Gyárfás, Romuald2024. június 19., szerda
Kultúra

Ókori politika – Tutankhamon temetése 2. rész

National Geographic Magyarország

Tutankhamon sírjának mesés kincsei világhírűek. Úgy tűnik, fáraóhoz méltón, pazar temetésben részesült. Egyiptológusok egy nemzetközi csoportja azonban megkérdőjelezi ezt.

Az előző részt itt>> olvashatja.

Kent Weeks 1978 óta az összes ismert és hozzáférhető sírt feltérképezte a Királyok Völgyében.

„Tutankhamon sírjának története arra enged következtetni, hogy Ay politikailag briliáns lépésre szánta el magát.”

Weeks emlékszik, amikor először pillantotta meg Tutankhamon végső nyughelyét: „Számos sírkamrában jártam már Tutankhamon sírja előtt, ezért valami grandiózusra számítottam, több ezer négyzetméterre, amelyet minden idők leghíresebb uralkodója számára építettek.”

Ez fogadta Weeks-et: egy négyszobás sírkamra, amely kicsi, szűkös és jelentéktelen.
„Csupasz falak. A kamrákba alig fér be egy fél tucat ember. Óriási csalódás volt.”

Weeks meggyőződése volt, hogy ez a jelentéktelen sírkamra nem Tutankhamon számára készült. Kell, hogy legyen egy másik, fáraóhoz méltó sír valahol másutt a Királyok Völgyében, amelyet Tutankhamon magának szánt.

Egy befejezetlen sír óriási probléma elé állította Ay-t. Az egyiptológusok véleménye megoszlik a tekintetben, hogy mi történt, de Weeks úgy véli, lehetséges, hogy Ay Tutankhamont a saját maga számára épített sírba temette. Egy ilyen helycsere ügyes politikai lépésnek bizonyult. Azzal, hogy Ay sírt cserélt Tutankhamonnal, megerősítette pozícióját, mert egy valódi királysír birtokában nagyobb legitimitással bíró fáraó válhat belőle.

Első ránézésre Tutankhamon sírja nem úgy néz ki, mint egy királysír, de nem sok mindenen kell változtatni ahhoz, hogy a sírt a 18. dinasztiára jellemző királysírrá alakítsák. Ha a sír négy helyiségét 90 fokkal elfordítjuk, a bejárati folyosó és a sírkamra a királysírokra jellemző módon egy vonalba kerül.

Tutanhamon kincsei Budapesten
A napokban nyílt a Tutanhamon – sírja és kincsei című kiállítás. (mindkét írásmód elterjedt: Tutankhamon = Tutanhamon; uralkodói nevén: Nebheperré) Tutanhamon-sír három kamrájának és több mint 1000 tárgyának életnagyságú másolata és a modern technika segítségével megtapasztalhatóvá válik a gyermekkirály rövid éltének és rejtélyes halálának kora.

A kiállítás két neves egyiptológus, Dr. Wolfgang Wettengel és Dr. Martin von Falck szakmai támogatásával jött létre. Állításuk szerint a bemutatott sírbeli kamrák és kincsek ennyire teljes készlete a világon sehol sem látható Tutanhamon eredeti sírját ugyanis a Királyok Völgyében már szinte teljesen kiürítették. A kincsek legnagyobb része üveg és védőzár mögött vitrinekben található a kairói Egyiptomi Múzeumban.

A kiállítás 2010 áprilisáig fogadja az érdeklődőket Budapesten a VAM Design Center-ben (VI. kerület Király utca 26.). Nyitva tartás mindennap 10:00 és 20:00 között (a pénztár 18:30-kor zár).

Tutankhamon özvegye lehetetlen helyzetben van. Ahhoz, hogy Ankheszenamon meg tudja tartani a hatalmát, Tutankhamon utódjának még a temetés előtt el kellene vennie őt feleségül. Az új királynak jelen kell lennie a szájmegnyitás fontos szertartásán, amely során a test életre kel, hogy kézen álljon a túlvilági életre.

Ankheszenamon kétségbeesett diplomáciai lépésre szánja el magát, hogy megőrizze hatalmát. Levélben a mai Törökország területén fekvő hettita birodalomhoz fordul segítségért.

„Egyszerűen hihetetlen. A hettitáktól fennmaradt iratokban is szerepel ez a különös epizód.” Peter Brand alaposan tanulmányozta ezeket. „Ankheszenamon gyakorlatilag azt írja, hogy meghalt a férje, és nincs fia. Úgy hírlik, Önnek – a hetitták királyának – több fia is van. Küldje el az egyiküket, hogy feleségül véve engem Egyiptom királya legyen.”

