Eufrozina, Kende2021. szeptember 25., szombat
Kultúra

Három évforduló október 23-án

National Geographic Magyarország

1956. október 23-án kitört a pesti forradalom, de nemcsak erre az évfordulóra emlékezhetünk ezen a napon. Ekkor választották fejedelemmé Bethlen Gábort Erdélyben, 1989-ben pedig szintén október 23-án kiáltotta ki a köztársaságot Szűrös Mátyás ideiglenes köztársasági elnök.

Az alábbiakban a talán a legkevésbé ismert évfordulóval, Bethlen Gábor fejedelemmé választásával foglalkozunk. Bethlen megérdemli figyelmünket, hiszen Erdély aranykorát az ő uralma idején élvezhette – igaz, Magyarországon, a királyi, illetve a Habsburg-ház irányítása alatt álló területeken mérsékeltebb volt a népszerűsége.

Bethlen Gábor Magyarország választott királya is volt, ám ő a koronát nem fogadta el, a világpolitikában pedig a csehek 1620-as fehérhegyi csatában elszenvedett veresége akasztotta meg a protestáns erdélyi fejedelem ambícióit. A harmincéves háborúban Bethlen ugyanis a katolikus Habsburgok ellenfeleivel volt szövetségben. Bár ő már nem érhette meg e háború végét, de a vesztfáliai békékben, amelyek a pusztító háború lezárását jelentették, nemzetközi jogi elismerésben részesült az Erdélyi Fejedelemség.

Bethlen megválasztásának előzményei

De térjünk vissza Bethlen fejedelemmé választásához! 1613-ban a helyzet megérett az addigi erdélyi fejedelem, Báthory Gábor eltávolítására. Ehhez, illetve Bethlen trónra kerüléséhez azonban Bécs hallgatólagos beleegyezése is szükséges volt. Nem véletlen, hogy Bethlen Thurzó György (királyi magyarországi, vagyis a Bécs befolyása alatt álló) nádort győzködte: Magyarországnak is jobb, ha olyan az erdélyi fejedelem, aki „a szomszéd országokkal békében él, országát csendességgel gubernálja és törvény szerint való igazságnak szolgáltatója”.

Bethlen persze magára gondolt, amikor a törvény szerint való igazság szolgáltatásáról beszélt, és arra próbálta rávenni Thurzót, hogy ha Báthory segélyért fordul hozzá, ne támogassa őt. Bethlen sikerrel járt, hiszen Báthory ugyan szövetséget ajánlott II. Mátyásnak – az akkori Habsburg-uralkodónak, egyben magyar királynak – az 1613. február 24-i pozsonyi országgyűlésen, ez azonban nem javította a fejedelem helyzetét, hanem a törököt sarkallta határozottabb cselekvésre.

A szultán audencián fogadta az erdélyi „menekültet”, Bethlen Gábort, és a török uralkodó jóváhagyása után a díván is belegyezett Bethlen fejedelemmé tételébe. A nagyvezér ezután (május elsején) nevezte ki fejedelemmé. Bethlen ugyanezen a napon írta Thurzó György nádornak: „Bátori Gáborhoz fő csauzt expediált a fővezér, megparancsolván neki serio, hogy velem megbékéljék és minden elvött váraimat restituálja. De én igazán írom Nagyságodnak, hogy az Bátori hitének én semmit nem hiszek”.

Bethlen alapos okkal nem bízott Báthoryban, mint ahogy Báthorynak is jogos volt a félelme: a Szkender pasa által vezetett török-tatár sereggel közeledő Bethlen elől Báthory Nagyváradra menekült. Időközben – 1613. október 23-án – Bethlent fejedelemmé választotta a Kolozsvárra összehívott országgyűlés, Báthoryt viszont négy nap múlva Abaffy Miklós tokaji kapitány és Géczy András megölték. Abaffy egyébként annak a kétezer főnyi seregnek volt a parancsnoka, amelyet Forgách Zsigmond, a Habsburgok szolgálatában álló kassai főkapitány küldött Báthory megsegítésére!

