Natália, Valéria, Filótea2023. december 09., szombat
Kultúra

Csókakő – megújulni!

National Geographic Magyarország

„A jelen csak a múlttal együtt értékes". Valószínű ez a gondolat vezeti a csókakői Várbarátokat, hogy már évtizedek óta Csókakő várának felújításán munkálkodjanak.

Írta Szabados Melinda
Fotó: Fűrész Zsolt

Az 1990-es évekre a vár olyan állapotba került, hogy a romok már nem is voltak látogathatók. Pénz nem volt, a helyzet reménytelennek tűnt. A megoldás, Fülöp Gyula régész, a székesfehérvári Szent István Király Múzeum igazgatója személyében érkezett. Fülöp figyelemfelkeltő írása a Fejér Megyei Hírlapban a vár áldatlan állapotáról, összefogásra buzdította az embereket. Fejér megye lényegében egyetlen középkori eredetű, s a török hódoltság idején is használatban maradt várának felújítási munkálatai 1996 tavaszán kezdődtek el.

A cikk hatására megalakult Sörédi Pál vezetésével a Csókakői Várbarátok Társasága, amely tagdíjakból, szponzori és önkormányzati támogatásokból, jelentős társadalmi munkával elvégezte a várromok környékének megtisztítását, felvezető út és a közmű kiépítését. Vajon miért olyan fontos, ez a Vértesi Tájvédelmi körzet peremén álló várrom, az ott élőknek és támogatóknak? Hazánkban számtalan példa van arra, hogy a helyiek inkább széthordják az utolsó téglát, sem, hogy tegyenek valamit a környezetükben fellelhető műemlékekért. A több mint 700 éves, a Móri-árok fölé magasodó sziklaplatóra épült vár mozgalmas múltra tekint vissza és óvó, védelmező bástyája volt a helyieknek évszázadokon keresztül. A vár elnevezésének eredete még tisztázatlan. Egyes felfogások szerint a környéken fészkelő csókáktól ered, más feltevések szerint Chowka, az István kicsinyítő, becéző formája volt. Ez a teória azt sugallja, hogy Csókakő a Csák nemzetség, Csóka (Stephan, István) nevű tagjáról kapta a nevét.

A Csókakő elnevezés azonban csak a várra vonatkozott, a település neve Váralja volt. Az elnevezés a 479 méter magas sziklára épült vár jelentőségének megszűnése után tevődött át a településre. A település internetes oldalán egyébként a csókamadaras verzió van elfogadva.

A vár és a település már a honfoglaláskor és az Árpád-korban is lakott lehetett, hiszen a környéken település létezésére utaló cserepeket találtak. A későbbiekben ez a terület, Székesfehérvár után a második legjelentősebb igazgatási központ volt, amit stratégiai adottságának köszönhetett. A mai 81-es út elődjével (ami közelebb húzódott a várhoz) azonosítják az akkori Magyarország legfontosabb nemzetközi nagyútját, amit már a tihanyi alapítólevélben is megemlítettek.

