Aranka, Jeromos2023. február 08., szerda
Kultúra

Száz éve halt meg Jókai Mór

National Geographic Magyarország

Száz éve, 1904. május 5-én halt meg Budapesten Jókai Mór regény- és drámaíró, újságíró, szerkesztő, aki az 1848-as forradalom előkészítésében és kirobbantásában is fontos szerepet játszott.

Jókait a magyar romantikus próza kiemelkedő képviselőjeként tartják számon. 1825. február 18-án Komáromban született, értelmiségivé vált kisbirtokos nemesi családban. Apja, Jókay József ügyvéd volt, de már ő is szívesen „forgatta a tollat”, verseket írogatott. A kis Móric iskoláit Komáromban végezte, majd Pozsonyba került. Már hétéves korában fennmaradt egy verse, amelyet édesapja nevenapjára költött, s amelyet Mikszáth idéz Jókai-életrajzában:

„Tartsd meg jó atyámat Isten;
Hogy az mindenben megintsen,
Ha dolgomban hibát
Hogyha lát.”

Látszik, hogy a korban a gyermekek nevelése enyhén szólva is rideg volt: még az ünnepi versben is a szigorra, az intésekre utal a kisiskolás diák.

Tanulmányok – találkozás Petőfivel

Jókai 1841-42-ben a pápai református kollégiumba járt, itt kezdett írni és itt – az önképző körben – ismerkedett meg Petőfivel is, aki erősen hatott rá. Ugyanakkor a két magának való fiatal kapcsolata nem volt olyan egyszerű, ahogyan azt leegyszerűsítő jellemrajzaik sugallják. Szintén Mikszáth idézi Jókait erről: „Mikor Pápán találkoztam Petőfivel legelőször, sáros-esős időben történt, egy sikátorban jött rám szemközt, kopott, kurta köpönyeg halavány arca elé húzva, mindig olyan nagy rohanós léptekkel járt, mintha valakit űzne s nem szokott a szemeivel keresni senkit. Egy diáktársam rákiáltott! ’Hová, bús hazafi?’ Nem felelt semmit, félretaszított az útjából és tovább ment.”

1842-1844 között Jókai Kecskeméten jogot hallgatott, első drámáját – „A zsidó fiú”-t – is ott írta. Ekkor mélyült el igazán barátsága Petőfivel is. Bár ügyvédi oklevelet szerzett, s komolyan foglalkozott festészettel is, első regénye, a Hétköznapok (1846) sikerén felbuzdulva az írói pályát választotta. 1847-ben az Életképek szerkesztőjeként a lapot a fiatal radikálisok fórumává tette. Ekkoriban a Petőfi házaspár Dohány utcai lakásában lakott. 1846 elején a Petőfi által alapított Tízek Társaságának tagja lett, ekkor változtatta nevének y-ját demokratikus szemléletből i-re.

A Fiatal Magyarország és a forradalom

Jókai tagja volt a Fiatal Magyarország nevű szervezetnek is. Amikor 1847 nyarán csatlakozott hozzájuk, Petőfi Sándor így jellemezte ezt a csoportosulást: „a Fiatal Magyarországhoz mindazokat számítom, kik valódi szabadelvűek, nem szűkkeblűek, merészek, nagyot akarók”, s olyan Magyarországot szeretnének, „mely nem akarja a haza kopott bocskorát örökké foltozni, hogy legyen folt hátán folt, hanem tetőtől talpig új ruhába akarja öltöztetni”. A csoport tagjai közé tartozott Jókai Mór, Vasvári Pál és Irinyi József, aki a 12 pontot fogalmazta. (Irinyivel együttműködött testvére, János, a gyufa feltalálója is.)

1848. március 15-én Jókai a forradalmi ifjúság egyik vezére volt, ő is részt vett a 12 pont megfogalmazásában. Március 15-én ő olvasta fel a 12 pontot, s ennek a napnak az estéjén ismerte meg a neves színésznőt, későbbi feleségét, Laborfalvi Rózát.

