Edina, Viktor, Győző2024. február 26., hétfő
Kultúra

Aki elsőként számolt be magyarul az Egyesült Államokról

2020.01.15.MTI
National Geographic Magyarország

Bölöni Farkas Sándor, a reformkor jelentős erdélyi alakja, író és utazó, 1795. január 15-én született a háromszéki Bölönben (ma Belin, Románia).

Bölöni Farkas Sándor
Forrás: Wikipedia

Székely kisnemesi családból származott, egyes források szerint 1795. december 14-én lett megkeresztelve, ezért sok helyen ez szerepel születési dátumaként. Középiskoláit Kolozsvárott végezte, majd az unitárius főiskolán bölcsészetet és teológiát, az evangélikus líceumban jogot tanult. Németül, franciául olaszul, spanyolul és angolul is beszélt, verseket írt és műfordítással is kísérletezett, Goethét és Schillert téve át magyarra. Bár tehetségét Kazinczy is értékelte, művei nem jelentek meg, nem is maradtak az utókorra.
Wesselényi Miklóssal lett joggyakornok a marosvásárhelyi királyi táblánál, akivel össze is barátkoztak. 1817 és 1830 között az erdélyi főkormányszék írnoka, majd testőr volt Bécsben, Pesten vizsgát tett osztrák polgári jogból. Visszatérve Kolozsvárra az erdélyi udvari kancelláriára került, 1838-ban nevezték ki fogalmazónak. Az 1830-as évek elején kibontakozó reformmozgalom jelentős erdélyi képviselőjeként érzékelte Erdély elmaradottságát (Magyarországhoz képest is). Barátai közé tartozott Wesselényi mellett Széchenyi István és Döbrentei Gábor, tagja volt a kolozsvári tudós körnek, amely Kőrösi Csoma Sándor ázsiai útját támogatta.
Maga is hasonló terveket szőtt, ám sikertelenül próbált a német Alexander von Humboldt szibériai expedíciójához csatlakozni. Végül kelet helyett nyugatra ment, Béldi Ferenc gróf útitársaként jutott el Nyugat-Európába és Észak-Amerikába. Az útra készülve eladta bölöni örökségét, földrajzi, történelmi, jogi műveket olvasott. 1830 novemberében indultak Kolozsvárról Pozsonyon és Bécsen át Poroszországba, majd Franciaországba, innen Belgiumba, Hollandiába és Nagy-Britanniába, Bölöni írt először magyarul Skóciáról és Írországról.
A Nyugat-Európában töltött kilenc hónap után 39 nap alatt átkeltek az óceánon, és nyolcvan napot töltöttek az újvilágban. New Yorkból indulva bejárták az Egyesült Államok keleti és Kanada déli vidékeit, Washingtonban Andrew Jackson elnökkel is találkoztak, akinek puritánsága erősen hatott rá. Az 1831-es kolerajárvány és azt azt kísérő parasztfelkelés hírére hazaindultak, és 1833 elején érkeztek Kolozsvárra.
Bölöni Farkas Sándor amerikai tapasztalatairól írt könyve 1834-ben jelent meg, az Újvilágról szóló első magyar nyelvű útinaplóként. Az Utazás Észak-Amerikában nem elsősorban a tájjal, hanem a gazdasági élet jelenségeivel és a társadalmi intézményekkel foglalkozott. Bölöni érdeklődését főleg az akkor újdonságnak számító vasút és a nagy csatornaépítés keltette fel, de alapos adatgyűjtéssel írta le a városok keletkezését, lakosságuk számát is. Járt Robert Owen Harmony elnevezésű utópista szocialista telepén is, kiemelte a mezőgazdaság fejlettségét. Beszámolt a könyvtárakról, iskolákról, az állam intézményeiről, lelkesen írt az amerikai demokráciáról, a sajtó- és vallásszabadságról, a nyelvi és nemzeti sokféleségről, az egyenjogúságról és a hatalmi ágak szétválasztásáról, s elragadtatással számolt be a Niagara-vízesésről.
„Ha jegyzeteimmel e boldog haza helyzetéről némi felvilágosítást terjeszthetek, sokszorozva lesznek utazásom örömei” – írta. Műve könyvsiker lett, az első kiadást elkapkodták, egy éven belül újra kellett nyomni. Akkorra már a cenzúra is felébredt, a szöveget eredetileg „átengedő” cenzorok megrovást kaptak, a „lázító” könyvet tiltólistára tették, amit Bölöni elégedetten: „ez nagy megtiszteltetése munkámnak” szavakkal nyugtázott.
Eleink az ő könyvében olvashatták először az amerikai alkotmány és a Függetlenségi Nyilatkozat fordítását. Észrevette a negatívumokat is, az indiánok, a fekete rabszolgák helyzetét. Műve a francia felvilágosodás eszméinek amerikai megvalósulását, a „középosztályos” polgári társadalmat mutatja be, erősen bírálva az elmaradott hazai viszonyokat. Amerikát olykor szebbnek láttatta a valóságnál, serkenteni akarva hazáját az előrelépésre. Könyve nagy hatással volt Wesselényire, Széchenyire és Kossuthra, a kor magyar értelmiségére, az Akadémia, amely 1834-ben levelező tagjává választotta, 200 arannyal jutalmazta művét. A pénzt Bölöni nem fogadta el, alapítványként visszaküldte az akadémiának.
Erdély felemelkedésének érdekében 1825-ben takarékpénztárt, 1833-ban Kolozsvárott kaszinót – művelt férfiak társasegylete – alapított, 1836-ban megindította a Vasárnapi Újságot. A nők és az ifjúság számára olvasókört szervezett, 1836-ban a kolozsvári játékszín titkárává választották. Kutatta Erdély múltját is, ő kezdeményezte a csak 1859-ben megalakult Erdélyi Múzeum Egyesületet.
Sosem nősült meg, mert szerelme, Polcz Jozefa amerikai útja alatt férjhez ment egy amerikaihoz, s könyve nyomdába adásakor tudta meg, hogy az asszony a tengerentúl gyermekágyi lázban meghalt.
Bölöni Farkas gyengülő egészsége, irigyei rágalmai miatt élete végén egyre borúlátóbb lett. Hosszas betegeskedés után 1842. február 3-án Kolozsvárott hunyt el tüdőbajban, a helyi unitárius kollégiumra hagyva jelentős könyvtárát, nyugvóhelye fölé közadakozásból állítottak síremléket. A szabadságharc után igyekeztek elfelejteni „a demokrácia hírnökét”.  Életét Hatvany Lajos dolgozta fel Egy székely nemes, aki felfedezte a demokráciát címmel. Szülőfalujában 1991-ben állítottak szobrot emlékére, s nevét viseli Belin település iskolája, illetve művelődési háza.

