Mihály, Gábor, Rafael Mirabella2023. szeptember 29., péntek
Kultúra

Egy sokoldalú zseni

National Geographic Magyarország

Ami Einstein a fizikának vagy Darwin a biológiának az Alexander von Humboldt a földrajztudománynak. A geográfia egyik legnagyobb alakja 1859. május 6-án, 150 éve hunyt el.

Egy sajátos kor szülötte
Alexander von Humboldt 1769-ben született Berlinben. Apját gyerekkorában elveszítette, és rideg édesanyától nem sok szeretetet kapva nőtt föl Wilhelm bátyjával (a későbbi neves nyelvésszel illetve politikussal) együtt. Érdeklődése egészen fiatal korában a tudományok felé fordult. Sokoldalúságát jól jelzi, hogy fiatalon gazdaságtannal, ásványtannal, bányászati ismeretekkel, műszaki tudományokkal, görög nyelvvel és botanikával foglalkozott, majd első tudományos művei őslény- és ásványtani tárgyú munkák voltak. Ezen kívül foglalkozott klimatológiával, kémiával, és vállalt diplomáciai küldetést is. Ennek során beutazta Európa nagy részét: járt Itáliában, Svájcban, Ausztriában, Angliában és Franciaországban. Később figyelme egyre koncentráltabb lett, és mindinkább a földrajztudomány felé fordult.

Humboldt olyan korban élt, amikor a természettudományok fejlődése ugrásszerűen felgyorsult, a tudományos ismeretek mennyisége azonban még elég kevés volt ahhoz, hogy egy olyan zseniális koponya, mint Humboldt be tudta fogadni valamennyit, sőt, ezek közül jó néhányat gyarapítani is tudott. Általa valósult meg a kor bolygónkra vonatkozó analitikus ismereteinek összességét magába foglaló globális földtudományi szintézis, amelyet a 90 éves korában bekövetkezett halála után, teljes egészében 1862-ben megjelent Kosmos tartalmaz.

Tudományos expedíciók
Alexander von Humboldt munkásságának jelentős állomása volt az 1799–1804 között lezajlott első nagy kutatóútja. Humboldt az állami szolgálatból kilépve régi vágyát valósította meg, hogy egzotikus, távoli vidékeket keressen föl. IV. Károly spanyol király támogatásával egy francia botanikus kíséretében indult el Latin-Amerikába.

 Humboldt Dél-Amerikában

Humboldt Dél-Amerikában

Az öt évig tartó utazás alatt a fiatal tudós páratlan megfigyelőképességről és az összefüggéseket föltáró készségről tett tanúbizonyságot. Elsőként Venezuelában kötöttek ki, ahol Humboldt a partok mentén végzett kutatásokat, majd az Orinoco vidékére látogatott. A Casiquaire folyónál járva fölfedezte, hogy annak vize egyaránt táplálja az Orinoco és az Amazonas, pontosabban annak egyik mellékfolyója, a Rio Negro vízgyűjtőjét, tehát igazolta a két folyam közti összeköttetést illetve a bifurkációt. Aztán Kuba szigetére látogatott, ahol sokrétű természetrajzi és társadalomföldrajzi vizsgálatokat végzett, amelynek alapján „Kuba második felfedezőjeként” is emlegetik. Később Kolumbiában járt, ahol a Magdalena folyó mentén utazgatott, s végül az ecuadori vulkánok tanulmányozásával fejezte be dél-amerikai útját, ahol a kontinens nyugati partjai mentén felfedezte a nevét viselő hideg tengeráramlást. Ezután Mexikóba ment, ahol az egész országot bejárta, és majdnem ott is maradt, ugyanis felajánlották neki, hogy legyen a kormány tagja, de ezt visszautasította. Hazafelé tartó útján Washingtonban Thomas jefferson elnökkel is összebarátkozott.

