Jolán, Vid, Viola2024. június 15., szombat
Kultúra

Mi történik a mekkai zarándoklat idején?

National Geographic Magyarország

A háddzs idején Mekka válik az iszlám világ központjává. Zarándokok milliói keresik fel a muzulmán év tizenkettedik hónapjában a szaúd-arábiai szent helyet, a Kábát.

Az iszlám (akárcsak a judaizmus) a helyes cselekedetek, szabályok és törvények vallása. Ezért aztán a hívő muzulmánnak számos parancsolatnak kell engedelmeskednie. Ezek közül az öt legfontosabbat az iszlám öt „oszlopának” is szokták nevezni.

Az öt oszlop

Az öt oszlop közül az első a hitvallás (saháda). Ez arról szól, hogy egyetlen isten létezik, s Mohamed az ő prófétája. A második „oszlop” az imádkozás (szalát), amely az istentiszteletekre és az imaszertartásokra vonatkozik. (Mozdulatok, leborulások sora, arccal a mekkai Kába felé fordulva.) A harmadik „oszlop” a böjt (szaum), ami a ramadán hónapban való önmegtartóztatást jelenti.

A negyedik a zakát, vagyis a szegényadó, ami kezdetben egyfajta adó volt, ma már viszont inkább a jótékonykodásra utal: a szűkölködők ellátásának segítésére minden muzulmán köteles jövedelmének vagy vagyonának meghatározott részét befizetni. Az ötödik oszlop maga a zarándoklat, vagyis a háddzs. Aki ezt elvégezte, jogosult a „hadzsi” cím használatára.

A háddzs

A háddzs a muzulmán év tizenkettedik hónapjában tett mekkai zarándoklat. (Az úgynevezett „kis zarándoklatra” az év folyamán bármikor, a „nagy zarándoklatra” csak az arab naptári év tizenkettedik hónapjában, dul hiddzsában kerülhet sor.) Élete folyamán legalább egyszer minden felnőtt muszlimnak végre kell hajtania a háddzsot, ha egészségi állapota és anyagi helyzete lehetővé teszi az utazást.

Minden évben egyforma, varrás nélküli lepelbe (ikrámba) öltözött hívő muzulmánok tartanak a világ minden sarkából Mekka felé, hogy elvégezzék a szertartásokat, amelyeket Mohamed próféta írt elő. Az azonos ruha a muzulmánok egységére utal. Mohamed időszámításunk szerint 632 márciusában – már nagyon betegen – vezette el az utolsó zarándoklatát Mekkába. Ezzel végleg beépítette a politeisztikus vonásaitól megtisztított háddzs rituáléját az iszlámba.

Ekkor tett hitet minden muzulmán egyenlősége mellett is. Így szólt ugyanis 632-ben a próféta: „Ó, férfiak figyelmezzetek szavaimra, és véssétek szívetekbe őket! Tudjátok meg, hogy minden muszlim testvére minden más muszlimnak, így most már egy testvériség vagytok.”

 Arafat-hegy

Arafat-hegy

A szokások és eredetük

A háddzs rítusainak keretében a muszlimok megkerülik a Kábát, megcsókolják az épület egyik falába illesztett fekete követ, elfutnak két közeli hegy, Szafa és Marva között, Mína közelében megkövezik az ördögöt jelképező oszlopokat, juhot áldoznak, majd összegyűlnek az Arafát-hegynél. (A Mekkától hat kilométerre fekvő hegy oldalában prédikált utoljára az iszlám hagyomány szerint Mohamed próféta.)

A háddzshoz kapcsolódó szokások némelyike a pogány korból ered, de Mohamed monoteisztikus értelemmel ruházta fel. A muzulmánok tehát úgy hiszik, hogy Ábrahám és Izmael találta a fekete követ, ők emelték köré a Kábát. Az iszlám előtt az arab nép természetimádó, animista vallásban (is) hitt, tisztelte a köveket, a fákat és a Napot.

