György, Fidél, Debóra2024. április 24., szerda
Kultúra

Százhatvan éve lépett trónra Ferenc József

National Geographic Magyarország

A tisztességben megőszült 48-as honvédok sosem gondolták volna, hogy eljön az a világ, amikor magyar katonák Ferenc Józsefet, sőt Jóskát éltetve vonulnak a frontra.

Írta: SZABADOS MEINDA

„Hogy harminckettes baka vagyok én,
Kék parolin mosolyog, a blúzom elején
Nincsen sarzsim, de holnapra lesz,
Hadnagyúr a galléromra csillagokat tesz.
Ferenc Jóska adta ezt a mundért rám.
Nincsen lovam mégis büszke vagyok rá.
Mert harminckettes baka vagyok én,
Recece, gyalog masírozok én.”

Ilyen és ehhez hasonló katonakísérő nóták születtek ezerszámra a századfordulón és az I. világháború alatt, melyeket dalolva masíroztak a magyar katonák a háborúba. A tisztességben megőszült 48-as honvédok sosem gondolták volna, hogy eljön az a világ, amikor magyar katonák Ferenc Józsefet, sőt Jóskát éltetve vonulnak a frontra.

Azért ez nem volt mindig így, hiszen az 1848. december 2-án trónra lépett fiatalember évtizedeken keresztül a zsarnokság és megtorlás jelképe volt Magyarországon. A 160 évvel ezelőtt trónra került főherceg, a Habsburg Monarchia leghosszabb ideig (68 év) hatalmon lévő uralkodója volt.

A dinasztia nagy reménysége Habsburg-Lotaringiai Ferenc Károly főherceg és Zsófia főhercegné első gyermekeként látta meg a napvilágot 1830-ben Bécs melletti Schönbrunnban. Születését akkori szokás szerint huszonegy ágyúlövés köszöntötte. Az aránytalan testű, egyesek szerint borzasztó kinézetű Ferenc Károly és az agilis bajorországi Zsófia házassága sokáig gyermektelen volt, vetélések sora követte egymást, amikor a hatodik évben végre megszületett Ferenc József, a várva várt fiúgyermek. Hatalmas készülődés előzte meg a gyermek születését, egész kis udvartartása volt a csecsemőnek, nevelőnő, dada, két udvari szolga, egy komorna, a komorna komornája és egy konyhai cseléd. Testvérei közül csak három élte meg a felnőttkort, Ferdinánd Miksa főherceg (akit I. Miksa néven császárrá koronáztak Mexikóban, majd kivégeztek), Károly Lajos (Ferenc Ferdinánd édesapja) és Lajos Viktor (akit kitagadtak a családból homoszexualitása miatt). Egyetlen lányuk Mária Anna Karolina négy évesen halt meg, epilepsziában.

Nagyapja I. Ferenc császár, a leendő császárt látta benne és szülei ehhez illően is nevelték megkülönböztetett figyelmet fordítottak rá és trónörökösnek kijáró neveltetésben részesítették. Rauscher (későbbi bécsi bíboros érsek) jelentős szerepet vállalt Ferenc József világképének kialakításában, szellemének istápolásában, melyből sajnos a könnyedebb lelkületű dolgok, például a művészetek szinte teljesen kimaradtak. A tanító természetesen az egyház és emellett a katonaság fontosságát hangsúlyozta. Hatéves korától kezdve heti két órában katonai gyakorlatokat végzett, tinédzser korára járatos lett a gyalogság, lovasság és tüzérség szolgálatának szabályaiban. Főherceg létére részt vett, szenvedett közlegényként a bakák közt, katonai egységeket vezetett önállóan, ismerte a mértant, helyzetrajzolást, tereptant. Kiképzésének további elmélyülését a trónfoglalás szakította meg.

A főherceg nyolc nyelvet beszélő, különböző tudományokban jártas úrfi lett. A magyar nyelvet hétéves korától fogva heti három és fél órában tanulta, melyben segítségére volt magyar anyanyelvű dajkája Aczél Mari is.

