al Borák” nevű lova nyerte meg.

A magyar szabadtéri sportok kezdete is e két jeles férfiúra vezethető vissza. Wesselényi úgy gondolta, hogy nálunk nagyon keveset ügyelnek a testnevelésre. A nyugati népekkel összehasonlítva a magyaroknál óriásinak találta a lemaradást. Esterházy Miksa volt az, aki ezt a gondolatmenetet továbbvitte és hozzálátott gyakorlati megvalósításához.

Politikai élet

Wesselényi Miklós az első reformnemzedék egyik legnagyobb alakja volt. Ez a generáció – élén Széchenyivel, Kölcseyvel (a Himnusz költőjével, aki politikusként is komoly szerepet játszott a reformkorban) és a zsibói báróval – az ország modernizációját és polgáriasodását akarta megvalósítani. Wesselényi egyébként a politikai életbe az 1817. évi erdélyi ínség-segélyakció egyik szervezőjeként kapcsolódott be.

A zsibói báró 1820-ban ismerkedett meg Széchenyivel, akivel mély barátságot kötött. Közösen utaztak Nyugat-Európába, tapasztalataikat mindketten könyv formájában jelentették meg. Wesselényi, 1833-ban Lipcsében adatta ki gondolatait Balítéletekről címmel. A cenzúra miatt kellett külföldön megjelentetnie ezt a szép, ékes magyar nyelven írott művet.

Művében felhívja a nemesség figyelmét helytelen elképzeléseire és életmódjára. Úgy gondolta: a nemesek egyáltalán nem ismerik hazájukat, és nem érdekli őket, hogy e haza irányában kötelességeik is vannak. Nagyon fontosnak tartotta, hogy a nemzet összes tagját, nemest és nem nemest, magyart és nem magyart hazafivá, polgárrá kell emelni. „Hazafit s polgárt, csak ezt kell minden emberből nevelni!”

Érdekegyesítést akart, úgy gondolta: a nemességnek le kell mondania jogainak egy részéről a jobbágyok javára, mert igazságtalan, hogy az ország lakosságának 90 százaléka dolgozzon a maradék 10 százalék jólétéért, úgy, hogy semmi joguk sincs.

Erdély és Magyarország

Neki köszönhetően került az érdeklődés középpontjába Magyarország és Erdély uniójának kérdése. Programja sok tekintetben hasonlított Széchenyi elképzeléseire, amelyet a gróf „Hitel” című munkájában fogalmazott meg. „Érzésünk és látásunk egyformasága oly nagy, hogy egész darabokat, sőt konstrukciókat is találok, melyek az enyimben is megvannak….” – írta Wesselényi.

Wesselényi azonban radikálisabb volt, mint Széchenyi, ennek következtében politikai pályájuk szétvált: „Lelked tisztaságáról bizonyos vagyok (…), de látom, útjainkban elágazunk” – mondta Széchenyi 1831-ben.

Wesselényi óriási érdeme között tartjuk számon, hogy a magyar országgyűlés hangulatát, az ott felvetett kérdéseket közvetítette Erdélybe. Erdélyi birtokosnak született, de később Magyarországon, Szatmár megyében is vásárolt földeket, így mind a két országgyűlésnek a tagjává vált. Mint a helybéli ellenzék vezére, nagy szerepe volt abban, hogy 23 év után ismét összehívták az erdélyi országgyűlést. A király, látva az ellenzék erősödését, 1835-ben feloszlatta a diétát, Wesselényi ellen pedig hűtlenségi pert indítottak, amiért az a kormányt kritizálta. A per évekig húzódott, Wesselényi védői között találjuk Kölcsey Ferencet és Deák Ferencet, akik bebizonyították, hogy a kormány bírálata nem egyenlő a király bírálatával, így a zsibói bárónak sikerült elkerülnie a halálbüntetést.

Az árvízi hajós

Wesselényi börtönbevonulása előtt, a pesti árvíz idején óriási részt vállalt a lakosság megmentésében. 1838. március 15-én a jégzajló Duna megrekedt a Csepel-szigetnél és átszakította a pesti védgátat, a jeges víz elöntötte a várost, az ódon házak nagy részét összedöntötte. Wesselényi saját hajóján éjjel-nappal, fáradhatatlanul járta az utcákat, hogy segítséget nyújtson a bajbajutott embereknek.

Wesselényi pere 1839-ben fejeződött be. Három év börtönbüntetést kapott, ami a reformkori börtönviszonyokat tekintve a lassú halálos ítéletet jelentette. Már néhány hónap elteltével kiújult a báró szembetegsége, csak Széchenyi és Deák közbenjárásának köszönhette, hogy ideiglenesen kiengedték a graefenbergi hidegvíz-gyógyintézetbe, egészsége helyreállítása végett, de kötelezettséget kellett vállalnia, hogy amint szemének épségét visszanyeri, önként visszavonul a börtönbe, hátralévő büntetését letölteni.

