Eufrozina, Kende2022. szeptember 25., vasárnap
Kultúra

Kossuth- és Széchenyi-díjakat adtak át

National Geographic Magyarország

Március 15-e alkalmából Mádl Ferenc köztársasági elnök - a miniszterelnök javaslatára - hétfőn Kossuth- és Széchenyi-díjat adott át számos tudósnak, művésznek, szellemi életünk kiválóságainak.

Kossuth-díjat adományozott Mádl Ferenc:

Magas színvonalú, a magyar fotográfiát gazdagító munkásságáért BALLA DEMETER Balázs Béla-díjas fotóművésznek, Érdemes Művésznek.

A magyar líra megújulásában fontos szerepet játszó költői, prózai és elméleti munkásságáért BERTÓK LÁSZLÓ Babérkoszorú-díjas és József Attila-díjas költőnek.

A televíziós műfaj kiemelkedő jelentőségű alkotásainak, illetve tv-filmjeinek magas színvonalú fotografálásáért, játékfilmek készítésében végzett meghatározó tevékenységéért BÍRÓ MIKLÓS Balázs Béla-díjas operatőrnek, Kiváló Művésznek, a Színház- és Filmművészeti Egyetem egyetemi tanárának.

A romantikus zongorairodalom – különösen Chopin és Liszt műveinek – virtuóz és személyes hangú tolmácsolásáért BOGÁNYI GERGELY Liszt Ferenc-díjas zongoraművésznek.

Kiemelkedő építőművészeti munkásságáért, valamint szakmapolitikai tevékenységéért és írásaiért BORVENDÉG BÉLA Ybl Miklós-díjas építésznek, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem címzetes egyetemi tanárának.

A magyar film vizuális nyelvének megújításáért, a videotechnika filmszerű alkalmazásában végzett meghatározó munkásságáért GRUNWALSKY FERENC Balázs Béla-díjas operatőr-rendezőnek, Érdemes Művésznek.

Különös színvilágú és finoman szatirikus szemléletű grafikáért és festményeiért, valamint nemzetközileg is elismert rajzfilmjeiért GYULAI LÍVIUSZ Munkácsy Mihály-díjas grafikusművésznek, Érdemes Művésznek.

Kimagasló alkotómunkásságáért, a 60-as évek óta tartó töretlen festőművészeti tevékenysége elismeréseként HENCZE TAMÁS festőművésznek, Érdemes Művésznek.

A magyar prózairodalom megújulásában játszott alkotói szerepéért, regényeiért és elbeszéléseiért, amelyeket a külföldi szakirodalom is nagyrabecsül KRASZNAHORKAI LÁSZLÓ Babérkoszorú-díjas és József Attila-díjas írónak.

Kimagaslóan értékes színművészetéért, a Merlin Színház létrehozásában végzett tevékenységéért, színészpedagógusi munkásságáért LÁZÁR KATI Jászai Mari-díjas színművésznek, Kiváló Művésznek, a Kaposvári Csiky Gergely Színház színművészének.

Az operett és musical irodalom szubrett szerepeinek kiváló megformálásáért, több évtizedes, sikerekben gazdag művészi pályafutása elismeréseként LEHOCZKY ZSUZSÁNAK, a Budapesti Operettszínház Jászai Mari-díjas színművészének, Kiváló Művésznek.

Film és tv-játékokban nyújtott alakításaiért, emlékezetes színpadi szerepformálásaiért, méltán nagysikerű művészi pályafutása elismeréseként MOÓR MARIANNÁNAK, a Pesti Magyar Színház Jászai Mari-díjas színművészének, Kiváló Művésznek.

A klasszikus balettrepertoár virtuóz és személyiségével átitatott megformálásáért POPOVA ALESZJÁNAK, a Magyar Állami Operaház Harangozó Gyula-díjas balettművészének, magántáncosnak, Érdemes Művésznek.

Hazai és nemzetközi sikereiért, az operairodalom szopránszerepeinek kiváló tolmácsolásáért ROST ANDREA Liszt Ferenc-díjas operaénekesnek, Érdemes Művésznek.

