Márk, Ányos2024. április 25., csütörtök
Kultúra

Így éltek hajdan Kárpátalján a ruszinok

2020.02.27.NG
National Geographic Magyarország

Az első világháborút lezáró trianoni békeszerződéssel elcsatolták Magyarországtól Kárpátalját is. Itt lakott a hegyek között, a magukat ruszinoknak nevező kis nép.

Rutén asszonyok Alsóverecke környékén, 1939-ben.
Forrás: Fortepan/Sattler Katalin

Több néven ismerhetjük őket, attól függően is, hogy épp melyik országhoz tartoznak: ruténeknek, kis-oroszoknak, magyar-oroszoknak, kárpátukránoknak – bár ez utóbbit ők maguk visszautasítják. Lakóhelyüket, természetüket, magyarokhoz való viszonyukat mutatja be Krúdy Gyula a 1920-as Vasárnapi Újság hasábjain. Az írót hívtam segítségül, hogy megemlékezzünk a sokszor elfeledett ruszinokról, akik „a legtöbbet vesztették háborúban.”

Lakóhelyük szépsége páratlan, ám küzdelmes élettel jár együtt. „A mi rutén vidékünk szépségében hasonlatos a muszka Kaukázushoz, ámde a nagyvilág keveset tud e helyről, a hol a Tisza ered, a máramarosi só terem, a hol legzordabb a Kárpát, hosszú, alig elviselhető a tél, asszú nyár soványkeblű földet fonnyaszt, medve bőg a rengetegben és közel az országhatárhoz fénylő kis város, egy második kis Budapest csillogtatja lámpasait, Ungvár nézegeti magát az Ung folyóban.” Így ábrázolja Krúdy a ruszinok földjét, és segít betájolni magunkat a mai szlovák-urkán-román vidéken.

Az időjárás zordságával sem könnyíti meg a ruténok életét, a tél hosszan időzik, a tavasz hevességével gyakran kárt okoz, a nyár meg elillan. „Néha már az október meghozza a havat, máskor még áprilisban is dagadnak a hegyi folyók a hólétól. A hóesés úgy szakad rá e tájra, hogy imádkozva hajt a kocsis az el szánt utazóval, két lépésnyire nem láthatni előre, az utak eltűnnek, falvak egyenlőkké lesznek a földdel.”
A tavasz pedig pusztítóan érkezik a télből az ébredező vidékre, gyakoriak az árvizek, az olvadó hótól megdagadt folyók épületeket, hidakat ragadnak magukkal.

Rutén bölcső Alsóverecke környékén, 1939-ben.
Forrás: Fortepan/Sattler Katalin

A Kárpátalja természetes növénytakarója a fenyő, az erdőségek adják sok rutén családnak a megélhetést, ezért is találó, hogy a fához hasonlítja Krúdy a ruszin férfiembert: „szálasak, megtermettek, mint a fenyőfa, a melyet úgy fuvaroznak, mintha ágyút vinnének. A fenyőfa szállító szekérnek elől van két kereke, aztán hosszan nyúlik a fenyő szála, míg a végére ismét két kereket köt a fuvaros. Ezek a hosszú, nyikorgó szekerek jönnek lefelé százesztendők óta a Kárpát-hegységből.” A fuvaros mesterség mellett a ruszinok még pásztorkodással – és ahol a terep engedte – , földműveléssel foglalkoztak. A pásztorok zenéje különleges hangulatot ad a havasoknak: „a magános pásztorok keresnek vigasztalást a messzire hangzó, fából faragott kürt hangjaiban. Ember nagyságú a kürt és hangjait úgy változtatják, hogy leeresztik, meg felemelik. Fújja hangszerét teli tüdőből a pásztor az alkonyodó, púphátu, aranyvölgyü havasoknak; s nincs nagyobb boldogsága, mint ha valahonnan a messziségből visszhang jön a szavára, felel egy másik kürt. Ilyenkor a pásztor többé nem érzi magát egyedül a vadonban.”

