Vilmos, Viola, Vilma2024. június 25., kedd
Kultúra

Ruszin közösségek Magyarországon

2020.03.02.NG
National Geographic Magyarország

Él egy, a magyarokhoz szorosan kötődő kis nép, akinek saját országa nincsen, szétszóródva él Magyarországon és a szomszéd országokban, sőt szerte a világban. A himnuszuk kezdő sora: „Kárpátaljai ruszin népem” megjelöli gyökereit.

Debreceni ruszin közösségi ház
Forrás: Ruszin Világ, Giricz Viktor

Korábbi írásunkban olvashatták, hogyan mutatta be Krúdy Gyula őket 1920-ban. De vajon miként megy soruk 100 év után, ma Magyarországon? Az Országos Ruszin Önkormányzat (ORÖ) elnökével, Kramarenko Viktorral és Giricz Viktorral, a Hodinka Antal Ruszin Tudományos Intézet tudományos munkatársával beszélgettem, hogy betekintést nyerjünk e kis nép életébe.

Körbevezettek budapesti székházukban, ahol a Fedinecz Atanáz Magyarországi Ruszinok Közérdekű Muzeális Gyűjteménye és Kiállítóhelye őrzi a ruszin közösség kincseit és jelentős festménygyűjteményét, és ahol az Udvari István Magyarországi Ruszinok Könyvtára régi idők és a mai kor kiadványait kínálja olvasóinak. A tudományos intézetük Hodinka Antal világhírű tudós és  a Magyar Tudományos Akadémia tagjának nevét viseli, aki ősi iratokban és oklevelekben kutatta ruszin népének történetét. Leszármazottai fennmaradt kéziratait és a diplomáját a múzeumnak adományozták, amelyek azóta az intézmény legnagyobb értékei közé tartoznak.

Az Országos Ruszin Önkormányzat állami és helyi önkormányzati szinten képviseli a 42 helyi és 2 területi önkormányzat (Borsod-Abaúj -Zemplén megye és a főváros) érdekeit, a Közgyűlés tagjainak száma 15 fő. Kramarenko Viktor elmondta, hogy azokon a településeken alakulhat nemzetiségi önkormányzat, ahol népszámláláskor legalább 25 fő ugyanazon nemzetiséghez tartozónak vallja magát. Legutóbb 2011-ben volt ilyen összeírás, akkor országos szinten 3882 ruszin nemzetiségűt regisztráltak, ez több mint háromszorosa a 2001-es eredménynek. Ez a jelentős növekedés az öntudatra ébredéshez köthető, amelyet az önkormányzat elnöke az önkormányzatiság jelentős erősödésével és az eltelt időszak sikereivel magyaráz.

Ukrajnában nem ismerik el a ruszinokat önálló nemzetiségnek, nyelvüket csupán az ukrán egyik nyelvjárásának tekintik. „A kárpátaljai ruszinok ezért nagyon óvatosan fogalmaznak: amikor megkérdezik a legősibb lakostól, hogy ruszin-e, ő azt mondja, hogy én helyi kárpátaljai vagyok, és a „mi” nyelvünkön beszélek. Ez mindent lefed” – mutatja be a kárpátaljai helyzet egy részletét Giricz Viktor. A magyarországi ruszin önkormányzat elnöke elismeri, hogy a kárpátaljai ruszinok helyzete nem egyszerű, ennek ellenére néhány hagyományőrző gyermek és felnőtt művészeti együttes gyakori vendége a helyi és az országos ruszin önkormányzat rendezvényeinek, ahogy a hazai ruszin nemzetiségi közösség képviselői lehetőség szerint részt vesznek a kárpátaljai ruszin társadalmi szervezetek által megrendezett eseményeken.

A ruszinok történetében mindig jellemző epizód volt a vándorlás. Már a korábbi évszázadokban is ide-oda telepítették őket, hogy a betakarító munkákat elvégezzék. Így kerültek, Mária Teréziának köszönhetően, rutének a szerbiai területekre is, Bácskára. Részt vettek a Rákóczi- és a 1848-49-es szabadságharcban a magyarok mellett, II. Rákóczi Ferenc a ruszinokat „Gens fidelissima”- „a leghűségesebb népének” tartotta.

