Béla, Adalbert2024. április 23., kedd
Kultúra

Térdig sem ér az elpusztult falu régi-új temploma

National Geographic Magyarország

Különös műemléket avattak a közelmúltban a Kalocsához közeli Homokmégy határában, az egykori Sármégy falu helyén. Az öt sor téglával visszafalazott templomalap majd’ ezer esztendő történéseit idézi fel.

Az országútról bő háromszáz méteres sétával érhető el a szántóföld közepén, alig háromméteres magaslaton álló emlékhely. Persze másként nézett ki ez a környék néhány száz évvel ezelőtt – magyarázza a Viski Károly Múzeum igazgatója, Romsics Imre, aki gyermekkorától meg akarta találni a szentegyházparti templomot, amelyről nagyapja sokat mesélt. A templomot, amely akkor csak a homokmégyiek legendáiban létezett.

De ne szaladjunk ennyire előre. Ahhoz, hogy a templom elvesszen, előbb fel kellett épülnie, majd elpusztulnia.

„A Duna árterületén vagyunk, amely, akár a Nílus Egyiptomban, lehetővé tette a környéken a megtelepedést” – mondja Romsics Imre és a napokban felavatott templomalapon túli, közeli mélyedésekre mutat.

„Évente háromszor is elöntötte a Duna a területet, így a kis hátak szigetekként emelkedtek ki. Minden nagyobb háton település volt, ahol most állunk, Sármégy, kicsit odébb feküdt Körme, Máriaháza, Hillye – és persze a ma is létező Homokmégy, amit azonban csak a 15. században említenek az írott források.”

A kalocsai Sárköz területén telepedett le Árpád törzse?

A környékbeli települések története a honfoglalás korában kezdődik. László Gyula a múlt század harmincas éveinek végén végzett ásatásokat a Homokmégy melletti Halomi hegyen (tényleg hegy a helybélieknek, hiszen tizenkét méterre emelkedik ki a Sárköz lapályából) és több mint háromszáz avarkori sírt tárt fel. Az ötvenes években homokbányának jelölték ki a Halomi hegyet, ám szerencse a szerencsétlenségben, hogy ismét sírok, ezúttal honfoglalás koriak kerültek elő. Az egyik sírban pedig olyan leletre bukkantak, amely máig egyedülálló: egy rovásírással ékesített tegezmerevítő csontlemez került elő. Sok rovásírásos emlék nincs az országban (elvégre a jeleket legtöbbször a könnyen pusztuló fába véshették), a honfoglalás korából pedig ez az egyetlen maradt fenn.

„Meggyőződésem, hogy itt, a kalocsai Sárköz területén telepedhetett le Árpád törzse” – folytatja Romsics Imre. „Csak ez magyarázhatja a leletgazdagságot. Csupán Homokmégy területén több mint háromszáz régészeti objektum ismert.”

Sármégyet először 1198-ban említik, az egyházi tized kapcsán. Ám a most felfalazott templom története talán még a 11. század elején kezdődött, amikor István rendelete szerint minden tíz falunak építenie kellett egy templomot. A maradványok mindenesetre egész biztosan egy 13-14. században emelt templomot rajzolnak elénk: a mai szántóföld közepén álló alaprajz világosan mutatja, hogy ezt az első, kisebb templomot később kibővítették – hosszabb lett, tizenhat méteres. A bővítésre valószínűleg a 15. században került sor.

Mivel a templom szentélyének az alapjait nem találták meg a tavalyi és ezévi ásatások során, így a valószínűleg félköríves záródású szentély alaprajzát a feltárt sírok mutatják. Összesen 316 sírra bukkantak – ezek természetesen több rétegben voltak egymás alatt –, valamint egy csontkamrára. Ezt a templom kibővítésekor építették, ami arról tanúskodik, hogy a 15. században már megtelt a templom körüli térség, így a korábbi maradványokat a helyszűke miatt összegyűjtötték. „Természetesen nem tártuk fel az egész temetőt” – teszi hozzá Romsics Imre. „A sírmellékletek azonban így is hosszú történetről mesélnek. Előkerültek 14-15. századi gyűrűk és pénzek is, egész a tizenhatodik század végéig. Ez arról tanúskodik, hogy nagyjából ekkor pusztulhatott el a templom. A száraz homoknak köszönhetően a csontvázakon ruhamaradványokat találtunk, némelyik kislány koponyáján pedig az egykori rugós párták töredékeit. Értetlenül nézik a látogatók a múzeumban a kiállított maradványokat, a gyerekek nevetgélnek, hogy ni, rugó áll ki a fejéből!”