Ez veszélyes játszma. A levél politikai válsághelyzet idején íródik. Az egyiptomi birodalom hadban áll a hettitákkal. Horemheb az egyiptomi hadsereggel a határon állomásozik. Az egyiptomiak és a hettiták Szíria területén Kadesh-nél harcolnak egymással. Az idő fogytán van az özvegy számára. Ahhoz, hogy lépését siker koronázza, a levélnek még az előtt kell megérkeznie, hogy férjét eltemetnék.

Mialatt Ankheszenamon a hercegre vár, mesterek serege dolgozik azon a sok ezer tárgyon, amelyeket Tutankhamonnal együtt kell a sírba helyezni ahhoz, hogy a fáraó elindulhasson túlvilági útjára.

Ay azonban egy másik problémába ütközik. A hagyomány szerint Tutankhamon koporsóját egy szarkofágba kell helyezni, ám ilyen nem létezik. Tutankhamon halála óta 40 nap telt el. Az idő egyre fogy. A fáraót 30 nap múlva el lehet temetni.

Az olajjal való bedörzsölésnek nemcsak az volt a célja, hogy a testnek kijáró tiszteletet megadják, hanem az is, hogy a test rugalmasságát visszanyerjék. Miután Tutankhamon testét olajjal bekenték, karjait királyi tartásba igazíthatták, anélkül, hogy azok letörtek volna.

Ezután meleg gyantával, – általában tömjénnel és mirhával – borítják be a tetemet. Ahogy a test arany színt kap, a fáraó emberből istenné lesz. Tutankhamon mumifikálása e tekintetben is szokatlan. Túl sok gyantát használtak.

Nem tudjuk, miért használtak olyan sok gyantát és olajt. Talán azért, hogy a silány mumifikálást elfedjék. Azt mondhatták, hogy sajnáljuk, elrontottuk, de van egy kis felesleges gyantánk. Másrészt látták, hogy nem olyan, mint amilyennek lennie kell, de nem akarták, hogy kiderüljenek a hiányosságok, és kritikával illessék őket. Bármi legyen is az ok, az eredmény egyértelmű. Teste teljesen elszenesedett.

A legvégén, az utolsó 30 nap alatt történt a test lenvászonba tekercselése. Ikram szerint ez végre a fáraóhoz méltó módon történt. „A mumifikálás silány volt, de a lenvászonba tekerés nagyon jól sikerült. Alaposan és jól beburkolták.”

A Channel ajánlata: Tutankhamon temetése
Az izgalmas dokumentumfilm a Tutankhamon halála utáni felbolydult időszak története, azé a hetvennapos interregnumé, amely akkor zárul le, amikor az uralkodó testét mummifikálták, és díszes sírján az utolsó simításokat is elvégezték. Döntő fontosságú periódus ez, mert ekkor még nyitott az utódlás kérdése – ennek megfelelően az özvegy, a főparancsnok és a fiatalon elhalt uralkodó régense lázas rivalizálásba kezdenek, melynek nem kisebb a tétje, mint hogy a temetésen melyikük végezheti el a „szájbezárási ceremóniát”. Más szavakkal: hogy melyikük követheti Tutankhamont a trónon…

A kőszarkofág
Tutankhamon múmiáját egy színaranyból készült, csodálatos koporsóba helyezik. Testét még két, egymásba illeszkedő koporsó védi.A három koporsót egy kőszarkofágban fogják a másodkézből származó sírba helyezni.

Időszámításunk előtt 1450-től a királyi szarkofágokat aprólékos, finom faragásokkal ékesítették. Tutankhamon kvarcitból készült szarkofágja igazi mestermunka, ám a régészeti vizsgálatok során kiderült, a látszat csal. Vajon egy ilyen remekmű elkészítéséhez elegendő lehetett 70 nap?

Az észak-angliai Yorki Székesegyház Északnyugat-Európa legnagyobb gótikus katedrálisa. Az épület karbantartásához 25 kőművesre és kőfaragóra van szükség. Denys Stocks kísérleti régész az egyik kőfaragót nagy kihívás elé állította: Dave Willett kőfaragó Ízisz istennő arcának kifaragására vállalkozott, amely a szarkofág sarkán található. Ez alapján ő és Stocks megpróbálják kiszámítani, hogy a hajdani kőfaragóknak mennyi időbe telhetett az egész szarkofág elkészítése.