Magyarországon a rutének három nyelvjárást beszélnek, attól függően, melyik régióból érkeztek elődeik mai lakhelyükre: a bács-szerémit, a szlovákot és a kárpátaljait. Az önkormányzat feladatának tekinti, hogy megtalálva a középutat befejezze nyelvük kodifikálását. Könyvtárukban megmutatták kiadványaikat: a Ruszin helyesírási és a Magyar-ruszin és a Ruszin – magyar szótárakat, a Ruszin olvasókönyvet és munkafüzetet, valamint Ruszin népismeret tankönyveket. Saját magazinjuk is van, a kétnyelvű Ruszin Világ, a magyarországi ruszinok közéleti, tájékoztató lapja. A magyar rádióban és tévében saját nyelvű műsorukból tájékozódhatnak az aktuális eseményekről.

A népszámlálási adatok alapján, a ruszin nyelvet beszélők száma 1113-ról 999-re csökkent, ezért a nyelv megőrzésére különös hangsúlyt fektetnek. Kramarenko Viktor kifejtette milyen nehéz kérdés ez, hiszen ha otthon, pláne a vegyes nyelvű családokban nem beszélnek ruszinul, vagy csak a konyhanyelvet használják, akkor idővel elfelejtik anyanyelvüket a gyerekek és felnőtt korukban már nem tanulják meg.

Az anyanyelv megőrzéséért és ápolásáért több éve folyik ruszin nyelv és népismeret oktatás Komlóskán. Ez a borsodi falu arról híres, hogy egyedüliként saját nemzetiségi óvodával és a helyi nemzetiségi önkormányzat fenntartásában lévő, az ország legkisebb iskolájával rendelkezik. Múcsonyban a görögkatolikus egyház által működtetett Szent Péter Görögkatolikus Általános Iskolában hosszú ideje folyik a ruszin nyelv és népismeret oktatása, az iskola tanulói szívesen látott, gyakori fellépői a helyi és az országos önkormányzatok rendezvényeinek. Néhány helyen a ruszin nyelvet hétvégi iskolákban tanulhatják a gyerekek.

A ruszin az egyházi szláv nyelvhez áll a legközelebb, amelyet a görögkatolikus liturgiákból ismerhetünk. A rutén identitáshoz szorosan kapcsolódik vallásuk, a népszámláláskor 46 százalékuk vallotta magát e felekezethez tartozónak. Segíti őket nyelvük megőrzésében és közösségi életük, összetartozásuk erősítésében. 2015. március 19-én Ferenc pápa megalapította a Magyarországi Sajátjogú Metropolitai Egyházat, amely három részből áll: a Hajdúdorogi Görögkatolikus Főegyházmegyéből, amelyet Kocsis Fülöp érsek-metropolita vezet, (központja Debrecenben található), a Nyíregyházi –, és a Miskolci Görögkatolikus Egyházmegyéből.

Az utóbbi püspöke, Dr. Orosz Atanáz, kezdeményezte az első ruszin búcsú megtartását Sajópálfala kegyhelyen, amelyet azóta is megtartanak Kisboldogasszony ünnepe táján, azaz szeptemberben. A hazai ruszin görögkatolikusok nagy örömére sokan látogatják. A görögkatolikus főpapok és parókusok a helyi és az országos ruszin ünnepek aktív résztvevői, hiszen hagyomány, hogy a rendezvények többsége Szent Liturgiával kezdődik.

Debreceni ruszin közösségi ház
Forrás: Ruszin Világ, Giricz Viktor

Vendéglátóim sokat emlegették a beszélgetés során frissen átadott debreceni Görögkatolikus ruszin közösségi házukat. A budapesti székházuk mellé szerettek volna egy másik központot építeni, s így végül a hajdúság fővárosára esett választásuk. A ruszin kultúrtörténelemben van már fejezete a városnak, 1939 -1944 között a Debreceni Egyetemen tanultak a magyar állam ösztöndíjasaiként tehetséges ruszin származású hallgatók Kárpátaljáról. A görögkatolikus egyház tulajdonában lévő telken készült el a fahatású épületük, újabb terveik szerint pedig egy autentikus fatemplomot fognak mellé állítani. A közösség számára a ház eszmei értékét növeli az a tény, hogy az épület főbejáratát díszítő fából faragott ruszin címert, a kettős keresztet és kétnyelvű feliratot pápai audiencia keretében, Kocsi Fülöp érsek-metropolita, Giricz Vera, az Országgyűlés nemzetiségi szószólója és Kramarenko Viktor, az ORÖ elnöke jelenlétében megáldotta Ferenc pápa.

