Hugó, Agád2023. április 01., szombat
Kultúra

Az első magyar irodalomtörténeti monográfia szerzője

2019.03.02.MTI/NG
National Geographic Magyarország

Bod Péter református lelkész, Árva Bethlen Kata udvari papja, író, irodalomtörténész, a Magyar Athenas szerzője 1769. március 2-án halt meg.

Forrás: Wikipedia

Bod Péter 1712. február 22-én született a felsőszéki Felsőcsernáton (ma Cernatu de Sus, Románia) községben. Szegény székely köznemesi családból származott, dédapjának I. Rákóczi György adományozott nemességet. 1724-től támogatói jóvoltából a nagyenyedi kollégiumban végezhette alsó osztálybeli tanulmányait. 1729-ben Nagybányára hívták tanítónak, ahol három esztendőt töltött, mialatt pénzt gyűjtött, méltó ruhát vásárolt, hogy folytathassa tanulmányait. 1732-ben ismét beiratkozott a kollégiumba, a híres teológus, Szigeti Gyula István volt a tanára.
A kollégium gazdatisztjének fiát tanította étkezés fejében, a fogarasi Árva Bethlen Kata grófnőtől pedig évi 30 forint segélyt kapott. 1736-ban a kollégiumi könyvtár gondviselője, majd 1737-ben a héber nyelv segédtanára lett. 1739-ben elnyerte az iskola egyik ösztöndíját, így Hollandiába mehetett tanulni. A leideni egyetemen beiratkozott a teológiai kollégiumba, ahol keleti nyelveket is tanult.
1743-ban tért haza, egy év múlva lelkésszé szentelték a nagybaconi zsinaton. 1746 és 1749 között Olthévízen (régebben Hévíz), 1749-től haláláig Magyarigenben volt lelkész, működése során vallási türelemre intett. Olthévízre azután került, hogy az ott élő Bethlen Kata udvari papjának hívta meg, szolgálata mellett rendszerezte és katalogizálta Bethlen Kata könyvtárát, ami a magyar könyvtártörténetnek is fontos fejezete. Teológiai munkáinak számát tekintve is jelentőset alkotott, az egyházi törvénykezés elemzését, házasságjogi munkát és terjedelmes magyar egyháztörténetet hagyott az utókorra.
A szent írás, értelmére vezérlő magyar leksikon (1746) című egyházi tárgyú művében bibliai fogalmak magyarázatát adta. A szent bibliának históriája (1748) című művében az Ószövetség és az Újszövetség könyveinek szerzőiről írt, a kánon kialakulását elemezte, majd időrendben vette sorra a magyar nyelvű Biblia-fordításokat. Írt egyetemes és magyar egyháztörténetet, összefoglalta az erdélyi unitárius egyház történetét, Erdély történelmének részeként megírta az erdélyi románok és székelyek történetét is.
A történeti földrajz iránt is érdeklődött, Isten vitézkedő anyaszentegyháza (1760) című művéhez négy mappát készített, ezek az első magyar felirattal ellátott földrésztérképek. A Historia Hungarorum ecclesiatica című kéziratában a honfoglaló törzsek útvonalát ábrázolta „földabroszon”.
A legtöbbet mégis a művelődés érdekében tette. Már 1760-ban sürgette egy „tudós emberekből álló magyar társaság” létrehozását, egy jó magyar nyelvtan szerkesztését, a nyelv tisztaságának védelmét. Többek között megírta Szenczi Molnár Albert és Misztótfalusi Kis Miklós életét, lefordította magyarra Kocsi Csergő Bálint dunántúli gályarab prédikátor latin nyelvű önéletírását. 1766-ban jelentette meg Magyar Athenás című könyvét, amely a hazai irodalomtörténet rendszeres összefoglalása, tulajdonképpen az első magyar irodalmi lexikon. Művében több mint 500 tudós életét és munkásságát mutatta be, nem tárgyalva külön a szépirodalmat és a tudományos értekezéseket. Kötetébe mindenkit felvett, aki magyarul írt: „Vagynak ezen Magyar Tudósok seregekben némellyek Erdélyi Szász és Magyar országi Tót nemzetből valók is: De azok mind ollyanok, a’ kiktöl nem lehet sajnállani a’ Magyar nevezetet. Ugyan-is azok magok-is Magyaroknak valloták az idegen országokban magokat; írásaik által-is nagy ékességére voltanak a’ Magyar Nemzetnek idegen országbéliektöl-is Magyaroknak tartatnak.”
Munkássága rendkívül széles körű volt: írt anekdotagyűjteményt, emlékiratot, régi kéziratos munkákat rendezett sajtó alá. A magyar nyelv művelését állította munkássága középpontjába. Új magyar nyelvtan kiadását is tervezte, de ez csak terv maradt, közreadta viszont Pápai Páriz Ferenc magyar-latin szótárának bővített változatát.