Mohamedán Gábor

A Bethlen Gáborral kapcsolatos legvitatottabb eseményre tértünk ezzel rá: a fejedelmet sokan gúnyolták „Mohamedán Gábornak”, török hitűnek, és így tovább, és ezt kétségtelenül igazolták megválasztásának körülményei. Soha azelőtt ugyanis nem fordult elő, hogy a török, pontosabban egy török basa maga hívja össze az országgyűlést, ahogyan azt Szkender teszi. Az sem történt még meg, hogy egy keresztény (keresztyén) terület uralkodója arra kérje a törököket, hogy teleljenek át a saját felségterületén, márpedig Bethlen Gábor hatalmának stabilizálására ezt tartotta jónak Erdélyben, ahol előzőleg a török és a tatár csapatok sok rabot ejtettek, és komoly pusztítást végeztek.

Mielőtt azonban az országgyűlés voksolásának részleteit megvizsgálnánk, szögezzük le: az erdélyi fejedelem személye szinte soha nem volt tökéletesen szabad választás eredménye, a végső kimenetel ugyanis egyértelműen a töröktől függött. Ezután az erdélyi rendek szavazata számított, és néha persze Bécs is megpróbálta befolyásolni a hatalmi küzdelmet, többnyire nem sok sikerrel, viszont annál több pusztulás árán.

A választás körülményei

Nézzük tehát e vitatott részleteket: Az erdélyi rendek az 1613. október 20-29. között tartott kolozsvári országgyűlésen „féltükben szabadon” fejedelemmé választották Bethlen Gábort. Az indoklás így szólt: „Az török nemzetségnél nagy tekinteti lévén, az mostani benn levő hadaknak kiigazításában senki is olyan bizonyosan és hasznosan nem szolgált volt (…) hazánknak oltalmára ha kívantatik, hasznosan tudjuk, hogy szolgálhat; törvény és igazsaghoz való szeretetit is ösmerjük, és nyugodalmas köztünk való birodalmában teljességgel minden jó reménységünk vagyon”.

Bethlen fejedelemsége egyébként már 1613 májusában befejezett tény volt. A választások során ezért sokan érezték úgy, hogy az egész eljárásban van valami aggodalmas kétértelműség. Wittman Tibor könyvében olvashatjuk: a töröknek már nem kellett harcolnia senkivel, csak várakozva nézték a gyorsan pergő eseményeket.

A választási feltételek

A Bethlen elé tárt választási feltételek három kulcsfontosságú kérdésre terjednek ki. Külpolitikailag „Elsőben is az fényes portához viselje oly engedelmességgel magát, hogy onnat romlása ne következzék az szegény országnak. A keresztyénséggel is, római császár őfelségével és Magyarországgal az jó szomszédságot és békességet szorgalmatosan megőrizze”. A belpolitikában a három nemzet unióját (erdélyi székelyek, szászok és magyarok) kellett szilárd alapokra helyeznie, közülük kellett tanácsadókat maga mellé vennie. A harmadik, és talán a legfontosabb feltétel azonban a vallásszabadság biztosítása volt.

Összefoglalásul kijelenthetjük: Bethlen Gábor uralkodása alatt (1613-1629) megpróbálta a három feltételt teljesíteni. Bár ez nem sikerült teljes mértékben, és az adott körülmények között nem is sikerülhetett, uralma alatt mégis igyekezett a magyar nemzet általa felfogott érdekeit képviselni. Háborúit nagyobbrészt ugyan a Habsburgok ellen viselt, ám uralkodása végén – a nemzetközi realitásokat figyelembe véve – elsősorban a megegyezésre törekedett.