 Orinoco-delta – Itt is járt Humboldt

Orinoco-delta – Itt is járt Humboldt

Következő Európán kívüli nagy tudományos expedíciója az elsőt követően mintegy huszonöt évvel később valósult meg. Ennek keretében bejárta Szibériát, az Ural hegységet, az Altajt, és egészen Kína határáig eljutott. Visszaútján a Kaszpi-tenger környékén végzett kutatásokat. Az ázsiai út sokrétű geográfiai megfigyelései, illetve ezek eredményei legalább olyan jelentőségűek, mint az első kutatóút során nyert tapasztalatok.

Humboldt szintézise
Az expedíciók eredményei óriási elismeréseket hoztak Humboldtnak, számos akadémia választotta tiszteleti tagjává. A kutatóutak legnagyobb jelentősége az volt, hogy a megfigyelések rendkívül sokfélék voltak, a vizsgálatok pedig a kor szintjén kiemelkedő pontossággal és precizitással zajlottak. A nagymennyiségű adathalmaz nem öncélú vizsgálatok eredményeiből állt. Humboldt a sokrétű adat és megfigyelési eredmény rengetege közül képes volt kiragadni a lényeget, és bemutatni a köztük lévő összefüggéseket. Szemléletmódjában a természet mint egész és oszthatatlan jelenik meg.

 Humboldt szobra Berlinben a nevét viselő egyetem főépülete előtt

Humboldt szobra Berlinben a nevét viselő egyetem főépülete előtt

Humboldt a területi jelenségek föltárásával és a köztük lévő szoros kapcsolatok, összefüggések fölismerésével, ennek tudományos igényű feldolgozásával az egyik első modern földrajztudós. Munkássága rendkívül sokrétű volt. A latin-amerikai út megfigyeléseinek eredményeképpen mutatta ki az éghajlat és a növényzet közötti szoros kapcsolatot, illetve a magassági viszonyok tanulmányozásával elkülönítette a magashegységek növényzeti öveit. Ő fektette le a növényföldrajz alapjait. Meteorológiai kutatásai is földrajzi szemléletűek voltak, fölismerte a klíma elsődleges szerepét a talaj és a vegetáció jellegének módosulásában, bevezette az izoterma fogalmát és izoterma-térképeket is készített. Vulkanológiai kutatásai is jelentősek voltak.

A természeti földrajz tárgykörén kívül a Mexikóról írt munkái tulajdonképpen az első valódi gazdaságföldrajzi műveknek tekinthetők, amelyek szemlélete, azáltal, hogy messzemenően figyelembe veszi a táji adottságokat, számos későbbi gazdaságföldrajzi munkát felülmúl.

 Humboldt-kalmár. A tudós nevét több állat- és növényfaj is viseli.

Humboldt-kalmár. A tudós nevét több állat- és növényfaj is viseli.

A kor természettudományos ismeretei lehetővé tették, hogy azokat Humboldt az élete fő művének tekinthető Kosmos címet viselő monumentális munkájában összefoglalja és szintetizálja és kialakítsa az egységes földtudomány szemléletét. Az egyes tudományterületek összefüggéseinek föltárása és a szintézis képesség a földrajztudomány egyik alapvető sajátsága, s bár a későbbi korok tudományos ismereteinek bővülése a tudományok elkülönüléséhez és a humboldti egység tarthatatlanságához és széteséséhez vezetett, szemléletmódjában, megközelítésében és azzal a számtalan és sokrétű tudományos eredménnyel, amivel a földrajz gazdagodott, a mai napig Humboldt számít a geográfia története egyik legnagyobb, legmeghatározóbb alakjának.

Több ezer éves nyilat hozott felszínre az olvadás

Több ezer éves nyilat hozott felszínre az olvadás

A szakértők úgy gondolják, hogy a Jotunheimen-hegységben feltárt fegyvert vadászok használták.

A Bakony bércei között

A Bakony bércei között

A Veszprém vármegyében, Zirctől úgy 16 kilométerre fekvő Bakonybél igen tekintélyes múlttal büszkélkedhet.

