Angéla, Angelika2023. január 27., péntek
Kultúra

Vérengzéssel, árulással teli történelmi időszakok

2020.04.17.NG
National Geographic Magyarország

A történelem bővelkedik vérengzésekkel, árulásokkal teli eseményekben, melyeket legtöbbször kudarcra ítélt vezetői stratégiák indítottak el.

Mária skót királynő és Erzsébet
Forrás: Getty Images

A dicsőséges uralkodók ellenpólusaként  a BBC History Extra magazinban Sean Lang történész gonosz vagy politikai irányításra alkalmatlan uralkodókból mutat be kilencet. A történelem „fekete bárányai” ugyanúgy diskurzus tárgyát képezik, mint fenséges uralkodók hősies történetei.
A lista szubjektív gyűjtésből származik, a sor még bővíthető lenne, hisz gaztettek vagy katasztrofális politikai döntések a történelem távlatából nehezen ítélhetőek meg.

Caligula (Caius/Gaius Caesar Kr. u.  12–41)
Számos jelölt közül választhatunk a legrosszabb római császár címre, mint például Nero vagy Commodus, de Caligula őrült uralkodása került ki végül a győztesként. Az ígéretes kezdeti évek után a római szenátus és a hadsereg vezetőségének megfélemlítését és megalázását tűzte napirendjére, ráadásul Istennek is nyilvánította magát.

Terroruralmat alakított ki, hazaárulásért bárkit letartóztathatott. Széles körben beszélték, hogy nővéreivel vérfertőző kapcsolatot folytatott. Túlzásnak tűnik a történet, hogy saját lovát tette meg consullá, de nem elképzelhetetlen.

Caligula megbocsáthatatlan bűne, hogy aláásta a hatalmas római hadsereg hírnevét. Egyrészt szürreális tengeri hadjáratot indított a tenger istene ellen, ahol katonái kivont karddal gázoltak a vízbe és lecsaptak a hullámokra, majd hadizsákmányként több láda kagylót gyűjtöttek kifejezvén győzelmüket Neptun felett. A germánok ellen elbukott hadjáratával is gyengítette a hadsereg tekintélyét, bár Caligula a veszteséget győzelemként ünnepelte.

XII. János pápa (954–964)
A laza erkölcsű középkori pápaság történetében XII. János uralkodása katasztrofálisnak mondható. Nagyon fiatalon, 18 évesen választották pápává a római előkelőkkel kötött politikai egyezség részeként. Ezzel megörökölte a pápaság és az itáliai király, I. Berengár közötti, az olasz területekért kialakult konfliktust.

XII. János támogatta a nagy hatalommal bíró I. Ottó germán császárt, aki megesküdött, hogy védelmezi János címét, az egyház első emberét pedig lefoglalták a borgőzös orgiák a pápai otthonul szolgáló Lateránban. Két ilyen orgia között elfogadta Ottó hűségesküjét, majd a háta mögött szövetséget kötött ellenségével, Berengárral.

A feldühödött Ottó megbuktatta Jánost, és többek között korrupcióval, gyilkossággal, hamis esküvel, vérfertőzéssel vádolta meg, VIII. Leó pápát emelte helyére. Igaz, Jánosnak sikerült visszatérnie, a Leót támogatókat pedig kegyetlenül megbüntette. Háború kezdődött Ottó és János között, amelynek a pápa hirtelen halála vetett véget, holtan találták szeretője karjaiban, legalábbis a szóbeszéd szerint.

Földnélküli János (1199–1216)
János király, bár álnok bosszúállóként uralkodott, ugyanakkor kulturált, írástudó ember volt. II. Henrik legidősebb és legkedvesebb fia volt, de apja nem hagyott rá földet, innen ered a gúnyneve, Földnélküli. Amíg Richárd testvére keresztes hadjáratra ment sikertelenül próbálta növelni hatalmát. Még unokaöccsét, Artúrt is meggyilkoltatta, attól tartva, hogy a trónt magának követeli. Majd egy kudarcos háborút vezetett a francia király, Fülöp Ágost ellen, amellyel elvesztette Normandiát. Megfosztotta a bárókat politikai hatalmuk egy jelentős részétől, és önkényes pénzköveteléseivel elidegenítette őket. Sőt, olykor arra kényszerítette főnemeseit, hogy feleségeik vele háljanak.