A hazai ruszin közösség életében fontos esemény II. Rákóczi Ferenc nagyságos fejedelem születésnapja: ilyenkor tiszteletük jeléül megkoszorúzzák szobrát Sárospatakon. Az ORÖ közgyűlése a kisebbség nemzeti ünnepének május 22-ét választotta, amely a Rákóczi szabadságharc beregszászi zászlóbontásának napjára, ezzel is kinyilvánítva a ruszin kisebbségnek az egykori „gens fidelissima” – a leghűségesebb nemzet hagyományaihoz való kötődését. Ezen a napon adják át a Hodinka Antal Díjat olyan kiváló egyéniségeknek, akik a ruszin kultúra, a hagyományőrzés, az anyanyelv és a görögkatolikus értékek ápolásában nagy szerepet vállaltak. Az ünnepet évente más-más, ruszinok által lakott helységben tartják. Négy éve december táján megrendezik a nagyon népszerű A ruszin művészet remekei rendezvényt a budapesti Stefánia Palotában.

A ruszinok büszkék népdalaikra és táncaikra. Dalaik kísérőjeként szól a harmonika, hegedű, bőgő, citera és cimbalom. Sőt, van egy érdekes hosszú havasi kürtjük, a trembita, amelyen szintén lehet dallamot játszani, bár eredetileg a hegyekben jeladásra használták. Giricz Viktor így jellemzi a hangszert: „fából készült hosszú, egyenes kürt, játék közben a kívánt hangzás eléréséhez a trembitát lentről felfele mozgatják. A több kilométerre levő hegyről ezzel jeleztek haza: most indulok. Hátborzongató hallgatni, ahogy terjed a hang lent a völgyben és fent a hegyekben.”

Megkértem mindkét vendéglátómat, meséljen családjának történetéről, kíváncsi voltam, hogy alakul a ruszin ember élete generációról generációra. Mindketten kárpátaljai gyökerekről számoltak be. A nyelvek kavalkádjában nevelkedtek. Ukránul vagy magyarul érettségiztek, orosz és magyar szakot hallgattak az egyetemen, otthon ruszinul és magyarul beszéltek többnyelvű családjukban. A televízióban fiatalkorukban a magyar mellett a cseh és a szlovák adás is fogható volt, de a szerbre és horvátra szintén azonnal rááll a fülük. A 80-as, 90-es években költöztek Magyarországra, Budapestre, a kárpátaljai rokonok már nem élnek, a régi barátok szétszéledtek a világban. „Pedig Ungváron, Kárpátalja központjában, mindenki mindenkit ismert” – meséli Giricz Viktor nosztalgikusan. Gyerekeik beszélik a nyelvet. A ruszinokat anyanyelvük univerzálissá teszi, fogékonnyá más szláv és nyugati nyelv elsajátítására. Kis népüknek évszázadok óta alkalmazkodni kellett a hegyi zord időjáráshoz és a politikai fordulatokhoz, talán ennek is köszönhetik, hogy a rutének – kicsit szétszórva ugyan – Magyarországon jól vannak.

Írta: Ádám Eszter

Hozzászólások

Középkori alkotásokat találtak egy székelyföldi templomnál

Középkori alkotásokat találtak egy székelyföldi templomnál

A falképek a szacsvai templom külső falán kerültek elő.

Leletek százait hozták fel kínai hajóroncsoktól

Leletek százait hozták fel kínai hajóroncsoktól

A hajók a Ming-dinasztia korából származnak, rakományuk a tengeri selyemút történetéről árulkodik.

2000 éves bort találtak, még mindig folyékony

2000 éves bort találtak, még mindig folyékony

A szakértők szerint a Spanyolországban feltárt folyadék a legősibb ismert bor.

