Eufrozina, Kende2023. szeptember 25., hétfő
Kultúra

Tabuházasságok 3. rész – Házasság azonos neműek között

National Geographic Magyarország

A világ legtöbb táján a házassági szerződés egy nőre és egy férfira, a gyermeknemzés alapegységeire összpontosít. De mi történik, ha egyes emberek olyan házassági formát követelnek, amelyet társadalmuk ellenez? Mit tenne Ön, ha valamelyik szerette egy vele azonos nemű egyénnel szeretne házasságot kötni?

Az angliai Portsmouth-ban olyan esküvőre kerül sor, amelyet itt sokan elleneznek. Phil és Roger, a meleg jegyespár szembeszáll a házasság heteroszexuális szövetségként való meghatározásával, amit sokan a társadalom alappillérének tekintenek.

„A házasság számomra elkötelezettséget jelent. Én is a szüleim példáját követve szeretném élni az életem, de a társadalom, amiben élek, nem engedi. – mondja Roger.

Az Egyesült Királyság sok más országhoz hasonlóan tiltja az azonosneműek házasságát. A hivatalos indok az, hogy a házasságot megszentelt intézményként hozták létre, amelynek célja a gyermeknemzés. Azonos neműek házasságából, természetes úton nem születhetnek gyermekek, adoptálni kell őket, és nem ez a természet rendje. A vallási köteléket tekintve e gyakorlat pedig gúnyt űz a házasság intézményéből.

Roger és Phil azonban egy családnak tekintik magukat, még ha a törvény ezt nem is ismeri el. Phil fodrász, Roger pedig ügyvezető igazgató. Sok más párhoz hasonlóan szerelmüket hagyományos módon szeretnék kinyilvánítani.

„Hagyományos, szabványos, heteroszexuális stílusú esküvőt szeretnénk. Az egyetlen különbség, hogy ezt a törvény nem fogja elismerni. De ez értünk, a barátainkért és a családunkért fog történni” – meséli Roger.

Nem az állami törvények állítanak akadályt. A vezető vallások az azonos neműek házasságát a családkoncepció megsértéseként ítélik meg. Roger elmeséli, hogy egyetlen templomban sem kaphattak helyet az áldásra: „Már úgy volt, hogy egy hotelben, vagy valamilyen gyülekezőhelyen kell megtartanunk az esküvőt. Ekkor kerültünk kapcsolatba Jonathannal.

A Channel ajánlata: Tabuk
Mindannyian érezzük azt, ami tilos, ami bűnös. Ezek a tabuk. A tabuk elválasztják a kultúrákat, és félelmet ébresztenek. Talán e különbözőségek által válunk igazán emberekké. Az élet egyik szakaszából a másikba átlépni általában lassú folyamat. Ám előfordulhat az is, hogy hirtelen történik, szinte sokkhatást kiváltva. A világ különböző kultúrái mind másként élik meg ezeket a folyamatokat – néha a bevett szokások tabukká válnak.
A National Geographic Channel Tabu-sorozata áttekinti a legismerebb és legérdekesebb tabutémákat, többek között a tabuházasságokat is.

Nyolc évvel ezelőtt Jonathan Blake püspök elszakadt az episzkopális egyháztól. Saját rendet alapított, amely elismeri a meleg párok házasságát. „Az egyház és a társadalom szörnyű dolgot művelt a meleg párok és a melegek szerelme ellen, mivel azt az egyház bűnös és gonosz cselekedetnek tekintette. Az elmúlt nyolc év során örömmel töltött el, hogy ebben az országban érvényre jutott egy mód, miáltal e párok sajátos álma valóra válhat, és kivívhatják életük és választott életútjuk megbecsülését.” – nyilatkozza a püspök.

Miután Roger és Phil rátalált a rokonszenves lelkészre, bejelentették a hírt a családnak és a barátoknak. Egyik férfi családjában sem okozott problémát szexuális beállítódásuk. De, hogy részt vegyen fiának egy másik férfival kötendő esküvőjén, az Roger apjának nehezére esett: „Roger kezdetben megkérdezte tőlem, az oltárhoz kísérném-e a vőlegényéhez, végigsétálnék-e vele a teremben. Hosszas gondolkodás után visszautasítottam, mert nem akartam ennek a szertartásnak a résztvevője lenni.”