Digitalizálják Nagy Britannia utcai falfestményeit

Digitalizálják Nagy Britannia utcai falfestményeit

Az országban számtalan helyen díszítik a házfalakat egyedi festmények, domborművek, amelyek egy épület lebontásakor vagy felújításakor elvesznek.

Gyönyörűen faragott tárgy került elő egy folyóból

Gyönyörűen faragott tárgy került elő egy folyóból

Az Olaszországban feltárt temetkezési oltár a Római Birodalom korából származik.

Több ezer éves gyilkosság áldozatát vizsgálták

Több ezer éves gyilkosság áldozatát vizsgálták

A vittrupi ember maradványait 1915-ben tárták fel.

Rejtélyes roncs sodródott partra egy brit parton

Rejtélyes roncs sodródott partra egy brit parton

Egyelőre nem sokat tudni a hajóról, de elképzelhető, hogy a 16. századból származik.

Középkori sírt találtak a velencei Szent Márk téren

Középkori sírt találtak a velencei Szent Márk téren

A régészek egy nyolc személy csontjait őrző nyughelyet, valamint egy templom maradványait tárták fel.

National Geographic 2024. februári címlap

Előfizetés

A nyomtatott magazinra,
12 hónapra

16 500 Ft

Korábbi számok

National Geographic 2010. januári címlapNational Geographic 2010. februári címlapNational Geographic 2010. márciusi címlapNational Geographic 2010. áprilisi címlapNational Geographic 2010. májusi címlapNational Geographic 2010. júniusi címlapNational Geographic 2010. júliusi címlapNational Geographic 2010. augusztusi címlapNational Geographic 2010. szeptemberi címlapNational Geographic 2010. októberi címlapNational Geographic 2010. novemberi címlapNational Geographic 2010. decemberi címlapNational Geographic 2011. januári címlapNational Geographic 2011. februári címlapNational Geographic 2011. márciusi címlapNational Geographic 2011. áprilisi címlapNational Geographic 2011. májusi címlapNational Geographic 2011. júniusi címlapNational Geographic 2011. júliusi címlapNational Geographic 2011. augusztusi címlapNational Geographic 2011. szeptemberi címlapNational Geographic 2011. októberi címlapNational Geographic 2011. novemberi címlapNational Geographic 2011. decemberi címlapNational Geographic 2012. januári címlapNational Geographic 2012. februári címlapNational Geographic 2012. márciusi címlapNational Geographic 2012. áprilisi címlapNational Geographic 2012. májusi címlapNational Geographic 2012. júniusi címlapNational Geographic 2012. júliusi címlapNational Geographic 2012. augusztusi címlapNational Geographic 2012. szeptemberi címlapNational Geographic 2012. októberi címlapNational Geographic 2012. novemberi címlapNational Geographic 2012. decemberi címlapNational Geographic 2013. januári címlapNational Geographic 2013. februári címlapNational Geographic 2013. márciusi címlapNational Geographic 2013. áprilisi címlapNational Geographic 2013. májusi címlapNational Geographic 2013. júniusi címlapNational Geographic 2013. júliusi címlapNational Geographic 2013. augusztusi címlapNational Geographic 2013. szeptemberi címlapNational Geographic 2013. októberi címlapNational Geographic 2013. novemberi címlapNational Geographic 2013. decemberi címlapNational Geographic 2014. januári címlapNational Geographic 2014. februári címlapNational Geographic 2014. márciusi címlapNational Geographic 2014. áprilisi címlapNational Geographic 2014. májusi címlapNational Geographic 2014. júniusi címlapNational Geographic 2014. júliusi címlapNational Geographic 2014. augusztusi címlapNational Geographic 2014. szeptemberi címlapNational Geographic 2014. októberi címlapNational Geographic 2014. novemberi címlapNational Geographic 2014. decemberi címlapNational Geographic 2015. januári címlapNational Geographic 2015. februári címlapNational Geographic 2015. márciusi címlapNational Geographic 2015. áprilisi címlapNational Geographic 2015. májusi címlapNational Geographic 2015. júniusi címlapNational Geographic 2015. júliusi címlapNational Geographic 2015. augusztusi címlapNational Geographic 2015. szeptemberi címlapNational Geographic 2015. októberi címlapNational Geographic 2015. novemberi címlapNational Geographic 2015. decemberi címlapNational Geographic 