Legnagyobb hatással Metternich kancellár tanításai voltak rá, aki bevezette a birodalom ügyeibe, de járatossá tette a haditudományokban is. Szigorú neveltetése, a kiválasztottság érzésének mindenoldalról történő erősítése elszigetelte testvéreitől, társaitól. Anyja és Metternich már 1847-ben szövetkeztek abban, hogy a főherceget nagykorúvá válása napján hozzásegítik a koronához. A trón várományosa Ferdinánd nem mutatott hajlandóságot az utódnemzésre, Ferenc Károly viszont nem mutatott különösebb érdeklődést az államügyek iránt, ezért megnyílt a lehetőség a nagyravágyó Zsófia előtt, hogy fiát emelje a trónra. A magyarországi történések meggyorsították az eseményeket és az udvar lemondatta az uralkodót. Ferdinánd 1848 dec. 1. nagykorúvá nyilvánította Ferenc Józsefet, másnap pedig Ferenc Károly (neje erélyes közbenjárásának köszönhetően) lemondott trónigényéről, így az ifjú Ferenc József lett a birodalom új uralkodója, V. Ferdinándot pedig száműzték Prágába. Az országgyűlés nem ismerte el törvényes királynak Ferenc Józsefet, mivel nem koronáztatta magát magyar királlyá a Szent Koronával.
Az uralkodó lemondatása okának azt hozták fel, hogy az új uralkodót, I. Ferenc Józsefet nem kötik majd azok a törvények, melyeket elődje szentesített. Az új uralkodó névválasztása új kort ígért, hiszen idáig semelyik előző uralkodót nem neveztek Ferenc Józsefnek. Uralkodói nevének eredetileg csak a Ferenc volt kijelölve, csak az utolsó percben, csatolták hozzá a népszerű József nevet.

Pár hónappal később, 1849. március 4-én Olmützben centralista alkotmányt hirdetett, amely bár bizonyos egyéni szabadságjogokat biztosított (törvény előtti egyenlőség, nyelvi és nemzeti egyenlőség, eltörölt minden hűbéri alárendeltséget), feloszlatta a parlamentet, centralizált és abszolutista állam létrehozását jelentette. Ez az uralkodó által kiadott rendelet tulajdonképpen az éppen szabadságharcukat vívó magyarok ellen irányult, kísérlet volt arra, hogy a Szent Korona országait feloszlassa, monarchikus elveket megerősítse. A magyarok hiába nem ismertél el az új királyt, az létrehozta a Magyar királyságot,

Erdélyi Fejedelemséget, Dalmát–Horvát–Szlovén Királyságot és katonai határőrvidéket hozott létre. Elvette Dalmáciát, Fiume városát, a magyar szabadságharc leveréséért pedig megalázkodva bár, de segítségért folyamodott I. Miklós orosz cárhoz. Az orosz túlerővel megerősödött támadásnak a magyarok végül nem tudtak ellenállni és a magyar seregek 1849. augusztus 13-án Világosnál letették a fegyvert. A kiadott alkotmány ténylegesen nem lépett életbe, bevezetését elhalasztották, majd 1851-ben hatályon kívül helyezték. Zsófia főhercegnő Schwarzenberg herceggel és Haynau báróval kimondottan rossz hatással voltak a fiatal hercegre. A megtorlások fő felelőse Fereelnc József volt, de a háttérből édesanyja és a két nemes irányította az eseményeket. Az 1859-es franciák elleni Solferinói vereség (ez a borzalmas csata indította Henri Dunant a Nemzetközi Vöröskereszt megalapítására) után az abszolutista irányítás mérséklődni kezdett, melyet tovább vitt az 1866-ban Poroszországtól elszenvedett vereség. A vereség hatására halványodni kezdtek azon tervei, hogy az „össznémetség” vezetője legyen, viszont közeledni kezdett a magyarság felé és 1867-ben megszületett a kiegyezés és magyar királlyá is koronázták. Politikájával a Balkán felé fordult, ami azonban ellentétes volt Oroszország balkáni hódító törekvéseivel, érdekeivel. Szövetkezések, érdekellentétek, hatalmi törekvések vezettek unokaöccse, Ferenc Ferdinánd meggyilkolásához, a hármas (osztrák- német-olasz) szövetség kialakulásához, az I. világháború kitöréséhez, az első világégéshez. 84 éves korában halt meg a schönbrunni kastélyban. Halálával véget értek a „boldog békeidők”. „Ferenc József bakanóták hősévé őszült, a magyar királyság meg odalett”

Gyermek maradványait őrizte az 1600 éves koporsó

Gyermek maradványait őrizte az 1600 éves koporsó

A római kori koporsóban korábban csak egy nő maradványait azonosították.

