Jenő, Henrik2024. július 13., szombat
Kultúra

Bethlen Gábor és a harmincéves háború

2014.10.18.Admin
National Geographic Magyarország

A 17. század világháborújának is emlegetik a 30 éves háborút, legalább 3 millióan, de egyes vélemények szerint 11 millióan haltak meg a csatározások során.A harmincéves háború egyik legnagyobb csatája, Magdeburg ostroma 1631-ben.  
Illusztráció: profimedia

Az 1618-tól 1648-ig tartó, szinte egész Európára kiterjedt háborúba Bethlen Gábor erdélyi fejedelem 1619-ben, 395 éve lépett be. Erdély trónjára 1613-ban, 33 évesen került.Tizenhárom évesen apród volt Báthory Zsigmond udvarában. Katonai tapasztalatait a tizenöt éves háborúban (Oszmán Birodalom és a Habsburg udvar között, 1591-1606) alapozta meg. 1619-ben az új magyar király, II. Ferdinánd, egyik fontos feladatának tekintette a rekatolizációt.
Bethlen, aki a reformáció híve volt, a Porta jóváhagyásával hadjáratot indított a bécsi udvar fennhatósága alá tartozó Magyar Királyságba. A hadjárat okát a Magyarország panasza (Querela Hungariae) című röpiratban foglalta össze Alvinczi Péter prédikátor. Ebben többek között a protestantizmus védelméről és a korábbi bécsi béke megőrzéséről ír, azonban a fejedelem célja egyértelműen a protestantizmus ellenes új király, II. Ferdinánd, ellen irányult. 

A fejedelem célja az volt, hogy Erdélyt, a Magyar királyságot, valamint Ausztria egy részét újraegyesítse, hogy ez a terület betagolódhasson a Német-római Birodalomba, mint választófejedelemség. 1619 nyárutóján bevette Kassát, Érsekújvárt, Pozsonyt, majd megkezdte Bécs körülzárását. Pozsonyban október 14-én Forgách Zsigmond nádor átadta a fejedelemnek a királyi koronát. Béccsel kapcsolatos terveit fel kellett adnia, mert Homonnai György Lengyelország felől Felső-Magyarországra támadt.
A fejedelem a cseh rendektől remélt támogatást vállalkozása folytatásához, mivel korábban felmerült annak a lehetősége, hogy Bethlent meghívják a prágai trónra. Azonban a csehek időközben Pfalzi Frigyest választották, így támogatás tőlük nem volt várható.
Bethlen ekkor különös belpolitikai helyzetbe került. Az országgyűlés 1620 januárjában ülésezett Pozsonyban, ahol fejedelemmé választották. Ekkor felmerült a királyság lehetősége is, de ő ezt nem fogadta el. II. Ferdinánddal időközben kilenc hónapos –szeptemberig szóló-fegyverszünetet kötött. Ennek folyományaként közösen hirdettek országgyűlést Besztercebányára, ahol megjelentek a Porta követei is.
A rendek 1620. augusztus 25-én, Besztercebányán királlyá választották Bethlent, és noha a fejedelem birtokában volt a Szent Korona, a koronázásra mégsem került sor. Bethlen jó politikai érzékkel nem akarta a Portát még jobban az ország belsejébe engedni, mivel a török a Bécs elleni hadjáratot így is arra használta fel, hogy elfoglalja Vácot.

A Bethlen Hagyományőrség Egyesület tagjai egy rekonstruált csatajelentet adnak elő.

Fotó: Mirk_ONE- onestudio.it 

A harmincéves háború és a cseh rendekkel való ellenséges viszony miatt a bécsi udvarnak is érdeke volt, hogy Erdéllyel normalizálja viszonyát, mivel a többfrontos konfliktus Bécset is kezdte felőrölni. Mindez Bethlennek is jól jött, mert az erdélyi rendek nyugtalanok voltak a kialakult nemzetközi helyzet miatt. Ezek hatására 1622. január 7-én megköttetett a Nikolsburgi béke. Ebben a fejedelem lemondott a magyar királyi címről, helyette a német birodalom hercegi címét kapta, továbbá a sziléziai Oppeln és Ratibor hercegségeket, valamint élete végéig hét felső-magyarországi vármegyét birtokolhatott: Szatmár, Szabolcs, Ugocsa, Bereg, Zemplén, Borsod valamint Abaúj megyét.