„Ha a részleteket, a szem környékét és az ajkakat megvizsgáljuk, látszik, hogy milyen gyönyörű munkáról van szó. Az alsó ajak ívének kifaragása sok időbe telhetett.” – mondja Stocks.

A kvarcit az egyik legkeményebb kőzet a Földön. Willett először egy modern acélvésővel próbálkozik. Ezután egy bronzból készült vésőt vesz a kezébe. A bronzot már az ókori egyiptomiak is használták. „Alig látszik meg a nyoma.”

Stocks, aki évek óta kutatja az ókori kőfaragási technikákat, elárulja, hogy az egyiptomiak pattintott kőből készült vésőket használtak, amely sokkal hatékonyabb, mint a bronz.

Az istennő arca dombormű, tehát ha a körvonala elkészül, a hátteret le kell vésni.

A kísérleti régész megpróbálja megbecsülni, mennyi időbe telhetett a teljes szarkofág elkészítése. Kutatása szerint ha három csapat napi nyolc órán keresztül dolgozott, 536 nap alatt végeztek a munkával, ami körülbelül 18 hónapnak felel meg.

A szarkofágot tehát nem faraghatták ki 70 nap alatt. A munkát Tutankhamon halála előtt el kellett volna kezdeni. Eaton-Krauss kutatása során azonban arra a következtetésre jutott, hogy a szarkofág elkészültének más magyarázata lehet:

„Valami nagyon meglepő dolgot vettem észre: korábbi feliratok nyomát. Ha nagyon közelről megnézzük, egy kerek jelet látunk, ami az örökkévalóság egyik jele volt az egyiptomiaknál. Alul látjuk a T jelét, egy T-betűt. Egy vonal található alul keresztben, és közvetlenül mellette egy másik vonal töredéke, amely eredetileg a regisztervonal volt, és egészen idáig húzódott. Ez arra utal, hogy a Tutankhamon számára készült feliratok korábbi hieroglifeket fednek el.”

Az istennők szárnyai még árulkodóbbak. Egyértelmű, hogy a szárnyak később készültek, mert láthatjuk a hieroglifek nyomait, melyek oszlopai a szarkofág tetejéig értek.

A szárnyak kettős célt szolgáltak: egyrészt elfedték az eredeti feliratokat, másrészt kevesebb helyre kellett új feliratokat vésni. Ötletes megoldás volt. Azért döntöttek így, hogy időt takarítsanak meg. Felfedezése nyomán Eaton-Krauss drámai következtetésre jut: „Meg vagyok győződve arról, hogy a szarkofág nem Tutankhamon, hanem valamelyik elődje számára készült.”

Tutankhamon sírja is eredetileg valaki másé volt. Ha a szarkofág sem a sajátja, meglehet, hogy a többi híres kincs sem az övé.

A 70 napos gyászidő lassan a végéhez közeledik. Tutankhamont hamarosan eltemetik. Ankheszenamon még mindig a gyanakvó hettita király válaszára vár. Abban bízik, hogy jön egy herceg, aki férjül veszi, és magának követeli a trónt.

A hettiták végül meggyőződnek arról, hogy tisztességes ajánlatról van szó, és Egyiptomba küldik az egyik herceget, hogy férjül vegye a királynőt, ám útközben a herceg rejtélyes körülmények között életét veszti, így óriási diplomáciai botrány alakul ki. A hettiták az egyiptomiakat okolják a herceg haláláért. Ankheszenamon merész lépése, hogy hettita férjet szerezzen magának, látványos bukással végződik.

A hettita király bosszúból katonai támadást indít Egyiptom területén, így fényes esküvő és békeszerződés helyett katonai és diplomáciai botrány alakul ki, és szegény Ankheszenamonnak még mindig nincs férje. Az özvegy egyetlen lépése még nagyobb válságba sodorta Egyiptomot, sőt, akaratán kívül eldöntötte a hatalomért folyó harcot is.

Erről szól a cikksorozat harmadik, befejező része.

Az előző részt itt>> olvashatja.

Kapcsolódó cikkek:

 • Hogyan halt meg Tutanhamon fáraó?
 • Tutankhamon, az átvilágított fáraó
 • Multimédia: Tutankhamon fáraó díszes sírkamrája
 • Felnyitották Tutanhamon szarkofágját
 • Az első felvételek Tutanhamon fáraó arcáról
 • Íme Tutanhamon arca

 • Hozzászólások

  Dollármilliókat fizettek az ősi kéziratért

  Dollármilliókat fizettek az ősi kéziratért

  A londoni árverésen értékesített kódex a 3-4. századra datálható.

