Jusztina, Kozma, Damján2023. szeptember 26., kedd
Kultúra

Tizenöt éve terelték el a Dunát

National Geographic Magyarország

1992. október 25-én Dunacsúnynál, az akkor még magyar-csehszlovák határtól egy kilométer távolságban a bősi erőmű csatornájába terelték a Dunát. A folyam elterelése miatt Magyarország és Szlovákia 1993-ban a hágai Nemzetközi Bírósághoz fordult.

A bíróság 1997. szeptember 25-én hozott ítéletet, mindkét felet elmarasztalta. Magyarország jogtalanul szüntette meg a bős-nagymarosi vízlépcsőrendszer építésére kötött 1977. évi szerződést, Szlovákia jogtalanul helyezte üzembe a bősi erőművet.

Az ítélet államközi szerződés kötésére kötelezte a feleket a jogsértések megszüntetésére, a szerződésről azóta folynak a tárgyalások.

Tizenöt éve a szigetközi Duna-szakaszba a víznek csak húsz százaléka jut, a szigetközi-csallóközi térség szárazodik, veszélyben vannak a egyedülálló természeti értékei és az ivóvízbázisok.

A rajz az egyik legrégebbi dunai vízmérce, a dunaremetei mérce adatai alapján mutatja a folyam életébe történt beavatkozás mértékét.

A hágai döntés különböző értelmezése

A KvVM és a Magyar Tudományos Akadémia Jogtudományi Intézete „10 évvel Hága után – a hágai per nemzetközi jogi és ökológiai vonatkozása” címmel rendezett konferenciát szeptemberben.

A budapesti szakmai találkozót abból az alkalomból szervezték, hogy a hágai Nemzetközi Bíróság 1997. szeptember 25-én hozott ítéletet első környezetvédelmi vonatkozású perében, a bős–nagymarosi beruházás ügyében. Az ítélet jóhiszemű tárgyalások folytatására és megállapodás kötésére kötelezte a feleket, az elkövetett különféle jogsértések megszüntetése és az egymásnak okozott károk rendezése érdekében. A szerződésről az ítélet óta tartanak a tárgyalások. A konferencia előadásai a per és a tárgyalások nemzetközi jogi és ökológiai vonatkozásaival foglalkoztak.

Lamm Vanda akadémikus, a Jogtudományi Intézet igazgatója a hosszú per – az egyik leghosszabb a Nemzetközi Bíróság fennállása óta – történetét ismertette. A bős-nagymarosi ügy az első környezetvédelmi tárgyú per volt, melyet – a csak államok közti jogvitákkal foglalkozó – ENSZ szerv tárgyalt. Újabb környezetvédelmi perekre azóta nem került sor, talán azért sem, mert az bős-nagymarosi ügy több vitatott kérdésében, előnyben részesítve a szerződések jogára vonatkozó elveket, a bíróság a felekre bízta, hogy kétoldalú megállapodás keretei között rendezzék őket.

A magyar-szlovák tárgyalások az ítélet óta folynak, ezeket Nagy Boldizsár nemzetközi jogász és Kovács György, a környezetvédelmi tárca főosztályvezetője ismertette. Az ítélet óta eltelt tíz évben az európai integráció mindkét országban a környezetvédelmi jog jelentős fejlődésével járt, ezek közelebb hozhatják a megállapodást. Egy év múlva készül el a döntések alapjául szolgáló, ún. Stratégai Hatásvizsgálat, mely a megállapodás szakmai kérdéseiben zárhatja majd le a jelenlegi vitát.

A Duna elterelésének környezeti következményeit monitorozó MTA Szigetközi Munkacsoport tevékenységéről és eredményeiről tartott előadást Láng István akadémikus, a munkacsoport elnöke és munkatársai, Hajósy Adrienne és Mészáros Ferenc, a Magyar Természettudományi Múzeum főigazgató-helyettese. A Duna tizenöt éve történt elterelése óta a folyam szigetközi szakaszára a teljes vízmennyiségnek csak húsz százalékát engedik. Emiatt a vizes élőhelyként védetté nyilvánított hullámtéri területek szárazodnak, az élővilág szegényedik.

Az MTA munkacsoport tizenöt éve gyűjtött adatai, a környezeti változásokat ismertető konferenciái és kiadott könyvei dokumentálják a Duna elterelésének hatásterületének környezeti állapotában bekövetkezett változásokat.

