Endre, Elek, András2024. július 18., csütörtök
Kultúra

Tabu: Életveszélyes toronyugrás – videó

National Geographic Magyarország

Azt tartják, hogy a világszerte népszerű bungee-jumpingot a Naghol nevű szertartás ihlette. Előbbinél nyúlékony kötelék fogja fel a zuhanást. És bár ez is egyfajta bátorságpróba, a résztvevők számára ez szórakozás, nem pedig beavatás. A Naghol ugróit viszont kizárólag az erdő indái óvják a súlyos sérülésektől – vagy éppenséggel a haláltól.

A beavatási szertartások életünk mérföldköveiként jelzik egy korszak végét és egy másik eljövetelét. Ugyanakkor ezek révén fejezzük ki egy-egy kultúrához, törzshöz vagy csoporthoz fűződő kapcsolatunkat. A legtöbb társadalomban ezek a rituálék vallásos hiedelmekhez kötődnek.

A Vanuatui Köztásrsaság Pünkösd szigetének lakói minden év áprilisában meghökkentő módon ünneplik a yamgyökér betakarítását: A fiatal fiúk egy 21 méteres toronyból ugranak fejest. A súlyos vagy akár halálos sérülésektől csupán a bokáikra kötözött indák óvják őket. Ez a Naghol – más néven toronyurgás, és a fiúk mintegy 10 éven át vesznek részt ezen a veszélyes rítuson, egészen addig, amíg férfivá nem avatják őket.

A 8 éves Samuel Asal az idei Naghol alkalmával bizonyíthatja először bátorságát. Barátja, a 12 éves Nixon Jiro, 3 évvel ezelőtt kezdte az ugrásokat.

Először anyám kért meg, hogy ugorjak, de nagyon féltem. Aztán apám azt mondta, ne izgulj, képes vagy rá! És miután megtettem, remekül éreztem magam, mert a félelem elmúlt, és már egyáltalán nem érzem.

Első ugrása óta Nixon apja cukrobetegségben elhunyt. A fiút Samuel bátyja, a tapasztalt, 18 éves Morgan vette szárnyai alá. Ő tanítja meg a fiúkat mindarra, amit az ugrásról tudniuk kell, beleértve azt a beszédet is, amelyet az ugrás előtt kell elmondaniuk. Ebben az ugrók megosztják magukról, családjukról, barátaikról vallott legbensőségesebb gondolataikat. És mivel ez lehet az utolsó alkalom, megfelelően illik előadni.

Az első ugrásomnál nem mertem elrugaszkodni. Azóta viszont
már sokszor ugrottam, és már egyáltalán nem félek
– emlékszik vissza Nixon.

Az ugrók évről-évre magasabb fokról ugranak, mígnem elérik a 21 méteres torony tetejét. Sam, aki idén ugrik először, a legalsó, 6 méter magas fokról veti alá magát. Ám Nixon már három fokkal magasabban, 10 méter körül jár. Nixon anyja, Jacklyn örül fia hagyományos beavatásának, mert évek múltán, midőn Nixon a torony tetejéről ugrik, a törzs tagjai elismerik felnőtt mivoltát. Ám az még évekbe telik.

Jóllehet, a szülők minden társadalomban igyekeznek óvni gyermekeiket, ebben az „ősi” közösségben úgy gondolják, hogy a kockázatvállalás a felnőtté válás elengedhetetlen része. A beavatás, amely szinte mindig fájdalommal, kockázattal, de legalábbis, kényelmetlenséggel jár, a szülők szerint a gyermek fejlődésének elengedhetetlen része. Ők tehát éppen a gyermekek megkímélését tartják felelőtlenségnek.

A hagyomány úgy tartja, hogy az első ugrásra évszázadokkal ezelőtt került sor, és a törzsfő, Luke Fargo szerint tragikus véget ért. A monda szerint egy férfi és asszonya között heves vita robbant ki. Az asszony elmenekült és egy fán keresett menedéket. A férje a fa alatt kiáltozott, hogy jöjjön le, az asszonynak azonban esze ágában sem volt, úgyhogy a férje utánamászott. Az asszony tudta, hogy az ura azért mászik fel, hogy megölje. Éppen ezért, egy indát kötözött a bokájára, majd levetette magát. A férje utánaugrott, ám inda nélkül. Az asszony túlélte az ugrást – a férje nem.

