Ákos, Bátor, Gábor2024. február 27., kedd
Kultúra

90 éve csatolták Erdélyt Romániához 1.rész

National Geographic Magyarország

December 1. keleti szomszédunk nagy nemzeti ünnepe, 1918-ban ezen a napon mondta ki egy román nemzetgyűlés Erdély Romániához csatolását.

Cikkünk célja Erdély változó közjogi helyzetének bemutatása, az önálló ország vagy a királyság szerves része kérdéskörének feszegetése. J. Újváry Zuzsannával, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem docensével néhány alapvető kérdést igyekeztünk tisztázni, és a teljesség igénye nélkül bemutatni a ma Romániához tartozó egykori magyar terület egy-egy meghatározó pillanatát.

Az erdőn túl
A Kárpátok által határolt félkaréjt a rómaiak Transsylvaniának (Transilvaniának), azaz erdőn túli területnek nevezték, nyugatról ugyanis az Alföldet elválasztó, erdővel borított Erdélyi-szigethegység áthatolhatatlan rengetegén keresztül vezetett oda az út. A román „Ardeál” (Erdély) a magyar elnevezésből, a szintén román „Transilvánia” pedig a latinból származik. A latin elnevezés magyar tükörfordítása az Erdély szó is: Erdőelve, azaz erdőn túli terület, hiszen az „elv”, „elü” valamin túl fekvő részt jelent – Anonymus Gestájában ez az országrész „Erdeuelu” néven szerepel.

Ugyanígy született a Havaselve vagy Havasalfölde, az egykori román vajdaság magyar elnevezése, ami a havason, azaz a Déli-Kárpátokon túli területet jelent. A mára széles körben elterjedt Havasalföld tehát nem helyes, hiszen azt sugallja, hogy az elnevezés a „havas” és az „alföld” szó összetételéből keletkezett – mondta el J. Újváry Zsuzsanna.

A Király-hágón túl
A magyar törzsek legelőször – a feltárt honfoglalás kori sírok tanúsága szerint – a Mezőséget, a nagyobb medencéket és a Maros völgyét szállták meg. Ezzel párhuzamosan tudatos telepítések is folytak, s kialakult az Erdély belsejéből a Tisza menti Szolnokig vezető, úgynevezett sóút. A Gyulafehérvár központú terület védelmét a XI. század utolsó harmadától a későbbi dél-erdélyi és besztercei szász földekre, az anyaországból áttelepített székelyek határőrfalvai, illetve földvárai biztosították.

Így a vitatott eredetű székelyeket, akiket Árpád népe is határőrző feladattal bízott meg, s az ország „szélein”, például az Őrségben voltak letelepítve, az Olt és a Küküllő mentére költöztették.

Ahogy Bizánc felől egyre gyakrabban érkeztek nehézlovas támadók, szükség volt a tartomány megerősítésére: II. Géza (1141-1162) a keleti végek védelmére Erdélybe hívott német páncélos lovagokat és földszűkében lévő parasztokat, kisebb számban vallonokat, akik katonai szolgálat fejében földet és nagyfokú önállóságot kaptak. II. András (1205-1235) király 1211-ben, a Szentföldről távozni kényszerülő Német Lovagrendet hívta a Barcaságba, ahonnét az ott élő besenyőket nyugatabbra költöztette. A lovagok azonban túl nagy önállóságra tettek szert, államot alkottak az államban, egy keleti német állam megalapítását tűzték ki célul. Ezért 1225-ben a király fegyveres erővel űzte ki őket.

A három rendi nemzetet (székely, szász, magyar) jelképező erdélyi címer (wikipedia.hu)
II. András a mai Szászsebes vidékén élő székelyeket a Háromszéki medencébe telepítette, majd a már Dél-Erdélyben élő németeket és az újabban behívott szászokat költöztette a helyükre, illetve az elűzött Német Lovagrend földjére. Az 1224-ben kiadott oklevelében „egy néppé” egyesítette őket, Szászföldet pedig nekik adta. A XIII. századra kialakult tehát Erdély sajátos arca, amelyet Székelyföld, Szászföld és hét magyar vármegye alkotott. Ebben az időben érkeztek a Déli-Kárpátokon keresztül az első román pásztorok is, majd az 1241-42. évi tatárjárás szörnyű öldöklése után egyre nagyobb számban népesítették be az elpusztított területeket.

Rövid idő alatt letelepültek többek között Déva, Bálványos, Hunyad környékére. A XVI-XVII. századi Oszmán Birodalom és szövetségesei, a krími tatárok dúlásai nyomán többször végigpusztított Erdély földjére – spontán betelepülés és tudatos telepítések által –folyamatosan jöttek és települtek le a román pásztorok és földművesek. Amikor tehát a történelmi Erdélyről beszélünk, a Magyarországtól Romániához csatolt terület mintegy felére, nagyon egyszerűen fogalmazva: a Király-hágótól keletre fekvő 57 ezer négyzetkilométerre gondolunk.