Csókakő első írásos emléke 1299-ből származott, amikor Márk fia István alországbíró lakta a várat családjával és személyzetével, azonban Károly Róbert 1327. november 28-án kelt levele Csókakőt már királyi birtoknak nevezi és visszaszerzi a Csák családtól. A 15. században a galambóci hős Rozgonyi István várnagy birtokába kerül a vár egészen a század végéig. 1490-től ismét királyi vár lett, Corvinus János, majd Egervári László birtokába került. Kanizsai László várnagy lányának, Kanizsai Dorottyának házassága révén a Nádasdy nemzetség kezébe került az uradalom, majd az akkori családfő kivégzése után ismét a kincstárra szállt a vár. A vár a török hódítóknak nem tudott ellenállni, és amikor Szulejmán szultán 1543-ban elfoglalta Székesfehérvárt, elbukott Ahmed fehérvári bég fegyveresei előtt.
A vár 1543-tól 1686. augusztus 22-ig kisebb-nagyobb megszakításokkal török kézen volt (török végvár lett), akik az egykoron jelentős hadiutat másod-, illetve harmadrendűként kezelték, ami a vár lassú lezüllésez vezetett. Az 1582-ben végzett török adóösszeírásokban Csókakőt ebben az időben üres és lakatlan helyként jelzik. A számos hősi csata egyike, 1601. október 9. és 15. között zajlott le, amelyből Mátyás főherceget hozták ki győztesnek. A hideget nehezen bíró, hatalmas túlerővel rendelkező török sereget, a 13 ezer fős császári sereg ott szétzúzta. A feljegyzések szerint a seregünkben több nevezetes személy is részt vett, mint: Forgách Zsigmond, Thurzó György, Batthyány Kristóf és Osztovics Mátyás, Johann t’Serclaes Tilly gróf, a később szentté avatott szerzetes, Brindisi Szent Lőrinc.

1664-ben Evlija Cselebi híres török világutazó örökítette meg Csókakő fontos szerepét és felkészültségét is:
„Székesfehérvár alá tartozó szubasiság (közigazgatási alközpont) és helyettes bíróság. Parancsnoka és elég katonája van. Palota és a Bakony hegyei között egy magas dombon álló kicsiny, erős építésű váracska, de én nem mentem be. A várban III. Murád khán dzsámija van…„.

A várat három oldalról meredek sziklafal védi, sziklaárokkal, felsővárral, amely még a 13. században épült, nagyjából téglalap alakú, kb. 28 x 15 méter alaprajzú várudvarral, közepén ciszternaházzal. A következő bővítés a 15. században történt, ennek volt része a mai is látható kaputorony és szentély, amelynek csak pillérjei maradtak meg.

A vár 1687 őszén szabadult fel a közel 143 éves török uralom alól. A továbbiakban már nem szerepelt a harci eseményekben, csak török rabokat tartottak ott fogva 1695-ig. 1683-ban I. Lipót báró adományaként a „paraszt sanyargató” Hochburg János császári tanácsos tulajdonába került, akik a csókakői zsellérség részén 1752-től osztoztak a Lamberg családdal. A Lamberg családnak köszönheti a település az első igazi szőlőtőkéket, a borkultúra kezdetét, hiszen a maga a család is ebből élt. Mivel a vár ekkorra elvesztette katonai jelentőségét, most fordítsuk figyelmünket a településre.

A községgé szerveződés fontos állomása volt a katolikus templom építése. ebben az időben a gyermekek oktatása is megkezdődött, azonban a kezdetekben csak írás, olvasás, számvetés és vallástudomány tartoztak az oktatott tárgyak közé. A 18-ik század közepén a szépen gyarapodó lakosság száma talán a filopxéria (szőlőgyökér-tetű) pusztításnak köszönhetően megcsappant, amely mutatja, hogy milyen fontos dolog volt a szőlő a falusaik életében.

Az 1860-as évek elején megnyílt a község határához közel elhaladó Székesfehérvár – Újszőnyi vasútvonal, amelynek később lett egy Csókakő nevű megállója. 1913-ban megalakul az első egyesület, a Csókakői Hitelszövetkezet. Az őszirózsás forradalom alatt megalakult direktóriumnak 3 csókakői tagja volt: Fűrész Mihály, Flédervics István és Csóka Imre. A II. világháború a falut sem kímélte és sajnos kivette részét a zsidók deportálásából, hiszen Grünfeld Jenőt és feleségét a faluból hurcolták el. A harcok alatt sokszor cserélt gazdát a falu, a helyieknek menekülniük kellett. 1944. december 29-én az 1863-ban felépült Római Katolikus templomot a Bodajkról jövő lövések teljesen leégették, harangjait összetörték. A templom újjáépítése a csókakői lakosok adományainak és társadalmi munkájuknak köszönhetően valósulhat meg. A templom felszentelésére 1950. január 15-én került sor, majd kilenc év múlva Lezsák Rafael által készített harangok is elkészültek. 1953-ban a várat műemlékké nyilvánították. Az 1956-os forradalom alatt a helybeliek élelmet gyűjtöttek a „Pestiek” megsegítésére, ám többen disszidáltak az „szebb” élet reményében. 1960-ban indult meg a turizmus fejlődése, 1961-63 között végzett ásatási munkálatok révén egy időre sikerült megállítani a várrom pusztulását. 1992-ben a csókakői katolikus templom kertjében avatták fel az 1941-45 közötti időszak katonai és polgári áldozatainak hősi emlékművét, 2000-ben a Millenniumi emlékhely kialakítása is megtörtént a temetőben, majd 2007-ben a rehabilitált Bányaudvarban felavatták a Trianoni emlékhelyet, amely azóta szinte „zarándokhelyként” funkcionál.