A két meleg férfi esküvője olyasmi, amelyen többen vonakodva vesznek részt. Mindezek ellenére a férfiak véghezviszik a tervüket: a súrlódások ellenére az esküvő sok más esküvőhöz hasonlóan megvalósul. A vendéglista egyre nő. Köztük vannak azok a hölgyek is, akik egy helyi közösségi klubban táncórákat vesznek Philtől. Fenntartásaik ellenére eljönnek.

„Szerintem mindnyájan úgy gondoljuk, rendjén van ez így, de nem tudom, mit éreznénk, ha a mi fiaink lennének. Akkor néhányan biztos másképp éreznénk egy kicsit. Nem igaz?” – vélekedik egyikük.

Többeknek az az aggálya, hogy az azonos neműek közti házasságokkal a társadalom elnézi a homoszexualitást. „Amint az ember kiejti, „meleg vagyok”, az első gondolatuk ennek szexuális aspektusa. Nem gondolnak bele, hogy mi is tudunk úgy szeretni, mint ők, ugyanúgy vásárolunk és dolgozunk. Szerintem az azonos neműek házasságára vonatkozó állásfoglalások nagyrészt a szexuális magatartásuk iránti attitűdöket tükrözi.” – vélekedik Roger.

A Csatornán innen, Hollandiában másképp vélekednek: 2000. decemberében Hollandia – elsőként az európai államok közül – törvény szerinti egyenlőséget biztosított az azonos neműek házasságának. A hollandok azt a szemléletüket foglalták törvénybe, miszerint az egyén szabad akarata szerint cselekedhet, feltéve, ha ezzel nem okoz kárt más egyéneknek.

Anna és Lott a törvény hatályba lépése óta az első ötezer azonos nemű pár között van, akik házasságkötésre készülnek. „Amikor először említettem anyámnak, hogy Lott megkérte a kezem, nem reagált, mert azt hitte, ez valami tréfa. Ott volt a mostohaapám is, aki megkérdezte: „És, mit mondtál? Mit feleltél?” „Igent mondtam”. Ekkor anyám felsikoltott. Akkor eszmélt rá, hogy ez igaz. Nagyon meglepődött.” – emlékszik vissza Anna.

A két nő kézfogója teljesen valósághű. A végső pillanatban azonban két menyasszony, és nem egy pepecsel majd a menyasszonyi ruhákkal.

Hollandiában a meleg aktivisták számos területen törvényes egyenlőséget követeltek, így például az örökbefogadás, az örökösödés, a biztosítás, az adózás, sőt még a válások terén is. Miután Hollandiában elsőként szavazták meg ezeket a törvényeket, négy másik állam is lépéseket tett a holland minta követésére. Az Egyesült Királyság az azonos neműek házasságának egyenjogúvá tételéért egy társas kapcsolatokat regisztráló hivatalt állított fel. A regisztrálás nem biztosít Philnek és Rogernek törvényes jogot, de kijelölte az esküvő napját.

A pár a szerelmen alapuló házasság nyugati eszményét valósítja meg, tehát az előre elrendezett házasság ellentétét. „Számomra ez azt jelenti, hogy az ember az egész világnak megmutatja azt az embert, akivel hátralévő életét meg szeretné osztani. Megmutatjuk a többieknek, milyen sokat jelentünk egymásnak, és hogy ugyanolyan szokványos életet élünk, mint ők. Elfogadtak minket. Az életünket. Phil és én, ezek vagyunk mi ketten” – osztja meg nézeteit Roger.

Tabu: Nemcsere
Vannak párok, akik nyíltan vállalják másságukat, vannak azonban olyan egyének, akik ilyen vagy olyan okból az ellenkező nemhez kívánnak tartozni. Meddig megy el az ember annak érdekében, hogy megváltoztassa a külsejét – vagy szélsőséges esetben akár a nemét is? A National geographic Channel Tabu sorozatának epizódja a Föld különbző tájain erre a sokak által máig tabuként kezelt kérdésre keresi a választ. Amint arról már az élet más területein is megbizonyosodhattunk, az Egyesült Államokban semmi sem lehetetlen: egy sebészkés és néhány hormoninjekció segítségével ebben az országban bárki álmai nőjévé vagy férfijává válhat! És ez a csodálatos átváltozás Thaiföldön se megy ritkaságszámba, hiszen itt is több mint százezer egykori férfi tartozik a helyiek által katoey-nek elkeresztelt harmadik nem képviselői közé, akikre nagy számuk és a buddhista ország általános toleranciája ellenére egyesek mindmáig ferde szemmel néznek. Nem kell viszont hasonló megkülönböztetéstől tartania azoknak a szamoai fiúknak, akiket szüleik gyerekkoruktól kezdve lányként nevelnek, mert az efféle átalakulás itt már-már hagyománynak számít…

