Karolina, Karola, Aida2023. február 02., csütörtök
Kultúra

Az unitárius egyház megalapítója

2019.11.15.MTI
National Geographic Magyarország

Dávid Ferenc, a magyarországi reformáció radikális irányzatának kiemelkedő képviselője, az erdélyi unitárius egyház alapítója 1579. november 15-én hunyt el.

Körösfői-Kriesch Aladár festményén Dávid Ferenc beszédet mond a tordai országgyűlésen.
Forrás: Wikipedia

Születésének pontos idejét nem ismerjük, valószínűleg 1520 körül Kolozsváron látta meg a napvilágot a szász Franz David Hertel és egy magyar anya gyermekeként. Nevét az akkori humanista szokás szerint apja keresztneve után Franciscus Davidis, a magyar környezetben Dávid Ferenc formában használta. Wittenbergben és az Odera menti Frankfurtban folytatott teológiai és bölcsészeti tanulmányokat, a külföldön töltött évek alatt ismerte meg a reformáció eszméit.
1550-ben hazatért Erdélybe, ahol katolikus pappá szentelték, de nem sokkal később csatlakozott a reformáció evangélikus ágához. Besztercén iskolaigazgató, majd 1552-től Péterfalván lelkész, egy év múlva Kolozsváron ismét iskolamester volt, 1555-ben a város lutheránus főlelkészévé, 1557-ben a tordai országgyűlésen a lutheránus magyarok püspökévé választották. Az erdélyi reformáció egyik vezetőjeként az 1555-ös széki zsinaton hitvitát folytatott a megváltás tanáról a Jézus isteni természetét tagadó Francesco Stancaro itáliai katolikus orvos-teológussal, a zsinati határozatok védelmében írta első latin nyelvű munkáját Dialysis címmel.
Két évvel később e tisztéről lemondott, mert már a kálvini reformáció válaszait tartotta igazabbnak. Amikor 1564-ben a két tanítás hívei közötti békítés szándékával összehívott nagyenyedi zsinaton Erdélyben is bekövetkezett a szakadás, a reformátusok Dávid Ferencet választották meg püspöküknek, és János Zsigmond fejedelem udvari papja lett. A fejedelem udvarában került kapcsolatba az olasz orvos Giorgio Blandratával, a szentháromság-ellenes (antitrinitárius) tanok terjesztőjével, az ő révén ismerkedett meg Szervét Mihály teológiai tanításaival, amelyek egyre nagyobb hatást gyakoroltak rá.
Első unitárius szellemű prédikációját 1566 elején mondta el, bírálva a szentháromságtant, amely szerint Isten lényegében egy, de személyében három: Atya, Fiú és Szentlélek. Ezzel hitviták hosszú sorozata kezdődött, még abban az évben a fejedelem jelenlétében vitázott a debreceni Méliusz Juhász Péter református püspökkel Isten egységének és háromságának kifejezésbeli kérdéséről. A disputák látszólagos megegyezéssel végződtek, a reformátusok elismerték, hogy a szentháromság terminológiája nem szerepel a Szentírásban, az antitrinitáriusok (ahogy Erdélyben nevezték, unitáriusok) pedig megígérték, hogy tartózkodnak a további újításoktól.
A tanok azonban egyre jobban távolodtak egymástól, a hitviták, egyeztetési kísérletek nem jártak sikerrel. A fejedelem 1567-ben nyomdát állított fel Gyulafehérváron, itt jelentek meg Dávid Ferenc művei, köztük a legjelentősebb, az unitárius reformáció hitelveit kifejtő Rövid magyarázat.

A békét akaró János Zsigmond 1568. január 6-13. között országgyűlést hívott össze Tordára, amely a világon először törvénybe foglalta a lelkiismereti és vallásszabadságot, egyenjogúsította a katolikus vallást és az erdélyi reformáció három ágát, az evangélikus, a református és az unitárius vallást, biztosította a gyülekezetek számára a szabad lelkészválasztást. A törvény szerint Erdélyben egyik vallás sem lehetett államvallás, az uralkodói hatalom fölötte állt az egyházinak, de nem volt joga a vallások között bármilyen szempontból különbséget tenni. A Magyar Unitárius Egyház az 1568. évi tordai országgyűlés határozatától kezdődően számítja létét.

Az unitárius vallás és Dávid Ferenc helyzete az őket pártfogoló János Zsigmond 1571-ben bekövetkezett korai halála után megváltozott. Az új fejedelem, Báthory István a katolikus egyház restaurációjára törekedett, a gyulafehérvári nyomdát elvette az unitáriusoktól, új teológiai munkák engedély nélküli kiadását megtiltotta. Az 1572-es országgyűlés megerősítette ugyan a protestáns felekezetek vallásszabadságát, de kimondta a hitújítások tilalmát. A fejedelem Dávidot udvari lelkészi tisztéből elbocsátotta, de kolozsvári vezetőlelkészi állását és püspöki jogkörét megtarthatta.
Dávid Ferenc a szüntelen reformáció híve volt, teológiájának lényegét így foglalta össze: „Vitatkozzanak az emberek valamint akarják; keressék Isten lényegének rejtett voltát, hányják-vessék a személyek sokaságát és forgassák az okosság bölcsességét, de az az örökélet, hogy csak téged egyedül való Istent ismerjenek, és akit elküldöttél, a Jézus Krisztust. Aki ezt hiszi, üdvözül. És ha valaki más evangéliumot prédikálna, vagy ehhez valamit ragasztana, az Isten ítéletét viseli. Amint kezdettől fogva az igazság szeretője voltam, úgy ezután is az akarok lenni, és tehetségem szerint követni az Isten tiszta igéjét. Ha pedig valamiben tévedtem volna, akik Isten igéjéből igazabbat mutatnak, megköszönöm és követni őket nem szégyellem.”