Az utóbbi évek egyik legnagyobb projektje a csókakői Bence-hegyi Autista Farm kialakítása volt. Emellett elkészült egy kb. 100 km3 kőfal a Bányaudvarban (az omlásveszély megelőzésére), illetve 2003-ban felépült az “Aranyhegyi” Idősek Otthona, 21-ik századi színvonalat biztosítva az időseknek.
A szépen fejlődő falu egyik országos hírű nevezetessége, bora, az ezerjó, amely Fényes Elek szerint ”Itt a legjobb az egész megyében”. Zamatos, ízletes nedű, borospincék, borkóstolások, borút, és a község gazdáiból megalakult Borrend várja az idelátogatókat. Érdemes felkeresni a Jordán Parkerdőt, benne a közel 350 éves őstölgyes fákat. A csókakőiek híresek vendégszeretetükről, kitartásukról, összefogásukról és csókakői „Várnapokról”, amit minden év szeptember elején rendeznek meg. A lovagrendek bemutatkozását, kirakodóvásárt és a lovagok harci bemutatóját az est fénypontja a Várból széttáruló Tűzijáték adja. A túrázás szerelmesi pedig nyugodtan induljanak el az Országos Kéktúra útvonalát követve Csókakőre, hiszen a túra átvezet a falun.

Egy lezuhant sziklamászó emlékére
A csókakői vár melletti sziklán e szöveggel tábla őrzi egy ott lezuhant hegymászó emlékét. Csak az tudja elolvasni, aki fölmászik oda.

Miért lobog örökkön életünk lángja?
Nem érti ki a földön áll, bilincsbe zárva.

A sorsot kísértik – mondja – de ugyan mi végre?
Miért hajtja az embert nyughatatlan vére?

Várjuk talán merengve, míg leszáll az alkonyat?
Nem nyerünk egyebet, csak elveszett álmokat. „

A vers forrása: bocs.hu Figyelem! Mászás csak saját felelősségre.

Az Akropolisz Múzeum kiállításán egy csodálatos cserépedény

Az Akropolisz Múzeum kiállításán egy csodálatos cserépedény

A Kr.e. 420 körül készült, Meidias Hydria néven ismert háromfülű, vörösalakos, ókori görög cserépedényt a British Museum adta kölcsön az athéni Akropolisz Múzeumnak.

Elveszett erőd nyomaira bukkanhattak Jeruzsálemben

Elveszett erőd nyomaira bukkanhattak Jeruzsálemben

A kutatók olyan cserepeket tártak fel, amelyek IV. Antiokhosz szeleukida király korára datálhatóak.

Bizánci érmére bukkantak Norvégiában

Bizánci érmére bukkantak Norvégiában

Hogy miként került a pénz Skandináviába, az kérdéses.

Visszafordíthatatlan régészeti károk keletkeznek Ukrajnában

Visszafordíthatatlan régészeti károk keletkeznek Ukrajnában

Fosztogatások, a védelmi állások kialakítása és bombázások fenyegetik a kulturális javakat.