Mintha egy fantasyfilm elevenedne meg az öt család által lakott faluban

Mintha egy fantasyfilm elevenedne meg az öt család által lakott faluban

A világ egyik leghíresebb erődítménye ez az apró sivatagi település Marokkóban, ahol a Gladiátor egyes jelenetei mellett a Trónok harca forgatásai is zajlottak.

Sűrű erdő közepén magasodik Csák Máté egykori vára

Sűrű erdő közepén magasodik Csák Máté egykori vára

A festői környezetben fekvő Vöröskő vára belső tereivel is elkápráztatja a látogatókat.

National Geographic 2024. júniusi címlap

Előfizetés

A nyomtatott magazinra,
12 hónapra

15 900 Ft

Korábbi számok

National Geographic 2010. januári címlapNational Geographic 2010. februári címlapNational Geographic 2010. márciusi címlapNational Geographic 2010. áprilisi címlapNational Geographic 2010. májusi címlapNational Geographic 2010. júniusi címlapNational Geographic 2010. júliusi címlapNational Geographic 2010. augusztusi címlapNational Geographic 2010. szeptemberi címlapNational Geographic 2010. októberi címlapNational Geographic 2010. novemberi címlapNational Geographic 2010. decemberi címlapNational Geographic 2011. januári címlapNational Geographic 2011. februári címlapNational Geographic 2011. márciusi címlapNational Geographic 2011. áprilisi címlapNational Geographic 2011. májusi címlapNational Geographic 2011. júniusi címlapNational Geographic 2011. júliusi címlapNational Geographic 2011. augusztusi címlapNational Geographic 2011. szeptemberi címlapNational Geographic 2011. októberi címlapNational Geographic 2011. novemberi címlapNational Geographic 2011. decemberi címlapNational Geographic 2012. januári címlapNational Geographic 2012. februári címlapNational Geographic 2012. márciusi címlapNational Geographic 2012. áprilisi címlapNational Geographic 2012. májusi címlapNational Geographic 2012. júniusi címlapNational Geographic 2012. júliusi címlapNational Geographic 2012. augusztusi címlapNational Geographic 2012. szeptemberi címlapNational Geographic 2012. októberi címlapNational Geographic 2012. novemberi címlapNational Geographic 2012. decemberi címlapNational Geographic 2013. januári címlapNational Geographic 2013. februári címlapNational Geographic 2013. márciusi címlapNational Geographic 2013. áprilisi címlapNational Geographic 2013. májusi címlapNational Geographic 2013. júniusi címlapNational Geographic 2013. júliusi címlapNational Geographic 2013. augusztusi címlapNational Geographic 2013. szeptemberi címlapNational Geographic 2013. októberi címlapNational Geographic 2013. novemberi címlapNational Geographic 2013. decemberi címlapNational Geographic 2014. januári címlapNational Geographic 2014. februári címlapNational Geographic 2014. márciusi címlapNational Geographic 2014. áprilisi címlapNational Geographic 2014. májusi címlapNational Geographic 2014. júniusi címlapNational Geographic 2014. júliusi címlapNational Geographic 2014. augusztusi címlapNational Geographic 2014. szeptemberi címlapNational Geographic 2014. októberi címlapNational Geographic 2014. novemberi címlapNational Geographic 2014. decemberi címlapNational Geographic 2015. januári címlapNational Geographic 2015. februári címlapNational Geographic 2015. márciusi címlapNational Geographic 2015. áprilisi címlapNational Geographic 2015. májusi címlapNational Geographic 2015. júniusi címlapNational Geographic 2015. júliusi címlapNational Geographic 2015. augusztusi címlapNational Geographic 2015. szeptemberi címlapNational Geographic 2015. októberi címlapNational Geographic 2015. novemberi címlapNational Geographic 2015. decemberi címlapNational Geographic 2016. januári címlapNational Geographic 2016. februári címlapNational Geographic 2016. márciusi címlapNational Geographic 2016. áprilisi címlapNational Geographic 2016. májusi címlapNational Geographic 2016. júniusi címlapNational Geographic 2016. júliusi címlapNational Geographic 2016. augusztusi címlapNational Geographic 