A  bárók lázadása után a Magna Carta aláírására kényszerült. Épp hogy csak megszáradt rajta a pecsét, János visszavonta szavát, és egy vészes háborúba sodorta az országot, amelynek francia megszállás lett a vége.

II. Richárd (1377–1399)
Richárd hálás lehet Shakespeare-nek, aki az uralkodásra alkalmatlan királyt úgy ábrázolja, mint egy tragikus figurát, a körülmények és mások ármánykodásainak áldozataként. Pedig egy hiú, egocentrikus király volt, aki okolható saját sorsáért.

Elhidegült a nemesektől azzal, hogy körbevette magát régi cimboráival, végül szembekerült a parlamenttel, amikor pénzt követelt tőlük.
Uralkodása nem szólt másról mint politikai csatározásról közte és a sokkal inkább kormányzásra alkalmas nagybátyja, Genti János (John of Gaunt) között.

IV. Rettegett Iván (1547–1584)
Iván Vasziljevics a moszkvai királyi udvarban nőtt fel, ahol élete gyakran veszélyben volt a rivális bojároktól. Ez táplálta élethosszig tartó gyűlöletét a nemességgel szemben és kegyetlen természete is innen eredeztethető. Vérengző tettei már gyerekkorából ismertek, amikor 13 évesen egy nemest kutyákkal etetett meg élve.

1533-tól Moszkvai nagyfejedelem lett, 1547-ben pedig Nagy Oroszország első cárjává koronázták. Elnyomta a bojárokat, elvette földjeiket és saját követőinek osztotta szét. Több millió oroszt ítélt szolgaságra.

Hatalmas orosz területek vett saját kezelésébe, amelyet katonáival őriztetett, akiknek szabad kezet adott saját kényük-kedvük szerinti letartóztatásokra és kivégzésékre. Novgorod városa elvesztette bizalmát, ezért kifosztotta és lakosait lemészárolta.

A katonai fegyelem és a központi hatalom megszilárdítása érdekében nem riadt vissza a terrorisztikus eszközöktől sem. Egy dühkitörése során fiát is megölte. Uralkodásához ugyan sok eredmény fűződik, de kegyetlensége, paranoiája és hidegvérűsége miatt a listán a helye.

Mária, a skótok királynője (1542–1567)
Hívei romantikus és tragikus személyiségnek tartották, politikai ellenfelei viszont számító házasságtörőnek, sőt gyilkosnak tekintették. A 16. században nem lehetett könnyű feladat Skócia irányítása, ezt még nehezebbé tette erőszakos, hatalomvágyó férje, Steward Henrik, Darnley earlje és a kemény presbiteriánus vezető, John Knox.

Mária nem rendelkezett unokatestvére, Erzsébet egyetlen államvezetői képességével sem, hogy hatástalaníthassa a vallási- és egyéb érdekkülönbségeket. Ezért folyamatosan összeütközésbe került Knox-szal és a kálvinistákkal. Férje, Darnley meggyilkolásával kapcsolatban is gyanúba keveredett. Akár tudott a készülő bűntényről, akár nem, az eset után végzetes hibát követett el, ami azt is jelenti, hogy hiányoztak mellőle a bölcs skót tanácsadók. Három hónappal férje gyilkossága után hozzáment a fő gyanúsítotthoz, Bothwellhez, ezek után aligha meglepő, hogy a skótok eltávolították az állam éléről és egy kis szigeten tartották fogva.

Az utolsó végzetesen rossz döntése pedig az volt, hogy szabadulását követően, Franciaország helyett, ösztönösen Angliába menekült unokatestvéréhez, Erzsébethez, aki fenyegetésként érte meg Mária jelenlétét, és 18 éven át fogva tartotta.