2016. januári címlapNational Geographic 2016. februári címlapNational Geographic 2016. márciusi címlapNational Geographic 2016. áprilisi címlapNational Geographic 2016. májusi címlapNational Geographic 2016. júniusi címlapNational Geographic 2016. júliusi címlapNational Geographic 2016. augusztusi címlapNational Geographic 2016. szeptemberi címlapNational Geographic 2016. októberi címlapNational Geographic 2016. novemberi címlapNational Geographic 2016. decemberi címlapNational Geographic 2017. januári címlapNational Geographic 2017. februári címlapNational Geographic 2017. márciusi címlapNational Geographic 2017. áprilisi címlapNational Geographic 2017. májusi címlapNational Geographic 2017. júniusi címlapNational Geographic 2017. júliusi címlapNational Geographic 2017. augusztusi címlapNational Geographic 2017. szeptemberi címlapNational Geographic 2017. októberi címlapNational Geographic 2017. novemberi címlapNational Geographic 2017. decemberi címlapNational Geographic 2018. januári címlapNational Geographic 2018. februári címlapNational Geographic 2018. márciusi címlapNational Geographic 2018. áprilisi címlapNational Geographic 2018. májusi címlapNational Geographic 2018. júniusi címlapNational Geographic 2018. júliusi címlapNational Geographic 2018. augusztusi címlapNational Geographic 2018. szeptemberi címlapNational Geographic 2018. októberi címlapNational Geographic 2018. novemberi címlapNational Geographic 2018. decemberi címlapNational Geographic 2019. januári címlapNational Geographic 2019. februári címlapNational Geographic 2019. márciusi címlapNational Geographic 2019. áprilisi címlapNational Geographic 2019. májusi címlapNational Geographic 2019. júniusi címlapNational Geographic 2019. júliusi címlapNational Geographic 2019. augusztusi címlapNational Geographic 2019. szeptemberi címlapNational Geographic 2019. októberi címlapNational Geographic 2019. novemberi címlapNational Geographic 2019. decemberi címlapNational Geographic 2020. januári címlapNational Geographic 2020. februári címlapNational Geographic 2020. márciusi címlapNational Geographic 2020. áprilisi címlapNational Geographic 2020. májusi címlapNational Geographic 2020. júniusi címlapNational Geographic 2020. júliusi címlapNational Geographic 2020. augusztusi címlapNational Geographic 2020. szeptemberi címlapNational Geographic 2020. októberi címlapNational Geographic 2020. novemberi címlapNational Geographic 2020. decemberi címlapNational Geographic 2021. januári címlapNational Geographic 2021. februári címlapNational Geographic 2021. márciusi címlapNational Geographic 2021. áprilisi címlapNational Geographic 2021. májusi címlapNational Geographic 2021. júniusi címlapNational Geographic 2021. júliusi címlapNational Geographic 2021. augusztusi címlapNational Geographic 2021. szeptemberi címlapNational Geographic 2021. októberi címlapNational Geographic 2021. novemberi címlapNational Geographic 2021. decemberi címlapNational Geographic 2022. januári címlapNational Geographic 2022. februári címlapNational Geographic 2022. márciusi címlapNational Geographic 2022. áprilisi címlapNational Geographic 2022. májusi címlapNational Geographic 2022. júniusi címlapNational Geographic 2022. júliusi címlapNational Geographic 2022. augusztusi címlapNational Geographic 2022. szeptemberi címlapNational Geographic 2022. októberi címlapNational Geographic 2022. novemberi címlapNational Geographic 2022. decemberi címlapNational Geographic 2023. januári címlapNational Geographic 2023. februári címlapNational Geographic 2023. márciusi címlapNational Geographic 2023. áprilisi címlapNational Geographic 2023. májusi címlapNational Geographic 2023. júniusi címlapNational Geographic 2023. júliusi címlapNational Geographic 2023. augusztusi címlapNational Geographic 2023. októberi címlapNational Geographic 2023. novemberi címlapNational Geographic 2023. decemberi címlapNational Geographic 2024. januári címlapNational Geographic 2024. februári címlap

Hírlevél feliratkozás

Kérjük, erősítsd meg a feliratkozásod az e-mailben kapott linkre kattintva!

Kövess minket