 A Kába

A Kába

A pogány istenek és bálványok imádói azért csókolták meg a követ, hogy magukba szívják az erejét. A szokást, mely ettől kezdve Allah tiszteletét szolgálta, Mohamed is szentesítette, az úgynevezett umra ceremónia keretei között. Ima előtt a muszlimoknak meg kell mosniuk arcukat, fejüket, kezüket és lábukat. Ezt a kőtől 55 méternyire lévő Zemzem vízével teszik.

A Mohamed próféta által elrendelt szertartáson, a háddzs harmadik napján, Allah nevét kiáltozva minden hívő hét követ dob a szent város, Mekka közelében húzódó Mína-völgyben a sátánt jelképező három oszlopra annak jelképeként, hogy megveti a sátánt, és elutasítja kísértéseit. A muzulmánok hite szerint az oszlopok azon a helyen állnak, ahol az ördög megjelent Ibrahim (Ábrahám) próféta és fia, Iszmail (Izmael) előtt. A kövezés előtti napot elmélkedéssel, az előest egy részét kövek gyűjtésével töltik.

A Szafa és Marva közötti hétszeri futás arra emlékeztet, hogy Hágár – Ábrahám szolgálója – tébolyultan keresett vizet, miután Ábrahám, felesége ösztökélésére, kiűzte sátrából őt és Izmaelt.

A juh feláldozása azt eleveníti fel, hogy Ábrahám az Úr parancsára megkötözte Izmaelt (mert a muzulmánok szerint nem Izsák volt az) és egy angyal az utolsó pillanatban bárányra cserélte az áldozatra szánt fiút. (A zsidó-keresztény vallás szerint Ábrahámnak végül az Úr megkegyelmezett, angyala által szólt hozzá: nem kell megölnie a fiát, Izsákot, hanem helyette áldozzon fel egy kost.) A muzulmán áldozat napja a háddzs csúcspontja, az egész iszlám világ piros betűs ünnepe. Ezután zarándokok fejét leborotválják, majd a zarándoklat záróaktusaként ismét hétszer körbejárják a Kábát.

 Női zarándokok

Női zarándokok

A zarándoklat szertartásai a történelem folyamán hozzájárultak a muzulmánok egységbe kovácsolásához, a köztük lévő faji, nyelvi és politikai korlátok ledöntéséhez.

A pogány kori előzmények

A mekkaiak egyik fő bevétele már az iszlám megjelenése előtt is abból keletkezett, hogy az arabok zarándokként felkeresték a Kábát. A háddzs tehát már sokkal régebbi szokás volt, mint az iszlám megjelenése az időszámításunk szerinti hetedik század elején. A nomád arabok ekkor még változatos vallásokat, általában politeista, többistenhívő vallásokat követtek. Az egyik sémi istenség, Allah azonban kezdett kiemelkedni a többi közül.

Mekkában az iszlám előtt azonban nemcsak a politeisztikus, hanem a monoteisztikus, egyistenhitű vallások is képviselve voltak. Éltek ott keresztények és a környéken laktak a judaizmus követői is, egész törzsek vették fel ekkoriban ezeket a vallásokat Arábia-szerte. Voltak ingadozók, akik az egy- és többistenhit között hezitáltak, őket hanífoknak nevezték. Mohamed mindezen szektáktól, vallásoktól átvett bizonyos elemeket, amikor megalkotta az iszlámot. Mohamed feleségének egyik rokona keresztény vagy haníf volt minden bizonnyal. Ez az unokafivér hitte el először, hogy Mohamed nem őrült, hanem Isten rég várt küldötte az arabokhoz.

Mohamed és a kő

 A Kába

A Kába

A Kába-kő egyébként Mohamed számára nagyon fontos volt. Bár a hozzá fűződő rítusokat gyakran átalakította, soha nem tagadta meg a háddzsot. Egyik korai kinyilatkoztatása szerint például éjszaka szárnyas lovon előbb Jeruzsálembe repült a próféta, majd fel a hetedik mennyországba, ahol meglátta a mennyei Kábát, és megkapta Istentől az iszlám hitvallás alapjait, s a Földre való visszatérés közben még Mózessel is beszélt.