A legkülönlegesebb lelet

A legnagyszerűbb lelet azonban nem egy sírgödörben, hanem a szántóföldön hevert. „Legalább százszor gyalogoltam be az országúttól az ásatásra és persze közben folyton a földet fürkésztem. Ahogyan a feltáró régész is. Mégis, a 13. századi leletre egy olyan ásatási munkás bukkant rá, aki először jött ki ide dolgozni a feltárásra” – meséli Romsics Imre. „Egyszer csak lehajolt, felemelt egy kis tárgyat, majd odajött és megkérdezte, hogy érdekel-e minket ez a bádogdarab.”

A „bádogdarab” pedig egy tizenkét centinél alig hosszabb bronz korpusz volt, egy limoges-i kereszt Krisztus-figurája. Valószínűleg a tatárjárás után hozták a francia városból és a körmenetekkor volt része a liturgiának. Nem volt hozzá fémből készült feszület, így a bronz Krisztus alakot a helybéliek szögezték fel a keresztfára.

„Abban az árokban hevert, innen vagy ötven méternyire” – mutatja a múzeumigazgató. „Talán akkor dobta oda egy menekülő, amikor elpusztult a templom.”

Magáról a pusztulásról nem sokat tudunk. A török hódoltság idején rombolhatták le a templomot a tizenhatodik század végén, ám hiba lenne rögvest a törökök számlájára írni a barbár cselekedetet, hiszen a kalocsai főszékesegyházat is az egri hajdúk gyújtották fel. A korszak mindenesetre a környék hanyatlását jelentette: 1560 körül még virágzottak az itteni falvak, komoly gazdasági élet volt (amit a befizetett adók nagyságából tudunk), a 17. század közepére azonban szinte elnéptelenedett a táj. Ekkortájt Kalocsát is alig néhány tucat család lakta. „Persze mindig maradtak emberek ezeken a dombhátakon” – teszi hozzá Romsics Imre. „Érdekes lenne egy átfogó DNS-vizsgálat a temetői maradványoknál, hiszen ezzel bizonyítani lehetne, hogy a középkori lakosok leszármazottai a mai napig itt élnek a környező településeken. A közelben feltárt 10-11. századi temető csontanyagának vizsgálata pedig lehetővé tehetné azt is, hogy a mai homokmégyieket visszavezessük akár a honfoglalás koráig is.”

A pirospaprikán és a kalocsai hímzésen túl

Bár a templom és a hozzá tartozó Sármégy falu elpusztult, a kollektív emlékezet megőrizte. No persze, praktikus oka is volt az emlékezésnek, hiszen az „szentegyházparti” földet még a huszadik században is „kőbányaként” használták a helybéliek. „A nagyapám sokat mesélt a korábban itt állt templomról, gyerekkoromban arról álmodoztam, hogy majd megtalálom. S bár régész nem lettem, mint néprajzos múzeumigazgatónak megadatott, hogy programba vegyem a feltárását” – jegyzi meg elégedetten Romsics Imre. „Olyan pontosak voltak a leírások, hogy már az első kutatóárokkal megtaláltuk a templom alapjait.”

Tavaly és idén tavasszal került sor az ásatásokra, valamint a templom pontos alakjának meghatározására. Az alaprajzot jelölő téglasorokat néhány hete falazták fel, az emlékhelyet ezután átadták a homokmégyieknek. A múzeumigazgató azonban reméli, hogy nem csupán az övék lesz – akadnak majd messzebbről érkezők is. Akik Kalocsa környékén járva nem csak a hímzésre és a paprikára lesznek kíváncsiak, hanem az egykor szebb napokat megélt Sárköz történelmének egy szeletére is.

Szöveg és fotó: Kovács Olivér

Augustus császár elveszett villájára bukkanhattak

Augustus császár elveszett villájára bukkanhattak

Az építményt ugyanaz a kitörés borította be vulkáni anyaggal, mint a híres Pompejit.