A National Geographic Tabu: Nemcsere című filmje szeptember 15-én (kedden) 18 órakor megtekinthető. A témáról két részben a National Geographic Online is beszámolt, amelyeket itt (1. rész) illetve itt (2.rész) olvashat.

Blake püspök számára az azonos neműek közötti és a hagyományos házasságok nem nagyon különböznek: „Eddigi életem során, valahányszor csak emberek közti szerelemmel találkoztam, legyen bár heteroszexuális vagy homoszexuális szerelem, legjobb oldalát tekintve ez mindig ugyanolyan volt: az emberek odaadóan szeretik egymást, és életüket egymásnak akarják szentelni. Az általam jól ismert hosszú távú homoszexuális partnerkapcsolatok ugyanolyan különbözőek, mint a heteroszexuálisak. Van, aki csak vagyonhoz vagy lakáshoz szeretne jutni. Mások valóban el szeretnék kötelezni magukat nyilvánosan is, és kijelentik, hogy ez az ő szerelmi viszonyuk, együtt akarnak lenni, és azt kívánják, hogy együtt fogadják el őket. Olyan megindítónak találom, amikor levezetek egy meleg esküvői szertartást, és az egész közösség összegyűlik nagyszülők, nagynénik, nagybácsik, szülők, fívérek és nővérek, gyermekek, a társadalom egy egész keresztmetszete. Mindnyájan eljönnek, és a meleg esküvőn szerzett élményeik teljesen megszokottnak tűnnek.”

Mostantól Phil és Roger megszentelt házaspár. És ezzel az egykoron tiltott házasság megpecsételődött. Hirtelen, ami eddig idegennek, különösnek és ijesztőnek tűnt, csodálatos lesz.

A ceremónia után kezdeti tartózkodása ellenére Roger apja szólásra emelkedik: „Nem akartam kiegészítést fűzni az elhangzott beszédhez. De Karen és én egész idő alatt hittünk benne, hogy a fiunk egy nap majd rátalál valakire, aki olyan boldoggá teszi, amennyire csak lehet. És ez történt. Rátalált Philre. Azt szeretném, ha emelnénk poharunkat Philre és Rogerre!”

Mindkét vőlegény és mindkét menyasszony megtette első lépését közös jövőjük felé, jó hangulatban. A többi tőlük függ.

Összességében egy jó házasság olyan, amelyben a partnerek érdekeltek egymás segítésében, és az egymással való együttműködésben is. Ezek a partnerkapcsolatok elengedhetetlenek egy jó kezdéshez. Élettársunk keresésében személyes és kulturális hatások befolyásolnak. A házasságnak családi erőfeszítésnek kell lennie. Feltétlen bizalom és tisztelet, boldogság.

A házasság azonban nemcsak arról szól, kivel szeretne élni az ember, hanem arról is, mit enged a társadalmunk. A házasság a rend és a szociális kontroll érdekében létrehozott szervező intézmény. Ha mindenkinek egyéni házasságeszméje lenne, az káoszt teremtene a társadalomban, és a legtöbb társadalom gátat próbál vetni a káosznak. A házasság segít a társadalmi rend fenntartásában. Az egyének számára személyes elégedettséget és biztonságot nyújt. Akár az egykor tiltott szerelmen alapszik, amely abból a hagyományból gyökerezik, hogy a fiúkból csak férjek, a lányokból pedig csak feleségek lesznek, vagy abból a kultúrából ered, amely egyszerre több házastársat is elfogad, a házasságnak továbbra is helye van. Némely életre szóló kapcsolatban a társak a boldogság forrását látják egymásban, míg mások ugyanazt tabunak tartják.

