Tibor2024. április 14., vasárnap
Kultúra

Télkergető busómaszkok készítője

2018.02.07.Sarusi István
National Geographic Magyarország

Ám még mielőtt elűznék a telet a mohácsi maskarások, fontos előkészület vár rájuk: megalkotni jelmezüket, álarcukat.

Itt a farsang, de előtte még mindenképpen egy kis kirándulást teszek a busófővárosba: Baranya megyébe, azon belül is egy tizenhétezres Duna-parti településre, Mohácsra.
Budapestről, közvetlen buszjárattal három órás úttal érhető el a kisváros, így hát bőven jut idő olvasgatásra, böngészésre, mielőtt Hafner Miklós busómaszk-faragóval, az egykori főbusó unokájával találkozom.

Birkabőr öltözékében, sokágú fabuzogányával, kereplőjével készül Hafner Miklós az idei busójárásra, amit 2018. február 8-a és 13-a között rendeznek a busók fővárosában, Mohácson

A maszkfaragó-család honlapjáról kiderül, hogy már a harmadik generáció foglalkozik e mesterséggel: elsőként Kalkán Mátyás (1929-1987) kezdte, aki munkásságáért 1967-ben elnyerte a Népművészet Mestere kitüntető elismerést, és mivel sokakat ő maga tanított maszkfaragásra, a busó hagyományok ápolására, az eltelt évtizedek során megkapta a főbusó rangot is; őt követi a sorban lánya, Hafner Miklósné Kalkán Mária, aki 2012 óta népi iparművész busóálarc-faragó; majd végül a legifjabb családtag, Hafner Miklós, aki a Népművészet Ifjú Mestere díjat kapta ugyanebben az évben. Talán akkor nem csak férfiprivilégium a busóskodás – morfondírozom az utazás alatt.

Hafner Miklós meg is adta a választ beszélgetésünk elején: egyedül az ő családjában van ez így, hogy nőként édesanyja is kalapácsot, vésőt ragad – és az elkészült maszkokból nem dísztárgy válik. Így megy ez, ha az ember Mohácsra születik. „Mióta az eszemet tudom, mindig beöltöztem, és nagyon vártam a busójárást. Nem nagyon tudom elképzelni, hogy egy mohácsi fiú ne ugyanígy gondolkodjon. Aki igazán tudja, miről szól ez az érzés, át fogja adni gyermekeinek is” – vallja a mester.

De mégis miben, hol gyökeredzik a busófilozófia? Na mármost: eredetileg télbúcsúztató, tavaszköszöntő, oltalmazó és termékenységvarázsló ünnep a busójárás. Mindez Mohácson összekapcsolódik a 16-17. századi törökűzéssel is. „A monda szerint a mohácsi csata (1526. augusztus 29.) után a város lakosai a Duna túlpartján lévő mocsaras, nádas, lápos vidékre menekültek a megszállók elől. Hosszú éveket kellett ott eltölteniük, mígnem egy este a tűz mellett az egyik öreg így szólt: ‘Álmot láttam. Az álmomban egy aranyszőrű lovon ülő aranyruhás férfi azt mondta nekem: Szedd össze az embereket, bújjatok birkabőrbe, készítsetek ijesztő maszkokat, melyek se állatot se embert nem ábrázolnak. Vigyetek magatokkal mindenfélét, amivel hatalmas zajt csaptok, aztán amikor a nap még nem kelt fel, de már úton van, keljetek át a Dunán és ijesztő öltözéketekkel, hatalmas zajjal, lármával űzzétek ki a törököt a városból!” – áll a weblapon.

Ennél azonban bizonyosabb, hogy egy balkáni eredetű, Mohácsra települt népcsoport, a sokácok hozták magukkal e szokást, amikor a török dúlás után a 17. század utolsó dekádjaiban a megüresedett déli területekre érkeztek. Kis kiegészítésül a maszkfaragó hozzáteszi: „keresztény vallású, módos népcsoportról beszélhetünk. Mind a mai napig a hölgyek fülében hordott dukát aranypénzérméről lehet felismerni őket: nagymamám is viselte, ahogyan édesanyám is teszi. Mostanság már divat lett sokácnak lenni, ezt a hagyományt követni Mohácson: zenéjükön, táncukon át szokásaikig, a busóviselettel együtt hozzájuk köthető megannyi minden.”