Kincsekkel teli ókori sírokat találtak

Kincsekkel teli ókori sírokat találtak

A nyughelyekből többek a mükénéi, a minószi, a kánaáni, az egyiptomi és a levantei kultúrához köthető tárgyak kerültek elő.

Ősi emberek nyomaira bukkantak egy sivatagi barlangban

Ősi emberek nyomaira bukkantak egy sivatagi barlangban

Úgy tűnik, a lávabarlang hosszú időn át kulcsfontosságú volt a helyi pásztorok számára.

Augustus császár elveszett villájára bukkanhattak

Augustus császár elveszett villájára bukkanhattak

Az építményt ugyanaz a kitörés borította be vulkáni anyaggal, mint a híres Pompejit.

Észak-vietnámi hegyi törzsek hagyományai

Észak-vietnámi hegyi törzsek hagyományai

Sapa (Sa Pa) határ menti település volt és az egykori Sapa körzet központja, jelenleg Lao Cai (Lào Cai) tartomány székhelye, Vietnám északnyugati részén.

National Geographic 2024. áprilisi címlap

Előfizetés

A nyomtatott magazinra,
12 hónapra

15 900 Ft

Korábbi számok

National Geographic 2010. januári címlapNational Geographic 2010. februári címlapNational Geographic 2010. márciusi címlapNational Geographic 2010. áprilisi címlapNational Geographic 2010. májusi címlapNational Geographic 2010. júniusi címlapNational Geographic 2010. júliusi címlapNational Geographic 2010. augusztusi címlapNational Geographic 2010. szeptemberi címlapNational Geographic 2010. októberi címlapNational Geographic 2010. novemberi címlapNational Geographic 2010. decemberi címlapNational Geographic 2011. januári címlapNational Geographic 2011. februári címlapNational Geographic 2011. márciusi címlapNational Geographic 2011. áprilisi címlapNational Geographic 2011. májusi címlapNational Geographic 2011. júniusi címlapNational Geographic 2011. júliusi címlapNational Geographic 2011. augusztusi címlapNational Geographic 2011. szeptemberi címlapNational Geographic 2011. októberi címlapNational Geographic 2011. novemberi címlapNational Geographic 2011. decemberi címlapNational Geographic 2012. januári címlapNational Geographic 2012. februári címlapNational Geographic 2012. márciusi címlapNational Geographic 2012. áprilisi címlapNational Geographic 2012. májusi címlapNational Geographic 2012. júniusi címlapNational Geographic 2012. júliusi címlapNational Geographic 2012. augusztusi címlapNational Geographic 2012. szeptemberi címlapNational Geographic 2012. októberi címlapNational Geographic 2012. novemberi címlapNational Geographic 2012. decemberi címlapNational Geographic 2013. januári címlapNational Geographic 2013. februári címlapNational Geographic 2013. márciusi címlapNational Geographic 2013. áprilisi címlapNational Geographic 2013. májusi címlapNational Geographic 2013. júniusi címlapNational Geographic 2013. júliusi címlapNational Geographic 2013. augusztusi címlapNational Geographic 2013. szeptemberi címlapNational Geographic 2013. októberi címlapNational Geographic 2013. novemberi címlapNational Geographic 2013. decemberi címlapNational Geographic 2014. januári címlapNational Geographic 2014. februári címlapNational Geographic 2014. márciusi címlapNational Geographic 2014. áprilisi címlapNational Geographic 2014. májusi címlapNational Geographic 2014. júniusi címlapNational Geographic 2014. júliusi címlapNational Geographic 2014. augusztusi címlapNational Geographic 2014. szeptemberi címlapNational Geographic 2014. októberi címlapNational Geographic 2014. novemberi címlapNational Geographic 2014. decemberi címlapNational Geographic 2015. januári címlapNational Geographic 2015. februári címlapNational Geographic 2015. márciusi címlapNational Geographic 2015. áprilisi címlapNational Geographic 2015. májusi címlapNational Geographic 2015. júniusi címlapNational Geographic 2015. júliusi címlapNational Geographic 2015. augusztusi címlapNational Geographic 2015. szeptemberi címlapNational Geographic 2015. októberi címlapNational Geographic 2015. novemberi címlapNational Geographic 2015. decemberi címlapNational Geographic 2016. januári címlapNational Geographic 2016. februári címlapNational Geographic 2016. márciusi címlapNational