Ritkaságnak számító római kori szarkofág

Ritkaságnak számító római kori szarkofág

Sajtótájékoztató keretében ismertették a Magyar Nemzeti Múzeum Nemzeti Régészeti Intézetének, Hádész Kapujában, római sírépítmény feltárása Nagyvázsony határában címet viselő tudományos projektjének eredményeit.

Érintetlen ókori szarkofágra bukkantak

Érintetlen ókori szarkofágra bukkantak

A római kori lelet nagyjából 1800 éves, és egy nő maradványait őrzi.

Lenyűgöző vándorlás látható éjszaka a tengerekben

Lenyűgöző vándorlás látható éjszaka a tengerekben

Az elmúlt húsz év legizgalmasabb és legszebb magyar anyagai tekinthetők meg a National Geographic Magyarország kiállításán a Nemzeti Múzeumban.

National Geographic 2023. augusztusi címlap

Előfizetés

A nyomtatott magazinra,
12 hónapra

18 780 Ft

Korábbi számok

National Geographic 2010. januári címlapNational Geographic 2010. februári címlapNational Geographic 2010. márciusi címlapNational Geographic 2010. áprilisi címlapNational Geographic 2010. májusi címlapNational Geographic 2010. júniusi címlapNational Geographic 2010. júliusi címlapNational Geographic 2010. augusztusi címlapNational Geographic 2010. szeptemberi címlapNational Geographic 2010. októberi címlapNational Geographic 2010. novemberi címlapNational Geographic 2010. decemberi címlapNational Geographic 2011. januári címlapNational Geographic 2011. februári címlapNational Geographic 2011. márciusi címlapNational Geographic 2011. áprilisi címlapNational Geographic 2011. májusi címlapNational Geographic 2011. júniusi címlapNational Geographic 2011. júliusi címlapNational Geographic 2011. augusztusi címlapNational Geographic 2011. szeptemberi címlapNational Geographic 2011. októberi címlapNational Geographic 2011. novemberi címlapNational Geographic 2011. decemberi címlapNational Geographic 2012. januári címlapNational Geographic 2012. februári címlapNational Geographic 2012. márciusi címlapNational Geographic 2012. áprilisi címlapNational Geographic 2012. májusi címlapNational Geographic 2012. júniusi címlapNational Geographic 2012. júliusi címlapNational Geographic 2012. augusztusi címlapNational Geographic 2012. szeptemberi címlapNational Geographic 2012. októberi címlapNational Geographic 2012. novemberi címlapNational Geographic 2012. decemberi címlapNational Geographic 2013. januári címlapNational Geographic 2013. februári címlapNational Geographic 2013. márciusi címlapNational Geographic 2013. áprilisi címlapNational Geographic 2013. májusi címlapNational Geographic 2013. júniusi címlapNational Geographic 2013. júliusi címlapNational Geographic 2013. augusztusi címlapNational Geographic 2013. szeptemberi címlapNational Geographic 2013. októberi címlapNational Geographic 2013. novemberi címlapNational Geographic 2013. decemberi címlapNational Geographic 2014. januári címlapNational Geographic 2014. februári címlapNational Geographic 2014. márciusi címlapNational Geographic 2014. áprilisi címlapNational Geographic 2014. májusi címlapNational Geographic 2014. júniusi címlapNational Geographic 2014. júliusi címlapNational Geographic 2014. augusztusi címlapNational Geographic 2014. szeptemberi címlapNational Geographic 2014. októberi címlapNational Geographic 2014. novemberi címlapNational Geographic 2014. decemberi címlapNational Geographic 2015. januári címlapNational Geographic 2015. februári címlapNational Geographic 2015. márciusi címlapNational Geographic 2015. áprilisi címlapNational Geographic 2015. májusi címlapNational Geographic 2015. júniusi címlapNational Geographic 2015. júliusi címlapNational Geographic 2015. augusztusi címlapNational Geographic 2015. szeptemberi címlapNational Geographic 2015. októberi címlapNational Geographic 2015. novemberi címlapNational Geographic 2015. decemberi címlapNational Geographic 2016. januári címlapNational Geographic 