A következő időszakban a fejedelem magyarországi politikai támogatottsága szinte megszűnt. A protestáns fejedelmet többen támadták, így: Thurzó Szaniszló az új nádor, Esterházy Miklós országbíró, valamint az esztergomi érsek Pázmány Péter. A megkötött béke nem bizonyult tartósnak, mert 1623 őszén a fejedelem a felvidékre indult hadaival, majd onnan Morva területre vonult, ahol Hodoninig jutott. A hadjárat oka, hogy a fejedelem és a nyugat- európai protestáns fejedelmek közötti szövetségi rendszer újból megkísérelte gyengíteni a bécsi udvart. Seregéhez időközben csatlakozott mintegy 10 ezer fős török katona, így a hadak összlétszáma megközelítette a 25 ezer főt. Hodonin váránál patthelyzet alakult ki. Az ellene kirendelt császári sereg főparancsnoka, Montenegro gróf, nem merte erejét összemérni a fejedelemével – mert Bethlennek jóval több katonája volt -, inkább visszavonult Hodonin védelmi sáncai mögé. Mivel a fejedelem nem rendelkezett ágyúkkal, ezért a körülzárás és kiéheztetés taktikáját választotta.

1624 májusában újabb békét kötött II. Ferdinánd és Bethlen, melyben Bethlen lemondott az Oppelni és Ratibori hercegségről, egyebekben helyben hagyták a nikolsburgi béke pontjait. Ezt követően a harmincéves háború jelentős fordulata volt Wallenstein császári hadvezér sikere a nyugati hadszíntéren. A vereségek miatt a Habsburg ellenes országok (Anglia, Franciaország, Hollandia), szövetséget szerveztek, melyhez csatlakozott György Vilmos brandenburgi választófejedelem is. 1625-ben Bethlen Gábor a választófejedelem lányát, Brandenburgi Katalint vette feleségül, e frigyből is jól látszik, hogy a szövetségi rendszerben fontos szerepet szántak Erdélynek. Időközben a szövetséghez csatlakozott Dánia, majd Erdéllyel is aláírták a csatlakozási megállapodást. Az 1626 nyarán, Westminsterben, megkötött szövetségi rendszer lényege, hogy közös erővel, körbe véve a Habsburg területeket, több fronton kényszerítsék térdre Bécset.

A nyugati országok számára, az új közös hit a protestantizmus összetartó erején túl, a fejedelemség stratégiai okból is fontos volt.
Bethlen Gábor tapasztalt hadvezér és nemzetközileg elismert államférfi volt, aki Bécs ellenében segítette azt a törekvést, hogy a Habsburg udvar két hadszíntéren is csatázzon.

1626-ban, Bethlen újbóli hadszíntérre lépésével a háború fordulatot vett. Wallenstein német-római császári hadvezér csapatai, Szilézián és Morvaországon keresztül, a Magyar királyság területéig üldözték Mansfeld német hadvezért, aki Bethlen seregeivel akart egyesülni. Az egyesülést még megakadályozta Wallenstein, de többre már nem futotta erejéből. A seregek a Drégelypalánk- Szécsény- Érsekújvár háromszögben helyezkedtek el, azonban a csata elmaradt. Az osztrák fővezér 1626 decemberében fegyverszüneti ajánlattal kereste meg a fejedelmet, mivel a seregét járvány tizedelte és felhatalmazást kapott a királytól, II. Ferdinántól, hogy tárgyalásokba bocsátkozzék. A harcot a pozsonyi béke zárta le, mely megerősítette a nikolsburgi béke rendelkezéseit. A fejedelem a későbbiekben nem vállalt több hadjáratot, erejét Erdély belügyeire koncentrálta.

Írta: Balatoni Imre – Pláner Lajos

Hozzászólások

Több tízezer éves barlangrajzok árulkodnak az emberi képzelőerőről

Több tízezer éves barlangrajzok árulkodnak az emberi képzelőerőről

Szakértők egy csoportja az elbeszélő művészet legkorábbi bizonyítékaira bukkanhatott.