A mekkaiak kezdetben attól tartottak, hogy a muzulmánok nem tartják tiszteletben a kő kultuszát, és így elesnek fő bevételi forrásuktól. Mohamed a kultusz „lényegét” tartotta tiszteletben, de például a három pogány istennő, Allát, al-Uzza és al-Manát „szent hattyúk” mivoltát csak ideiglenesen ismerte el. Márpedig e három istennő a mekkai kereskedők és város jelképei voltak. A három istennőt viszont a muzulmánok nehezen fogadták el, így Mohamed később megtagadta őket, többek között ezért kellett elmenekülniük az iszlám hívőknek átmenetileg Mekkából.

Visszatérés Mekkába

Mohamed utóbb kisebb-nagyobb harcok árán visszatért Mekkába, legyőzte ellenfeleit, és kiegyezett az ottani kereskedőkkel. A muzulmánok karavánrablásból tartották fenn magukat, így a gazdag mekkai kereskedők nem szívlelték különösebben a Medinába menekült vallás követőit. Mohamed „újítása” volt, hogy még a háddzs idején is kifosztották a karavánokat, ami minden addigi arab szokást durván megsértett. Csak a próféta katonai sikerei „győzték meg” a mekkaiakat a muzulmán hit elfogadásának helyességéről, miközben Mohamed is visszafogta magát. A próféta és a mekkaiak kiegyezésekor véglegesítették az iszlám számos szokását, így a háddzs rituáléját is.

Mekka és a Kába-kő
Mekka Szaúd-Arábiában fekszik, az Arábiai-félsziget nyugati felének közepén, az egyiptomi Szuez és a jemeni Áden között körülbelül félúton. Évente több mint egymillió – idén csaknem kétmillió – zarándok érkezik ide. Mekka Mohamed próféta szülőhelye, aki 570-ben született. Az iszlám építészet szent emlékét, a Kábát a hagyomány szerint Ibráhim (Ábrahám) és fia, Iszmáil (Izmael) építette. A Kába szó jelentése: négyszögletes épület. Maga az építmény 12 méter hosszú, 10 méter széles és 15 méter magas. Megemelt alapzaton áll, fekete brokáttal borítva. Az ajtón lévő függönyökön és a külső falán körbefutó szegélyen arannyal hímzett feliratok láthatók. A márványépület és a szürke kő négy sarka a négy égtáj felé tekint. A Kába szentélyében arany és ezüstlámpák világítanak. A legfontosabb tárgy a Fekete Kő, melyet a zarándokoknak hétszer kell körbejárniuk és megcsókolniuk. A Fekete Kő eredete misztikus ködbe vész. A geológusok szerint egy meteorit egy darabja, s mint a hagyomány is tartja, egyenesen az égből hullt az Édenkertbe.

Hozzászólások

Elásott kincset találtak egy építkezés során

Elásott kincset találtak egy építkezés során

A több száz darab ezüstérmét a 17. században rejthették el.

Homokdűnékkel, sztyeppével és gyönyörű hegyvidékekkel kecsegtet Kazahsztán

Homokdűnékkel, sztyeppével és gyönyörű hegyvidékekkel kecsegtet Kazahsztán

Ha nem is elfeledett, de a világ legalulértékeltebb országai közé tartozik Kazahsztán. Pedig higgyük el, megér egy misét, hiszen Közép-Ázsia igazi gyöngyszeme.

Hatalmas sziklavéseteket találtak az Orinoco folyónál

Hatalmas sziklavéseteket találtak az Orinoco folyónál

A szakértők úgy vélik, hogy a főként kígyókat ábrázoló alkotásokkal területeket jelöltek meg.

Főnixként emelkedett ki háborús hamvaiból Európa Jeruzsáleme

Főnixként emelkedett ki háborús hamvaiból Európa Jeruzsáleme

Harminc éve ilyenkor még javában dúlt a boszniai polgárháború, amely a Jugoszlávia széthullásához vezető délszláv válság része volt.