Talán nem csoda, hogy Krúdy Gyula szerény és jámbor népnek jellemzi őket, sokat tűrtek, békében éltek, ha hagyták őket. „Magányosan, zajtalanul él égbenyúló hegyei között. Hírt ritkán kapunk róluk, mert lármát nem ütnek, hangosan nem kérnek, szelidek, jámborak, mint tehénkéik, ájtatosak, mint a bibliai pásztorok, születnek, élnek, meghalnak, mint a madarak az erdőn, a nélkül, hogy valamit is megláttak volna a nagyvilágból, erényeiket az istenfélelem kormányozza, szegénységüket a lemondó alázat, megnyugvásukat a sorsban az örök emberi élet, a melynek napja egyformán süt szegényre és gazdagra;”

Krúdy szerint ők Európa legszegényebbjei. Kétszázötven napot böjtölnek mély görög-katolikus hitük szerint, másrészt földjeik sem hoz bő termést. „A rutén ember jóformán kétszer lakik jól életében. Először: mikor megházasodik. Egy hétig is tart némely vidéken a lakodalom. Másodszor jóllakik a halotti toron, a mit az elhalt házastársért tart. (…) Az evés és az ivás boldog mámora után jön a kemény böjt, a melyet panasz nélkül visel az orosz ember. Czifra és körülményes görög-katolikus egyháza szigorú böjtnapjait még megtoldozza. Böjtöl ősszel, amikor közeleg az első hó, bevégződik a mezei munka . (…) A mély vízmosásokban, völgyekben meglapuló kis falvakban a legöregebb emberek kimondják a böjt kezdését. — Elvitte a gólya az ebédet.”

Érdekes a viszony a kárpátaljai ruszinok és a magyarok között, Krúdy cikksorozatában többször rója meg saját népét, amiért oly mostohán bánt a velük, sőt gyakran el is feledkezett létezésükről, pedig a kisoroszok büszkék magyarországi gyökereikre. „Ő szegény megelégszik e nagyvilág legkisebb czímével, a mely még az egykori tisztelt czímnél is kevesebb ma Európa nagyságos urai előtt: szívesen, boldogan nevezi magát: magyarnak. Ez a nép büszke arra, ha magyarnak mondják; közmondása, elragadtatása, dicsérete, ha valakire azt mondhatja: Olyan, mint egy magyar.”

Rutén parasztház Kisszolyván, 1907-ből.
Forrás: Fortepan/ Magyar Földrajzi Múzeum/Erdélyi Mór cége

Az író szomorúan nyugtázza, hogy mekkora veszteség lehetett számukra, hogy elvágták őket büszke gyökereiktől, sőt területeiket idegen nemzetek szállták meg. Véres harcok folytak itt az első világháborúban, az összecsapó hadak feldúlták a nép békés, szelíd életét, megfosztották őket betevőjüktől. „Az ő jajtalanságuk, bujdosásuk, ijedt jámborságuk viselte panasztalanul az orosz, német és magyar seregek aczélekéjét, a mellyel keresztül-kasul szántották szegény kis földjüket és a barázdákat megrakták halottakkal. Ő volt az a legszerencsétlenebb, a ki mindenét elvesztette a háborúban, mert ha csak egy tehénkét, egy félig földbe ásott házikót, egy lovacskát vagy egy kecskét ragadt el tőle a testén gázoló sereg: annyi, mintha életét is elvette volna.”

Krúdy Gyula saját utazásai alapján jó véleménnyel volt a ruténokról: „Minden nemes emberi tulajdonság megtalálható a magyar-oroszban. Szeretni senki sem tud úgy, mint ő. Hűségét századok óta kipróbálta mostoha-apja, a magyar.” Nem titkolja el azt sem, hogy a legnagyobb helység falvaikban a kocsma, szeretik búfelejtésül a pálinkát és kevesen vannak az írástudók.

Az író szeretettel és megejtően ad hírt a rutének megpróbáltatásairól nemcsak a Vasárnapi Újság hasábjain, de a Havasi kürt című kötetében is. Cikkeiben reménykedve érvel, hogy e kedves nép jövője jóra fordulhat. És mi lett velük száz évvel később? A ruszinok életéről napjainkban egy következő írásunkban olvashatnak.

Írta: Ádám Eszter

Törökverő vitéz védte a Balaton híres várát

Törökverő vitéz védte a Balaton híres várát

A szigligeti vár egyik különlegessége, hogy sosem foglalta el a török.