Később Blandrata is elfordult tőle, sőt azt is elérte, hogy az Erdély kormányzását 1576-ban a lengyel királlyá választott öccsétől átvevő Báthory Kristóf perebe fogja Dávid Ferencet, akit az országgyűlés 1579 júniusában tiltott vallásújítás miatt elítélt. A már súlyosan beteg püspök Déva várának börtönében halt meg néhány hónappal később, 1579. november 15-én.

Dávid Ferenc élete során különböző irányzatokhoz tartozott, ami jól mutatja a magyarországi reformáció 16. századi képlékeny állapotát. Ma emléktáblája látható Déván és Budapesten, egész alakos szobrát 2019-ben avatták fel a kolozsvári unitárius templom mellett. A templom bal oldali kiskapujának fülkéjében található a híres Dávid Ferenc-kő: a hagyomány szerint a hitújító 1568 márciusában a fejedelmet és annak több főemberét is az új vallásnak megnyerő hitvitáról hazatérőben a piacon e kövön állva olyan buzdító prédikációt tartott, hogy szinte az egész város unitárius hitre tért, Dávid Ferencet pedig az emberek vállukon vitték be a főtemplomba.
Az egyetlen magyar alapítású felekezet központi szerepet játszik Jókai Mór: Egy az Isten című regényében. A nagy zeneszerző, Bartók Béla is az unitárius vallás követője volt.

Folyamatosan épül a demokrácia háza

Folyamatosan épül a demokrácia háza

Strasbourg az Európai Unió szíve, itt található az Európai Parlament, ami minden idők legnagyobb üléstermével rendelkezik, az épület mégis befejezetlenül áll, legalábbis kívülről úgy tűnik. Kreatívan üzen nekünk az Unió.

Gyönyörű ékszert talált egy fémdetektoros

Gyönyörű ékszert talált egy fémdetektoros

Az aranyból készült medál VIII. Henrikhez és első feleségéhez, Aragóniai Katalinhoz köthető.

Rendház a Bakony festői településén

Rendház a Bakony festői településén

A ciszterci rendi szerzetesek magyarországi központja Zircen, a Bakony-hegységben található. Ismerkedjünk e csodás helyszínnel és a szerzetesrenddel!

Gyönyörű Hercules-szoborra bukkantak

Gyönyörű Hercules-szoborra bukkantak

Egy római csatornahálózat helyreállítása közben találták meg a szépen megmunkált szobrot.

Hatalmas, 2,3 méter hosszú kardra bukkantak Japánban

Hatalmas, 2,3 méter hosszú kardra bukkantak Japánban

A több ezer éves eszközt valószínűleg szertartásos célra használták a Kofun-korban.