  Ezért áldozhattak kisfiúkat a maják

  Ezért áldozhattak kisfiúkat a maják

  Úgy tűnik, egy mítoszhoz kapcsolódóan, párosával áldozták fel a fiúgyermekeket a maják.

  Elásott ezüstkincseket találtak a Tisza-tónál

  Elásott ezüstkincseket találtak a Tisza-tónál

  A leletek a 13-14. századból származnak.

  Ősi labirintust találtak Krétán

  Ősi labirintust találtak Krétán

  Az egyedülálló építmény a minószi kultúra idejére datálható.

  Szegények, árvák segítője lett a különc lány

  Szegények, árvák segítője lett a különc lány

  Marrákestől valamivel több mint 50 kilométerre délre, a hófödte Magas-Atlasz csúcsainak árnyékában jóval hűvösebb a június. Az Ourika-völgy a városiak és a turisták tökéletes nyári menedéke, ahol a beköszöntő hőséget a vízesések valamelyikében vészelheti át az utazó.

  National Geographic 2024. júniusi címlap

  Előfizetés

  A nyomtatott magazinra,
  12 hónapra

  15 900 Ft

  Korábbi számok

  National Geographic 2010. januári címlapNational Geographic 2010. februári címlapNational Geographic 2010. márciusi címlapNational Geographic 2010. áprilisi címlapNational Geographic 2010. májusi címlapNational Geographic 2010. júniusi címlapNational Geographic 2010. júliusi címlapNational Geographic 2010. augusztusi címlapNational Geographic 2010. szeptemberi címlapNational Geographic 2010. októberi címlapNational Geographic 2010. novemberi címlapNational Geographic 2010. decemberi címlapNational Geographic 2011. januári címlapNational Geographic 2011. februári címlapNational Geographic 2011. márciusi címlapNational Geographic 2011. áprilisi címlapNational Geographic 2011. májusi címlapNational Geographic 2011. júniusi címlapNational Geographic 2011. júliusi címlapNational Geographic 2011. augusztusi címlapNational Geographic 2011. szeptemberi címlapNational Geographic 2011. októberi címlapNational Geographic 2011. novemberi címlapNational Geographic 2011. decemberi címlapNational Geographic 2012. januári címlapNational Geographic 2012. februári címlapNational Geographic 2012. márciusi címlapNational Geographic 2012. áprilisi címlapNational Geographic 2012. májusi címlapNational Geographic 2012. júniusi címlapNational Geographic 2012. júliusi címlapNational Geographic 2012. augusztusi címlapNational Geographic 2012. szeptemberi címlapNational Geographic 2012. októberi címlapNational Geographic 2012. novemberi címlapNational Geographic 2012. decemberi címlapNational Geographic 2013. januári címlapNational Geographic 2013. februári címlapNational Geographic 2013. márciusi címlapNational Geographic 2013. áprilisi címlapNational Geographic 2013. májusi címlapNational Geographic 2013. júniusi címlapNational Geographic 2013. júliusi címlapNational Geographic 2013. augusztusi címlapNational Geographic 2013. szeptemberi címlapNational Geographic 2013. októberi címlapNational Geographic 2013. novemberi címlapNational Geographic 2013. decemberi címlapNational Geographic 2014. januári címlapNational Geographic 2014. februári címlapNational Geographic 2014. márciusi címlapNational Geographic 2014. áprilisi címlapNational Geographic 2014. májusi címlapNational Geographic 2014. júniusi címlapNational Geographic 2014. júliusi címlapNational Geographic 2014. augusztusi címlapNational Geographic 2014. szeptemberi címlapNational Geographic 2014. októberi címlapNational Geographic 2014. novemberi címlapNational Geographic 2014. decemberi címlapNational Geographic 2015. januári címlapNational Geographic 2015. februári címlapNational Geographic 2015. márciusi címlapNational Geographic 2015. áprilisi címlapNational Geographic 2015. májusi címlapNational Geographic 2015. júniusi címlapNational Geographic 2015. júliusi címlapNational Geographic 2015. augusztusi címlapNational Geographic 2015. szeptemberi címlapNational Geographic 2015. októberi címlapNational Geographic 2015. novemberi címlapNational Geographic 2015. decemberi címlapNational Geographic 2016. januári címlapNational Geographic 2016. februári címlapNational Geographic 2016. márciusi címlapNational Geographic 2016. áprilisi címlapNational Geographic 