A sorozat előző részei:

 • Tabuházasságok 1. rész – Gyermekházasság
 • Tabuházasságok 2. rész – Többnejűség

  Kapcsolódó cikkek:

 • A Vatikán neves teológusa kikelt az azonos neműek házassága ellen
 • Az ENSZ nem tesz különbséget az azonos vagy más nemű élettársi kapcsolatok között
 • A kambodzsai király pártolja az azonos neműek házasságkötését
 • Futótűzként terjed az USA-ban az azonos neműek házassága

 • Titkok fürdője, egy fürdő titkai

  Titkok fürdője, egy fürdő titkai

  Körülbelül 10 méterrel a felszín alatt járunk, a Szt. Gellért Gyógyfürdő és Uszoda alatt, fejem felett villamosok dübörögnek, miközben a Szabadság hídra vezető ívben a Szent Gellért térről haladnak tovább Pest felé.

  Meglepő helyen került elő egy kőkori nyílhegy

  Meglepő helyen került elő egy kőkori nyílhegy

  A szakértők azt feltételezik, hogy a tárgyat talizmánként használták a vaskorban.

  Elsüllyedt templomokat találtak a tengerben

  Elsüllyedt templomokat találtak a tengerben

  Az Aphrodité és Ámon számára szentelt templomokat a Földközi-tengerben, Egyiptomnál fedezték fel.

  Ősi sírt rejtett egy parkoló

  Ősi sírt rejtett egy parkoló

  A 6. századra datálható sírt Japánban tárták fel.

  Több száz éves társasjátékot találtak

  Több száz éves társasjátékot találtak

  A nagyjából 500 éves táblát az általunk is ismert malomjátékhoz használták.