Lélegzetelállító tájak és ősi borok várnak ránk a Kaukázus kapujában

Lélegzetelállító tájak és ősi borok várnak ránk a Kaukázus kapujában

Georgia kulturális gyökerei közel 3000 évre nyúlnak vissza, de nem csupán a történelem szerelmeseinek érdemes ellátogatnia a Fekete-tenger keleti partjára.

National Geographic 2024. júniusi címlap

Előfizetés

A nyomtatott magazinra,
12 hónapra

15 900 Ft

Korábbi számok

National Geographic 2010. januári címlapNational Geographic 2010. februári címlapNational Geographic 2010. márciusi címlapNational Geographic 2010. áprilisi címlapNational Geographic 2010. májusi címlapNational Geographic 2010. júniusi címlapNational Geographic 2010. júliusi címlapNational Geographic 2010. augusztusi címlapNational Geographic 2010. szeptemberi címlapNational Geographic 2010. októberi címlapNational Geographic 2010. novemberi címlapNational Geographic 2010. decemberi címlapNational Geographic 2011. januári címlapNational Geographic 2011. februári címlapNational Geographic 2011. márciusi címlapNational Geographic 2011. áprilisi címlapNational Geographic 2011. májusi címlapNational Geographic 2011. júniusi címlapNational Geographic 2011. júliusi címlapNational Geographic 2011. augusztusi címlapNational Geographic 2011. szeptemberi címlapNational Geographic 2011. októberi címlapNational Geographic 2011. novemberi címlapNational Geographic 2011. decemberi címlapNational Geographic 2012. januári címlapNational Geographic 2012. februári címlapNational Geographic 2012. márciusi címlapNational Geographic 2012. áprilisi címlapNational Geographic 2012. májusi címlapNational Geographic 2012. júniusi címlapNational Geographic 2012. júliusi címlapNational Geographic 2012. augusztusi címlapNational Geographic 2012. szeptemberi címlapNational Geographic 2012. októberi címlapNational Geographic 2012. novemberi címlapNational Geographic 2012. decemberi címlapNational Geographic 2013. januári címlapNational Geographic 2013. februári címlapNational Geographic 2013. márciusi címlapNational Geographic 2013. áprilisi címlapNational Geographic 2013. májusi címlapNational Geographic 2013. júniusi címlapNational Geographic 2013. júliusi címlapNational Geographic 2013. augusztusi címlapNational Geographic 2013. szeptemberi címlapNational Geographic 2013. októberi címlapNational Geographic 2013. novemberi címlapNational Geographic 2013. decemberi címlapNational Geographic 2014. januári címlapNational Geographic 2014. februári címlapNational Geographic 2014. márciusi címlapNational Geographic 2014. áprilisi címlapNational Geographic 2014. májusi címlapNational Geographic 2014. júniusi címlapNational Geographic 2014. júliusi címlapNational Geographic 2014. augusztusi címlapNational Geographic 2014. szeptemberi címlapNational Geographic 2014. októberi címlapNational Geographic 2014. novemberi címlapNational Geographic 2014. decemberi címlapNational Geographic 2015. januári címlapNational Geographic 2015. februári címlapNational Geographic 2015. márciusi címlapNational Geographic 2015. áprilisi címlapNational Geographic 2015. májusi címlapNational Geographic 2015. júniusi címlapNational Geographic 2015. júliusi címlapNational Geographic 2015. augusztusi címlapNational Geographic 2015. szeptemberi címlapNational Geographic 2015. októberi címlapNational Geographic 2015. novemberi címlapNational Geographic 2015. decemberi címlapNational Geographic 2016. januári címlapNational Geographic 2016. februári címlapNational Geographic 2016. márciusi címlapNational Geographic 2016. áprilisi címlapNational Geographic 2016. májusi címlapNational Geographic 2016. júniusi címlapNational Geographic 2016. júliusi címlapNational Geographic 2016. augusztusi címlapNational Geographic 2016. szeptemberi címlapNational Geographic 2016. októberi címlapNational Geographic 2016. novemberi