Eltűnt a legendás, kőbe szúrt kard Franciaországból

Eltűnt a legendás, kőbe szúrt kard Franciaországból

A hagyomány úgy tartja, hogy a fegyver a híres Roland lovagé volt.

Egy sas szemszögéből csodálhatjuk meg a több száz évvel ezelőtti magyar tájat

Egy sas szemszögéből csodálhatjuk meg a több száz évvel ezelőtti magyar tájat

A videón a simontornyai vár és az azt körülvevő környezet rekonstrukciója látható.

Elárverezték Napóleon pisztolyait

Elárverezték Napóleon pisztolyait

Átszámítva több száz millió forintot fizettek a fegyverekért.

Ókori isten szobra került elő egy csatornából

Ókori isten szobra került elő egy csatornából

A szakértők egy bulgáriai lelőhelyen végeztek feltárást.

National Geographic 2024. júliusi címlap

Előfizetés

A nyomtatott magazinra,
12 hónapra

15 900 Ft

Korábbi számok

National Geographic 2010. januári címlapNational Geographic 2010. februári címlapNational Geographic 2010. márciusi címlapNational Geographic 2010. áprilisi címlapNational Geographic 2010. májusi címlapNational Geographic 2010. júniusi címlapNational Geographic 2010. júliusi címlapNational Geographic 2010. augusztusi címlapNational Geographic 2010. szeptemberi címlapNational Geographic 2010. októberi címlapNational Geographic 2010. novemberi címlapNational Geographic 2010. decemberi címlapNational Geographic 2011. januári címlapNational Geographic 2011. februári címlapNational Geographic 2011. márciusi címlapNational Geographic 2011. áprilisi címlapNational Geographic 2011. májusi címlapNational Geographic 2011. júniusi címlapNational Geographic 2011. júliusi címlapNational Geographic 2011. augusztusi címlapNational Geographic 2011. szeptemberi címlapNational Geographic 2011. októberi címlapNational Geographic 2011. novemberi címlapNational Geographic 2011. decemberi címlapNational Geographic 2012. januári címlapNational Geographic 2012. februári címlapNational Geographic 2012. márciusi címlapNational Geographic 2012. áprilisi címlapNational Geographic 2012. májusi címlapNational Geographic 2012. júniusi címlapNational Geographic 2012. júliusi címlapNational Geographic 2012. augusztusi címlapNational Geographic 2012. szeptemberi címlapNational Geographic 2012. októberi címlapNational Geographic 2012. novemberi címlapNational Geographic 2012. decemberi címlapNational Geographic 2013. januári címlapNational Geographic 2013. februári címlapNational Geographic 2013. márciusi címlapNational Geographic 2013. áprilisi címlapNational Geographic 2013. májusi címlapNational Geographic 2013. júniusi címlapNational Geographic 2013. júliusi címlapNational Geographic 2013. augusztusi címlapNational Geographic 2013. szeptemberi címlapNational Geographic 2013. októberi címlapNational Geographic 2013. novemberi címlapNational Geographic 2013. decemberi címlapNational Geographic 2014. januári címlapNational Geographic 2014. februári címlapNational Geographic 2014. márciusi címlapNational Geographic 2014. áprilisi címlapNational Geographic 2014. májusi címlapNational Geographic 2014. júniusi címlapNational Geographic 2014. júliusi címlapNational Geographic 2014. augusztusi címlapNational Geographic 2014. szeptemberi címlapNational Geographic 2014. októberi címlapNational Geographic 2014. novemberi címlapNational Geographic 2014. decemberi címlapNational Geographic 2015. januári címlapNational Geographic 2015. februári címlapNational Geographic 2015. márciusi címlapNational Geographic 2015. áprilisi címlapNational Geographic 2015. májusi címlapNational Geographic 2015. júniusi címlapNational Geographic 2015. júliusi címlapNational Geographic 2015. augusztusi címlapNational Geographic 2015. szeptemberi címlapNational Geographic 2015. októberi címlapNational Geographic 2015. novemberi címlapNational Geographic 2015. decemberi címlapNational Geographic 2016. januári címlapNational Geographic 2016. februári címlapNational Geographic 2016. márciusi címlapNational Geographic 2016. áprilisi címlapNational Geographic 2016. májusi címlapNational Geographic 2016. júniusi címlapNational Geographic 