Az Árpádok birtoka
Az Árpád-korban Erdély hercegi birtok volt, a trónörökös fennhatósága alá tartozott. Ám ennek praktikus okai voltak, hiba lenne bármilyen önállóságra gondolni. A folyton változó nyugat-magyarországi királyi székhelyektől a tartományba két nagy folyón, sűrű erdőkön vezető út jó két hétbe telt, ezért szükség volt „helyben” is egy megbízható, királyi személyre. Ezen túl az elsőszülött megtanulhatta és gyakorolhatta a kormányzást, és nem utolsó sorban az uralkodótól „megfelelő távolságra” került az alkalomadtán elsőszámú trónkövetelő. Hasonló okokból Európa-szerte bevett szokás volt, hogy távol eső tartományokat a koronaherceg kormányzott – hívja fel a figyelmet a történész.

 Székely-kő

Székely-kő

Ebben az időben jelent meg a fehérvári ispánságot viselő erdélyi vajda méltósága is, aki alá fokozatosan rendelődött a többi ispán, s 1263-tól már ő volt a királyi hatalom legfőbb letéteményese a tartományban. A vajda a nádor és az országbíró után a harmadik, illetve majd a horvát-szlavón bán után a negyedik legnagyobb méltóságnak számított. A királyi hatalom gyengülésével párhuzamosan nőtt a vajda hatalma, s 1526-ra e cím birtokosa, Szapolyai János a leghatalmasabb magyar főúr volt. A mohácsi csata (1526. augusztus 29.) után a nemesség – élve szabad királyválasztó jogával – Szapolyainak adta a koronát (uralkodott: 1526-1540). Csakhogy egy korábbi, többször megújított örökösödési szerződés alapján Habsburg Ferdinánd (1526-1564) is igényt tartott a magyar trónra, és ezt fegyverrel nyomatékosította.

folytatjuk

Ősi templomokat tártak fel Indiában

Ősi templomokat tártak fel Indiában

A struktúrák több mint ezer évesek.

Római kori településre bukkantak Angliában

Római kori településre bukkantak Angliában

A lelőhely egyik legizgalmasabb maradványa egy Mercuriust ábrázoló figura.

Digitalizálják Nagy Britannia utcai falfestményeit

Digitalizálják Nagy Britannia utcai falfestményeit

Az országban számtalan helyen díszítik a házfalakat egyedi festmények, domborművek, amelyek egy épület lebontásakor vagy felújításakor elvesznek.

Gyönyörűen faragott tárgy került elő egy folyóból

Gyönyörűen faragott tárgy került elő egy folyóból

Az Olaszországban feltárt temetkezési oltár a Római Birodalom korából származik.

Több ezer éves gyilkosság áldozatát vizsgálták

Több ezer éves gyilkosság áldozatát vizsgálták

A vittrupi ember maradványait 1915-ben tárták fel.