Kedves foglalatossága, a szőlőművelés okozta halálát, a kacorral (a metszésre használt görbe kés) olyan csúnyán megvágta a kezét, hogy a vérzést nem tudták elállítani, és 1769. március 2-án (egyes források szerint 3-án) halt meg Magyarigenben. 2012-ben a helyi református templom kertjében, néhány méterre sírjától felavatták mellszobrát, Vargha Mihály sepsiszentgyörgyi szobrászművész alkotását.
Bod Péter nevét viseli a sepsiszentgyörgyi megyei könyvtár, a budapesti Károli Gáspár református egyetem könyvtára, több utca és iskola. 2012-ben, születésének háromszázadik évfordulóján szerte a Székelyföldön emlékév keretében emléktúrát szerveztek, megemlékezéseket tartottak. Kiadták Gudor Kund Botond gyulafehérvári református lelkész róla szóló nagymonográfiáját, valamint kiadatlan, Brevis Valachorum Transylvaniam incolentium historia című latin nyelvű munkájának magyar fordítását magyar és román előtanulmánnyal.

Régészeti kutatások indultak a Pannonhalmi Főapátságban

Régészeti kutatások indultak a Pannonhalmi Főapátságban

A Királyok-Szentek-Monostorok kutatási projekt szakemberei a tihanyi és a bakonybéli bencés monostorok előző évi régészeti kutatása után 2023-ban a pannonhalmi monostorban végeznek ásatást.

Ezért használtak tojássárgáját a régi festők

Ezért használtak tojássárgáját a régi festők

Számos reneszánsz művész használt festményein, a festékkel keverten tojássárgáját is, egy új kutatás azt tárta fel, mi lehetett ennek a haszna.

Több ezer éves tárgyakat találtak Lengyelországban

Több ezer éves tárgyakat találtak Lengyelországban

A bronzból készült fejszét és díszeket amatőr fémdetektorosok fedezték fel.

Frankhon ivadéka, Angolhon szülöttje, Magyarhon vitéze

Frankhon ivadéka, Angolhon szülöttje, Magyarhon vitéze

1813. március 31-én született Guyon Richárd gróf honvédtábornok, az 1848-49-es szabadságharc hőse, a „branyiszkói győző".

Tényleg naptár volt a Stonehenge?

Tényleg naptár volt a Stonehenge?

Egy új tanulmányban egy izgalmas, tavaly bemutatott hipotézist kritizálnak.