A történetbeli asszony volt az első és utolsó női ugró – a férfiak ugyanis ezzel a hagyománnyá vált ugrással üzenik, hogy soha többé nem hagyják magukat kijátszani. A vanuatui ugrásokról először egy 1950-es évekbeli tévéadás tudósította a nyugati közvéleményt. Azt tartják, hogy a világszerte népszerű bungee-jumpingot a Naghol ihlette. A bungee-jumping esetében mesterséges, nyúlékony kötelék fogja fel a zuhanást. És jóllehet, ez is egyfajta bátorságpróba, e modern sport ugrói számára inkább izgalmas szórakozás, nem pedig beavatás. A Pünkösd-sziget ugróit kizárólag az erdő indái óvják a súlyos sérülésektől, vagy éppenséggel a haláltól.

A megfelelő indákat az ugrómester, Joachim Bebe vezetésével keresik. Nem mindenkiből válhat ugrómester. Bizonyos, elődeink révén ránk hagyott képességek és ismeretek kellenek hozzá. Mindent tudni kell az indákról, és hogy hogyan válasszuk ki a torony építéséhez szükséges, legerősebb szálfákat. Egy ugrómesternek mindent tudnia kell.

Extrém rituálék
Életünk egyes szakaszait beavatási szertartások jelzik. Ilyen például a gyermekkor vége, és a felnőttkor kezdete. Ezek a szertartások gyakran az érzelmeinkre hatnak. Ám más társadalmakban sokkal inkább fizikai jellegűek. Bizonyos kultúrákban a váltást gyakran nagymértékű fájdalom, vagy éppenséggel halálos kockázat kíséri.

A National Geographic Channel Tabu sorozata olyan szokások és praktikák nyomába ered, amelyek egyes társadalmakban a mindennapok részét képezik, máshol viszont szigorúan illegális és büntetendő a gyakorlásuk.

Az aktuális epizód március 26-án (pénteken) 22 órakor tekinthető meg.

Az indáknak, amelyeket a fiúk bokái köré kötnek nedvesnek és rugalmasnak kell lenniük, hogy megállítsák a zuhanást. Az indák kiválasztása pedig egybeesik a yamgyökerek betakarításával. Betakarítása előtt a yamgyökér eső-áztatta, nedvességben gazdag növény. Körülbelül annyi nedvesség található bennük, mint az őserdő indáiban. Ezért figyelik a yamgyökereket: ezek jelzik, hogy az erdő indái már megfelelők az ugrásra. Betakarításuk után a gyökerek kiszáradnak, csakúgy, mint az indák. Ha az ember száraz indával ugrik, megjárja, mert az könnyen elszakad.

Minden áprilisban új Naghol-tornyot emelnek. A falubeliek segítenek a torony felépítésében. Joachim vigyázó tekintetétől kísérve, a 21 méteres torony mintegy 5 hét alatt készül el. A torony központi része egy ágaitól lecsupaszított fatörzsből áll. A központi törzs köré még egy tucat másik fatörzset állítanak. Az építmény elemeit pedig indákkal erősítik össze. Az ugrásra válogatott indákat a toronyra akasztják. A bungee-jumping biztosítókötelétől eltérően, az indák nem nyúlékonyak, tehát kellő hosszúságúra kell vágni őket, hogy az ugrók csupán súrolják a földet. Az előkészületek utolsó lépéseként, a biztonságosabb landolás végett, fellazítják a talajt.

Holnap az ugrók megünneplik a yamgyökér betakarítását, férfivá érésüket pedig halált megvető bátorságukkal bizonyítják. Másnap elérkezik a Naghol napja. Pár órán belül, Londot falu ifjai életük kockáztatásával egy 21 méteres toronyról ugranak fejest – épségüket csupán a bokáik köré csomózott indák védik.

A fiatal fiúkat, akik először ugranak, a törzs törvénye szerint körül kell metélni. A rituálé során egy bambuszdarabot borotvaélességűre nyesegetnek. Aztán a rokonok lefogják a teljesen öntudatánál lévő fiút, a bambuszkéssel pedig eltávolítják az előbőrt. Ezt követően rituális táncal ünneplik a körülmetélést – a fiú első lépését az ugrás és a férfivá válás felé.