National Geographic 2024. februári címlap

Előfizetés

A nyomtatott magazinra,
12 hónapra

16 500 Ft

Korábbi számok

National Geographic 2010. januári címlapNational Geographic 2010. februári címlapNational Geographic 2010. márciusi címlapNational Geographic 2010. áprilisi címlapNational Geographic 2010. májusi címlapNational Geographic 2010. júniusi címlapNational Geographic 2010. júliusi címlapNational Geographic 2010. augusztusi címlapNational Geographic 2010. szeptemberi címlapNational Geographic 2010. októberi címlapNational Geographic 2010. novemberi címlapNational Geographic 2010. decemberi címlapNational Geographic 2011. januári címlapNational Geographic 2011. februári címlapNational Geographic 2011. márciusi címlapNational Geographic 2011. áprilisi címlapNational Geographic 2011. májusi címlapNational Geographic 2011. júniusi címlapNational Geographic 2011. júliusi címlapNational Geographic 2011. augusztusi címlapNational Geographic 2011. szeptemberi címlapNational Geographic 2011. októberi címlapNational Geographic 2011. novemberi címlapNational Geographic 2011. decemberi címlapNational Geographic 2012. januári címlapNational Geographic 2012. februári címlapNational Geographic 2012. márciusi címlapNational Geographic 2012. áprilisi címlapNational Geographic 2012. májusi címlapNational Geographic 2012. júniusi címlapNational Geographic 2012. júliusi címlapNational Geographic 2012. augusztusi címlapNational Geographic 2012. szeptemberi címlapNational Geographic 2012. októberi címlapNational Geographic 2012. novemberi címlapNational Geographic 2012. decemberi címlapNational Geographic 2013. januári címlapNational Geographic 2013. februári címlapNational Geographic 2013. márciusi címlapNational Geographic 2013. áprilisi címlapNational Geographic 2013. májusi címlapNational Geographic 2013. júniusi címlapNational Geographic 2013. júliusi címlapNational Geographic 2013. augusztusi címlapNational Geographic 2013. szeptemberi címlapNational Geographic 2013. októberi címlapNational Geographic 2013. novemberi címlapNational Geographic 2013. decemberi címlapNational Geographic 2014. januári címlapNational Geographic 2014. februári címlapNational Geographic 2014. márciusi címlapNational Geographic 2014. áprilisi címlapNational Geographic 2014. májusi címlapNational Geographic 2014. júniusi címlapNational Geographic 2014. júliusi címlapNational Geographic 2014. augusztusi címlapNational Geographic 2014. szeptemberi címlapNational Geographic 2014. októberi címlapNational Geographic 2014. novemberi címlapNational Geographic 2014. decemberi címlapNational Geographic 2015. januári címlapNational Geographic 2015. februári címlapNational Geographic 2015. márciusi címlapNational Geographic 2015. áprilisi címlapNational Geographic 2015. májusi címlapNational Geographic 2015. júniusi címlapNational Geographic 2015. júliusi címlapNational Geographic 2015. augusztusi címlapNational Geographic 2015. szeptemberi címlapNational Geographic 2015. októberi címlapNational Geographic 2015. novemberi címlapNational Geographic 2015. decemberi címlapNational Geographic 2016. januári címlapNational Geographic 2016. februári címlapNational Geographic 2016. márciusi címlapNational Geographic 2016. áprilisi címlapNational Geographic 2016. májusi címlapNational Geographic 2016. júniusi címlapNational Geographic 2016. júliusi címlapNational Geographic 2016. augusztusi címlapNational Geographic 2016. szeptemberi címlapNational Geographic 2016. októberi címlapNational Geographic 2016. novemberi címlapNational Geographic 2016. decemberi címlapNational Geographic 2017. januári címlapNational Geographic 2017. februári címlapNational Geographic 2017. márciusi címlapNational Geographic 2017. áprilisi címlapNational Geographic 2017. májusi címlapNational Geographic 2017. júniusi címlapNational Geographic 2017. júliusi címlapNational Geographic 2017. augusztusi címlapNational Geographic 2017. szeptemberi címlapNational Geographic 2017. októberi címlapNational Geographic 2017. novemberi címlapNational Geographic 2017. decemberi címlapNational Geographic 2018. januári címlapNational Geographic 2018. februári címlapNational Geographic 2018. márciusi címlapNational Geographic 2018. áprilisi címlapNational Geographic 2018. májusi címlapNational Geographic 2018. júniusi címlapNational Geographic 2018. júliusi címlapNational Geographic 2018. augusztusi címlapNational Geographic 2018. szeptemberi címlapNational Geographic 2018. októberi címlapNational Geographic 2018. novemberi címlapNational Geographic 2018. decemberi címlapNational Geographic 2019. januári címlapNational Geographic 2019. februári címlapNational Geographic 2019. márciusi címlapNational Geographic 2019. áprilisi címlapNational Geographic 2019. májusi címlapNational Geographic 2019. júniusi címlapNational Geographic 2019. júliusi címlapNational Geographic 2019. augusztusi címlapNational Geographic 2019. szeptemberi címlapNational Geographic 2019. októberi címlapNational Geographic 2019. novemberi címlapNational Geographic 2019. decemberi címlapNational Geographic 2020. januári címlapNational Geographic 2020. februári címlapNational Geographic 2020. márciusi címlapNational Geographic 2020. áprilisi címlapNational Geographic 2020. májusi címlapNational Geographic 2020. júniusi címlapNational Geographic 2020. júliusi címlapNational Geographic 2020. augusztusi címlapNational Geographic 2020. szeptemberi címlapNational Geographic 2020. októberi címlapNational Geographic 2020. novemberi címlapNational Geographic 2020. decemberi címlapNational Geographic 2021. januári címlapNational Geographic 2021. februári címlapNational Geographic 2021. márciusi címlapNational Geographic 2021. áprilisi címlapNational Geographic 2021. májusi címlapNational Geographic 2021. júniusi címlapNational Geographic 2021. júliusi címlapNational Geographic 2021. augusztusi címlapNational Geographic 2021. szeptemberi címlapNational Geographic 2021. októberi címlapNational Geographic 2021. novemberi címlapNational Geographic 2021. decemberi címlapNational Geographic 2022. januári címlapNational Geographic 2022. februári címlapNational Geographic 2022. márciusi címlapNational Geographic 2022. áprilisi címlapNational Geographic 2022. májusi címlapNational Geographic 2022. júniusi címlapNational Geographic 2022. júliusi címlapNational Geographic 2022. augusztusi címlapNational Geographic 2022. szeptemberi címlapNational Geographic 2022. októberi címlapNational Geographic 2022. novemberi címlapNational Geographic 2022. decemberi címlapNational Geographic 2023. januári címlapNational Geographic 2023. februári címlapNational Geographic 2023. márciusi címlapNational Geographic 2023. áprilisi címlapNational Geographic 2023. májusi címlapNational Geographic 2023. júniusi címlapNational Geographic 2023. júliusi címlapNational Geographic 2023. augusztusi címlapNational Geographic 2023. októberi címlapNational Geographic 2023. novemberi címlapNational Geographic 2023. decemberi címlapNational Geographic 2024. januári címlapNational Geographic 2024. februári címlap

Hírlevél feliratkozás

Kérjük, erősítsd meg a feliratkozásod az e-mailben kapott linkre kattintva!

Kövess minket