Kiss Róbert, a környezetvédelmi tárca tanácsadója előadásában a jövővel foglalkozott. Számba vette az európai környezeti jog nagy fejlődését, amely bizonyosan közelebb hozza a Duna ügyére vonatkozó tárgyalások befejezését. Nagyobb nyilvánosságra és a célokat illető társadalmi konszenzusra lenne szükség, mert amióta nyilvánvaló, hogy a Dunakanyarban nem lesz gát, a döntéshozókra és tárgyalások felelőseire irányuló társadalmi nyomás nagy mértékben csökkent, a hajdan elsőszámú környezetvédelmi kérdés iránti közérdeklődés megszűnt.

A jelenlegi magyar álláspont nem támogatja a duzzasztómű építését a magyar szakaszon

A bősi vita rendezéséről szóló jelenlegi tárgyalásokon Magyarország azt képviseli, hogy ne épüljön meg a magyarországi duzzasztómű – hangsúlyozta Kovács György, a probléma rendezésével foglalkozó tárcaközi bizottság titkára a tanácskozáson. A bíróság szerint Magyarországnak nem volt joga 1992-ben egyoldalúan felmondani a beruházásra vonatkozó államközi szerződést, de Csehszlovákiának sem volt joga egyoldalúan megépíteni az eredeti szerződésben szereplőktől eltérő műszaki megoldást és elterelni a Dunát 1991-ben, illetve 1992-ben. Mivel a magyarok és a szlovákok is eltérően értelmezték a bírósági döntést, 1998-ban Szlovákia kiegészítő ítéletet kért Hágától a végrehajtás módjának meghatározására. Később, amikor a két ország ismét tárgyalásokat kezdett, a bíróság ezek eredményéről rendszeres tájékoztatást kért, a kiegészítő ítéletre vonatkozó kérést félretette.

Az eddigi tárgyalásokat Kovács György négy szakaszra osztotta. Az első szakaszt a Nemcsók-féle tárgyalásoknak nevezte. Ezek eredményeként a két ország tárgyalódelegációi kidolgoztak egy megállapodás-tervezetet. Ebben Magyarország vállalta volna a szlovákok szerint a bősi erőmű csúcsra járatásához, illetve a hajózási viszonyok javításához feltétlenül szükséges magyarországi duzzasztómű megépítését, a csúcsra járatást, a szlovákok által megépített, az eredeti tervtől eltérő műszaki megoldás költségeinek 50 százalékát, illetve újabb tározótér létesítését Dunacsúny és Dunakiliti között.

Kovács György a második szakasznak azt nevezte, amikor a szlovákok 1998-ban kiegészítő ítéletet kértek Hágától, majd Magyarország erre írásos állásfoglalást adott a nemzetközi bíróságnak. Ezt követően ismét elkezdődtek a tárgyalások. A harmadik szakasznak a Székely-féle tárgyalásokat nevezteKovács György. Ennek során elutasították a magyarországi duzzasztómű építését, viszont készséget mutattak arra, hogy a közös üzemeltetésről tárgyaljanak. Ezeken a tárgyalásokon Magyarország azt is képviselte, hogy az energiatermelés elegendő vizet hagyjon az ökológiai viszonyok javítására. Az akkori tárgyalásokon elismerték az eredeti tulajdoni hányad módosításának lehetőségét, hatásvizsgálatokat, monitoring-rendszert szorgalmaztak.

A negyedik, a jelenlegi tárgyalási szakaszról Kovács György elmondta, hogy ehhez egy 2004-es kormányhatározat ad mandátumot a magyar tárgyalódelegációnak. Ennek lényege, hogy továbbra sem fogadja el a magyar tárgyalódelegáció a magyarországi duzzasztómű építését, a dunacsúnyi létesítmény legalizálását feltételekhez köti, az ökológiai rehabilitációnak rendeli alá az energiatermelési, árvízvédelmi és hajózási kérdéseket. A probléma rendezésében nagy hangsúlyt helyez az európai, illetve más nemzetközi kötelezettségek teljesítésére, a hatásvizsgálatokra, a monitoring-rendszerre.
Mint Kovács György elmondta, e negyedik szakasz eddig többek között annyi eredményt hozott, hogy megegyeztek egy közös stratégiai környezeti vizsgálatban. Ez a vizsgálat, amelyet az európai uniós elvárások alapján készítenek el, alapot adhat a hágai ítélet eltérő értelmezésének feloldására.