A színésznővel kötött házassága miatt összeveszett Petőfivel, sőt anyja is kitagadta. A szabadságharc idején Kossuth megbízottja lett (együtt járta a toborzókörutat is vele), majd a kormánnyal Debrecenbe menekült, s ott megindította a békepárti Esti Lapokat. Szemtanúja volt Buda visszafoglalásának, majd Szegedre követte a kormányt. A szabadságharc bukása után a Bükkben, Tardonán rejtőzött, de később visszatért a fővárosba.

A szabadságharc után

Bujdosásából felesége segíti ki: jól használható hamis papírokat szerez neki, s felíratta nevét Komárom védői közé is, hogy ezzel is mentességet szerezzen neki. E támogatás révén vészeli át az életveszélyes időszakot. Egy ideig álnéven ír. Ezután békült ki anyjával. Nemsokára népszerű író, újságíró lett, ő szerkesztette a kor élclapjait, a Nagy Tükör című újságot 1856-ban, az Üstököst pedig 1858-ban.

Szintén 1858-ban az MTA levelező, majd 1861-ben rendes tagja lett. Tagja volt a Kisfaludy és a Petőfi Társaságnak is. A Kisfaludy Társaság 1860-ban választotta tagjává. Később, a kiegyezés után, Rudolf trónörökös bevonta Az „Osztrák-Magyar Monarchia Írásban és Képben” című sorozat szerkesztésébe.

1863-ban megindítja a Hon című hírlapot. 1865-ben képviselővé választották, az országgyűlésen a Határozati Párthoz csatlakozott, és életre szóló barátságot kötött Tisza Kálmánnal. Tisza kezdetben ellenzéki politikus volt, 1875 és 1890 között azonban miniszterelnökként irányította Magyarországot. Jókai 1861-1896 közt országgyűlési képviselő volt, s 1875 után a kormánypárt tagjaként tevékenykedett. A Hon című napilapjával a miniszterelnök politikáját támogatta.

Az utolsó évek

Jókai idősebb korában a politikától fokozatosan vonult vissza – kissé ki is ábrándult a Monarchia ingoványos, zavaros közéletéből. Szabadidejét szívesen töltötte Balatonfüreden, ahol a friss levegő jó hatással volt érzékeny tüdejére. 1886-ban özvegyen maradt, s ekkor vált meg a füredi villától is. Számos kitüntetést kapott.

1894-ben ötvenéves írói jubileumát az egész nemzet ünnepelte, ekkor jelentették meg műveinek százkötetes díszkiadását.

1899-ben feleségül vette Nagy Bellát, a húszéves színésznőt, újabb botrányt okozva. E lépését nemcsak a közvélemény nézte ferde szemmel, de családja is elhatárolódott tőle.

Feleségével 1904 elején három hónapra Nizzába utazott. Szervezetét megviselte az utazás, haza már betegen érkezett. Április 25-én kikocsizott kedvenc svábhegyi villájába, és este ágynak esett. Az orvosok tüdőgyulladást állapítottak meg. 1904. május 5-én halt meg Budapesten. Temetését nemzeti gyász kísérte. Születésének centenáriumán kódexet neveztek el róla. Életrajzát Mikszáth írta meg Jókai Mór élete és kora című könyvében.

Jókai és a nemzeti romantika

Jókai volt a nemzeti romantika megteremtője. Romantikus idealizmusa, színes fantáziája, mesélőkészsége révén a legnépszerűbb magyar prózaíró, regényei teremtették meg a mai értelemben vett olvasóközönséget. Műveinek szellemét alapjaiban a liberalizmus és optimizmus hatja át, amely 1867-ig szinte nemzeti ellenállást jelentett. Művészetét sajátos kettősség, a népiesség és a romantika, valamint a különféle elemek ötvözése jellemzi. Regényeinek szerkezete általában egyszerű: a cselekmény rendszerint vonalszerű, különböző színhelyek és bonyodalmak váltakozása az időbeli előrehaladásnak megfelelően történik – írja róla a „Ki kicsoda a magyar irodalomban?” című kötet.

Regényeinek alaptípusai: heroikus (A kőszívű ember fiai, 1869), vallomásregény (Az aranyember, 1872), kalandregény (Fekete gyémántok, 1870), anekdotikus életkép (Egy magyar nábob, 1853). Ezekben a művekben a szabadságharcnak, a magyar iparosításnak és a reformkornak állít emléket.