2016. februári címlapNational Geographic 2016. márciusi címlapNational Geographic 2016. áprilisi címlapNational Geographic 2016. májusi címlapNational Geographic 2016. júniusi címlapNational Geographic 2016. júliusi címlapNational Geographic 2016. augusztusi címlapNational Geographic 2016. szeptemberi címlapNational Geographic 2016. októberi címlapNational Geographic 2016. novemberi címlapNational Geographic 2016. decemberi címlapNational Geographic 2017. januári címlapNational Geographic 2017. februári címlapNational Geographic 2017. márciusi címlapNational Geographic 2017. áprilisi címlapNational Geographic 2017. májusi címlapNational Geographic 2017. júniusi címlapNational Geographic 2017. júliusi címlapNational Geographic 2017. augusztusi címlapNational Geographic 2017. szeptemberi címlapNational Geographic 2017. októberi címlapNational Geographic 2017. novemberi címlapNational Geographic 2017. decemberi címlapNational Geographic 2018. januári címlapNational Geographic 2018. februári címlapNational Geographic 2018. márciusi címlapNational Geographic 2018. áprilisi címlapNational Geographic 2018. májusi címlapNational Geographic 2018. júniusi címlapNational Geographic 2018. júliusi címlapNational Geographic 2018. augusztusi címlapNational Geographic 2018. szeptemberi címlapNational Geographic 2018. októberi címlapNational Geographic 2018. novemberi címlapNational Geographic 2018. decemberi címlapNational Geographic 2019. januári címlapNational Geographic 2019. februári címlapNational Geographic 2019. márciusi címlapNational Geographic 2019. áprilisi címlapNational Geographic 2019. májusi címlapNational Geographic 2019. júniusi címlapNational Geographic 2019. júliusi címlapNational Geographic 2019. augusztusi címlapNational Geographic 2019. szeptemberi címlapNational Geographic 2019. októberi címlapNational Geographic 2019. novemberi címlapNational Geographic 2019. decemberi címlapNational Geographic 2020. januári címlapNational Geographic 2020. februári címlapNational Geographic 2020. márciusi címlapNational Geographic 2020. áprilisi címlapNational Geographic 2020. májusi címlapNational Geographic 2020. júniusi címlapNational Geographic 2020. júliusi címlapNational Geographic 2020. augusztusi címlapNational Geographic 2020. szeptemberi címlapNational Geographic 2020. októberi címlapNational Geographic 2020. novemberi címlapNational Geographic 2020. decemberi címlapNational Geographic 2021. januári címlapNational Geographic 2021. februári címlapNational Geographic 2021. márciusi címlapNational Geographic 2021. áprilisi címlapNational Geographic 2021. májusi címlapNational Geographic 2021. júniusi címlapNational Geographic 2021. júliusi címlapNational Geographic 2021. augusztusi címlapNational Geographic 2021. szeptemberi címlapNational Geographic 2021. októberi címlapNational Geographic 2021. novemberi címlapNational Geographic 2021. decemberi címlapNational Geographic 2022. januári címlapNational Geographic 2022. februári címlapNational Geographic 2022. márciusi címlapNational Geographic 2022. áprilisi címlapNational Geographic 2022. májusi címlapNational Geographic 2022. júniusi címlapNational Geographic 2022. júliusi címlapNational Geographic 2022. augusztusi címlapNational Geographic 2022. szeptemberi címlapNational Geographic 2022. októberi címlapNational Geographic 2022. novemberi címlapNational Geographic 2022. decemberi címlapNational Geographic 2023. januári címlapNational Geographic 2023. februári címlapNational Geographic 2023. márciusi címlapNational Geographic 2023. áprilisi címlapNational Geographic 2023. májusi címlapNational Geographic 2023. júniusi címlapNational Geographic 2023. júliusi címlapNational Geographic 2023. augusztusi címlap

Hírlevél feliratkozás

Kérjük, erősítsd meg a feliratkozásod az e-mailben kapott linkre kattintva!

Kövess minket