Gyermek maradványait őrizte az 1600 éves koporsó

Gyermek maradványait őrizte az 1600 éves koporsó

A római kori koporsóban korábban csak egy nő maradványait azonosították.

Kincsekkel teli ókori sírokat találtak

Kincsekkel teli ókori sírokat találtak

A nyughelyekből többek a mükénéi, a minószi, a kánaáni, az egyiptomi és a levantei kultúrához köthető tárgyak kerültek elő.

Ősi emberek nyomaira bukkantak egy sivatagi barlangban

Ősi emberek nyomaira bukkantak egy sivatagi barlangban

Úgy tűnik, a lávabarlang hosszú időn át kulcsfontosságú volt a helyi pásztorok számára.

Augustus császár elveszett villájára bukkanhattak

Augustus császár elveszett villájára bukkanhattak

Az építményt ugyanaz a kitörés borította be vulkáni anyaggal, mint a híres Pompejit.

National Geographic 2024. áprilisi címlap

Előfizetés

A nyomtatott magazinra,
12 hónapra

15 900 Ft

Korábbi számok

National Geographic 2010. januári címlapNational Geographic 2010. februári címlapNational Geographic 2010. márciusi címlapNational Geographic 2010. áprilisi címlapNational Geographic 2010. májusi címlapNational Geographic 2010. júniusi címlapNational Geographic 2010. júliusi címlapNational Geographic 2010. augusztusi címlapNational Geographic 2010. szeptemberi címlapNational Geographic 2010. októberi címlapNational Geographic 2010. novemberi címlapNational Geographic 2010. decemberi címlapNational Geographic 2011. januári címlapNational Geographic 2011. februári címlapNational Geographic 2011. márciusi címlapNational Geographic 2011. áprilisi címlapNational Geographic 2011. májusi címlapNational Geographic 2011. júniusi címlapNational Geographic 2011. júliusi címlapNational Geographic 2011. augusztusi címlapNational Geographic 2011. szeptemberi címlapNational Geographic 2011. októberi címlapNational Geographic 2011. novemberi címlapNational Geographic 2011. decemberi címlapNational Geographic 2012. januári címlapNational Geographic 2012. februári címlapNational Geographic 2012. márciusi címlapNational Geographic 2012. áprilisi címlapNational Geographic 2012. májusi címlapNational Geographic 2012. júniusi címlapNational Geographic 2012. júliusi címlapNational Geographic 2012. augusztusi címlapNational Geographic 2012. szeptemberi címlapNational Geographic 2012. októberi címlapNational Geographic 2012. novemberi címlapNational Geographic 2012. decemberi címlapNational Geographic 2013. januári címlapNational Geographic 2013. februári címlapNational Geographic 2013. márciusi címlapNational Geographic 2013. áprilisi címlapNational Geographic 2013. májusi címlapNational Geographic 2013. júniusi címlapNational Geographic 2013. júliusi címlapNational Geographic 2013. augusztusi címlapNational Geographic 2013. szeptemberi címlapNational Geographic 2013. októberi címlapNational Geographic 2013. novemberi címlapNational Geographic 2013. decemberi címlapNational Geographic 2014. januári címlapNational Geographic 2014. februári címlapNational Geographic 2014. márciusi címlapNational Geographic 2014. áprilisi címlapNational Geographic 2014. májusi címlapNational Geographic 2014. júniusi címlapNational Geographic 2014. júliusi címlapNational Geographic 2014. augusztusi címlapNational Geographic 2014. szeptemberi címlapNational Geographic 2014. októberi címlapNational Geographic 2014. novemberi címlapNational Geographic 2014. decemberi címlapNational Geographic 2015. januári címlapNational Geographic 2015. februári címlapNational Geographic 2015. márciusi címlapNational Geographic 2015. áprilisi címlapNational Geographic 2015. májusi címlapNational Geographic 2015. júniusi címlapNational Geographic 2015. júliusi címlapNational Geographic 2015. augusztusi címlapNational Geographic 2015. szeptemberi címlapNational Geographic 2015. októberi címlapNational Geographic 2015. novemberi címlapNational Geographic 2015. decemberi címlapNational Geographic 2016. januári címlapNational Geographic 2016. februári címlapNational Geographic 2016. márciusi címlapNational Geographic 2016. áprilisi címlapNational