A veszély elkerüléséhez szeplőtelennek kell lenni. Az ugrás előtt két héttel tilos asszonnyal hálni. Ha az ember áthágja a szabályt, nem számít, milyen erősen köti meg az indát – az asszony szelleme kibogozza azt. A falubeliek szerint a feketemágia is okozhat szerencsétlenséget. A sötét erők pedig rontó varázslatokkal sújthatják őket.

Pünkösd szigetén, a halál eshetősége az ugrások természetes velejárója. Egy-egy esetleges haláleset, vagy súlyos sérülés csak növeli a rítus presztízsét.

Az ugrók az utolsó simításokat végzik a tornyon, amikor heves trópusi vihar söpör végig a szigeten. A széltől és a heves záportól az ugrás még veszélyesebbé válik. A fokok és az indák nagyon csúszósak a víztől. A Naghol kezdetére eláll az eső, a falusiak pedig örömtáncokkal és bátorító énekekkel köszöntik az ugrókat.

Sam az első ugró. Mivel még csupán 8 éves, a legalsó, 6 méteres, azaz, mintegy 2 emeletnyi magas fokról veti alá magát. Bátyja, Morgan figyeli, amint az indákat gondosan Sam bokáira kötik. Itt az idő, hogy Sam bizonyítsa bátorságát. Ha fél is, Sam nem mutatja. A fiúcska kiabálva, tenyereit összecsapkodva készül az ugrásra. Odalenn Morgan bíztatja.

Sam elrugaszkodik, és biztonságban földet ér. Megtette az első ugrást a felnőtté válás felé. A táncosok örvendeznek.

Nixonon a sor. 12 éves, a szertartás felét már maga mögött tudja, úgyhogy a torony felétől, körülbelül 10 méteres magasságból ugrik. Odalenn anyja, Jacklyn szorongva figyeli. Nixon a családjára, és a barátaira mosolyog. A törzs hangosabban kántálva bátorítja Nixont. Az ugróknak olyan messze kell elrugaszkodniuk, amennyire csak lehetséges, nehogy a földbe csapódjanak. A sértetlen Nixont felsegítik. Jacklyn láthatóan megkönnyebbült. Abban a tudatban csatlakozik a táncosokhoz, hogy fia idén is bizonyította bátorságát.

A 18 éves Morgan következik. A 18 méter magas fokról vetődik. Ez a torony második legmagasabb foka. Morgan a tömeget csigázza. Vérbeli showman-hez méltón kivár, amíg az izgalom a tetőfokára hág. Aztán elrugaszkodik és a föld felé veti magát.

Morgan épségben túléli az ugrást, ám mielőtt bárki is megünnepelhetné, a torony összedől. Morgan időben elugrik az összedőlő torony elől, ám a segítők, a többi ugróval és az egyik operatőrrel együtt a romok alá kerülnek. Mindenki a mentésükre siet.

Az anyák gyermekeiket féltvén sikoltoznak. Páran annyira az események hatása alá kerülnek, hogy magukon kívül, a dühtől reszketve üvöltenek. Eszméletlen fiút húznak ki a romok alól, a férfiak pedig visszamennek, és további túlélők után kutatnak. Bozótvágó késeikkel próbálják kiszabadítani a sérülteket, és rádiótelefonon légimentőt hívnak, hogy a sérülteket a vanuatui kórházba szállíthassák. Hárman súlyosan megsérültek, és mielőtt a légimentő földet érhetne, az operatőr tragikus módon életét veszti.

A rettenetes szerencsétlenség vészjóslóan figyelmeztet a beavatási szertartás veszélyességére. Ám az ősi közösségekben mindez a kultúra szerves része. A torony összedőlése példa nélkül álló esemény, ám a baleset dacára a Pünkösd-sziget lakói újra megtartják a Nagholt. A falubeliek jövőre új tornyot emelnek, a szülők ismét ugrásra sarkallják fiaikat, az ifjú jelöltek pedig újfent próbára teszik bátorságukat.

Hozzászólások

Caligula római császár kertjére bukkantak

Caligula római császár kertjére bukkantak

A maradványok egy építkezés során kerültek elő.