Költői, szépírói és elméleti munkásságáért, továbbá a szlovákiai magyar irodalom fejlődését előmozdító szerkesztői tevékenységéért TŐZSÉR ÁRPÁD József Attila-díjas költőnek, műfordítónak, irodalomtudósnak, szerkesztőnek, Érdemes Művésznek.

a KOSSUTH-DÍJAT megosztva adományozta Mádl Ferenc:

Az ősi népzenétől korunk legérdekesebb törekvéseinek eszköztáráig szinte mindent felölelő világszerte nagysikerű művészetük elismeréseként

az AMADINDA ÜTŐEGYÜTTES tagjainak, BOJTOS KÁROLYNAK,
HOLLÓ AURÉLNAK, RÁCZ ZOLTÁNNAK, VÁCZI ZOLTÁNNAK.

A Magyar Köztársaság elnöke a SZÉCHENYI-DÍJAT adományozta:

A magyar filozófiai és esztétikai szakirodalom kiváló műveléséért, műelemzéseiért, színház-, film- és irodalomkritikai munkásságáért, valamint az esztétika oktatásának megszilárdításáért és kiszélesítéséért Dr. ALMÁSI MIKLÓS akadémikusnak, József Attila-díjas esztétának, filozófusnak, az Eötvös Loránd Tudományegyetem egyetemi tanárának.

A függvényegyenletek és egyenlőtlenségek elméletében és alkalmazásaiban elért nemzetközileg is elismert eredményeiért, valamint a debreceni analízis iskola létrehozásában és vezetésében végzett példamutató munkájáért Dr. DARÓCZY ZOLTÁN akadémikusnak, a Debreceni Egyetem Matematikai és Informatikai Intézet egyetemi tanárának.

A magyar és a nemzetközi zenetudomány és zenei praxis mindennapi alkalmazásában végzett eredeti és kimagasló munkásságáért, zeneelméleti, pedagógiai iskolateremtő tevékenységéért Dr. DOBSZAY LÁSZLÓNAK, a zenetudomány kandidátusának, Erkel Ferenc-díjas zenetörténésznek, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem egyetemi tanárának,

Nyelvtudományi területen nemzetközileg elismert, évtizedeken át végzett tudományos tevékenységéért Dr. HERMAN JÓZSEF akadémikusnak, professor emeritusnak, az Eötvös Loránd Tudományegyetem nyugalmazott egyetemi tanárának.

A XX. századi erdélyi irodalom fejlődéstörténetét és jelentős alakjait elemző irodalomtörténeti munkásságáért, a Korunk című folyóirat szerkesztéséért, az erdélyi magyar szellemi életben betöltött szerepéért KÁNTOR LAJOS József Attila-díjas irodalomtörténésznek, kritikusnak, esszéírónak, az MTA doktorának.

Az irányításelmélet és szabályozástechnika terén elért nemzetközileg is kiemelkedő elméleti és gyakorlati hasznot hozó kutatási eredményeiért, iskolateremtő tudományos és oktató munkásságáért DR. KEVICZKY LÁSZLÓ akadémikusnak, az MTA alelnökének, egyetemi tanárnak.

Kiemelkedő tudományos, a magyar művészettörténetet megújító tevékenységéért Dr. KÖRNER ÉVÁNAK, a művészettörténeti tudomány kandidátusának, művészettörténésznek.

A számítógépes adatmentési technológia terén elért, nemzetközileg is elismert eredményeiért Dr. KÜRTI SÁNDORNAK, a KÜRT Computer Rendszerház Rt. vezérigazgatójának.

A francia felvilágosodás és a francia forradalom eszmetörténete terén végzett kutatói és tudományos munkásságáért Dr. LUDASSY MÁRIÁNAK, a filozófiai tudomány doktorának, filozófiatörténésznek, az Eötvös Loránd Tudományegyetem egyetemi tanárának.