Litkai Gergellyel, az ország legzöldebb humoristájával indultunk útnak

Litkai Gergellyel, az ország legzöldebb humoristájával indultunk útnak

Litkai Gergely az ország egyik legismertebb humoristája, aki köztudottan igen elkötelezett a fenntarthatóság iránt. De környezettudatossága vajon autózási szokásaira is kiterjed? Többek között erre kerestük a választ Gergővel, akit vezetés közben kérdeztünk.

National Geographic 2023. novemberi címlap

Előfizetés

A nyomtatott magazinra,
12 hónapra

18 780 Ft

Korábbi számok

National Geographic 2010. januári címlapNational Geographic 2010. februári címlapNational Geographic 2010. márciusi címlapNational Geographic 2010. áprilisi címlapNational Geographic 2010. májusi címlapNational Geographic 2010. júniusi címlapNational Geographic 2010. júliusi címlapNational Geographic 2010. augusztusi címlapNational Geographic 2010. szeptemberi címlapNational Geographic 2010. októberi címlapNational Geographic 2010. novemberi címlapNational Geographic 2010. decemberi címlapNational Geographic 2011. januári címlapNational Geographic 2011. februári címlapNational Geographic 2011. márciusi címlapNational Geographic 2011. áprilisi címlapNational Geographic 2011. májusi címlapNational Geographic 2011. júniusi címlapNational Geographic 2011. júliusi címlapNational Geographic 2011. augusztusi címlapNational Geographic 2011. szeptemberi címlapNational Geographic 2011. októberi címlapNational Geographic 2011. novemberi címlapNational Geographic 2011. decemberi címlapNational Geographic 2012. januári címlapNational Geographic 2012. februári címlapNational Geographic 2012. márciusi címlapNational Geographic 2012. áprilisi címlapNational Geographic 2012. májusi címlapNational Geographic 2012. júniusi címlapNational Geographic 2012. júliusi címlapNational Geographic 2012. augusztusi címlapNational Geographic 2012. szeptemberi címlapNational Geographic 2012. októberi címlapNational Geographic 2012. novemberi címlapNational Geographic 2012. decemberi címlapNational Geographic 2013. januári címlapNational Geographic 2013. februári címlapNational Geographic 2013. márciusi címlapNational Geographic 2013. áprilisi címlapNational Geographic 2013. májusi címlapNational Geographic 2013. júniusi címlapNational Geographic 2013. júliusi címlapNational Geographic 2013. augusztusi címlapNational Geographic 2013. szeptemberi címlapNational Geographic 2013. októberi címlapNational Geographic 2013. novemberi címlapNational Geographic 2013. decemberi címlapNational Geographic 2014. januári címlapNational Geographic 2014. februári címlapNational Geographic 2014. márciusi címlapNational Geographic 2014. áprilisi címlapNational Geographic 2014. májusi címlapNational Geographic 2014. júniusi címlapNational Geographic 2014. júliusi címlapNational Geographic 2014. augusztusi címlapNational Geographic 2014. szeptemberi címlapNational Geographic 2014. októberi címlapNational Geographic 2014. novemberi címlapNational Geographic 2014. decemberi címlapNational Geographic 2015. januári címlapNational Geographic 2015. februári címlapNational Geographic 2015. márciusi címlapNational Geographic 2015. áprilisi címlapNational Geographic 2015. májusi címlapNational Geographic 2015. júniusi címlapNational Geographic 2015. júliusi címlapNational Geographic 2015. augusztusi címlapNational Geographic 2015. szeptemberi címlapNational Geographic 2015. októberi címlapNational Geographic 2015. novemberi címlapNational Geographic 2015. decemberi címlapNational Geographic 2016. januári címlapNational Geographic 2016. februári címlapNational Geographic 2016. márciusi címlapNational Geographic 2016. áprilisi címlapNational Geographic 2016. májusi címlapNational Geographic 2016. júniusi címlapNational