Észak-vietnámi hegyi törzsek hagyományai

Észak-vietnámi hegyi törzsek hagyományai

Sapa (Sa Pa) határ menti település volt és az egykori Sapa körzet központja, jelenleg Lao Cai (Lào Cai) tartomány székhelye, Vietnám északnyugati részén.

Elveszett városokat tártak fel Kínában

Elveszett városokat tártak fel Kínában

A kutatók évek óta folytatnak ásatásokat egy fejlesztés alatt álló kínai régióban, Csiongan térségében.

Több száz éves leletet talált egy házaspár saját fürdőszobájában

Több száz éves leletet talált egy házaspár saját fürdőszobájában

Takarítás közben bukkantak egy csapóajtóra, amely egy középkori alkotást rejtett.

Rituálisan égették el a maják a bukott uralkodójukat

Rituálisan égették el a maják a bukott uralkodójukat

A kutatók úgy vélik, egy maja politikai rendszerváltás emlékeit fedezték fel.

National Geographic 2024. áprilisi címlap

Előfizetés

A nyomtatott magazinra,
12 hónapra

15 900 Ft

Korábbi számok

National Geographic 2010. januári címlapNational Geographic 2010. februári címlapNational Geographic 2010. márciusi címlapNational Geographic 2010. áprilisi címlapNational Geographic 2010. májusi címlapNational Geographic 2010. júniusi címlapNational Geographic 2010. júliusi címlapNational Geographic 2010. augusztusi címlapNational Geographic 2010. szeptemberi címlapNational Geographic 2010. októberi címlapNational Geographic 2010. novemberi címlapNational Geographic 2010. decemberi címlapNational Geographic 2011. januári címlapNational Geographic 2011. februári címlapNational Geographic 2011. márciusi címlapNational Geographic 2011. áprilisi címlapNational Geographic 2011. májusi címlapNational Geographic 2011. júniusi címlapNational Geographic 2011. júliusi címlapNational Geographic 2011. augusztusi címlapNational Geographic 2011. szeptemberi címlapNational Geographic 2011. októberi címlapNational Geographic 2011. novemberi címlapNational Geographic 2011. decemberi címlapNational Geographic 2012. januári címlapNational Geographic 2012. februári címlapNational Geographic 2012. márciusi címlapNational Geographic 2012. áprilisi címlapNational Geographic 2012. májusi címlapNational Geographic 2012. júniusi címlapNational Geographic 2012. júliusi címlapNational Geographic 2012. augusztusi címlapNational Geographic 2012. szeptemberi címlapNational Geographic 2012. októberi címlapNational Geographic 2012. novemberi címlapNational Geographic 2012. decemberi címlapNational Geographic 2013. januári címlapNational Geographic 2013. februári címlapNational Geographic 2013. márciusi címlapNational Geographic 2013. áprilisi címlapNational Geographic 2013. májusi címlapNational Geographic 2013. júniusi címlapNational Geographic 2013. júliusi címlapNational Geographic 2013. augusztusi címlapNational Geographic 2013. szeptemberi címlapNational Geographic 2013. októberi címlapNational Geographic 2013. novemberi címlapNational Geographic 2013. decemberi címlapNational Geographic 2014. januári címlapNational Geographic 2014. februári címlapNational Geographic 2014. márciusi címlapNational Geographic 2014. áprilisi címlapNational Geographic 2014. májusi címlapNational Geographic 2014. júniusi címlapNational Geographic 2014. júliusi címlapNational Geographic 2014. augusztusi címlapNational Geographic 2014. szeptemberi címlapNational Geographic 2014. októberi címlapNational Geographic 2014. novemberi címlapNational Geographic 2014. decemberi címlapNational Geographic 2015. januári címlapNational Geographic 2015. februári címlapNational Geographic 2015. márciusi címlapNational Geographic 2015. áprilisi címlapNational Geographic 2015. májusi címlapNational Geographic 2015. júniusi címlapNational Geographic 2015. júliusi címlapNational Geographic 2015. augusztusi címlapNational Geographic 2015. szeptemberi címlapNational Geographic 2015. októberi címlapNational Geographic 2015. novemberi címlapNational Geographic 2015. decemberi címlapNational Geographic 2016. januári címlapNational Geographic 2016. februári címlapNational Geographic 2016. márciusi címlapNational Geographic 