A gyógyszerbiokémia és farmakokinetika terén kifejtett iskolateremtő munkásságáért, a farmakoterápiában nagy jelentőségű eredeti magyar gyógyszerek kifejlesztésében végzett, nemzetközileg is kiemelkedő kutató munkájáért Dr. MAGYAR KÁLMÁN akadémikusnak, a Semmelweis Egyetem Gyógyszerhatástani Intézet nyugalmazott egyetemi tanárának, professor emeritusnak.

A településtervezés, a településfejlesztés és a települési értékek feltárásának területén végzett magas szintű tudományos oktatói, valamint publikációs tevékenysége elismeréseként Dr. MEGGYESI TAMÁS Ybl Miklós-díjas építésznek, a műszaki tudomány doktorának, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem egyetemi tanárának.

A folyadékok szerkezetének kísérleti és elméleti módszerekkel történő meghatározásában elért kimagasló eredményeiért és a nemzetközileg is elismert hazai tudományos iskola létrehozásáért Dr. PÁLINKÁS GÁBOR akadémikusnak, az MTA Kémiai Kutatóközpont főigazgatójának, egyetemi magántanárnak.

Kimagaslóan értékes szerkesztői tevékenységéért, a magyar klasszikusok kritikai kiadásaiért, jelentős kritikai munkásságáért RÉZ PÁL József Attila-díjas irodalomtörténésznek, műfordítónak, a Holmi főszerkesztőjének.

Nemzetközileg kiemelkedő tudományos munkásságáért, kiváló oktató, iskolateremtő és értékes tudománypolitikai és tudományos közéleti tevékenysége elismeréseként Dr. SPÄT ANDRÁS akadémikusnak, a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar Élettani Intézete igazgató egyetemi tanárának.

Az orosz irodalomtörténet, a Tolsztoj-életmű és az orosz vallásfilozófia kutatása terén elért eredményeiért, könyveiért, tudósnemzedékek felneveléséért Dr. TÖRÖK ENDRE irodalomtörténésznek, az irodalomtudomány doktorának, az Eötvös Loránd Tudományegyetem nyugalmazott egyetemi tanárának, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem vendégprofesszorának.

A talajtermékenység fenntartásáért, az országos talajtérképezés nemzetközileg is elismert kidolgozásáért Dr. VÁRALLYAY GYÖRGY akadémikusnak, az MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet kutatóprofesszorának, egyetemi tanárnak.

A Pallas lexikon után több mint 100 évvel az első önálló magyar nagylexikon létrehozásáért és szerkesztéséért VÁRNAI GYÖRGYINEK, a Magyar Nagylexikon Kiadó Rt. elnök-vezérigazgatójának.

A magnetoszférakutatás terén a geomágneses pulzációk vizsgálatával elért nemzetközileg kiemelkedő eredményeiért, továbbá soproni tudományos iskolateremtő és tudományos közéleti munkássága elismeréseként Dr. VERŐ JÓZSEF akadémikusnak, a Nyugat-Magyarországi Egyetem egyetemi tanárának, az MTA Földtudományi Kutatóközpont Geodéziai és Geofizikai Intézete kutatóprofesszorának.

A polgári jog és a nemzetközi magánjog területén megjelent értékes monográfiáiért és tanulmányaiért, az ELTE és a Collegium Budapest rektoraként kifejtett iskolateremtő munkájáért, valamint a magánjog kodifikációjának elméleti irányítójaként és gyakorlati szervezőjeként végzett tevékenységéért Dr. VÉKÁS LAJOS akadémikusnak, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Polgári Jogi Tanszék egyetemi tanárának,

a SZÉCHENYI-DÍJAT megosztva adományozta Mádl Ferenc:

A magyar növénytermesztés komplex fejlesztésében és a KITE keretében kifejtett több évtizedes különösen eredményes innovációs munkájukért BALOGH CSABÁNAK, a KITE Mezőgazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi Rt. elnökének, BÚVÁR GÉZÁNAK, a KITE Mezőgazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi Rt. vezérigazgatójának.