Drámáit nagy siker fogadta, mégis, már életében elavultak. Az ő műveiből készült Strauss Cigánybárójának és Erkel Dózsa Györgyének a szövegkönyve.

Jókai életműve jelentősen befolyásolta a társalgási nyelvet. Petőfi és Madách mellett hosszú ideig a külföldön legolvasottabb magyar író volt.

Történelmi helyszín is elpusztult a törökországi földrengésben

Történelmi helyszín is elpusztult a törökországi földrengésben

A gaziantepi vár a Római Birodalom idején épült, de még a 20. században is fontos történelmi szerep jutott neki.

Több ezer éves nyelvet sikerült megfejteni

Több ezer éves nyelvet sikerült megfejteni

Két ősi, Irakban felfedezett agyagtáblát elemezve sikerült megismerni az amorita egyik típusát.

Ókori egyiptomi csata helyszínére bukkantak

Ókori egyiptomi csata helyszínére bukkantak

A Ptolemaida-dinasztia elleni felkelés története régóta ismert, most megtalálták a lázadás egyik csatáját.

Ősi lándzsahegyet találtak egy masztodon bordájában

Ősi lándzsahegyet találtak egy masztodon bordájában

A különleges lelet a legkorábbi csonthegy, amelyet az amerikai földrészen felfedeztek.

Rákóczi híres brigadérosa

Rákóczi híres brigadérosa

Parancsnoki tehetsége és kitartása tette a legnagyobb brigadérossá. Béri Balog Ádám élete a sikeres harcokról szólt, mégis egy szerencsétlen cselszövés áldozata lett.