Sokan vádolták álnoksággal, árulással, cselszövéssel Bethlen Gábort. Talán igazuk is volt, legalábbis részben, hiszen a törökök segítségével jutott hatalomra. Noha nem fogadhatjuk el azt az elvet, hogy a cél szentesíti az eszközt, azt azonban meg kell jegyeznünk: Bethlen elődei, kortársai és utódai közül sokan viselkedtek álnok, cselszövő vagy áruló módon, sőt, többen szintén török segítséggel kerültek trónra. Mégis: kevés államférfinek sikerült olyan stabil uralmat kiépítenie, amely országa gyarapodását, a gazdaság és a kultúra felvirágzását eredményezte. Márpedig Bethlen ilyen politikát folytatott, bár neki sem sikerült a végső cél, Magyarország egyesítése.

Hozzászólások

Hatalmas földvárat tártak fel Lengyelországban

Hatalmas földvárat tártak fel Lengyelországban

A Szwedzkie Wały nevű földvár a 8-10. századra datálható.

A túl kapzsi ipar okozhatta az ókori város bukását

A túl kapzsi ipar okozhatta az ókori város bukását

Az egykori karthágói Zita a pun háborúk után római fennhatóság alá került, a fejlődés azonban elhozta a város hanyatlását.

A vértanú bencés szerzetes haláláról legendák élnek

A vértanú bencés szerzetes haláláról legendák élnek

Haláláról legenda mesél, az időpontja valószínűleg augusztus 29-e, Szent Gellért ünnepnapja azonban szeptember 24.

Kolostor, amely a bolgár történelem egyik szimbóluma

Kolostor, amely a bolgár történelem egyik szimbóluma

A Rilai kolostor nem véletlenül vált szent hellyé, ahová a helyiek életükben legalább egyszer elzarándokolnak.

107 éves a világ legidősebb egypetéjű ikerpárja

107 éves a világ legidősebb egypetéjű ikerpárja

A japán testvérek 1913-ban születtek.

