Ilona, Rajnald2022. augusztus 18., csütörtök
Kultúra

440 éve hunyt el Kálvin

National Geographic Magyarország

440 évvel ezelőtt, 1564. május 27-én hunyt el Kálvin János (Jean Calvin) genfi reformátor. Tanait nagyon nehezen tudta elfogadtatni a hívőkkel, reformjai azonban nem csak a keresztény gondolkodást változtatták meg, de a polgári erkölcs kifejlődésére is nagy hatással voltak.

Kálvin 1509. július 10-én született a francia Noyon városában, Jean Cauvin néven. Apja a város nagy tiszteletben álló polgára volt, aki jegyzőként, a dómi káptalan pénzügyeinek intézőjeként és püspöki titkárként számos szállal kötődött az egyházhoz. Fiát is lelkésznek szánta, ezért az ifjút Párizsba küldte (1523), ahol a Collège de la Marche és a Collège Montaigu tanulója lett. A két iskola elsősorban a retorikát és logikát tanított, ahol az éles eszű, nagy szorgalmú és kiváló emlékezettel rendelkező Kálvin hamar kitűnt társai közül. Visszaemlékezések szerint olyan megszállottan tanult, hogy az egészsége is ekkor ment tönkre.

1527-ben apja jogi tanulmányokra íratta be Kálvint, annak ellenére, hogy az ifjú ekkor kapta meg St. Martin de Marteville lelkészi hivatalát. Döntését a későbbi nagyobb anyagi haszon motiválhatta. Kálvin négy év orléans-i és bourges-i jogi iskola után ismét visszaköltözik Párizsba, és beiratkozik a Collège Royalba. Az intézet a francia vallásos humanizmus fellegvára volt és élvezte a király támogatását is. Az országban erős ellenérzésekkel fogadták Luther tanait a reformátorok, ezért az ókori gondolatokat segítségül hívva próbálták elérni a kereszténység megváltoztatását. Kálvin csatlakozott az irányzathoz és népszerű prédikátorrá vált a városban. Ekkor jelent meg az első nagyobb lélegzetű írása, amely Seneca De Clementia című alkotásának kommentálása volt. A mű azonban nem ért el nagy hatást, Kálvin szakított iskolája elképzelésével.

Subita conversio

Hirtelen megtérésnek nevezte Kálvin az életét átformáló pillanatot, amikor Isten hívására saját maga szakított a katolikus vallással. Bár még sokáig hatással voltak rá a „pápaság babonái” néhány éven belül saját vallási rendszert dolgozott ki. Párizsi üldöztetések elől Bázelbe menekült, ahol megjelentette főművének első kiadását, A keresztény vallás rendszerét (Institutio Christiane Religionis, 1535). Bevezetőjében I. Ferencnek ajánlja a könyvet, remélve gondolatainak elfogadását. A könyv felosztása szerint kitér a törvényekre, a hitre, a szentségre, a keresztségre és az úrvacsorára, az öt szentség elvetésére és végül az elkorcsosult egyház és a zsarnok állam elítélésére. A művet egészen haláláig újra és újra átdolgozta, illetve bővítette.

A „Szentírás genfi professzora”

1536-ban érkezett Genf városába, ahol csupán egy éve sikerült teljesen megtörni a katolikus egyház hatalmát, a város református prédikátora, Farel, esküvel kötelezte Kálvint a maradásra, és az egyház megszervezésére. Kálvin a „Cikkelyek”-ben határozta meg egyházának felépítését és szervezetét. A gyülekezetet az úrvacsora köré építi és emberei által a város teljes lakosságát vallásos fegyelemre kényszeríti. Számtalan hitvitát tart ellenfeleivel, száműzetésre ítéli az antitrinitáriusokat, anabaptistákat és a parancsainak ellenszegülőket. Az egész várostól hűségesküt követel, de tevékenységével olyan ellenérzést szít maga körül, hogy az újonnan választott városvezetés 1538-ban száműzi Kálvint.

Strassburgi száműzetése alatt egy francia közösség vezetője lesz, rendszeresen részt vesz a reformátorok hitvitáin és a lutheri tételeket hirdető Melanchthonnal a két irányzat egyesítéséről tárgyal. Feleségül vette az özvegy Idelette de Buret-et, akinek nem sikerült életképes gyermekkel megajándékoznia, és az asszony maga is meghalt egy évtized együttlét után.

Visszatérés

Kálvin ismét Farel hívására tér vissza Genfbe, a városi vezetés elfogadja minden feltételét, és a református gondolkodó teljesen a maga képére formálhatta a várost, amely ekkor kezdett egy teokratikus államra hasonlítani. Az egyházszervezet négy tisztséget állapított meg, a pásztorok foglalkoztak az igehirdetéssel, a doctorok a tiszta tanok szerinti tanítással, a presbiterek felügyelték a közösség életét, a diakónusok pedig adományokat gyűjtöttek és a rászorulókon segítettek. Zwingli tanítását elfogadva Kálvin is hirdette a predesztinációt, az eleve elrendeltetést.