Forrás: Greenfo

Egy 200 éve elveszett festmény került elő

Egy 200 éve elveszett festmény került elő

Artemisia Gentileschi a 17. század elismert festőnője volt, I. Károly angol király több képét is birtokolta.

Ismét bővült az UNESCO listája

Ismét bővült az UNESCO listája

2023. szeptember 17-én az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete (UNESCO) öt dániai viking kori gyűrűerőddel bővítette a kulturális világörökségi jegyzékét.

Titkok fürdője, egy fürdő titkai

Titkok fürdője, egy fürdő titkai

Körülbelül 10 méterrel a felszín alatt járunk, a Szt. Gellért Gyógyfürdő és Uszoda alatt, fejem felett villamosok dübörögnek, miközben a Szabadság hídra vezető ívben a Szent Gellért térről haladnak tovább Pest felé.

Meglepő helyen került elő egy kőkori nyílhegy

Meglepő helyen került elő egy kőkori nyílhegy

A szakértők azt feltételezik, hogy a tárgyat talizmánként használták a vaskorban.

Elsüllyedt templomokat találtak a tengerben

Elsüllyedt templomokat találtak a tengerben

Az Aphrodité és Ámon számára szentelt templomokat a Földközi-tengerben, Egyiptomnál fedezték fel.