National Geographic 2023. januári címlap

Előfizetés

A nyomtatott magazinra,
12 hónapra

12 990 Ft

Korábbi számok

National Geographic 2010. januári címlapNational Geographic 2010. februári címlapNational Geographic 2010. márciusi címlapNational Geographic 2010. áprilisi címlapNational Geographic 2010. májusi címlapNational Geographic 2010. júniusi címlapNational Geographic 2010. júliusi címlapNational Geographic 2010. augusztusi címlapNational Geographic 2010. szeptemberi címlapNational Geographic 2010. októberi címlapNational Geographic 2010. novemberi címlapNational Geographic 2010. decemberi címlapNational Geographic 2011. januári címlapNational Geographic 2011. februári címlapNational Geographic 2011. márciusi címlapNational Geographic 2011. áprilisi címlapNational Geographic 2011. májusi címlapNational Geographic 2011. júniusi címlapNational Geographic 2011. júliusi címlapNational Geographic 2011. augusztusi címlapNational Geographic 2011. szeptemberi címlapNational Geographic 2011. októberi címlapNational Geographic 2011. novemberi címlapNational Geographic 2011. decemberi címlapNational Geographic 2012. januári címlapNational Geographic 2012. februári címlapNational Geographic 2012. márciusi címlapNational Geographic 2012. áprilisi címlapNational Geographic 2012. májusi címlapNational Geographic 2012. júniusi címlapNational Geographic 2012. júliusi címlapNational Geographic 2012. augusztusi címlapNational Geographic 2012. szeptemberi címlapNational Geographic 2012. októberi címlapNational Geographic 2012. novemberi címlapNational Geographic 2012. decemberi címlapNational Geographic 2013. januári címlapNational Geographic 2013. februári címlapNational Geographic 2013. márciusi címlapNational Geographic 2013. áprilisi címlapNational Geographic 2013. májusi címlapNational Geographic 2013. júniusi címlapNational Geographic 2013. júliusi címlapNational Geographic 2013. augusztusi címlapNational Geographic 2013. szeptemberi címlapNational Geographic 2013. októberi címlapNational Geographic 2013. novemberi címlapNational Geographic 2013. decemberi címlapNational Geographic 2014. januári címlapNational Geographic 2014. februári címlapNational Geographic 2014. márciusi címlapNational Geographic 2014. áprilisi címlapNational Geographic 2014. májusi címlapNational Geographic 2014. júniusi címlapNational Geographic 2014. júliusi címlapNational Geographic 2014. augusztusi címlapNational Geographic 2014. szeptemberi címlapNational Geographic 2014. októberi címlapNational Geographic 2014. novemberi címlapNational Geographic 2014. decemberi címlapNational Geographic 2015. januári címlapNational Geographic 2015. februári címlapNational Geographic 2015. márciusi címlapNational Geographic 2015. áprilisi címlapNational Geographic 2015. májusi címlapNational Geographic 2015. júniusi címlapNational Geographic 2015. júliusi címlapNational Geographic 2015. augusztusi címlapNational Geographic 2015. szeptemberi címlapNational Geographic 2015. októberi címlapNational Geographic 2015. novemberi címlapNational Geographic 2015. decemberi címlapNational Geographic 2016. januári címlapNational Geographic 2016. februári címlapNational Geographic 2016. márciusi címlapNational Geographic 2016. áprilisi címlapNational Geographic 2016. májusi címlapNational Geographic 2016. júniusi címlapNational Geographic 2016. júliusi címlapNational Geographic 2016. augusztusi címlapNational Geographic 2016. szeptemberi címlapNational Geographic 2016. októberi címlapNational Geographic 2016. novemberi címlapNational Geographic 2016. decemberi címlapNational Geographic 2017. januári címlapNational Geographic 2017. februári címlapNational Geographic 2017. márciusi címlapNational Geographic 2017. áprilisi címlapNational Geographic 2017. májusi címlapNational Geographic 2017. júniusi címlapNational Geographic 2017. júliusi címlapNational Geographic 2017. augusztusi címlapNational Geographic 2017. szeptemberi címlapNational Geographic 2017. októberi címlapNational Geographic 2017. novemberi címlapNational Geographic 2017. decemberi címlapNational Geographic 2018. januári címlapNational Geographic 2018. februári címlapNational Geographic 2018. márciusi címlapNational Geographic 2018. áprilisi címlapNational Geographic 2018. májusi címlapNational Geographic 2018. júniusi címlapNational Geographic 2018. júliusi címlapNational Geographic 2018. augusztusi címlapNational Geographic 2018. szeptemberi címlapNational Geographic 2018. októberi címlapNational Geographic 2018. novemberi címlapNational Geographic 2018. decemberi címlapNational Geographic 2019. januári címlapNational Geographic 2019. februári címlapNational Geographic 2019. márciusi címlapNational Geographic 2019. áprilisi címlapNational Geographic 2019. májusi címlapNational Geographic 2019. júniusi címlapNational Geographic 2019. júliusi címlapNational Geographic 2019. augusztusi címlapNational Geographic 2019. szeptemberi címlapNational Geographic 2019. októberi címlapNational Geographic 2019. novemberi címlapNational Geographic 2019. decemberi címlapNational Geographic 2020. januári címlapNational Geographic 2020. februári címlapNational Geographic 2020. márciusi címlapNational Geographic 2020. áprilisi címlapNational Geographic 2020. májusi címlapNational Geographic 2020. júniusi címlapNational Geographic 2020. júliusi címlapNational Geographic 2020. augusztusi címlapNational Geographic 2020. szeptemberi címlapNational Geographic 2020. októberi címlapNational Geographic 2020. novemberi címlapNational Geographic 2020. decemberi címlapNational Geographic 2021. januári címlapNational Geographic 2021. februári címlapNational Geographic 2021. márciusi címlapNational Geographic 2021. áprilisi címlapNational Geographic 2021. májusi címlapNational Geographic 2021. júniusi címlapNational Geographic 2021. júliusi címlapNational Geographic 2021. augusztusi címlapNational Geographic 2021. szeptemberi címlapNational Geographic 2021. októberi címlapNational Geographic 2021. novemberi címlapNational Geographic 2021. decemberi címlapNational Geographic 2022. januári címlapNational Geographic 2022. februári címlapNational Geographic 2022. márciusi címlapNational Geographic 2022. áprilisi címlapNational Geographic 2022. májusi címlapNational Geographic 2022. júniusi címlapNational Geographic 2022. júliusi címlapNational Geographic 2022. augusztusi címlapNational Geographic 2022. szeptemberi címlapNational Geographic 2022. októberi címlapNational Geographic 2022. novemberi címlapNational Geographic 2022. decemberi címlapNational Geographic 2023. januári címlap

Hírlevél feliratkozás

Kérjük, erősítsd meg a feliratkozásod az e-mailben kapott linkre kattintva!

Kövess minket