címlapNational Geographic 2016. decemberi címlapNational Geographic 2017. januári címlapNational Geographic 2017. februári címlapNational Geographic 2017. márciusi címlapNational Geographic 2017. áprilisi címlapNational Geographic 2017. májusi címlapNational Geographic 2017. júniusi címlapNational Geographic 2017. júliusi címlapNational Geographic 2017. augusztusi címlapNational Geographic 2017. szeptemberi címlapNational Geographic 2017. októberi címlapNational Geographic 2017. novemberi címlapNational Geographic 2017. decemberi címlapNational Geographic 2018. januári címlapNational Geographic 2018. februári címlapNational Geographic 2018. márciusi címlapNational Geographic 2018. áprilisi címlapNational Geographic 2018. májusi címlapNational Geographic 2018. júniusi címlapNational Geographic 2018. júliusi címlapNational Geographic 2018. augusztusi címlapNational Geographic 2018. szeptemberi címlapNational Geographic 2018. októberi címlapNational Geographic 2018. novemberi címlapNational Geographic 2018. decemberi címlapNational Geographic 2019. januári címlapNational Geographic 2019. februári címlapNational Geographic 2019. márciusi címlapNational Geographic 2019. áprilisi címlapNational Geographic 2019. májusi címlapNational Geographic 2019. júniusi címlapNational Geographic 2019. júliusi címlapNational Geographic 2019. augusztusi címlapNational Geographic 2019. szeptemberi címlapNational Geographic 2019. októberi címlapNational Geographic 2019. novemberi címlapNational Geographic 2019. decemberi címlapNational Geographic 2020. januári címlapNational Geographic 2020. februári címlapNational Geographic 2020. márciusi címlapNational Geographic 2020. áprilisi címlapNational Geographic 2020. májusi címlapNational Geographic 2020. júniusi címlapNational Geographic 2020. júliusi címlapNational Geographic 2020. augusztusi címlapNational Geographic 2020. szeptemberi címlapNational Geographic 2020. októberi címlapNational Geographic 2020. novemberi címlapNational Geographic 2020. decemberi címlapNational Geographic 2021. januári címlapNational Geographic 2021. februári címlapNational Geographic 2021. márciusi címlapNational Geographic 2021. áprilisi címlapNational Geographic 2021. májusi címlapNational Geographic 2021. júniusi címlapNational Geographic 2021. júliusi címlapNational Geographic 2021. augusztusi címlapNational Geographic 2021. szeptemberi címlapNational Geographic 2021. októberi címlapNational Geographic 2021. novemberi címlapNational Geographic 2021. decemberi címlapNational Geographic 2022. januári címlapNational Geographic 2022. februári címlapNational Geographic 2022. márciusi címlapNational Geographic 2022. áprilisi címlapNational Geographic 2022. májusi címlapNational Geographic 2022. júniusi címlapNational Geographic 2022. júliusi címlapNational Geographic 2022. augusztusi címlapNational Geographic 2022. szeptemberi címlapNational Geographic 2022. októberi címlapNational Geographic 2022. novemberi címlapNational Geographic 2022. decemberi címlapNational Geographic 2023. januári címlapNational Geographic 2023. februári címlapNational Geographic 2023. márciusi címlapNational Geographic 2023. áprilisi címlapNational Geographic 2023. májusi címlapNational Geographic 2023. júniusi címlapNational Geographic 2023. júliusi címlapNational Geographic 2023. augusztusi címlapNational Geographic 2023. októberi címlapNational Geographic 2023. novemberi címlapNational Geographic 2023. decemberi címlapNational Geographic 2024. januári címlapNational Geographic 2024. februári címlapNational Geographic 2024. márciusi címlapNational Geographic 2024. áprilisi címlapNational Geographic 2024. májusi címlapNational Geographic 2024. júniusi címlap

Hírlevél feliratkozás

Kérjük, erősítsd meg a feliratkozásod az e-mailben kapott linkre kattintva!

Kövess minket