Geographic 2016. júliusi címlapNational Geographic 2016. augusztusi címlapNational Geographic 2016. szeptemberi címlapNational Geographic 2016. októberi címlapNational Geographic 2016. novemberi címlapNational Geographic 2016. decemberi címlapNational Geographic 2017. januári címlapNational Geographic 2017. februári címlapNational Geographic 2017. márciusi címlapNational Geographic 2017. áprilisi címlapNational Geographic 2017. májusi címlapNational Geographic 2017. júniusi címlapNational Geographic 2017. júliusi címlapNational Geographic 2017. augusztusi címlapNational Geographic 2017. szeptemberi címlapNational Geographic 2017. októberi címlapNational Geographic 2017. novemberi címlapNational Geographic 2017. decemberi címlapNational Geographic 2018. januári címlapNational Geographic 2018. februári címlapNational Geographic 2018. márciusi címlapNational Geographic 2018. áprilisi címlapNational Geographic 2018. májusi címlapNational Geographic 2018. júniusi címlapNational Geographic 2018. júliusi címlapNational Geographic 2018. augusztusi címlapNational Geographic 2018. szeptemberi címlapNational Geographic 2018. októberi címlapNational Geographic 2018. novemberi címlapNational Geographic 2018. decemberi címlapNational Geographic 2019. januári címlapNational Geographic 2019. februári címlapNational Geographic 2019. márciusi címlapNational Geographic 2019. áprilisi címlapNational Geographic 2019. májusi címlapNational Geographic 2019. júniusi címlapNational Geographic 2019. júliusi címlapNational Geographic 2019. augusztusi címlapNational Geographic 2019. szeptemberi címlapNational Geographic 2019. októberi címlapNational Geographic 2019. novemberi címlapNational Geographic 2019. decemberi címlapNational Geographic 2020. januári címlapNational Geographic 2020. februári címlapNational Geographic 2020. márciusi címlapNational Geographic 2020. áprilisi címlapNational Geographic 2020. májusi címlapNational Geographic 2020. júniusi címlapNational Geographic 2020. júliusi címlapNational Geographic 2020. augusztusi címlapNational Geographic 2020. szeptemberi címlapNational Geographic 2020. októberi címlapNational Geographic 2020. novemberi címlapNational Geographic 2020. decemberi címlapNational Geographic 2021. januári címlapNational Geographic 2021. februári címlapNational Geographic 2021. márciusi címlapNational Geographic 2021. áprilisi címlapNational Geographic 2021. májusi címlapNational Geographic 2021. júniusi címlapNational Geographic 2021. júliusi címlapNational Geographic 2021. augusztusi címlapNational Geographic 2021. szeptemberi címlapNational Geographic 2021. októberi címlapNational Geographic 2021. novemberi címlapNational Geographic 2021. decemberi címlapNational Geographic 2022. januári címlapNational Geographic 2022. februári címlapNational Geographic 2022. márciusi címlapNational Geographic 2022. áprilisi címlapNational Geographic 2022. májusi címlapNational Geographic 2022. júniusi címlapNational Geographic 2022. júliusi címlapNational Geographic 2022. augusztusi címlapNational Geographic 2022. szeptemberi címlapNational Geographic 2022. októberi címlapNational Geographic 2022. novemberi címlapNational Geographic 2022. decemberi címlapNational Geographic 2023. januári címlapNational Geographic 2023. februári címlapNational Geographic 2023. márciusi címlapNational Geographic 2023. áprilisi címlapNational Geographic 2023. májusi címlapNational Geographic 2023. júniusi címlapNational Geographic 2023. júliusi címlapNational Geographic 2023. augusztusi címlapNational Geographic 2023. októberi címlapNational Geographic 2023. novemberi címlap

Hírlevél feliratkozás

Kérjük, erősítsd meg a feliratkozásod az e-mailben kapott linkre kattintva!

Kövess minket