Busóöltözet gyanánt szőrével kifordított rövid bundát, szalmával kitömött gatyát hordtak egykoron, illetve hordanak ma is, színes, gyapjúból kötött cifra harisnyával, lábukon bocskorral. Bundájukat öv vagy marhakötél fogta össze derekukon. Erre marhakolompot akasztottak. Kezükben az elmaradhatatlan kereplőt vagy a soktollú, fából összeállított buzogányt tartották.

Ehhez párosult álarcuk, ami „anno nem volt olyan kidolgozott, mint a mostaniak – meséli vésés közben a különbséget Hafner Miklós. Néztem egy régebbi videofelvételt és elszégyelltem magam: jóformán a maszk nyolcvan százalékát baltával faragta ki a bácsi, a fennmaradó részben késsel dolgozott, míg véső alig-alig került a kezébe. Én a megfelelő szerszám hiányában hozzá sem tudok kezdeni a munkához.”

Vésővel formálják a fakorongot álarccá: eleinte szélesebb darabokat használnak a durvább megmunkáláshoz, majd egyre keskenyebbeket a finommunkához. Részeben a nagyapa hagyta örökül lányára, unokájára ezen szerszámok egynémelyikét.

Biztos kézzel kell tartani a vésőt, hogy ne csússzon el a szerszám, miáltal akár kárba is veszhet az addigi munka. Ehhez képest a kalapáccsal való sujtások sokasága kisebb erőbefektetéssel jár.

Festés előtt álló, véglegesre faragott álarcok, mögöttük pedig vésők garmadája

Hagyományosan fűzből, ritkábban pedig hársfából faragnak – egész egyszerűen abból kifolyólag, hogy az előbbiből volt több a Duna mentén. Fontos a maszk hármas tagolása, amit a kívánt méretű – gyerek vagy felnőtt archoz idomuló – fadarabon jelölnek: a homlok, az orr és a száj vonalát különítik el egy-egy bevésett vonallal. Határozott kalapácsütések sora kell ahhoz, hogy kialakuljon az álarc: először a durvább (szélesebb) vésőkkel, majd egyre keskenyebbekkel, mindinkább finomabb munkával lesz kézzel fogható maskara a kezdetben csak képzeletbeli szüleményből. Mint Miklós mondja, nem is a kalapács-csapásokhoz, sokkal inkább a véső megfelelő tartásához kell igazán erő: egyetlen rossz mozdulat, máris hiba esik, reccsen a fa…
Átlagosan 5-6 órányi folyamatos munkával faragható ki egy maszk, amit aztán a tradíció szerint disznóvérrel vörösre, korommal feketére festenek. Noha ma már akár a festékhasználat is elfogadott – abban az esetben, ha matt felületfedést eredményez –, Hafner Miklós vérrel is színez. Ezek után következik a szarv felerősítése, ami Miklós nagyapjának ötlete. Egyéni stílusukból, jellemző díszítési és formavilágukból meg lehetett állapítani, kinek a kezemunkája az adott maszk: Miklós édesanyja például ívesebb formákat alkot, mint fia. További személyes meggyőződése a maszkkészítőnek, hogy ő kedvére farag és nem megrendelésekhez, igazodva. „Nincsenek annyira fix megkötések, azonban nem lehet rikító színeket használni – magyarázza a maszkmester, majd azzal folytatja, hogy: a busógúnya anyagi ráfordítást is jelent, hiszen egy komplett ruha, akár százezer forintba is belekerül.”

Hafner Miklós egy jókora fakorongot alakít maszkká. Ehhez 5-6 órányi izommunkára és rutinra van szüksége. Érettségi után kezdett faragni a maszkkészítő. Mára már a Népművészet Ifjú Mestere cím viselőjeként tartja életben a sokác hagyományokat. Fontosnak tartja mindeközben, hogy ne „futószalagon” faragjon, teljesítse egyik megrendelést a másik iránt, hanem sokkal inkább a kedv dominál számára, amikor maszkkészítésre kerül a sor.