2016. szeptemberi címlapNational Geographic 2016. októberi címlapNational Geographic 2016. novemberi címlapNational Geographic 2016. decemberi címlapNational Geographic 2017. januári címlapNational Geographic 2017. februári címlapNational Geographic 2017. márciusi címlapNational Geographic 2017. áprilisi címlapNational Geographic 2017. májusi címlapNational Geographic 2017. júniusi címlapNational Geographic 2017. júliusi címlapNational Geographic 2017. augusztusi címlapNational Geographic 2017. szeptemberi címlapNational Geographic 2017. októberi címlapNational Geographic 2017. novemberi címlapNational Geographic 2017. decemberi címlapNational Geographic 2018. januári címlapNational Geographic 2018. februári címlapNational Geographic 2018. márciusi címlapNational Geographic 2018. áprilisi címlapNational Geographic 2018. májusi címlapNational Geographic 2018. júniusi címlapNational Geographic 2018. júliusi címlapNational Geographic 2018. augusztusi címlapNational Geographic 2018. szeptemberi címlapNational Geographic 2018. októberi címlapNational Geographic 2018. novemberi címlapNational Geographic 2018. decemberi címlapNational Geographic 2019. januári címlapNational Geographic 2019. februári címlapNational Geographic 2019. márciusi címlapNational Geographic 2019. áprilisi címlapNational Geographic 2019. májusi címlapNational Geographic 2019. júniusi címlapNational Geographic 2019. júliusi címlapNational Geographic 2019. augusztusi címlapNational Geographic 2019. szeptemberi címlapNational Geographic 2019. októberi címlapNational Geographic 2019. novemberi címlapNational Geographic 2019. decemberi címlapNational Geographic 2020. januári címlapNational Geographic 2020. februári címlapNational Geographic 2020. márciusi címlapNational Geographic 2020. áprilisi címlapNational Geographic 2020. májusi címlapNational Geographic 2020. júniusi címlapNational Geographic 2020. júliusi címlapNational Geographic 2020. augusztusi címlapNational Geographic 2020. szeptemberi címlapNational Geographic 2020. októberi címlapNational Geographic 2020. novemberi címlapNational Geographic 2020. decemberi címlapNational Geographic 2021. januári címlapNational Geographic 2021. februári címlapNational Geographic 2021. márciusi címlapNational Geographic 2021. áprilisi címlapNational Geographic 2021. májusi címlapNational Geographic 2021. júniusi címlapNational Geographic 2021. júliusi címlapNational Geographic 2021. augusztusi címlapNational Geographic 2021. szeptemberi címlapNational Geographic 2021. októberi címlapNational Geographic 2021. novemberi címlapNational Geographic 2021. decemberi címlapNational Geographic 2022. januári címlapNational Geographic 2022. februári címlapNational Geographic 2022. márciusi címlapNational Geographic 2022. áprilisi címlapNational Geographic 2022. májusi címlapNational Geographic 2022. júniusi címlapNational Geographic 2022. júliusi címlapNational Geographic 2022. augusztusi címlapNational Geographic 2022. szeptemberi címlapNational Geographic 2022. októberi címlapNational Geographic 2022. novemberi címlapNational Geographic 2022. decemberi címlapNational Geographic 2023. januári címlapNational Geographic 2023. februári címlapNational Geographic 2023. márciusi címlapNational Geographic 2023. áprilisi címlapNational Geographic 2023. májusi címlapNational Geographic 2023. júniusi címlapNational Geographic 2023. júliusi címlapNational Geographic 2023. augusztusi címlapNational Geographic 2023. októberi címlapNational Geographic 2023. novemberi címlapNational Geographic 2023. decemberi címlapNational Geographic 2024. januári címlapNational Geographic 2024. februári címlapNational Geographic 2024. márciusi címlapNational Geographic 2024. áprilisi címlapNational Geographic 2024. májusi címlapNational Geographic 2024. júniusi címlap

Hírlevél feliratkozás

Kérjük, erősítsd meg a feliratkozásod az e-mailben kapott linkre kattintva!

Kövess minket