National Geographic 2023. augusztusi címlap

Előfizetés

A nyomtatott magazinra,
12 hónapra

18 780 Ft

Korábbi számok

National Geographic 2010. januári címlapNational Geographic 2010. februári címlapNational Geographic 2010. márciusi címlapNational Geographic 2010. áprilisi címlapNational Geographic 2010. májusi címlapNational Geographic 2010. júniusi címlapNational Geographic 2010. júliusi címlapNational Geographic 2010. augusztusi címlapNational Geographic 2010. szeptemberi címlapNational Geographic 2010. októberi címlapNational Geographic 2010. novemberi címlapNational Geographic 2010. decemberi címlapNational Geographic 2011. januári címlapNational Geographic 2011. februári címlapNational Geographic 2011. márciusi címlapNational Geographic 2011. áprilisi címlapNational Geographic 2011. májusi címlapNational Geographic 2011. júniusi címlapNational Geographic 2011. júliusi címlapNational Geographic 2011. augusztusi címlapNational Geographic 2011. szeptemberi címlapNational Geographic 2011. októberi címlapNational Geographic 2011. novemberi címlapNational Geographic 2011. decemberi címlapNational Geographic 2012. januári címlapNational Geographic 2012. februári címlapNational Geographic 2012. márciusi címlapNational Geographic 2012. áprilisi címlapNational Geographic 2012. májusi címlapNational Geographic 2012. júniusi címlapNational Geographic 2012. júliusi címlapNational Geographic 2012. augusztusi címlapNational Geographic 2012. szeptemberi címlapNational Geographic 2012. októberi címlapNational Geographic 2012. novemberi címlapNational Geographic 2012. decemberi címlapNational Geographic 2013. januári címlapNational Geographic 2013. februári címlapNational Geographic 2013. márciusi címlapNational Geographic 2013. áprilisi címlapNational Geographic 2013. májusi címlapNational Geographic 2013. júniusi címlapNational Geographic 2013. júliusi címlapNational Geographic 2013. augusztusi címlapNational Geographic 2013. szeptemberi címlapNational Geographic 2013. októberi címlapNational Geographic 2013. novemberi címlapNational Geographic 2013. decemberi címlapNational Geographic 2014. januári címlapNational Geographic 2014. februári címlapNational Geographic 2014. márciusi címlapNational Geographic 2014. áprilisi címlapNational Geographic 2014. májusi címlapNational Geographic 2014. júniusi címlapNational Geographic 2014. júliusi címlapNational Geographic 2014. augusztusi címlapNational Geographic 2014. szeptemberi címlapNational Geographic 2014. októberi címlapNational Geographic 2014. novemberi címlapNational Geographic 2014. decemberi címlapNational Geographic 2015. januári címlapNational Geographic 2015. februári címlapNational Geographic 2015. márciusi címlapNational Geographic 2015. áprilisi címlapNational Geographic 2015. májusi címlapNational Geographic 2015. júniusi címlapNational Geographic 2015. júliusi címlapNational Geographic 2015. augusztusi címlapNational Geographic 2015. szeptemberi címlapNational Geographic 2015. októberi címlapNational Geographic 2015. novemberi címlapNational Geographic 2015. decemberi címlapNational Geographic 2016. januári címlapNational Geographic 2016. februári címlapNational Geographic 2016. márciusi címlapNational Geographic 2016. áprilisi címlapNational Geographic 2016. májusi címlapNational Geographic 2016. júniusi címlapNational Geographic 2016. júliusi címlapNational Geographic 2016. augusztusi címlapNational Geographic 2016. szeptemberi címlapNational Geographic 2016. októberi címlapNational Geographic 2016. novemberi címlapNational Geographic 2016. decemberi címlapNational Geographic 2017. januári címlapNational Geographic 2017. februári címlapNational Geographic 2017. márciusi címlapNational Geographic 2017. áprilisi címlapNational Geographic 2017. májusi címlapNational Geographic 2017. júniusi címlapNational Geographic 2017. júliusi címlapNational Geographic 2017. augusztusi címlapNational Geographic 2017. szeptemberi címlapNational Geographic 2017. októberi címlapNational Geographic 2017. novemberi címlapNational Geographic 2017. decemberi címlapNational Geographic 2018. januári címlapNational Geographic 2018. februári címlapNational Geographic 2018. márciusi címlapNational Geographic 2018. áprilisi címlapNational Geographic 2018. májusi címlapNational Geographic 2018. júniusi címlapNational Geographic 2018. júliusi címlapNational Geographic 2018. augusztusi címlapNational Geographic 2018. szeptemberi címlapNational Geographic 2018. októberi címlapNational Geographic 2018. novemberi címlapNational Geographic 2018. decemberi címlapNational Geographic 2019. januári címlapNational Geographic 2019. februári címlapNational Geographic 2019. márciusi címlapNational Geographic 2019. áprilisi címlapNational Geographic 2019. májusi címlapNational Geographic 2019. júniusi címlapNational Geographic 2019. júliusi címlapNational Geographic 2019. augusztusi címlapNational Geographic 2019. szeptemberi címlapNational Geographic 2019. októberi címlapNational Geographic 2019. novemberi címlapNational Geographic 2019. decemberi címlapNational Geographic 2020. januári címlapNational Geographic 2020. februári címlapNational Geographic 2020. márciusi címlapNational Geographic 2020. áprilisi címlapNational Geographic 2020. májusi címlapNational Geographic 2020. júniusi címlapNational Geographic 2020. júliusi címlapNational Geographic 2020. augusztusi címlapNational Geographic 2020. szeptemberi címlapNational Geographic 2020. októberi címlapNational Geographic 2020. novemberi címlapNational Geographic 2020. decemberi címlapNational Geographic 2021. januári címlapNational Geographic 2021. februári címlapNational Geographic 2021. márciusi címlapNational Geographic 2021. áprilisi címlapNational Geographic 2021. májusi címlapNational Geographic 2021. júniusi címlapNational Geographic 2021. júliusi címlapNational Geographic 2021. augusztusi címlapNational Geographic 2021. szeptemberi címlapNational Geographic 2021. októberi címlapNational Geographic 2021. novemberi címlapNational Geographic 2021. decemberi címlapNational Geographic 2022. januári címlapNational Geographic 2022. februári címlapNational Geographic 2022. márciusi címlapNational Geographic 2022. áprilisi címlapNational Geographic 2022. májusi címlapNational Geographic 2022. júniusi címlapNational Geographic 2022. júliusi címlapNational Geographic 2022. augusztusi címlapNational Geographic 2022. szeptemberi címlapNational Geographic 2022. októberi címlapNational Geographic 2022. novemberi címlapNational Geographic 2022. decemberi címlapNational Geographic 2023. januári címlapNational Geographic 2023. februári címlapNational Geographic 2023. márciusi címlapNational Geographic 2023. áprilisi címlapNational Geographic 2023. májusi címlapNational Geographic 2023. júniusi címlapNational Geographic 2023. júliusi címlapNational Geographic 2023. augusztusi címlap

Hírlevél feliratkozás

Kérjük, erősítsd meg a feliratkozásod az e-mailben kapott linkre kattintva!

Kövess minket