Egy „igazi” busó nem emeli fel maszkját, míg a busójárás tart. Jobbján sokágú, fabuzogánya, bal kezében kereplő. Kis kulisszatitok: meglehetősen korlátozott a kilátás a maszkból.

Kérdésemre, hogy mesterség, avagy hobbi, hagyományőrzés a maszkcsinálás a mester ezt válaszolja: „Önálló mesterségként nehéz rá gondolni. Azonban mára már sokan, nagyságrendileg 20 busómaszk-faragó dolgozik Mohácson. De nem könnyű kijárni azt az utat, hogy ebből az ember előteremtse a szükséges havi jövedelmét. Aki úgy farag, hogy szép is, hordható is, attól rendelni fognak álarcot, élni fog, de aki nem felel meg ennek, idővel feledésbe merül.”

Nem vesznek minden évben álarcot a lakosok, mert ha egyet megvásároltak, arra vigyáznak, majd néhány esztendő múlva megint másikat szereznek be, aztán a meglévőket cserélgetik. Ez is az inkognitóra való törekvés okán alakult így, hisz busóként kicsit szabadabban viselkedik az ember: hecceli, ugratja a másikat, főként a hölgyeket – kizárólagosan a jó ízlés határáig. Ne gondoljuk viszont, hogy egy jellegzetes testalkatú, mozgású ember tökéletesen rejtve marad hacukája mögött – kisvárosról lévén szó, elég jól ismerik itt egymást a helyiek, de, a hagyomány az hagyomány: Rejtőzködni kell!

És még valami a busóéletérzésről! Sok lehetőséget ad a jelmez arra, hogy mindenki megmutassa önnönmagát. Amolyan Ki mit tud? események voltak egykoron ezek. „Talán mostanság is ez kezd erősödni: napjainkban már nem kimondottan csak a sokácok, hanem akár a mohácson élő svábok, magyarok is űzik ezeket a szokásokat” – mondja az ifjú maszkkészítő. Nagyon sokan évről-évre visszajárnak. Ha valakinek sikerül megtapasztalnia, átélnie a busók-keltette hangulatot, egészen biztosan notorikus látogatója lesz az eseménynek. „Ilyenkor az ember kiléphet megszokott komfortzónájából, társadalmi helyzetéből egyaránt. Busóként sokkal többet megengedhet magának: fiatal férfiak idős hölgynek öltözhetnek, a nők férfigúnyát is ölthetnek. Akármi megengedett – a jó ízlés és a hagyományok figyelembevételével!” Tanácsos azonban, ha az ember nem rikító színű műanyag és/vagy papírmaskarában avanzsál önjelölt busóvá, ugyanis azt, aki így tesz, az „igaziak” a téllel együtt kergetik el.

„Napjainkban már csak Mohácson él ez a népszokás, de régen nem így volt: az egész délvidéken, Bajától, Bácskán át mindenhol gyakorolták, ahol a sokác népcsoport élt. Mostanság van a csúcspont akár ezren is busónak öltöznek” – árulja el Hafner Miklós. Egyedi mivoltát, kulturális jelentőségét jól mutatja, hogy a busójárás Magyarországról elsőként 2009. október 2-án Abu-Dhabiban felkerült az UNESCO „Az Emberiség Szellemi Kulturális Öröksége” Reprezentatív Listájára. Négy évvel később pedig idehaza hungarikummá nyilvánították.

És hogy mit gondol a továbbiakat illetően Hafner Miklós busómaszk-faragó, a Mohácsi Maszkfaragók Egyesületének elnöke? „Nem aggódom. Semmi probléma nem lesz ezzel: UNESCO-védelem ide, hungarikum-státusz oda, a mohácsiak annyira szeretik e hagyományt, hogy ez mindig is élni fog!”

Írta és fényképezte: Sarusi István

Több ezer érmét rejtett az ősi edény

Több ezer érmét rejtett az ősi edény

A 3730 darab ősi pénzt Indiai középső részén, egy templomban fedezték fel.

Kihalt róka lehetett az ember legjobb barátja

Kihalt róka lehetett az ember legjobb barátja

Elképzelhető, hogy egyes ősi, dél-amerikai közösségek rókákat tartottak háziállatként.