2016. áprilisi címlapNational Geographic 2016. májusi címlapNational Geographic 2016. júniusi címlapNational Geographic 2016. júliusi címlapNational Geographic 2016. augusztusi címlapNational Geographic 2016. szeptemberi címlapNational Geographic 2016. októberi címlapNational Geographic 2016. novemberi címlapNational Geographic 2016. decemberi címlapNational Geographic 2017. januári címlapNational Geographic 2017. februári címlapNational Geographic 2017. márciusi címlapNational Geographic 2017. áprilisi címlapNational Geographic 2017. májusi címlapNational Geographic 2017. júniusi címlapNational Geographic 2017. júliusi címlapNational Geographic 2017. augusztusi címlapNational Geographic 2017. szeptemberi címlapNational Geographic 2017. októberi címlapNational Geographic 2017. novemberi címlapNational Geographic 2017. decemberi címlapNational Geographic 2018. januári címlapNational Geographic 2018. februári címlapNational Geographic 2018. márciusi címlapNational Geographic 2018. áprilisi címlapNational Geographic 2018. májusi címlapNational Geographic 2018. júniusi címlapNational Geographic 2018. júliusi címlapNational Geographic 2018. augusztusi címlapNational Geographic 2018. szeptemberi címlapNational Geographic 2018. októberi címlapNational Geographic 2018. novemberi címlapNational Geographic 2018. decemberi címlapNational Geographic 2019. januári címlapNational Geographic 2019. februári címlapNational Geographic 2019. márciusi címlapNational Geographic 2019. áprilisi címlapNational Geographic 2019. májusi címlapNational Geographic 2019. júniusi címlapNational Geographic 2019. júliusi címlapNational Geographic 2019. augusztusi címlapNational Geographic 2019. szeptemberi címlapNational Geographic 2019. októberi címlapNational Geographic 2019. novemberi címlapNational Geographic 2019. decemberi címlapNational Geographic 2020. januári címlapNational Geographic 2020. februári címlapNational Geographic 2020. márciusi címlapNational Geographic 2020. áprilisi címlapNational Geographic 2020. májusi címlapNational Geographic 2020. júniusi címlapNational Geographic 2020. júliusi címlapNational Geographic 2020. augusztusi címlapNational Geographic 2020. szeptemberi címlapNational Geographic 2020. októberi címlapNational Geographic 2020. novemberi címlapNational Geographic 2020. decemberi címlapNational Geographic 2021. januári címlapNational Geographic 2021. februári címlapNational Geographic 2021. márciusi címlapNational Geographic 2021. áprilisi címlapNational Geographic 2021. májusi címlapNational Geographic 2021. júniusi címlapNational Geographic 2021. júliusi címlapNational Geographic 2021. augusztusi címlapNational Geographic 2021. szeptemberi címlapNational Geographic 2021. októberi címlapNational Geographic 2021. novemberi címlapNational Geographic 2021. decemberi címlapNational Geographic 2022. januári címlapNational Geographic 2022. februári címlapNational Geographic 2022. márciusi címlapNational Geographic 2022. áprilisi címlapNational Geographic 2022. májusi címlapNational Geographic 2022. júniusi címlapNational Geographic 2022. júliusi címlapNational Geographic 2022. augusztusi címlapNational Geographic 2022. szeptemberi címlapNational Geographic 2022. októberi címlapNational Geographic 2022. novemberi címlapNational Geographic 2022. decemberi címlapNational Geographic 2023. januári címlapNational Geographic 2023. februári címlapNational Geographic 2023. márciusi címlapNational Geographic 2023. áprilisi címlapNational Geographic 2023. májusi címlapNational Geographic 2023. júniusi címlapNational Geographic 2023. júliusi címlapNational Geographic 2023. augusztusi címlapNational Geographic 2023. októberi címlapNational Geographic 2023. novemberi címlapNational Geographic 2023. decemberi címlapNational Geographic 2024. januári címlapNational Geographic 2024. februári címlapNational Geographic 2024. márciusi címlapNational Geographic 2024. áprilisi címlap

Hírlevél feliratkozás

Kérjük, erősítsd meg a feliratkozásod az e-mailben kapott linkre kattintva!

Kövess minket