  National Geographic 2023. augusztusi címlap

  Előfizetés

  A nyomtatott magazinra,
  12 hónapra

  18 780 Ft

  Korábbi számok

  National Geographic 2010. januári címlapNational Geographic 2010. februári címlapNational Geographic 2010. márciusi címlapNational Geographic 2010. áprilisi címlapNational Geographic 2010. májusi címlapNational Geographic 2010. júniusi címlapNational Geographic 2010. júliusi címlapNational Geographic 2010. augusztusi címlapNational Geographic 2010. szeptemberi címlapNational Geographic 2010. októberi címlapNational Geographic 2010. novemberi címlapNational Geographic 2010. decemberi címlapNational Geographic 2011. januári címlapNational Geographic 2011. februári címlapNational Geographic 2011. márciusi címlapNational Geographic 2011. áprilisi címlapNational Geographic 2011. májusi címlapNational Geographic 2011. júniusi címlapNational Geographic 2011. júliusi címlapNational Geographic 2011. augusztusi címlapNational Geographic 2011. szeptemberi címlapNational Geographic 2011. októberi címlapNational Geographic 2011. novemberi címlapNational Geographic 2011. decemberi címlapNational Geographic 2012. januári címlapNational Geographic 2012. februári címlapNational Geographic 2012. márciusi címlapNational Geographic 2012. áprilisi címlapNational Geographic 2012. májusi címlapNational Geographic 2012. júniusi címlapNational Geographic 2012. júliusi címlapNational Geographic 2012. augusztusi címlapNational Geographic 2012. szeptemberi címlapNational Geographic 2012. októberi címlapNational Geographic 2012. novemberi címlapNational Geographic 2012. decemberi címlapNational Geographic 2013. januári címlapNational Geographic 2013. februári címlapNational Geographic 2013. márciusi címlapNational Geographic 2013. áprilisi címlapNational Geographic 2013. májusi címlapNational Geographic 2013. júniusi címlapNational Geographic 2013. júliusi címlapNational Geographic 2013. augusztusi címlapNational Geographic 2013. szeptemberi címlapNational Geographic 2013. októberi címlapNational Geographic 2013. novemberi címlapNational Geographic 2013. decemberi címlapNational Geographic 2014. januári címlapNational Geographic 2014. februári címlapNational Geographic 2014. márciusi címlapNational Geographic 2014. áprilisi címlapNational Geographic 2014. májusi címlapNational Geographic 2014. júniusi címlapNational Geographic 2014. júliusi címlapNational Geographic 2014. augusztusi címlapNational Geographic 2014. szeptemberi címlapNational Geographic 2014. októberi címlapNational Geographic 2014. novemberi címlapNational Geographic 2014. decemberi címlapNational Geographic 2015. januári címlapNational Geographic 2015. februári címlapNational Geographic 2015. márciusi címlapNational Geographic 2015. áprilisi címlapNational Geographic 2015. májusi címlapNational Geographic 2015. júniusi címlapNational Geographic 2015. júliusi címlapNational Geographic 2015. augusztusi címlapNational Geographic 2015. szeptemberi címlapNational Geographic 2015. októberi címlapNational Geographic 2015. novemberi címlapNational Geographic 2015. decemberi címlapNational Geographic 2016. januári címlapNational Geographic 2016. februári címlapNational Geographic 2016. márciusi címlapNational Geographic 2016. áprilisi címlapNational Geographic 2016. májusi címlapNational Geographic 2016. júniusi címlapNational Geographic 2016. júliusi címlapNational Geographic 2016. augusztusi címlapNational Geographic 2016. szeptemberi címlapNational Geographic 2016. októberi címlapNational Geographic 2016. novemberi címlapNational Geographic 2016. decemberi címlapNational Geographic 2017. januári címlapNational Geographic 2017. februári címlapNational Geographic 2017. márciusi címlapNational Geographic 2017. áprilisi címlapNational Geographic 2017. májusi címlapNational Geographic 2017. júniusi címlapNational Geographic 2017. júliusi címlapNational Geographic 2017. augusztusi címlapNational Geographic 2017. szeptemberi címlapNational Geographic 2017. októberi címlapNational Geographic 2017. novemberi címlapNational Geographic 2017. decemberi címlapNational Geographic 2018. januári címlapNational Geographic 2018. februári címlapNational Geographic 2018. márciusi címlapNational Geographic 2018. áprilisi címlapNational Geographic 2018. májusi címlapNational Geographic 2018. júniusi címlapNational Geographic 2018. júliusi címlapNational Geographic 2018. augusztusi címlapNational Geographic 2018. szeptemberi címlapNational Geographic 2018. októberi címlapNational Geographic 2018. novemberi címlapNational Geographic 2018. decemberi címlapNational Geographic 2019. januári címlapNational Geographic 2019. februári címlapNational Geographic 2019. márciusi címlapNational Geographic 2019. áprilisi címlapNational Geographic 2019. májusi címlapNational Geographic 2019. júniusi címlapNational Geographic 2019. júliusi címlapNational Geographic 2019. augusztusi címlapNational Geographic 2019. szeptemberi címlapNational Geographic 2019. októberi címlapNational Geographic 2019. novemberi címlapNational Geographic 2019. decemberi címlapNational Geographic 2020. januári címlapNational Geographic 2020. februári címlapNational Geographic 2020. márciusi címlapNational Geographic 2020. áprilisi címlapNational Geographic 2020. májusi címlapNational Geographic 2020. júniusi címlapNational Geographic 2020. júliusi címlapNational Geographic 2020. augusztusi címlapNational Geographic 2020. szeptemberi címlapNational Geographic 2020. októberi címlapNational Geographic 2020. novemberi címlapNational Geographic 2020. decemberi címlapNational Geographic 2021. januári címlapNational Geographic 2021. februári címlapNational Geographic 2021. márciusi címlapNational Geographic 2021. áprilisi címlapNational Geographic 2021. májusi címlapNational Geographic 2021. júniusi címlapNational Geographic 2021. júliusi címlapNational Geographic 2021. augusztusi címlapNational Geographic 2021. szeptemberi címlapNational Geographic 2021. októberi címlapNational Geographic 2021. novemberi címlapNational Geographic 2021. decemberi címlapNational Geographic 2022. januári címlapNational Geographic 2022. februári címlapNational Geographic 2022. márciusi címlapNational Geographic 2022. áprilisi címlapNational Geographic 2022. májusi címlapNational Geographic 2022. júniusi címlapNational Geographic 2022. júliusi címlapNational Geographic 2022. augusztusi címlapNational Geographic 2022. szeptemberi címlapNational Geographic 2022. októberi címlapNational Geographic 2022. novemberi címlapNational Geographic 2022. decemberi címlapNational Geographic 2023. januári címlapNational Geographic 2023. februári címlapNational Geographic 2023. márciusi címlapNational Geographic 2023. áprilisi címlapNational Geographic 2023. májusi címlapNational Geographic 2023. júniusi címlapNational Geographic 2023. júliusi címlapNational Geographic 2023. augusztusi címlap

  Hírlevél feliratkozás

  Kérjük, erősítsd meg a feliratkozásod az e-mailben kapott linkre kattintva!

  Kövess minket