II. Rudolf császár (1576–1612) I. Rudolf magyar király (1576-1608)
Ma már elfogadóbbak a történészek mint a múltban voltak Rudolffal, a beteges és népszerűtlen uralkodóval. 1576-bban német-római császárnak választották annak ellenére, hogy hajlamos volt a búskomorságra, ideje nagy részében pedig inkább foglalkozott alkímiával és asztrológiával, mint politikával.

A bigott katolikus Rudolf felrúgta a vallási megállapodást a németországi katolikusok és protestánsok között. A szerződésnek volt köszönhető, hogy a két vallási csoport 20 évig nem ugrott egymásnak. A hívők két táborának egyre hevesebb ellentétei lassan megbénították a birodalom politikai intézményeit, ráadásul Rudolf egyre inkább korlátozta a protestánsok politika szabadságjogát.

A Bocskai-felkelés sikerének hatására a Habsburg-főhercegek rákényszerítették az uralkodót, hogy a magyar ügyek vezetését bízza testvérére, Mátyásra.

Később a cseh protestánsokkal vonakodva ugyan aláírta a szabadságot garantáló oklevelet, majd vallásüldözésbe kezdett. A csehek Mátyáshoz fordultak segítségért. 1611-ben Rudolfot lemondatták a testvére javára. Egy évvel később meghalt, de az uralkodása során kialakult vallási és politikai ellentétek nagy szerepet játszott a harmincéves háború kirobbanásában.

I. Ranavalona madagaszkári királynő (1828–61)
Abban az időben, amikor az európai nagyhatalmak folyamatosan növelték gyarmati területeiket, Ranavalona, a merinák királynője képes volt megőrizni Madagaszkár függetlenségét a brit és francia törekvések ellenére. Mindezt egy olyan könyörtelen uralkodással hajtotta végre, hogy királyságának népessége felére csökkent.

A királyné uralmát hűséges hadseregével tudta fenntartani, a lakosság többi részére pedig rendszeres adó helyett kényszermunkát rótt ki. Az egyik alkalommal például bivalyvadászatot rendezett maga és nemesei alattvalói szórakoztatására. Ragaszkodott hozzá, hogy teljes útrendszert építsenek az eseményhez, hogy kényelmesen élvezni tudják a vadászatot. Becslések szerint 10 ezer ember halt bele ennek az őrült szeszélynek a megvalósításába.

A királynő ellen számos merényletet terveztek, egyre gyanakvóbb lett, és egyre több alattvalóját végeztette ki, ő maga túlélte az összeesküvéseket és ágyban halt meg.

II. Lipót belga király (1865–1909)
Lipót nem belgiumi uralkodása miatt került fel a listára, hanem azokért a bűnökért, amelyeket Kongóban követett el. Nemzetközi megállapodás során nyerte el az afrikai országot, és Kongói Szabad Államnak nevezte el. Nem belga gyarmatnak, hanem a király személyes hűbérbirtokának számított.

Lipót hatalmas vagyonát Kongó vörösréz, elefántcsont és gumi nyersanyagaiból gyarapította. Az őslakosságot munkára kényszerítették, ha ellenálltak, feleségeiket és gyermekeiket megcsonkították, a kezüket vagy lábukat vágták le. Kegyetlenül bántak el a menekülni próbáló munkásokkal is.

Roger Casement, brit diplomata vizsgálatot indított Lipót ellen, amely felfedte, hogy a belga fegyveres erők sportszerűen gyilkolták le az őslakosokat. Lipótnak komoly jogi küzdelmet kellett folytatnia, hogy a Kongóban történtek ne kerüljenek nyilvánosságra. Egy nemzetközi kampány hatására pedig kénytelen volt átadni a területet a belga kormánynak.

Írta: Ádám Eszter

Hozzászólások

Elveszett város maradványaira bukkantak Luxornál

Elveszett város maradványaira bukkantak Luxornál

A nagyjából 1800 éves, a római korra datálható település a legkorábbi, amelyet Luxor keleti partján találtak.

Európa 2023-as legveszélyeztetettebb örökségi helyszínei

Európa 2023-as legveszélyeztetettebb örökségi helyszínei

A miskolci Herman Ottó Múzeum épülete és a budapesti Memento Park is felkerült Európa legveszélyeztetettebb örökségi helyszíneinek listájára, amelyről hét helyszín bekerülhet majd az Europa Nostra és az Európai Beruházási Bank Intézet veszélyeztetett európai örökségek megmentését segítő programjába.