Az 1839-40-es országgyűlés amnesztia törvényének köszönhetően véglegesen szabadlábra került, de az aktív politikai életből mégis szinte teljesen sikerült kikapcsolni, hiszen 1844-ben elvesztette látását.

Utolsó évek

1843-ban jelent meg a Szózat a magyar és szláv nemzetiség ügyében című műve, melyben kifejtette, hogy a „jogkiterjesztő alkotmányosság” révén a nemzetiségeket is részesíteni kell az alkotmányos vívmányokban, erre pedig az orosz cári birodalom terjeszkedő politikája miatt van szükség, hiszen könnyen a magyarok ellen fordíthatja a Kárpát-medence szláv etnikumait.

1848-ban a vak és beteg Wesselényinek nagy szerepe volt abban, hogy a kolozsvári országgyűlés kimondja Erdély unióját, majd ő irányította a Partium visszacsatolását. Ám a fegyveres harctól idegenkedett, úgy gondolta: „A forradalom az a híd, amelyen keresztül az abszolutizmus visszatérhet”. A vészterhes időszakot, a szabadságharc leverése utáni periódust Graefenbergben töltötte. 1850-ben tüdőgyulladást kapott, ebből a betegségéből többé már nem épült fel, s Pesten hunyt el még ugyanezen esztendő áprilisában.

Meglepő helyen került elő Nagy Sándor képmása

Meglepő helyen került elő Nagy Sándor képmása

A római korból származó leletet amatőr fémkeresők találták meg.

Több száz éves orvosi protézist találtak

Több száz éves orvosi protézist találtak

A tárgy egy szájpadhasadékkal küzdő férfi számára készült.

Megkötözve, élve temettek el nőket az őskorban

Megkötözve, élve temettek el nőket az őskorban

Különös, újkőkori szertartás emlékeit azonosították Európában.

Több száz leletet rejtett egy ősi, kínai sír

Több száz leletet rejtett egy ősi, kínai sír

A nyughely egy 3000 éve elhunyt előkelő nő számára készült.

Újabb káprázatos falfestményeket találtak Pompejiben

Újabb káprázatos falfestményeket találtak Pompejiben

A faliképek valószínűleg különleges élményt nyújtottak a pislákoló fényekben, a borgőzös vacsorák során.

