Eszter, Eliza, Vanessza2024. május 24., péntek
Kultúra

Avar kori temetőre bukkantak egy veszprémi útépítésen

National Geographic Magyarország

A város határában a 8-as főút elkerülő szakaszának felújítása, átépítése zajlik, e munkák során kerültek elő az avar kori sírok.

Forrás: Laczkó Dezső Múzeum

A veszprémi Laczkó Dezső Múzeum szakemberei dr. Perémi Ágota régész, főmuzeológus vezetésével 2020. november elején kezdték el a feltárást, ám már az eddigi munkálatok is különleges eredményeket adtak. A felfedezésről a beruházó Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. számolt be rövid hírben november 12-én, ezt követően a múzeumtól kértünk és kaptunk bővebb információkat.

Az ásatási terület
Forrás: Laczkó Dezső Múzeum

A régészek hét sírt már feltártak, ezek közül a legizgalmasabbak a fegyvereikkel eltemetett férfiak nyughelyei, köztük például a 7. sírból előkerül láncpáncél és szablya különleges leletnek számít. A feltárás egyik „sztárja” azonban kétségkívül az a harcos, akit íjával együtt temettek el.
„Mindazok ellenére, hogy a sírt megbolygatták, részben kirabolták, az itt előkerült leletek a szokványos avar emlékanyaghoz képest valóban érdekesek. A sírban fegyveres harcos férfi nyugodott. Az elhunytra ráhelyezték az íját, de előkerült a nyilakat tartó tegeze is, amelynek szépen faragott csontlemezeit meg tudtuk menteni, sírban való helyzetüket rögzítettük. Ezek alapján reméljük, sikerül rekonstruálni a nyíltartó tegezt” – mondta dr. Perémi Ágota feltárásvezető. Hozzátette, hogy amióta a felfedezés hírét közzé tették, azóta további két harcos sírját találták meg, s bár ezek egyikét, a 3. sírt is kirabolták és megbolygatták, a másik kivételes állapotú és az eddig feltártak közül ez a legszebb leleteket adó. A harcos vaskarikákból készült láncpáncélján túl egy fa tokban őrzött szablya került még elő. „Az érzékeny leleteket a mostoha időjárási körülmények miatt in situ emelték ki a múzeum restaurátorai, ahogy a medencecsont környékén előkerült bronz vereteket, vas tárgyakat is. Ezeket a múzeum műhelyében fogjuk tovább bontani, dokumentálni” – magyarázta a kutató.

A második sír feltárás közben, a nyíltartó tegezzel
Forrás: Laczkó Dezső Múzeum

A városban és közelében már korábban is számos avar kori lelőhelyet tártak fel, a most előkerült temető és a korábbi leletanyag együttese alapján a szakemberek úgy vélik, a város mai területén az itt élő nagyobb avar közösség központja lehetett. Azt egyelőre sajnos nem lehet tudni, merre volt pontosan ez a központ, de a régészek úgy vélik, valószínűleg a mai Jutaspuszta (a vasútállomás közelében lévő településrész) adhatott otthont ennek a központnak. „Az eddig előkerült síranyagok alapján a temetkezéseket a 670-es évek táján a Kárpát-medencében megtelepedett népességhez tudjuk kötni.

A második sír feltárás közben
Forrás: Laczkó Dezső Múzeum

Az Avar Birodalom 796-ban bekövetkezett végével csupán a birodalom egysége és politikai irányítása szűnt meg, az egykori népesség nem tűnt el, hanem valószínűleg folytatta korábbi életét. A veszprémi avar temetőket az eddigi leletek szerint a 9. század elején-közepén még használták. „Az itt élő avarság továbbra is helyben maradt, és nagy valószínűséggel megérte a magyar honfoglalást is. Talán nem véletlen, hogy a honfoglaló Árpád fejedelem fiának neve – Jutocsa, mai névváltozatban Jutas – éppen ezen a területen ismert és használt helynévként maradt meg napjainkig. Az egyik temető éppen Jutas-Seredombon került elő. A magyarok a mai város területén és környékén még minden bizonnyal találkozhattak avarokkal. A honfoglalást megelőző időszakban a Dunántúl frank fennhatóság alatt állt, ugyanakkor egyelőre a Karoling-kori régészeti emlékanyag csupán elvétve ismert környékünkről. Valószínűleg az avarok különösebb törés nélkül folytatták életüket.” – magyarázta dr. Perémi Ágota.