2016. májusi címlapNational Geographic 2016. júniusi címlapNational Geographic 2016. júliusi címlapNational Geographic 2016. augusztusi címlapNational Geographic 2016. szeptemberi címlapNational Geographic 2016. októberi címlapNational Geographic 2016. novemberi címlapNational Geographic 2016. decemberi címlapNational Geographic 2017. januári címlapNational Geographic 2017. februári címlapNational Geographic 2017. márciusi címlapNational Geographic 2017. áprilisi címlapNational Geographic 2017. májusi címlapNational Geographic 2017. júniusi címlapNational Geographic 2017. júliusi címlapNational Geographic 2017. augusztusi címlapNational Geographic 2017. szeptemberi címlapNational Geographic 2017. októberi címlapNational Geographic 2017. novemberi címlapNational Geographic 2017. decemberi címlapNational Geographic 2018. januári címlapNational Geographic 2018. februári címlapNational Geographic 2018. márciusi címlapNational Geographic 2018. áprilisi címlapNational Geographic 2018. májusi címlapNational Geographic 2018. júniusi címlapNational Geographic 2018. júliusi címlapNational Geographic 2018. augusztusi címlapNational Geographic 2018. szeptemberi címlapNational Geographic 2018. októberi címlapNational Geographic 2018. novemberi címlapNational Geographic 2018. decemberi címlapNational Geographic 2019. januári címlapNational Geographic 2019. februári címlapNational Geographic 2019. márciusi címlapNational Geographic 2019. áprilisi címlapNational Geographic 2019. májusi címlapNational Geographic 2019. júniusi címlapNational Geographic 2019. júliusi címlapNational Geographic 2019. augusztusi címlapNational Geographic 2019. szeptemberi címlapNational Geographic 2019. októberi címlapNational Geographic 2019. novemberi címlapNational Geographic 2019. decemberi címlapNational Geographic 2020. januári címlapNational Geographic 2020. februári címlapNational Geographic 2020. márciusi címlapNational Geographic 2020. áprilisi címlapNational Geographic 2020. májusi címlapNational Geographic 2020. júniusi címlapNational Geographic 2020. júliusi címlapNational Geographic 2020. augusztusi címlapNational Geographic 2020. szeptemberi címlapNational Geographic 2020. októberi címlapNational Geographic 2020. novemberi címlapNational Geographic 2020. decemberi címlapNational Geographic 2021. januári címlapNational Geographic 2021. februári címlapNational Geographic 2021. márciusi címlapNational Geographic 2021. áprilisi címlapNational Geographic 2021. májusi címlapNational Geographic 2021. júniusi címlapNational Geographic 2021. júliusi címlapNational Geographic 2021. augusztusi címlapNational Geographic 2021. szeptemberi címlapNational Geographic 2021. októberi címlapNational Geographic 2021. novemberi címlapNational Geographic 2021. decemberi címlapNational Geographic 2022. januári címlapNational Geographic 2022. februári címlapNational Geographic 2022. márciusi címlapNational Geographic 2022. áprilisi címlapNational Geographic 2022. májusi címlapNational Geographic 2022. júniusi címlapNational Geographic 2022. júliusi címlapNational Geographic 2022. augusztusi címlapNational Geographic 2022. szeptemberi címlapNational Geographic 2022. októberi címlapNational Geographic 2022. novemberi címlapNational Geographic 2022. decemberi címlapNational Geographic 2023. januári címlapNational Geographic 2023. februári címlapNational Geographic 2023. márciusi címlapNational Geographic 2023. áprilisi címlapNational Geographic 2023. májusi címlapNational Geographic 2023. júniusi címlapNational Geographic 2023. júliusi címlapNational Geographic 2023. augusztusi címlapNational Geographic 2023. októberi címlapNational Geographic 2023. novemberi címlapNational Geographic 2023. decemberi címlapNational Geographic 2024. januári címlapNational Geographic 2024. februári címlapNational Geographic 2024. márciusi címlapNational Geographic 2024. áprilisi címlapNational Geographic 2024. májusi címlapNational Geographic 2024. júniusi címlap

  Hírlevél feliratkozás

  Kérjük, erősítsd meg a feliratkozásod az e-mailben kapott linkre kattintva!

  Kövess minket