National Geographic 2024. áprilisi címlap

Előfizetés

A nyomtatott magazinra,
12 hónapra

15 900 Ft

Korábbi számok

National Geographic 2010. januári címlapNational Geographic 2010. februári címlapNational Geographic 2010. márciusi címlapNational Geographic 2010. áprilisi címlapNational Geographic 2010. májusi címlapNational Geographic 2010. júniusi címlapNational Geographic 2010. júliusi címlapNational Geographic 2010. augusztusi címlapNational Geographic 2010. szeptemberi címlapNational Geographic 2010. októberi címlapNational Geographic 2010. novemberi címlapNational Geographic 2010. decemberi címlapNational Geographic 2011. januári címlapNational Geographic 2011. februári címlapNational Geographic 2011. márciusi címlapNational Geographic 2011. áprilisi címlapNational Geographic 2011. májusi címlapNational Geographic 2011. júniusi címlapNational Geographic 2011. júliusi címlapNational Geographic 2011. augusztusi címlapNational Geographic 2011. szeptemberi címlapNational Geographic 2011. októberi címlapNational Geographic 2011. novemberi címlapNational Geographic 2011. decemberi címlapNational Geographic 2012. januári címlapNational Geographic 2012. februári címlapNational Geographic 2012. márciusi címlapNational Geographic 2012. áprilisi címlapNational Geographic 2012. májusi címlapNational Geographic 2012. júniusi címlapNational Geographic 2012. júliusi címlapNational Geographic 2012. augusztusi címlapNational Geographic 2012. szeptemberi címlapNational Geographic 2012. októberi címlapNational Geographic 2012. novemberi címlapNational Geographic 2012. decemberi címlapNational Geographic 2013. januári címlapNational Geographic 2013. februári címlapNational Geographic 2013. márciusi címlapNational Geographic 2013. áprilisi címlapNational Geographic 2013. májusi címlapNational Geographic 2013. júniusi címlapNational Geographic 2013. júliusi címlapNational Geographic 2013. augusztusi címlapNational Geographic 2013. szeptemberi címlapNational Geographic 2013. októberi címlapNational Geographic 2013. novemberi címlapNational Geographic 2013. decemberi címlapNational Geographic 2014. januári címlapNational Geographic 2014. februári címlapNational Geographic 2014. márciusi címlapNational Geographic 2014. áprilisi címlapNational Geographic 2014. májusi címlapNational Geographic 2014. júniusi címlapNational Geographic 2014. júliusi címlapNational Geographic 2014. augusztusi címlapNational Geographic 2014. szeptemberi címlapNational Geographic 2014. októberi címlapNational Geographic 2014. novemberi címlapNational Geographic 2014. decemberi címlapNational Geographic 2015. januári címlapNational Geographic 2015. februári címlapNational Geographic 2015. márciusi címlapNational Geographic 2015. áprilisi címlapNational Geographic 2015. májusi címlapNational Geographic 2015. júniusi címlapNational Geographic 2015. júliusi címlapNational Geographic 2015. augusztusi címlapNational Geographic 2015. szeptemberi címlapNational Geographic 2015. októberi címlapNational Geographic 2015. novemberi címlapNational Geographic 2015. decemberi címlapNational Geographic 2016. januári címlapNational Geographic 2016. februári címlapNational Geographic 2016. márciusi címlapNational Geographic 2016. áprilisi címlapNational Geographic 2016. májusi címlapNational Geographic 2016. júniusi címlapNational Geographic 2016. júliusi címlapNational Geographic 2016. augusztusi címlapNational Geographic 2016. szeptemberi címlapNational Geographic 2016. októberi címlapNational Geographic 2016. novemberi címlapNational Geographic 2016. decemberi címlapNational Geographic 2017. januári címlapNational Geographic 2017. februári címlapNational Geographic 2017. márciusi címlapNational Geographic 2017. áprilisi címlapNational Geographic 2017. májusi címlapNational Geographic 2017. júniusi címlapNational Geographic 2017. júliusi címlapNational Geographic 2017. augusztusi címlapNational Geographic 2017. szeptemberi címlapNational Geographic 2017. októberi címlapNational Geographic 2017. novemberi címlapNational Geographic 2017. decemberi címlapNational Geographic 2018. januári címlapNational Geographic 2018. februári címlapNational Geographic 2018. márciusi címlapNational Geographic 2018. áprilisi címlapNational Geographic 2018. májusi címlapNational Geographic 2018. júniusi címlapNational Geographic 2018. júliusi címlapNational Geographic 2018. augusztusi címlapNational Geographic 2018. szeptemberi címlapNational Geographic 2018. októberi címlapNational Geographic 2018. novemberi címlapNational Geographic 2018. decemberi címlapNational Geographic 2019. januári címlapNational Geographic 2019. februári címlapNational Geographic 2019. márciusi címlapNational Geographic 2019. áprilisi címlapNational Geographic 2019. májusi címlapNational Geographic 2019. júniusi címlapNational Geographic 2019. júliusi címlapNational Geographic 2019. augusztusi címlapNational Geographic 2019. szeptemberi címlapNational Geographic 2019. októberi címlapNational Geographic 2019. novemberi címlapNational Geographic 2019. decemberi címlapNational Geographic 2020. januári címlapNational Geographic 2020. februári címlapNational Geographic 2020. márciusi címlapNational Geographic 2020. áprilisi címlapNational Geographic 2020. májusi címlapNational Geographic 2020. júniusi címlapNational Geographic 2020. júliusi címlapNational Geographic 2020. augusztusi címlapNational Geographic 2020. szeptemberi címlapNational Geographic 2020. októberi címlapNational Geographic 2020. novemberi címlapNational Geographic 2020. decemberi címlapNational Geographic 2021. januári címlapNational Geographic 2021. februári címlapNational Geographic 2021. márciusi címlapNational Geographic 2021. áprilisi címlapNational Geographic 2021. májusi címlapNational Geographic 2021. júniusi címlapNational Geographic 2021. júliusi címlapNational Geographic 2021. augusztusi címlapNational Geographic 2021. szeptemberi címlapNational Geographic 2021. októberi címlapNational Geographic 2021. novemberi címlapNational Geographic 2021. decemberi címlapNational Geographic 2022. januári címlapNational Geographic 2022. februári címlapNational Geographic 2022. márciusi címlapNational Geographic 2022. áprilisi címlapNational Geographic 2022. májusi címlapNational Geographic 2022. júniusi címlapNational Geographic 2022. júliusi címlapNational Geographic 2022. augusztusi címlapNational Geographic 2022. szeptemberi címlapNational Geographic 2022. októberi címlapNational Geographic 2022. novemberi címlapNational Geographic 2022. decemberi címlapNational Geographic 2023. januári címlapNational Geographic 2023. februári címlapNational Geographic 2023. márciusi címlapNational Geographic 2023. áprilisi címlapNational Geographic 2023. májusi címlapNational Geographic 2023. júniusi címlapNational Geographic 2023. júliusi címlapNational Geographic 2023. augusztusi címlapNational Geographic 2023. októberi címlapNational Geographic 2023. novemberi címlapNational Geographic 2023. decemberi címlapNational Geographic 2024. januári címlapNational Geographic 2024. februári címlapNational Geographic 2024. márciusi címlapNational Geographic 2024. áprilisi címlap

Hírlevél feliratkozás

Kérjük, erősítsd meg a feliratkozásod az e-mailben kapott linkre kattintva!

Kövess minket