A zoológia és az állatökológia területén nemzetközileg is kimagasló kutatói és rendszerező munkásságukért Dr. MAHUNKA SÁNDOR zoológusnak, akadémikusnak, a Természettudományi Múzeum főigazgató-helyettesének, Dr. PAPP LÁSZLÓ zoológusnak, akadémikusnak, a Magyar Természettudományi Múzeum kutatóprofesszorának, az MTA-MTM Állatökológiai Kutatócsoport vezetőjének.

Hozzászólások

Gyönyörű mozaikra bukkant saját birtokán egy gazda

Gyönyörű mozaikra bukkant saját birtokán egy gazda

A díszes padló a bizánci korban, az 5-7. században készült.

A Frank Birodalom teljhatalmú uralkodója

A Frank Birodalom teljhatalmú uralkodója

768. szeptember 24-én meghalt Kis Pippin, az első frank király, akit Szent Bonifác mainzi érsek, majd II. István pápa felkent az uralkodói méltóságra.

Római kori hangszerre bukkantak

Római kori hangszerre bukkantak

A fúvós töredéke Hadrianus falának közelében került elő.

Több ezer éves, aranyból készült halotti maszkot találtak

Több ezer éves, aranyból készült halotti maszkot találtak

Az értékes tárgy egy, a Sang-dinasztia idejére datálható sírból került elő.

Római kori építményre bukkantak Horvátország partjainál

Római kori építményre bukkantak Horvátország partjainál

A közel kétezer éves mólót a víz alatt találták meg.