National Geographic 2023. márciusi címlap

Előfizetés

A nyomtatott magazinra,
12 hónapra

16 500 Ft

Korábbi számok

National Geographic 2010. januári címlapNational Geographic 2010. februári címlapNational Geographic 2010. márciusi címlapNational Geographic 2010. áprilisi címlapNational Geographic 2010. májusi címlapNational Geographic 2010. júniusi címlapNational Geographic 2010. júliusi címlapNational Geographic 2010. augusztusi címlapNational Geographic 2010. szeptemberi címlapNational Geographic 2010. októberi címlapNational Geographic 2010. novemberi címlapNational Geographic 2010. decemberi címlapNational Geographic 2011. januári címlapNational Geographic 2011. februári címlapNational Geographic 2011. márciusi címlapNational Geographic 2011. áprilisi címlapNational Geographic 2011. májusi címlapNational Geographic 2011. júniusi címlapNational Geographic 2011. júliusi címlapNational Geographic 2011. augusztusi címlapNational Geographic 2011. szeptemberi címlapNational Geographic 2011. októberi címlapNational Geographic 2011. novemberi címlapNational Geographic 2011. decemberi címlapNational Geographic 2012. januári címlapNational Geographic 2012. februári címlapNational Geographic 2012. márciusi címlapNational Geographic 2012. áprilisi címlapNational Geographic 2012. májusi címlapNational Geographic 2012. júniusi címlapNational Geographic 2012. júliusi címlapNational Geographic 2012. augusztusi címlapNational Geographic 2012. szeptemberi címlapNational Geographic 2012. októberi címlapNational Geographic 2012. novemberi címlapNational Geographic 2012. decemberi címlapNational Geographic 2013. januári címlapNational Geographic 2013. februári címlapNational Geographic 2013. márciusi címlapNational Geographic 2013. áprilisi címlapNational Geographic 2013. májusi címlapNational Geographic 2013. júniusi címlapNational Geographic 2013. júliusi címlapNational Geographic 2013. augusztusi címlapNational Geographic 2013. szeptemberi címlapNational Geographic 2013. októberi címlapNational Geographic 2013. novemberi címlapNational Geographic 2013. decemberi címlapNational Geographic 2014. januári címlapNational Geographic 2014. februári címlapNational Geographic 2014. márciusi címlapNational Geographic 2014. áprilisi címlapNational Geographic 2014. májusi címlapNational Geographic 2014. júniusi címlapNational Geographic 2014. júliusi címlapNational Geographic 2014. augusztusi címlapNational Geographic 2014. szeptemberi címlapNational Geographic 2014. októberi címlapNational Geographic 2014. novemberi címlapNational Geographic 2014. decemberi címlapNational Geographic 2015. januári címlapNational Geographic 2015. februári címlapNational Geographic 2015. márciusi címlapNational Geographic 2015. áprilisi címlapNational Geographic 2015. májusi címlapNational Geographic 2015. júniusi címlapNational Geographic 2015. júliusi címlapNational Geographic 2015. augusztusi címlapNational Geographic 2015. szeptemberi címlapNational Geographic 2015. októberi címlapNational Geographic 2015. novemberi címlapNational Geographic 2015. decemberi címlapNational Geographic 2016. januári címlapNational Geographic 2016. februári címlapNational Geographic 2016. márciusi címlapNational Geographic 2016. áprilisi címlapNational Geographic 2016. májusi címlapNational Geographic 2016. júniusi címlapNational Geographic 2016. júliusi címlapNational Geographic 2016. augusztusi címlapNational Geographic 2016. szeptemberi címlapNational Geographic 2016. októberi címlapNational Geographic 2016. novemberi címlapNational Geographic 2016. decemberi címlapNational Geographic 2017. januári címlapNational Geographic 2017. februári címlapNational Geographic 2017. márciusi címlapNational Geographic 2017. áprilisi címlapNational Geographic 2017. májusi címlapNational Geographic 2017. júniusi címlapNational Geographic 2017. júliusi címlapNational Geographic 2017. augusztusi címlapNational Geographic 2017. szeptemberi címlapNational Geographic 2017. októberi címlapNational Geographic 2017. novemberi címlapNational Geographic 2017. decemberi címlapNational Geographic 2018. januári címlapNational Geographic 2018. februári címlapNational Geographic 2018. márciusi címlapNational Geographic 2018. áprilisi címlapNational Geographic 2018. májusi címlapNational Geographic 2018. júniusi címlapNational Geographic 2018. júliusi címlapNational Geographic 2018. augusztusi címlapNational Geographic 2018. szeptemberi címlapNational Geographic 2018. októberi címlapNational Geographic 2018. novemberi címlapNational Geographic 2018. decemberi címlapNational Geographic 2019. januári címlapNational Geographic 2019. februári címlapNational Geographic 2019. márciusi címlapNational Geographic 2019. áprilisi címlapNational Geographic 2019. májusi címlapNational Geographic 2019. júniusi címlapNational Geographic 2019. júliusi címlapNational Geographic 2019. augusztusi címlapNational Geographic 2019. szeptemberi címlapNational Geographic 2019. októberi címlapNational Geographic 2019. novemberi címlapNational Geographic 2019. decemberi címlapNational Geographic 2020. januári címlapNational Geographic 2020. februári címlapNational Geographic 2020. márciusi címlapNational Geographic 2020. áprilisi címlapNational Geographic 2020. májusi címlapNational Geographic 2020. júniusi címlapNational Geographic 2020. júliusi címlapNational Geographic 2020. augusztusi címlapNational Geographic 2020. szeptemberi címlapNational Geographic 2020. októberi címlapNational Geographic 2020. novemberi címlapNational Geographic 2020. decemberi címlapNational Geographic 2021. januári címlapNational Geographic 2021. februári címlapNational Geographic 2021. márciusi címlapNational Geographic 2021. áprilisi címlapNational Geographic 2021. májusi címlapNational Geographic 2021. júniusi címlapNational Geographic 2021. júliusi címlapNational Geographic 2021. augusztusi címlapNational Geographic 2021. szeptemberi címlapNational Geographic 2021. októberi címlapNational Geographic 2021. novemberi címlapNational Geographic 2021. decemberi címlapNational Geographic 2022. januári címlapNational Geographic 2022. februári címlapNational Geographic 2022. márciusi címlapNational Geographic 2022. áprilisi címlapNational Geographic 2022. májusi címlapNational Geographic 2022. júniusi címlapNational Geographic 2022. júliusi címlapNational Geographic 2022. augusztusi címlapNational Geographic 2022. szeptemberi címlapNational Geographic 2022. októberi címlapNational Geographic 2022. novemberi címlapNational Geographic 2022. decemberi címlapNational Geographic 2023. januári címlapNational Geographic 2023. februári címlapNational Geographic 2023. márciusi címlap

Hírlevél feliratkozás

Kérjük, erősítsd meg a feliratkozásod az e-mailben kapott linkre kattintva!

Kövess minket