Geographic 2016. májusi címlapNational Geographic 2016. júniusi címlapNational Geographic 2016. júliusi címlapNational Geographic 2016. augusztusi címlapNational Geographic 2016. szeptemberi címlapNational Geographic 2016. októberi címlapNational Geographic 2016. novemberi címlapNational Geographic 2016. decemberi címlapNational Geographic 2017. januári címlapNational Geographic 2017. februári címlapNational Geographic 2017. márciusi címlapNational Geographic 2017. áprilisi címlapNational Geographic 2017. májusi címlapNational Geographic 2017. júniusi címlapNational Geographic 2017. júliusi címlapNational Geographic 2017. augusztusi címlapNational Geographic 2017. szeptemberi címlapNational Geographic 2017. októberi címlapNational Geographic 2017. novemberi címlapNational Geographic 2017. decemberi címlapNational Geographic 2018. januári címlapNational Geographic 2018. februári címlapNational Geographic 2018. márciusi címlapNational Geographic 2018. áprilisi címlapNational Geographic 2018. májusi címlapNational Geographic 2018. júniusi címlapNational Geographic 2018. júliusi címlapNational Geographic 2018. augusztusi címlapNational Geographic 2018. szeptemberi címlapNational Geographic 2018. októberi címlapNational Geographic 2018. novemberi címlapNational Geographic 2018. decemberi címlapNational Geographic 2019. januári címlapNational Geographic 2019. februári címlapNational Geographic 2019. márciusi címlapNational Geographic 2019. áprilisi címlapNational Geographic 2019. májusi címlapNational Geographic 2019. júniusi címlapNational Geographic 2019. júliusi címlapNational Geographic 2019. augusztusi címlapNational Geographic 2019. szeptemberi címlapNational Geographic 2019. októberi címlapNational Geographic 2019. novemberi címlapNational Geographic 2019. decemberi címlapNational Geographic 2020. januári címlapNational Geographic 2020. februári címlapNational Geographic 2020. márciusi címlapNational Geographic 2020. áprilisi címlapNational Geographic 2020. májusi címlapNational Geographic 2020. júniusi címlapNational Geographic 2020. júliusi címlapNational Geographic 2020. augusztusi címlapNational Geographic 2020. szeptemberi címlapNational Geographic 2020. októberi címlapNational Geographic 2020. novemberi címlapNational Geographic 2020. decemberi címlapNational Geographic 2021. januári címlapNational Geographic 2021. februári címlapNational Geographic 2021. márciusi címlapNational Geographic 2021. áprilisi címlapNational Geographic 2021. májusi címlapNational Geographic 2021. júniusi címlapNational Geographic 2021. júliusi címlapNational Geographic 2021. augusztusi címlapNational Geographic 2021. szeptemberi címlapNational Geographic 2021. októberi címlapNational Geographic 2021. novemberi címlapNational Geographic 2021. decemberi címlapNational Geographic 2022. januári címlapNational Geographic 2022. februári címlapNational Geographic 2022. márciusi címlapNational Geographic 2022. áprilisi címlapNational Geographic 2022. májusi címlapNational Geographic 2022. júniusi címlapNational Geographic 2022. júliusi címlapNational Geographic 2022. augusztusi címlapNational Geographic 2022. szeptemberi címlapNational Geographic 2022. októberi címlapNational Geographic 2022. novemberi címlapNational Geographic 2022. decemberi címlapNational Geographic 2023. januári címlapNational Geographic 2023. februári címlapNational Geographic 2023. márciusi címlapNational Geographic 2023. áprilisi címlapNational Geographic 2023. májusi címlapNational Geographic 2023. júniusi címlapNational Geographic 2023. júliusi címlapNational Geographic 2023. augusztusi címlapNational Geographic 2023. októberi címlapNational Geographic 2023. novemberi címlapNational Geographic 2023. decemberi címlapNational Geographic 2024. januári címlapNational Geographic 2024. februári címlapNational Geographic 2024. márciusi címlapNational Geographic 2024. áprilisi címlap

Hírlevél feliratkozás

Kérjük, erősítsd meg a feliratkozásod az e-mailben kapott linkre kattintva!

Kövess minket