National Geographic 2022. szeptemberi címlap

Előfizetés

A nyomtatott magazinra,
12 hónapra

11 600 Ft

Korábbi számok

National Geographic 2010. januári címlapNational Geographic 2010. februári címlapNational Geographic 2010. márciusi címlapNational Geographic 2010. áprilisi címlapNational Geographic 2010. májusi címlapNational Geographic 2010. júniusi címlapNational Geographic 2010. júliusi címlapNational Geographic 2010. augusztusi címlapNational Geographic 2010. szeptemberi címlapNational Geographic 2010. októberi címlapNational Geographic 2010. novemberi címlapNational Geographic 2010. decemberi címlapNational Geographic 2011. januári címlapNational Geographic 2011. februári címlapNational Geographic 2011. márciusi címlapNational Geographic 2011. áprilisi címlapNational Geographic 2011. májusi címlapNational Geographic 2011. júniusi címlapNational Geographic 2011. júliusi címlapNational Geographic 2011. augusztusi címlapNational Geographic 2011. szeptemberi címlapNational Geographic 2011. októberi címlapNational Geographic 2011. novemberi címlapNational Geographic 2011. decemberi címlapNational Geographic 2012. januári címlapNational Geographic 2012. februári címlapNational Geographic 2012. márciusi címlapNational Geographic 2012. áprilisi címlapNational Geographic 2012. májusi címlapNational Geographic 2012. júniusi címlapNational Geographic 2012. júliusi címlapNational Geographic 2012. augusztusi címlapNational Geographic 2012. szeptemberi címlapNational Geographic 2012. októberi címlapNational Geographic 2012. novemberi címlapNational Geographic 2012. decemberi címlapNational Geographic 2013. januári címlapNational Geographic 2013. februári címlapNational Geographic 2013. márciusi címlapNational Geographic 2013. áprilisi címlapNational Geographic 2013. májusi címlapNational Geographic 2013. júniusi címlapNational Geographic 2013. júliusi címlapNational Geographic 2013. augusztusi címlapNational Geographic 2013. szeptemberi címlapNational Geographic 2013. októberi címlapNational Geographic 2013. novemberi címlapNational Geographic 2013. decemberi címlapNational Geographic 2014. januári címlapNational Geographic 2014. februári címlapNational Geographic 2014. márciusi címlapNational Geographic 2014. áprilisi címlapNational Geographic 2014. májusi címlapNational Geographic 2014. júniusi címlapNational Geographic 2014. júliusi címlapNational Geographic 2014. augusztusi címlapNational Geographic 2014. szeptemberi címlapNational Geographic 2014. októberi címlapNational Geographic 2014. novemberi címlapNational Geographic 2014. decemberi címlapNational Geographic 2015. januári címlapNational Geographic 2015. februári címlapNational Geographic 2015. márciusi címlapNational Geographic 2015. áprilisi címlapNational Geographic 2015. májusi címlapNational Geographic 2015. júniusi címlapNational Geographic 2015. júliusi címlapNational Geographic 2015. augusztusi címlapNational Geographic 2015. szeptemberi címlapNational Geographic 2015. októberi címlapNational Geographic 2015. novemberi címlapNational Geographic 2015. decemberi címlapNational Geographic 2016. januári címlapNational Geographic 2016. februári címlapNational Geographic 2016. márciusi címlapNational Geographic 2016. áprilisi címlapNational Geographic 2016. májusi címlapNational Geographic 2016. júniusi címlapNational Geographic 2016. júliusi címlapNational Geographic 2016. augusztusi címlapNational Geographic 2016. szeptemberi címlapNational Geographic 2016. októberi címlapNational Geographic 2016. novemberi címlapNational Geographic 2016. decemberi címlapNational Geographic 2017. januári címlapNational Geographic 2017. februári címlapNational Geographic 2017. márciusi címlapNational Geographic 2017. áprilisi címlapNational Geographic 2017. májusi címlapNational Geographic 2017. júniusi címlapNational Geographic 2017. júliusi címlapNational Geographic 2017. augusztusi címlapNational Geographic 2017. szeptemberi címlapNational Geographic 2017. októberi címlapNational Geographic 2017. novemberi címlapNational Geographic 2017. decemberi címlapNational Geographic 2018. januári címlapNational Geographic 2018. februári címlapNational Geographic 2018. márciusi címlapNational Geographic 2018. áprilisi címlapNational Geographic 2018. májusi címlapNational Geographic 2018. júniusi címlapNational Geographic 2018. júliusi címlapNational Geographic 2018. augusztusi címlapNational Geographic 2018. szeptemberi címlapNational Geographic 2018. októberi címlapNational Geographic 2018. novemberi címlapNational Geographic 2018. decemberi címlapNational Geographic 2019. januári címlapNational Geographic 2019. februári címlapNational Geographic 2019. márciusi címlapNational Geographic 2019. áprilisi címlapNational Geographic 2019. májusi címlapNational Geographic 2019. júniusi címlapNational Geographic 2019. júliusi címlapNational Geographic 2019. augusztusi címlapNational Geographic 2019. szeptemberi címlapNational Geographic 2019. októberi címlapNational Geographic 2019. novemberi címlapNational Geographic 2019. decemberi címlapNational Geographic 2020. januári címlapNational Geographic 2020. februári címlapNational Geographic 2020. márciusi címlapNational Geographic 2020. áprilisi címlapNational Geographic 2020. májusi címlapNational Geographic 2020. júniusi címlapNational Geographic 2020. júliusi címlapNational Geographic 2020. augusztusi címlapNational Geographic 2020. szeptemberi címlapNational Geographic 2020. októberi címlapNational Geographic 2020. novemberi címlapNational Geographic 2020. decemberi címlapNational Geographic 2021. januári címlapNational Geographic 2021. februári címlapNational Geographic 2021. márciusi címlapNational Geographic 2021. áprilisi címlapNational Geographic 2021. májusi címlapNational Geographic 2021. júniusi címlapNational Geographic 2021. júliusi címlapNational Geographic 2021. augusztusi címlapNational Geographic 2021. szeptemberi címlapNational Geographic 2021. októberi címlapNational Geographic 2021. novemberi címlapNational Geographic 2021. decemberi címlapNational Geographic 2022. januári címlapNational Geographic 2022. februári címlapNational Geographic 2022. márciusi címlapNational Geographic 2022. áprilisi címlapNational Geographic 2022. májusi címlapNational Geographic 2022. júniusi címlapNational Geographic 2022. júliusi címlapNational Geographic 2022. augusztusi címlapNational Geographic 2022. szeptemberi címlap

Hírlevél feliratkozás

Kérjük, erősítsd meg a feliratkozásod az e-mailben kapott linkre kattintva!

Kövess minket