Az üdvösséget nem lehet elnyerni, Isten már eleve kiválasztotta azokat az embereket, akik ebben részesülnek és azoknak ezt tudomására is hozza. Látható jele ennek a gazdagság lehet. A kárhozatra is Isten predesztinál embereket, ellene nem tehetünk semmit. Az úrvacsora kérdésében is eltért véleménye mind a katolikusoktól, mind a lutheránusoktól, Isten testének elfogadásakor Krisztus nincs jelen, de vele lelkileg egyesülünk, hirdette.

„Genf gyermekei” ellenállnak

Szigorú törvényeivel a város nem tudott megbékülni és az ellenkezés még nagyobb szigorúságot szült. Kálvin tiltott minden luxust, szórakozást, táncot, játékokat. A színházi előadásokat cenzúrázták, az eretnek gondolatokat büntették. Főleg a vagyonosabb polgárok lázadtak, akik a katolikus törvények lerázása után már nem fogadták el semmilyen egyház korlátozó hatalmát.

A „libertinusok” tekintélyét növelte a lelkészek példátlan hálátlansága is az 1543-45 között kitört pestis idején: nem voltak hajlandók ápolni a beteg embereket. Igaz, annál lelkesebben vettek részt a pestis terjesztésével vádolt „boszorkányok” elítélésében és máglyára küldésében. 1553-ban történt Szervét Mihály, antitrinitárius (szentháromság-tagadó) elégetése is, az ítélet előkészítésében Kálvin szerepe is kimutatható. Számtalan túlkapás jellemezte ezt az időszakot és csak az ellenzéki vezetők kiközösítése és száműzése után sikerült nyugalmat teremteni.

1555 után a város nyugalma éreztette hatását a gazdaság fejlődésében is. Kálvin megengedte a kamatszedést, amely segítette egyes iparágak letelepedését, a felhalmozott vagyon tette lehetővé a genfi akadémia megalapítását is. A város 1559-ben ajánlotta fel a polgárjogot Kálvin számára, akit egészen haláláig, 1564. május 27-ig tisztelettel öveztek.

Hozzászólások

2200 éves szökőkutat találtak Törökországban

2200 éves szökőkutat találtak Törökországban

Asszosz városa az ókorban nagyon komoly jelentőséggel bírt.

Megszületett a Habsburg Monarchia leghosszabban uralkodó császára

Megszületett a Habsburg Monarchia leghosszabban uralkodó császára

1830. augusztus 18-án, a bécsi schönbrunni kastélyban

Veszélyben van Cook kapitány legendás hajójának roncsa

Veszélyben van Cook kapitány legendás hajójának roncsa

Az Endeavour Amerika partjainál nyugvó maradványait állatok pusztítják.