Geographic 2016. áprilisi címlapNational Geographic 2016. májusi címlapNational Geographic 2016. júniusi címlapNational Geographic 2016. júliusi címlapNational Geographic 2016. augusztusi címlapNational Geographic 2016. szeptemberi címlapNational Geographic 2016. októberi címlapNational Geographic 2016. novemberi címlapNational Geographic 2016. decemberi címlapNational Geographic 2017. januári címlapNational Geographic 2017. februári címlapNational Geographic 2017. márciusi címlapNational Geographic 2017. áprilisi címlapNational Geographic 2017. májusi címlapNational Geographic 2017. júniusi címlapNational Geographic 2017. júliusi címlapNational Geographic 2017. augusztusi címlapNational Geographic 2017. szeptemberi címlapNational Geographic 2017. októberi címlapNational Geographic 2017. novemberi címlapNational Geographic 2017. decemberi címlapNational Geographic 2018. januári címlapNational Geographic 2018. februári címlapNational Geographic 2018. márciusi címlapNational Geographic 2018. áprilisi címlapNational Geographic 2018. májusi címlapNational Geographic 2018. júniusi címlapNational Geographic 2018. júliusi címlapNational Geographic 2018. augusztusi címlapNational Geographic 2018. szeptemberi címlapNational Geographic 2018. októberi címlapNational Geographic 2018. novemberi címlapNational Geographic 2018. decemberi címlapNational Geographic 2019. januári címlapNational Geographic 2019. februári címlapNational Geographic 2019. márciusi címlapNational Geographic 2019. áprilisi címlapNational Geographic 2019. májusi címlapNational Geographic 2019. júniusi címlapNational Geographic 2019. júliusi címlapNational Geographic 2019. augusztusi címlapNational Geographic 2019. szeptemberi címlapNational Geographic 2019. októberi címlapNational Geographic 2019. novemberi címlapNational Geographic 2019. decemberi címlapNational Geographic 2020. januári címlapNational Geographic 2020. februári címlapNational Geographic 2020. márciusi címlapNational Geographic 2020. áprilisi címlapNational Geographic 2020. májusi címlapNational Geographic 2020. júniusi címlapNational Geographic 2020. júliusi címlapNational Geographic 2020. augusztusi címlapNational Geographic 2020. szeptemberi címlapNational Geographic 2020. októberi címlapNational Geographic 2020. novemberi címlapNational Geographic 2020. decemberi címlapNational Geographic 2021. januári címlapNational Geographic 2021. februári címlapNational Geographic 2021. márciusi címlapNational Geographic 2021. áprilisi címlapNational Geographic 2021. májusi címlapNational Geographic 2021. júniusi címlapNational Geographic 2021. júliusi címlapNational Geographic 2021. augusztusi címlapNational Geographic 2021. szeptemberi címlapNational Geographic 2021. októberi címlapNational Geographic 2021. novemberi címlapNational Geographic 2021. decemberi címlapNational Geographic 2022. januári címlapNational Geographic 2022. februári címlapNational Geographic 2022. márciusi címlapNational Geographic 2022. áprilisi címlapNational Geographic 2022. májusi címlapNational Geographic 2022. júniusi címlapNational Geographic 2022. júliusi címlapNational Geographic 2022. augusztusi címlapNational Geographic 2022. szeptemberi címlapNational Geographic 2022. októberi címlapNational Geographic 2022. novemberi címlapNational Geographic 2022. decemberi címlapNational Geographic 2023. januári címlapNational Geographic 2023. februári címlapNational Geographic 2023. márciusi címlapNational Geographic 2023. áprilisi címlapNational Geographic 2023. májusi címlapNational Geographic 2023. júniusi címlapNational Geographic 2023. júliusi címlapNational Geographic 2023. augusztusi címlapNational Geographic 2023. októberi címlapNational Geographic 2023. novemberi címlapNational Geographic 2023. decemberi címlapNational Geographic 2024. januári címlapNational Geographic 2024. februári címlapNational Geographic 2024. márciusi címlapNational Geographic 2024. áprilisi címlap

Hírlevél feliratkozás

Kérjük, erősítsd meg a feliratkozásod az e-mailben kapott linkre kattintva!

Kövess minket