Fotósok kedvenc helye a kékre festett kisváros

Fotósok kedvenc helye a kékre festett kisváros

A marokkói Sefsávenben (Chefchaouen) az a legenda járja, hogy a sötétség leple alatt a helyi asszonyok párban összeállnak, hogy titokban újra kékre fessék az utcákat és a házakat, így tartva fenn azt a nagyjából ötszáz éves hagyományt, amely a város hírnevét adta, és amely látogatók tízezreit csalogatja évente a csak Kék Gyöngyként emlegetett különleges település falai közé.

Többezres túlerővel szemben védték a várat a hős magyarok

Többezres túlerővel szemben védték a várat a hős magyarok

A védők néhány napig tartották a várat a törökökkel szemben, végül hősi halált haltak.

Több tízezer éves barlangrajzok árulkodnak az emberi képzelőerőről

Több tízezer éves barlangrajzok árulkodnak az emberi képzelőerőről

Szakértők egy csoportja az elbeszélő művészet legkorábbi bizonyítékaira bukkanhatott.

Eltűnt a legendás, kőbe szúrt kard Franciaországból

Eltűnt a legendás, kőbe szúrt kard Franciaországból

A hagyomány úgy tartja, hogy a fegyver a híres Roland lovagé volt.

National Geographic 2024. júliusi címlap

Előfizetés

A nyomtatott magazinra,
12 hónapra

15 900 Ft

Korábbi számok

National Geographic 2010. januári címlapNational Geographic 2010. februári címlapNational Geographic 2010. márciusi címlapNational Geographic 2010. áprilisi címlapNational Geographic 2010. májusi címlapNational Geographic 2010. júniusi címlapNational Geographic 2010. júliusi címlapNational Geographic 2010. augusztusi címlapNational Geographic 2010. szeptemberi címlapNational Geographic 2010. októberi címlapNational Geographic 2010. novemberi címlapNational Geographic 2010. decemberi címlapNational Geographic 2011. januári címlapNational Geographic 2011. februári címlapNational Geographic 2011. márciusi címlapNational Geographic 2011. áprilisi címlapNational Geographic 2011. májusi címlapNational Geographic 2011. júniusi címlapNational Geographic 2011. júliusi címlapNational Geographic 2011. augusztusi címlapNational Geographic 2011. szeptemberi címlapNational Geographic 2011. októberi címlapNational Geographic 2011. novemberi címlapNational Geographic 2011. decemberi címlapNational Geographic 2012. januári címlapNational Geographic 2012. februári címlapNational Geographic 2012. márciusi címlapNational Geographic 2012. áprilisi címlapNational Geographic 2012. májusi címlapNational Geographic 2012. júniusi címlapNational Geographic 2012. júliusi címlapNational Geographic 2012. augusztusi címlapNational Geographic 2012. szeptemberi címlapNational Geographic 2012. októberi címlapNational Geographic 2012. novemberi címlapNational Geographic 2012. decemberi címlapNational Geographic 2013. januári címlapNational Geographic 2013. februári címlapNational Geographic 2013. márciusi címlapNational Geographic 2013. áprilisi címlapNational Geographic 2013. májusi címlapNational Geographic 2013. júniusi címlapNational Geographic 2013. júliusi címlapNational Geographic 2013. augusztusi címlapNational Geographic 2013. szeptemberi címlapNational Geographic 2013. októberi címlapNational Geographic 2013. novemberi címlapNational Geographic 2013. decemberi címlapNational Geographic 2014. januári címlapNational Geographic 2014. februári címlapNational Geographic 2014. márciusi címlapNational Geographic 2014. áprilisi címlapNational Geographic 2014. májusi címlapNational Geographic 2014. júniusi címlapNational Geographic 2014. júliusi címlapNational Geographic 2014. augusztusi címlapNational Geographic 2014. szeptemberi címlapNational Geographic 2014. októberi címlapNational Geographic 2014. novemberi címlapNational Geographic 2014. decemberi címlapNational Geographic 2015. januári címlapNational Geographic 2015. februári címlapNational Geographic 2015. márciusi címlapNational Geographic 2015. áprilisi címlapNational Geographic 2015. májusi címlapNational Geographic 2015. júniusi címlapNational Geographic 2015. júliusi címlapNational Geographic 2015. augusztusi címlapNational Geographic 2015. szeptemberi címlapNational Geographic 2015. októberi címlapNational Geographic 2015. novemberi címlapNational Geographic 2015. decemberi címlapNational Geographic 2016. januári címlapNational Geographic 2016. februári