National Geographic 2023. januári címlap

Előfizetés

A nyomtatott magazinra,
12 hónapra

12 990 Ft

Korábbi számok

National Geographic 2010. januári címlapNational Geographic 2010. februári címlapNational Geographic 2010. márciusi címlapNational Geographic 2010. áprilisi címlapNational Geographic 2010. májusi címlapNational Geographic 2010. júniusi címlapNational Geographic 2010. júliusi címlapNational Geographic 2010. augusztusi címlapNational Geographic 2010. szeptemberi címlapNational Geographic 2010. októberi címlapNational Geographic 2010. novemberi címlapNational Geographic 2010. decemberi címlapNational Geographic 2011. januári címlapNational Geographic 2011. februári címlapNational Geographic 2011. márciusi címlapNational Geographic 2011. áprilisi címlapNational Geographic 2011. májusi címlapNational Geographic 2011. júniusi címlapNational Geographic 2011. júliusi címlapNational Geographic 2011. augusztusi címlapNational Geographic 2011. szeptemberi címlapNational Geographic 2011. októberi címlapNational Geographic 2011. novemberi címlapNational Geographic 2011. decemberi címlapNational Geographic 2012. januári címlapNational Geographic 2012. februári címlapNational Geographic 2012. márciusi címlapNational Geographic 2012. áprilisi címlapNational Geographic 2012. májusi címlapNational Geographic 2012. júniusi címlapNational Geographic 2012. júliusi címlapNational Geographic 2012. augusztusi címlapNational Geographic 2012. szeptemberi címlapNational Geographic 2012. októberi címlapNational Geographic 2012. novemberi címlapNational Geographic 2012. decemberi címlapNational Geographic 2013. januári címlapNational Geographic 2013. februári címlapNational Geographic 2013. márciusi címlapNational Geographic 2013. áprilisi címlapNational Geographic 2013. májusi címlapNational Geographic 2013. júniusi címlapNational Geographic 2013. júliusi címlapNational Geographic 2013. augusztusi címlapNational Geographic 2013. szeptemberi címlapNational Geographic 2013. októberi címlapNational Geographic 2013. novemberi címlapNational Geographic 2013. decemberi címlapNational Geographic 2014. januári címlapNational Geographic 2014. februári címlapNational Geographic 2014. márciusi címlapNational Geographic 2014. áprilisi címlapNational Geographic 2014. májusi címlapNational Geographic 2014. júniusi címlapNational Geographic 2014. júliusi címlapNational Geographic 2014. augusztusi címlapNational Geographic 2014. szeptemberi címlapNational Geographic 2014. októberi címlapNational Geographic 2014. novemberi címlapNational Geographic 2014. decemberi címlapNational Geographic 2015. januári címlapNational Geographic 2015. februári címlapNational Geographic 2015. márciusi címlapNational Geographic 2015. áprilisi címlapNational Geographic 2015. májusi címlapNational Geographic 2015. júniusi címlapNational Geographic 2015. júliusi címlapNational Geographic 2015. augusztusi címlapNational Geographic 2015. szeptemberi címlapNational Geographic 2015. októberi címlapNational Geographic 2015. novemberi címlapNational Geographic 2015. decemberi címlapNational Geographic 2016. januári címlapNational Geographic 2016. februári címlapNational Geographic 2016. márciusi címlapNational Geographic 2016. áprilisi címlapNational Geographic 2016. májusi címlapNational Geographic 2016. júniusi címlapNational Geographic 2016. júliusi címlapNational Geographic 2016. augusztusi címlapNational Geographic 2016. szeptemberi címlapNational Geographic 2016. októberi címlapNational Geographic 2016. novemberi címlapNational Geographic 2016. decemberi címlapNational Geographic 2017. januári címlapNational Geographic 2017. februári címlapNational Geographic 2017. márciusi címlapNational Geographic 2017. áprilisi címlapNational Geographic 2017. májusi címlapNational Geographic 2017. júniusi címlapNational Geographic 2017. júliusi címlapNational Geographic 2017. augusztusi címlapNational Geographic 2017. szeptemberi címlapNational Geographic 2017. októberi címlapNational Geographic 2017. novemberi címlapNational Geographic 2017. decemberi címlapNational Geographic 2018. januári címlapNational Geographic 2018. februári címlapNational Geographic 2018. márciusi címlapNational Geographic 2018. áprilisi címlapNational Geographic 2018. májusi címlapNational Geographic 2018. júniusi címlapNational Geographic 2018. júliusi címlapNational Geographic 2018. augusztusi címlapNational Geographic 2018. szeptemberi címlapNational Geographic 2018. októberi címlapNational Geographic 2018. novemberi címlapNational Geographic 2018. decemberi címlapNational Geographic 2019. januári címlapNational Geographic 2019. februári címlapNational Geographic 2019. márciusi címlapNational Geographic 2019. áprilisi címlapNational Geographic 2019. májusi címlapNational Geographic 2019. júniusi címlapNational Geographic 2019. júliusi címlapNational Geographic 2019. augusztusi címlapNational Geographic 2019. szeptemberi címlapNational Geographic 2019. októberi címlapNational Geographic 2019. novemberi címlapNational Geographic 2019. decemberi címlapNational Geographic 2020. januári címlapNational Geographic 2020. februári címlapNational Geographic 2020. márciusi címlapNational Geographic 2020. áprilisi címlapNational Geographic 2020. májusi címlapNational Geographic 2020. júniusi címlapNational Geographic 2020. júliusi címlapNational Geographic 2020. augusztusi címlapNational Geographic 2020. szeptemberi címlapNational Geographic 2020. októberi címlapNational Geographic 2020. novemberi címlapNational Geographic 2020. decemberi címlapNational Geographic 2021. januári címlapNational Geographic 2021. februári címlapNational Geographic 2021. márciusi címlapNational Geographic 2021. áprilisi címlapNational Geographic 2021. májusi címlapNational Geographic 2021. júniusi címlapNational Geographic 2021. júliusi címlapNational Geographic 2021. augusztusi címlapNational Geographic 2021. szeptemberi címlapNational Geographic 2021. októberi címlapNational Geographic 2021. novemberi címlapNational Geographic 2021. decemberi címlapNational Geographic 2022. januári címlapNational Geographic 2022. februári címlapNational Geographic 2022. márciusi címlapNational Geographic 2022. áprilisi címlapNational Geographic 2022. májusi címlapNational Geographic 2022. júniusi címlapNational Geographic 2022. júliusi címlapNational Geographic 2022. augusztusi címlapNational Geographic 2022. szeptemberi címlapNational Geographic 2022. októberi címlapNational Geographic 2022. novemberi címlapNational Geographic 2022. decemberi címlapNational Geographic 2023. januári címlap

Hírlevél feliratkozás

Kérjük, erősítsd meg a feliratkozásod az e-mailben kapott linkre kattintva!

Kövess minket