Régészeti feltárások tanúskodnak Kecskemét ezer évvel ezelőtti lakosairól

Régészeti feltárások tanúskodnak Kecskemét ezer évvel ezelőtti lakosairól

Írásos emlékek a 14. század közepétől említik a mezőváros Kecskemétet, de a régészeti feltárások azt támasztják alá, hogy a terület már ezer éve is lakott hely volt, és szerepe már az Árpád-korban is jelentős lehetett - tudatták a Kecskeméti Katona József Múzeum régészei az MTI-vel.

Újabb leletekre bukkantak az elveszett görög városban

Újabb leletekre bukkantak az elveszett görög városban

Teneát nagyon hosszú időn át csak mítoszokból és történeti forrásokból ismerték, míg az 1980-as években helyiek meg nem találták az elveszett várost.

Örökre elveszhet a Via Appia egy szakasza

Örökre elveszhet a Via Appia egy szakasza

A talajvíz ellehetetleníti, hogy megtalálják a világhírű ókori út 8 méter mélyen lévő bevezető szakaszát.

National Geographic 2023. januári címlap

Előfizetés

A nyomtatott magazinra,
12 hónapra

12 990 Ft

Korábbi számok

National Geographic 2010. januári címlapNational Geographic 2010. februári címlapNational Geographic 2010. márciusi címlapNational Geographic 2010. áprilisi címlapNational Geographic 2010. májusi címlapNational Geographic 2010. júniusi címlapNational Geographic 2010. júliusi címlapNational Geographic 2010. augusztusi címlapNational Geographic 2010. szeptemberi címlapNational Geographic 2010. októberi címlapNational Geographic 2010. novemberi címlapNational Geographic 2010. decemberi címlapNational Geographic 2011. januári címlapNational Geographic 2011. februári címlapNational Geographic 2011. márciusi címlapNational Geographic 2011. áprilisi címlapNational Geographic 2011. májusi címlapNational Geographic 2011. júniusi címlapNational Geographic 2011. júliusi címlapNational Geographic 2011. augusztusi címlapNational Geographic 2011. szeptemberi címlapNational Geographic 2011. októberi címlapNational Geographic 2011. novemberi címlapNational Geographic 2011. decemberi címlapNational Geographic 2012. januári címlapNational Geographic 2012. februári címlapNational Geographic 2012. márciusi címlapNational Geographic 2012. áprilisi címlapNational Geographic 2012. májusi címlapNational Geographic 2012. júniusi címlapNational Geographic 2012. júliusi címlapNational Geographic 2012. augusztusi címlapNational Geographic 2012. szeptemberi címlapNational Geographic 2012. októberi címlapNational Geographic 2012. novemberi címlapNational Geographic 2012. decemberi címlapNational Geographic 2013. januári címlapNational Geographic 2013. februári címlapNational Geographic 2013. márciusi címlapNational Geographic 2013. áprilisi címlapNational Geographic 2013. májusi címlapNational Geographic 2013. júniusi címlapNational Geographic 2013. júliusi címlapNational Geographic 2013. augusztusi címlapNational Geographic 2013. szeptemberi címlapNational Geographic 2013. októberi címlapNational Geographic 2013. novemberi címlapNational Geographic 2013. decemberi címlapNational Geographic 2014. januári címlapNational Geographic 2014. februári címlapNational Geographic 2014. márciusi címlapNational Geographic 2014. áprilisi címlapNational Geographic 2014. májusi címlapNational Geographic 2014. júniusi címlapNational Geographic 2014. júliusi címlapNational Geographic 2014. augusztusi címlapNational Geographic 2014. szeptemberi címlapNational Geographic 2014. októberi címlapNational Geographic 2014. novemberi címlapNational Geographic 2014. decemberi címlapNational Geographic 2015. januári címlapNational Geographic 2015. februári címlapNational Geographic 2015. márciusi címlapNational Geographic 2015. áprilisi címlapNational Geographic 2015. májusi címlapNational Geographic 2015. júniusi címlapNational Geographic 2015. júliusi címlapNational Geographic 2015. augusztusi