címlapNational Geographic 2016. márciusi címlapNational Geographic 2016. áprilisi címlapNational Geographic 2016. májusi címlapNational Geographic 2016. júniusi címlapNational Geographic 2016. júliusi címlapNational Geographic 2016. augusztusi címlapNational Geographic 2016. szeptemberi címlapNational Geographic 2016. októberi címlapNational Geographic 2016. novemberi címlapNational Geographic 2016. decemberi címlapNational Geographic 2017. januári címlapNational Geographic 2017. februári címlapNational Geographic 2017. márciusi címlapNational Geographic 2017. áprilisi címlapNational Geographic 2017. májusi címlapNational Geographic 2017. júniusi címlapNational Geographic 2017. júliusi címlapNational Geographic 2017. augusztusi címlapNational Geographic 2017. szeptemberi címlapNational Geographic 2017. októberi címlapNational Geographic 2017. novemberi címlapNational Geographic 2017. decemberi címlapNational Geographic 2018. januári címlapNational Geographic 2018. februári címlapNational Geographic 2018. márciusi címlapNational Geographic 2018. áprilisi címlapNational Geographic 2018. májusi címlapNational Geographic 2018. júniusi címlapNational Geographic 2018. júliusi címlapNational Geographic 2018. augusztusi címlapNational Geographic 2018. szeptemberi címlapNational Geographic 2018. októberi címlapNational Geographic 2018. novemberi címlapNational Geographic 2018. decemberi címlapNational Geographic 2019. januári címlapNational Geographic 2019. februári címlapNational Geographic 2019. márciusi címlapNational Geographic 2019. áprilisi címlapNational Geographic 2019. májusi címlapNational Geographic 2019. júniusi címlapNational Geographic 2019. júliusi címlapNational Geographic 2019. augusztusi címlapNational Geographic 2019. szeptemberi címlapNational Geographic 2019. októberi címlapNational Geographic 2019. novemberi címlapNational Geographic 2019. decemberi címlapNational Geographic 2020. januári címlapNational Geographic 2020. februári címlapNational Geographic 2020. márciusi címlapNational Geographic 2020. áprilisi címlapNational Geographic 2020. májusi címlapNational Geographic 2020. júniusi címlapNational Geographic 2020. júliusi címlapNational Geographic 2020. augusztusi címlapNational Geographic 2020. szeptemberi címlapNational Geographic 2020. októberi címlapNational Geographic 2020. novemberi címlapNational Geographic 2020. decemberi címlapNational Geographic 2021. januári címlapNational Geographic 2021. februári címlapNational Geographic 2021. márciusi címlapNational Geographic 2021. áprilisi címlapNational Geographic 2021. májusi címlapNational Geographic 2021. júniusi címlapNational Geographic 2021. júliusi címlapNational Geographic 2021. augusztusi címlapNational Geographic 2021. szeptemberi címlapNational Geographic 2021. októberi címlapNational Geographic 2021. novemberi címlapNational Geographic 2021. decemberi címlapNational Geographic 2022. januári címlapNational Geographic 2022. februári címlapNational Geographic 2022. márciusi címlapNational Geographic 2022. áprilisi címlapNational Geographic 2022. májusi címlapNational Geographic 2022. júniusi címlapNational Geographic 2022. júliusi címlapNational Geographic 2022. augusztusi címlapNational Geographic 2022. szeptemberi címlapNational Geographic 2022. októberi címlapNational Geographic 2022. novemberi címlapNational Geographic 2022. decemberi címlapNational Geographic 2023. januári címlapNational Geographic 2023. februári címlapNational Geographic 2023. márciusi címlapNational Geographic 2023. áprilisi címlapNational Geographic 2023. májusi címlapNational Geographic 2023. júniusi címlapNational Geographic 2023. júliusi címlapNational Geographic 2023. augusztusi címlapNational Geographic 2023. októberi címlapNational Geographic 2023. novemberi címlapNational Geographic 2023. decemberi címlapNational Geographic 2024. januári címlapNational Geographic 2024. februári címlapNational Geographic 2024. márciusi címlapNational Geographic 2024. áprilisi címlapNational Geographic 2024. májusi címlapNational Geographic 2024. júniusi címlapNational Geographic 2024. júliusi címlap

Hírlevél feliratkozás

Kérjük, erősítsd meg a feliratkozásod az e-mailben kapott linkre kattintva!

Kövess minket