Kutyasétáltatás közben bukkant aranykincsre egy 12 éves fiú

Kutyasétáltatás közben bukkant aranykincsre egy 12 éves fiú

A fiú által megtalált aranytárgy egy római kori katonai dísz.

Rejtélyes, ősi sírt találtak Zamárdinál

Rejtélyes, ősi sírt találtak Zamárdinál

Az 1500 éves gödörből egy hiúz és négy kutya csontváza került elő.

Újabb inspiráló, lélegzetelállító hegyi filmek

Újabb inspiráló, lélegzetelállító hegyi filmek

180 percnyi lélegzetelállító látvány, őrült izgalom és igazi inspiráció a 48. Banff Mountain Film Festival világ körüli filmturnéjának budapesti vetítésein.

National Geographic 2024. áprilisi címlap

Előfizetés

A nyomtatott magazinra,
12 hónapra

15 900 Ft

Korábbi számok

National Geographic 2010. januári címlapNational Geographic 2010. februári címlapNational Geographic 2010. márciusi címlapNational Geographic 2010. áprilisi címlapNational Geographic 2010. májusi címlapNational Geographic 2010. júniusi címlapNational Geographic 2010. júliusi címlapNational Geographic 2010. augusztusi címlapNational Geographic 2010. szeptemberi címlapNational Geographic 2010. októberi címlapNational Geographic 2010. novemberi címlapNational Geographic 2010. decemberi címlapNational Geographic 2011. januári címlapNational Geographic 2011. februári címlapNational Geographic 2011. márciusi címlapNational Geographic 2011. áprilisi címlapNational Geographic 2011. májusi címlapNational Geographic 2011. júniusi címlapNational Geographic 2011. júliusi címlapNational Geographic 2011. augusztusi címlapNational Geographic 2011. szeptemberi címlapNational Geographic 2011. októberi címlapNational Geographic 2011. novemberi címlapNational Geographic 2011. decemberi címlapNational Geographic 2012. januári címlapNational Geographic 2012. februári címlapNational Geographic 2012. márciusi címlapNational Geographic 2012. áprilisi címlapNational Geographic 2012. májusi címlapNational Geographic 2012. júniusi címlapNational Geographic 2012. júliusi címlapNational Geographic 2012. augusztusi címlapNational Geographic 2012. szeptemberi címlapNational Geographic 2012. októberi címlapNational Geographic 2012. novemberi címlapNational Geographic 2012. decemberi címlapNational Geographic 2013. januári címlapNational Geographic 2013. februári címlapNational Geographic 2013. márciusi címlapNational Geographic 2013. áprilisi címlapNational Geographic 2013. májusi címlapNational Geographic 2013. júniusi címlapNational Geographic 2013. júliusi címlapNational Geographic 2013. augusztusi címlapNational Geographic 2013. szeptemberi címlapNational Geographic 2013. októberi címlapNational Geographic 2013. novemberi címlapNational Geographic 2013. decemberi címlapNational Geographic 2014. januári címlapNational Geographic 2014. februári címlapNational Geographic 2014. márciusi címlapNational Geographic 2014. áprilisi címlapNational Geographic 2014. májusi címlapNational Geographic 2014. júniusi címlapNational Geographic 2014. júliusi címlapNational Geographic 2014. augusztusi címlapNational Geographic 2014. szeptemberi címlapNational Geographic 2014. októberi címlapNational Geographic 2014. novemberi címlapNational Geographic 2014. decemberi címlapNational Geographic 2015. januári címlapNational Geographic 2015. februári címlapNational Geographic 2015. márciusi címlapNational Geographic 2015. áprilisi címlapNational Geographic 2015. májusi címlapNational Geographic 2015. júniusi címlapNational Geographic 2015. júliusi címlapNational Geographic 2015. augusztusi címlapNational Geographic 2015. szeptemberi címlapNational Geographic 2015. októberi címlapNational Geographic 2015. novemberi címlapNational Geographic 2015. decemberi címlapNational Geographic 2016. januári címlapNational Geographic 2016. februári címlapNational Geographic 2016. márciusi címlapNational Geographic 2016. áprilisi címlapNational Geographic 2016. májusi címlapNational Geographic 2016. júniusi címlapNational Geographic 