2016. júliusi címlapNational Geographic 2016. augusztusi címlapNational Geographic 2016. szeptemberi címlapNational Geographic 2016. októberi címlapNational Geographic 2016. novemberi címlapNational Geographic 2016. decemberi címlapNational Geographic 2017. januári címlapNational Geographic 2017. februári címlapNational Geographic 2017. márciusi címlapNational Geographic 2017. áprilisi címlapNational Geographic 2017. májusi címlapNational Geographic 2017. júniusi címlapNational Geographic 2017. júliusi címlapNational Geographic 2017. augusztusi címlapNational Geographic 2017. szeptemberi címlapNational Geographic 2017. októberi címlapNational Geographic 2017. novemberi címlapNational Geographic 2017. decemberi címlapNational Geographic 2018. januári címlapNational Geographic 2018. februári címlapNational Geographic 2018. márciusi címlapNational Geographic 2018. áprilisi címlapNational Geographic 2018. májusi címlapNational Geographic 2018. júniusi címlapNational Geographic 2018. júliusi címlapNational Geographic 2018. augusztusi címlapNational Geographic 2018. szeptemberi címlapNational Geographic 2018. októberi címlapNational Geographic 2018. novemberi címlapNational Geographic 2018. decemberi címlapNational Geographic 2019. januári címlapNational Geographic 2019. februári címlapNational Geographic 2019. márciusi címlapNational Geographic 2019. áprilisi címlapNational Geographic 2019. májusi címlapNational Geographic 2019. júniusi címlapNational Geographic 2019. júliusi címlapNational Geographic 2019. augusztusi címlapNational Geographic 2019. szeptemberi címlapNational Geographic 2019. októberi címlapNational Geographic 2019. novemberi címlapNational Geographic 2019. decemberi címlapNational Geographic 2020. januári címlapNational Geographic 2020. februári címlapNational Geographic 2020. márciusi címlapNational Geographic 2020. áprilisi címlapNational Geographic 2020. májusi címlapNational Geographic 2020. júniusi címlapNational Geographic 2020. júliusi címlapNational Geographic 2020. augusztusi címlapNational Geographic 2020. szeptemberi címlapNational Geographic 2020. októberi címlapNational Geographic 2020. novemberi címlapNational Geographic 2020. decemberi címlapNational Geographic 2021. januári címlapNational Geographic 2021. februári címlapNational Geographic 2021. márciusi címlapNational Geographic 2021. áprilisi címlapNational Geographic 2021. májusi címlapNational Geographic 2021. júniusi címlapNational Geographic 2021. júliusi címlapNational Geographic 2021. augusztusi címlapNational Geographic 2021. szeptemberi címlapNational Geographic 2021. októberi címlapNational Geographic 2021. novemberi címlapNational Geographic 2021. decemberi címlapNational Geographic 2022. januári címlapNational Geographic 2022. februári címlapNational Geographic 2022. márciusi címlapNational Geographic 2022. áprilisi címlapNational Geographic 2022. májusi címlapNational Geographic 2022. júniusi címlapNational Geographic 2022. júliusi címlapNational Geographic 2022. augusztusi címlapNational Geographic 2022. szeptemberi címlapNational Geographic 2022. októberi címlapNational Geographic 2022. novemberi címlapNational Geographic 2022. decemberi címlapNational Geographic 2023. januári címlapNational Geographic 2023. februári címlapNational Geographic 2023. márciusi címlapNational Geographic 2023. áprilisi címlapNational Geographic 2023. májusi címlapNational Geographic 2023. júniusi címlapNational Geographic 2023. júliusi címlapNational Geographic 2023. augusztusi címlapNational Geographic 2023. októberi címlapNational Geographic 2023. novemberi címlapNational Geographic 2023. decemberi címlapNational Geographic 2024. januári címlapNational Geographic 2024. februári címlapNational Geographic 2024. márciusi címlapNational Geographic 2024. áprilisi címlapNational Geographic 2024. májusi címlapNational Geographic 2024. júniusi címlapNational Geographic 2024. júliusi címlap

Hírlevél feliratkozás

Kérjük, erősítsd meg a feliratkozásod az e-mailben kapott linkre kattintva!

Kövess minket