Először használtak légipostát: de nem ért célba

Először használtak légipostát: de nem ért célba

Az első hivatalos légiposta-repülés az Indiana

Valódi a Néprajzi Múzeumban őrzött azték mozaikmaszk

Valódi a Néprajzi Múzeumban őrzött azték mozaikmaszk

Az első hasonló tárgyakat 1533-ban hittérítő domonkos

National Geographic 2022. augusztusi címlap

Előfizetés

A nyomtatott magazinra,
12 hónapra

11 600 Ft

Korábbi számok

National Geographic 2010. januári címlapNational Geographic 2010. februári címlapNational Geographic 2010. márciusi címlapNational Geographic 2010. áprilisi címlapNational Geographic 2010. májusi címlapNational Geographic 2010. júniusi címlapNational Geographic 2010. júliusi címlapNational Geographic 2010. augusztusi címlapNational Geographic 2010. szeptemberi címlapNational Geographic 2010. októberi címlapNational Geographic 2010. novemberi címlapNational Geographic 2010. decemberi címlapNational Geographic 2011. januári címlapNational Geographic 2011. februári címlapNational Geographic 2011. márciusi címlapNational Geographic 2011. áprilisi címlapNational Geographic 2011. májusi címlapNational Geographic 2011. júniusi címlapNational Geographic 2011. júliusi címlapNational Geographic 2011. augusztusi címlapNational Geographic 2011. szeptemberi címlapNational Geographic 2011. októberi címlapNational Geographic 2011. novemberi címlapNational Geographic 2011. decemberi címlapNational Geographic 2012. januári címlapNational Geographic 2012. februári címlapNational Geographic 2012. márciusi címlapNational Geographic 2012. áprilisi címlapNational Geographic 2012. májusi címlapNational Geographic 2012. júniusi címlapNational Geographic 2012. júliusi címlapNational Geographic 2012. augusztusi címlapNational Geographic 2012. szeptemberi címlapNational Geographic 2012. októberi címlapNational Geographic 2012. novemberi címlapNational Geographic 2012. decemberi címlapNational Geographic 2013. januári címlapNational Geographic 2013. februári címlapNational Geographic 2013. márciusi címlapNational Geographic 2013. áprilisi címlapNational Geographic 2013. májusi címlapNational Geographic 2013. júniusi címlapNational Geographic 2013. júliusi címlapNational Geographic 2013. augusztusi címlapNational Geographic 2013. szeptemberi címlapNational Geographic 2013. októberi címlapNational Geographic 2013. novemberi címlapNational Geographic 2013. decemberi címlapNational Geographic 2014. januári címlapNational Geographic 2014. februári címlapNational Geographic 2014. márciusi címlapNational Geographic 2014. áprilisi címlapNational Geographic 2014. májusi címlapNational Geographic 2014. júniusi címlapNational Geographic 2014. júliusi címlapNational Geographic 2014. augusztusi címlapNational Geographic 2014. szeptemberi címlapNational Geographic 2014. októberi címlapNational Geographic 2014. novemberi címlapNational Geographic 2014. decemberi címlapNational Geographic 2015. januári címlapNational Geographic 2015. februári címlapNational Geographic 2015. márciusi címlapNational Geographic 2015. áprilisi címlapNational Geographic 2015. májusi címlapNational Geographic 2015. júniusi címlapNational Geographic 2015. júliusi címlapNational Geographic 2015. augusztusi címlapNational Geographic 2015. szeptemberi címlapNational Geographic 2015. októberi címlapNational Geographic 2015. novemberi címlapNational Geographic 2015. decemberi címlapNational Geographic 2016. januári címlapNational Geographic 2016. februári címlapNational Geographic 2016. márciusi címlapNational Geographic 2016. áprilisi címlapNational Geographic 2016. májusi címlapNational Geographic 2016. júniusi címlapNational Geographic 2016. júliusi címlapNational Geographic 2016. augusztusi címlapNational Geographic 2016. szeptemberi címlapNational Geographic 2016. októberi címlapNational Geographic 2016. novemberi címlapNational Geographic 2016. decemberi címlapNational Geographic 2017. januári címlapNational Geographic 2017. februári címlapNational Geographic 2017. márciusi címlapNational Geographic 2017. áprilisi címlapNational Geographic 2017. májusi címlapNational Geographic 2017. júniusi címlapNational Geographic 2017. júliusi címlapNational Geographic 2017. augusztusi címlapNational Geographic 2017. szeptemberi címlapNational Geographic 2017. októberi címlapNational Geographic 2017. novemberi címlapNational Geographic 2017. decemberi címlapNational Geographic 2018. januári címlapNational Geographic 2018. februári címlapNational Geographic 2018. márciusi címlapNational Geographic 2018. áprilisi címlapNational Geographic 2018. májusi címlapNational Geographic 2018. júniusi címlapNational Geographic 2018. júliusi címlapNational Geographic 2018. augusztusi címlapNational Geographic 2018. szeptemberi címlapNational Geographic 2018. októberi címlapNational Geographic 2018. novemberi címlapNational Geographic 2018. decemberi címlapNational Geographic 2019. januári címlapNational Geographic 2019. februári címlapNational Geographic 2019. márciusi címlapNational Geographic 2019. áprilisi címlapNational Geographic 2019. májusi címlapNational Geographic 2019. júniusi címlapNational Geographic 2019. júliusi címlapNational Geographic 2019. augusztusi címlapNational Geographic 2019. szeptemberi címlapNational Geographic 2019. októberi címlapNational Geographic 2019. novemberi címlapNational Geographic 2019. decemberi címlapNational Geographic 2020. januári címlapNational Geographic 2020. februári címlapNational Geographic 2020. márciusi címlapNational Geographic 2020. áprilisi címlapNational Geographic 2020. májusi címlapNational Geographic 2020. júniusi címlapNational Geographic 2020. júliusi címlapNational Geographic 2020. augusztusi címlapNational Geographic 2020. szeptemberi címlapNational Geographic 2020. októberi címlapNational Geographic 2020. novemberi címlapNational Geographic 2020. decemberi címlapNational Geographic 2021. januári címlapNational Geographic 2021. februári címlapNational Geographic 2021. márciusi címlapNational Geographic 2021. áprilisi címlapNational Geographic 2021. májusi címlapNational Geographic 2021. júniusi címlapNational Geographic 2021. júliusi címlapNational Geographic 2021. augusztusi címlapNational Geographic 2021. szeptemberi címlapNational Geographic 2021. októberi címlapNational Geographic 2021. novemberi címlapNational Geographic 2021. decemberi címlapNational Geographic 2022. januári címlapNational Geographic 2022. februári címlapNational Geographic 2022. márciusi címlapNational Geographic 2022. áprilisi címlapNational Geographic 2022. májusi címlapNational Geographic 2022. júniusi címlapNational Geographic 2022. júliusi címlapNational Geographic 2022. augusztusi címlap

Hírlevél feliratkozás

Kérjük, erősítsd meg a feliratkozásod az e-mailben kapott linkre kattintva!

Kövess minket