2016. júliusi címlapNational Geographic 2016. augusztusi címlapNational Geographic 2016. szeptemberi címlapNational Geographic 2016. októberi címlapNational Geographic 2016. novemberi címlapNational Geographic 2016. decemberi címlapNational Geographic 2017. januári címlapNational Geographic 2017. februári címlapNational Geographic 2017. márciusi címlapNational Geographic 2017. áprilisi címlapNational Geographic 2017. májusi címlapNational Geographic 2017. júniusi címlapNational Geographic 2017. júliusi címlapNational Geographic 2017. augusztusi címlapNational Geographic 2017. szeptemberi címlapNational Geographic 2017. októberi címlapNational Geographic 2017. novemberi címlapNational Geographic 2017. decemberi címlapNational Geographic 2018. januári címlapNational Geographic 2018. februári címlapNational Geographic 2018. márciusi címlapNational Geographic 2018. áprilisi címlapNational Geographic 2018. májusi címlapNational Geographic 2018. júniusi címlapNational Geographic 2018. júliusi címlapNational Geographic 2018. augusztusi címlapNational Geographic 2018. szeptemberi címlapNational Geographic 2018. októberi címlapNational Geographic 2018. novemberi címlapNational Geographic 2018. decemberi címlapNational Geographic 2019. januári címlapNational Geographic 2019. februári címlapNational Geographic 2019. márciusi címlapNational Geographic 2019. áprilisi címlapNational Geographic 2019. májusi címlapNational Geographic 2019. júniusi címlapNational Geographic 2019. júliusi címlapNational Geographic 2019. augusztusi címlapNational Geographic 2019. szeptemberi címlapNational Geographic 2019. októberi címlapNational Geographic 2019. novemberi címlapNational Geographic 2019. decemberi címlapNational Geographic 2020. januári címlapNational Geographic 2020. februári címlapNational Geographic 2020. márciusi címlapNational Geographic 2020. áprilisi címlapNational Geographic 2020. májusi címlapNational Geographic 2020. júniusi címlapNational Geographic 2020. júliusi címlapNational Geographic 2020. augusztusi címlapNational Geographic 2020. szeptemberi címlapNational Geographic 2020. októberi címlapNational Geographic 2020. novemberi címlapNational Geographic 2020. decemberi címlapNational Geographic 2021. januári címlapNational Geographic 2021. februári címlapNational Geographic 2021. márciusi címlapNational Geographic 2021. áprilisi címlapNational Geographic 2021. májusi címlapNational Geographic 2021. júniusi címlapNational Geographic 2021. júliusi címlapNational Geographic 2021. augusztusi címlapNational Geographic 2021. szeptemberi címlapNational Geographic 2021. októberi címlapNational Geographic 2021. novemberi címlapNational Geographic 2021. decemberi címlapNational Geographic 2022. januári címlapNational Geographic 2022. februári címlapNational Geographic 2022. márciusi címlapNational Geographic 2022. áprilisi címlapNational Geographic 2022. májusi címlapNational Geographic 2022. júniusi címlapNational Geographic 2022. júliusi címlapNational Geographic 2022. augusztusi címlapNational Geographic 2022. szeptemberi címlapNational Geographic 2022. októberi címlapNational Geographic 2022. novemberi címlapNational Geographic 2022. decemberi címlapNational Geographic 2023. januári címlapNational Geographic 2023. februári címlapNational Geographic 2023. márciusi címlapNational Geographic 2023. áprilisi címlapNational Geographic 2023. májusi címlapNational Geographic 2023. júniusi címlapNational Geographic 2023. júliusi címlapNational Geographic 2023. augusztusi címlapNational Geographic 2023. októberi címlapNational Geographic 2023. novemberi címlapNational Geographic 2023. decemberi címlapNational Geographic 2024. januári címlapNational Geographic 2024. februári címlapNational Geographic 2024. márciusi címlapNational Geographic 2024. áprilisi címlap

Hírlevél feliratkozás

Kérjük, erősítsd meg a feliratkozásod az e-mailben kapott linkre kattintva!

Kövess minket