címlapNational Geographic 2015. szeptemberi címlapNational Geographic 2015. októberi címlapNational Geographic 2015. novemberi címlapNational Geographic 2015. decemberi címlapNational Geographic 2016. januári címlapNational Geographic 2016. februári címlapNational Geographic 2016. márciusi címlapNational Geographic 2016. áprilisi címlapNational Geographic 2016. májusi címlapNational Geographic 2016. júniusi címlapNational Geographic 2016. júliusi címlapNational Geographic 2016. augusztusi címlapNational Geographic 2016. szeptemberi címlapNational Geographic 2016. októberi címlapNational Geographic 2016. novemberi címlapNational Geographic 2016. decemberi címlapNational Geographic 2017. januári címlapNational Geographic 2017. februári címlapNational Geographic 2017. márciusi címlapNational Geographic 2017. áprilisi címlapNational Geographic 2017. májusi címlapNational Geographic 2017. júniusi címlapNational Geographic 2017. júliusi címlapNational Geographic 2017. augusztusi címlapNational Geographic 2017. szeptemberi címlapNational Geographic 2017. októberi címlapNational Geographic 2017. novemberi címlapNational Geographic 2017. decemberi címlapNational Geographic 2018. januári címlapNational Geographic 2018. februári címlapNational Geographic 2018. márciusi címlapNational Geographic 2018. áprilisi címlapNational Geographic 2018. májusi címlapNational Geographic 2018. júniusi címlapNational Geographic 2018. júliusi címlapNational Geographic 2018. augusztusi címlapNational Geographic 2018. szeptemberi címlapNational Geographic 2018. októberi címlapNational Geographic 2018. novemberi címlapNational Geographic 2018. decemberi címlapNational Geographic 2019. januári címlapNational Geographic 2019. februári címlapNational Geographic 2019. márciusi címlapNational Geographic 2019. áprilisi címlapNational Geographic 2019. májusi címlapNational Geographic 2019. júniusi címlapNational Geographic 2019. júliusi címlapNational Geographic 2019. augusztusi címlapNational Geographic 2019. szeptemberi címlapNational Geographic 2019. októberi címlapNational Geographic 2019. novemberi címlapNational Geographic 2019. decemberi címlapNational Geographic 2020. januári címlapNational Geographic 2020. februári címlapNational Geographic 2020. márciusi címlapNational Geographic 2020. áprilisi címlapNational Geographic 2020. májusi címlapNational Geographic 2020. júniusi címlapNational Geographic 2020. júliusi címlapNational Geographic 2020. augusztusi címlapNational Geographic 2020. szeptemberi címlapNational Geographic 2020. októberi címlapNational Geographic 2020. novemberi címlapNational Geographic 2020. decemberi címlapNational Geographic 2021. januári címlapNational Geographic 2021. februári címlapNational Geographic 2021. márciusi címlapNational Geographic 2021. áprilisi címlapNational Geographic 2021. májusi címlapNational Geographic 2021. júniusi címlapNational Geographic 2021. júliusi címlapNational Geographic 2021. augusztusi címlapNational Geographic 2021. szeptemberi címlapNational Geographic 2021. októberi címlapNational Geographic 2021. novemberi címlapNational Geographic 2021. decemberi címlapNational Geographic 2022. januári címlapNational Geographic 2022. februári címlapNational Geographic 2022. márciusi címlapNational Geographic 2022. áprilisi címlapNational Geographic 2022. májusi címlapNational Geographic 2022. júniusi címlapNational Geographic 2022. júliusi címlapNational Geographic 2022. augusztusi címlapNational Geographic 2022. szeptemberi címlapNational Geographic 2022. októberi címlapNational Geographic 2022. novemberi címlapNational Geographic 2022. decemberi címlapNational Geographic 2023. januári címlap

Hírlevél feliratkozás

Kérjük, erősítsd meg a feliratkozásod az e-mailben kapott linkre kattintva!

Kövess minket