National Geographic 2021. szeptemberi címlap

Előfizetés

A nyomtatott magazinra,
12 hónapra

9 995 Ft

Korábbi számok

National Geographic 2010. januári címlapNational Geographic 2010. februári címlapNational Geographic 2010. márciusi címlapNational Geographic 2010. áprilisi címlapNational Geographic 2010. májusi címlapNational Geographic 2010. júniusi címlapNational Geographic 2010. júliusi címlapNational Geographic 2010. augusztusi címlapNational Geographic 2010. szeptemberi címlapNational Geographic 2010. októberi címlapNational Geographic 2010. novemberi címlapNational Geographic 2010. decemberi címlapNational Geographic 2011. januári címlapNational Geographic 2011. februári címlapNational Geographic 2011. márciusi címlapNational Geographic 2011. áprilisi címlapNational Geographic 2011. májusi címlapNational Geographic 2011. júniusi címlapNational Geographic 2011. júliusi címlapNational Geographic 2011. augusztusi címlapNational Geographic 2011. szeptemberi címlapNational Geographic 2011. októberi címlapNational Geographic 2011. novemberi címlapNational Geographic 2011. decemberi címlapNational Geographic 2012. januári címlapNational Geographic 2012. februári címlapNational Geographic 2012. márciusi címlapNational Geographic 2012. áprilisi címlapNational Geographic 2012. májusi címlapNational Geographic 2012. júniusi címlapNational Geographic 2012. júliusi címlapNational Geographic 2012. augusztusi címlapNational Geographic 2012. szeptemberi címlapNational Geographic 2012. októberi címlapNational Geographic 2012. novemberi címlapNational Geographic 2012. decemberi címlapNational Geographic 2013. januári címlapNational Geographic 2013. februári címlapNational Geographic 2013. márciusi címlapNational Geographic 2013. áprilisi címlapNational Geographic 2013. májusi címlapNational Geographic 2013. júniusi címlapNational Geographic 2013. júliusi címlapNational Geographic 2013. augusztusi címlapNational Geographic 2013. szeptemberi címlapNational Geographic 2013. októberi címlapNational Geographic 2013. novemberi címlapNational Geographic 2013. decemberi címlapNational Geographic 2014. januári címlapNational Geographic 2014. februári címlapNational Geographic 2014. márciusi címlapNational Geographic 2014. áprilisi címlapNational Geographic 2014. májusi címlapNational Geographic 2014. júniusi címlapNational Geographic 2014. júliusi címlapNational Geographic 2014. augusztusi címlapNational Geographic 2014. szeptemberi címlapNational Geographic 2014. októberi címlapNational Geographic 2014. novemberi címlapNational Geographic 2014. decemberi címlapNational Geographic 2015. januári címlapNational Geographic 2015. februári címlapNational Geographic 2015. márciusi címlapNational Geographic 2015. áprilisi címlapNational Geographic 2015. májusi címlapNational Geographic 2015. júniusi címlapNational Geographic 2015. júliusi címlapNational Geographic 2015. augusztusi címlapNational Geographic 2015. szeptemberi címlapNational Geographic 2015. októberi címlapNational Geographic 2015. novemberi címlapNational Geographic 2015. decemberi címlapNational Geographic 2016. januári címlapNational Geographic 2016. februári címlapNational Geographic 2016. márciusi címlapNational Geographic 2016. áprilisi címlapNational Geographic 2016. májusi címlapNational Geographic 2016. júniusi címlapNational Geographic 2016. júliusi címlapNational Geographic 2016. augusztusi címlapNational Geographic 2016. szeptemberi címlapNational Geographic 2016. októberi címlapNational Geographic 2016. novemberi címlapNational Geographic 2016. decemberi címlapNational Geographic 2017. januári címlapNational Geographic 2017. februári címlapNational Geographic 2017. márciusi címlapNational Geographic 2017. áprilisi címlapNational Geographic 2017. májusi címlapNational Geographic 2017. júniusi címlapNational Geographic 2017. júliusi címlapNational Geographic 2017. augusztusi címlapNational Geographic 2017. szeptemberi címlapNational Geographic 2017. októberi címlapNational Geographic 2017. novemberi címlapNational Geographic 2017. decemberi címlapNational Geographic 2018. januári címlapNational Geographic 2018. februári címlapNational Geographic 2018. márciusi címlapNational Geographic 2018. áprilisi címlapNational Geographic 2018. májusi címlapNational Geographic 2018. júniusi címlapNational Geographic 2018. júliusi címlapNational Geographic 2018. augusztusi címlapNational Geographic 2018. szeptemberi címlapNational Geographic 2018. októberi címlapNational Geographic 2018. novemberi címlapNational Geographic 2018. decemberi címlapNational Geographic 2019. januári címlapNational Geographic 2019. februári címlapNational Geographic 2019. márciusi címlapNational Geographic 2019. áprilisi címlapNational Geographic 2019. májusi címlapNational Geographic 2019. júniusi címlapNational Geographic 2019. júliusi címlapNational Geographic 2019. augusztusi címlapNational Geographic 2019. szeptemberi címlapNational Geographic 2019. októberi címlapNational Geographic 2019. novemberi címlapNational Geographic 2019. decemberi címlapNational Geographic 2020. januári címlapNational Geographic 2020. februári címlapNational Geographic 2020. márciusi címlapNational Geographic 2020. áprilisi címlapNational Geographic 2020. májusi címlapNational Geographic 2020. júniusi címlapNational Geographic 2020. júliusi címlapNational Geographic 2020. augusztusi címlapNational Geographic 2020. szeptemberi címlapNational Geographic 2020. októberi címlapNational Geographic 2020. novemberi címlapNational Geographic 2020. decemberi címlapNational Geographic 2021. januári címlapNational Geographic 2021. februári címlapNational Geographic 2021. márciusi címlapNational Geographic 2021. áprilisi címlapNational Geographic 2021. májusi címlapNational Geographic 2021. júniusi címlapNational Geographic 2021. júliusi címlapNational Geographic 2021. augusztusi címlapNational Geographic 2021. szeptemberi címlap

Hírlevél feliratkozás

Kérjük, erősítsd meg a feliratkozásod az e-mailben kapott linkre kattintva!

Kövess minket