A második sír perspektivikus felvétele
Forrás: Laczkó Dezső Múzeum

Veszprém több ezer éve lakott terület, bár, aki manapság látogat a környékre, gyakran a csupasz dolomitsziklákra emlékszik, és a vonatból a Veszprémi-fennsík jelentős részét elfoglaló, ma honvédségi gyakorlótérként működő Nagymező száraz, gyér füvű területét látja csupán. A várost a Bakonnyal összekötő, ma kis patakként folydogáló Séd korábban bővizű kis folyó volt, és Cholnoky Jenő munkája nyomán azt is tudjuk, hogy további források, illetve kisebb patakok is voltak még a városban és közvetlen közelében. A víz pedig igen fontos vonzerőt jelentett az elődeink számára. Dr. Perémi Ágota elmondta, hogy a mai sivárnak tűnő környezet az avar korban valószínűleg még gazdagabb lehetett, így állattartásra, földművelésre és kézművesiparra is lehetőséget adott az itt élőknek.

A második sír részletei a feltárás közben, az íjcsontokkal.
Forrás: Laczkó Dezső Múzeum

Elődeink tevékenységét a korabeli leletanyag, az elhunytakkal a sírba helyezett állatcsontok, edények, földműves és kézműves szerszámok tanúsítják, a terület tehát biztos megélhetést nyújthatott az itt letelepedett avarok számára is. A kutató hozzátette, úgy tűnik, hogy a Dunántúlon az egykori római infrastruktúra fontos szerepet játszott az avar települések létrejöttében. „Esetünkben ez a Savariából Aquincumba vezető út lehetett, ami nagyjából a mai 8-as út nyomvonala is. A római korban a földrajzi viszonyok figyelembevételével alakították ki az úthálózatot. A városok többségét is ezek mentén alapították. Ezt az »öröklött adottságot« használhatták ki többek közt az avarok is.” Valószínűleg ez a római örökség lényeges szempont lehetett a veszprémi avar szálláshely kialakítása során is. Az aquincumi útba egyébként feltehetően Veszprém közelében torkollott bele a Balaton északi partján vezető másik római út is. „Talán éppen a most feltárt fegyveres férfiak feladata volt a környéken átmenő, egymást keresztező utak védelme, ellenőrzése.”

A hetedik sírban nyugvó harcosnak fülbevalója is volt.
Forrás: Laczkó Dezső Múzeum

 

A múzeum munkatársainak, mint minden más hasonló, nagyszabású építkezéskor előkerült lelet esetén, 30 feltárásra alkalmas munkanap áll rendelkezésére ahhoz, hogy elvégezzék a feltárást, leletmentést. Szerencsére eddig a veszprémi avar temető feltárásai jól haladnak, a fizikai munkálatok és a dokumentálás is a tervek szerint zajlik. Dr. Perémi Ágota elmondta, hogy szükség esetén a kivitelező is tud segíteni gépi földmunkákkal, illetve akár több munkaerőt is bevonhatnak a feltárásokba, de jelenleg úgy tűnik, hogy mindent be tudnak fejezni a határidő végéig, és hozzátette: „Ugyanakkor a feltárások során nyert információk lehetővé teszik, hogy a jövendőben nyugodtabb körülmények között, tervezett időpontban, tervezett határidővel tovább folytassuk a kutatásokat.”

A hetedik sírban nyugvó harcos láncpáncélja is látható a feltárás közben készült felvételen.
Forrás: Laczkó Dezső Múzeum

Ilyen esetekben ugyan gyakran maga a beruházás szab határt annak, hogy mekkora területet lehet fizikailag feltárni, azonban nem szabad azt sem elfelejteni, hogy a régészeti munkának ára van, egy-egy feltárás logisztikai feladatai és a tudományos vizsgálatok nem kevés pénzbe kerülnek, így sajnos az anyagi lehetőségek is korlátozó tényezők, világszerte. Lehetne ugyan nagyobb területen olyan műszeres vizsgálatokat folytatni, amelyek némi plusz információt nyújtanának, például talajradaros mérések révén, azonban itt is a rendelkezésre álló pénz határozza meg a valós lehetőségeket. A kutató hozzátette: „A legtöbb, legteljesebb információt a feltárások eredményeiből szűrhetjük le, arról nem is szólva, hogy az újra napvilágra kerülő leletek kézzel fogható bizonyítékot jelentenek, bemutathatók a múzeum látogatóinak, a megfigyelt jelenségek elemzése, az embertani vagy archeozoológiai anyag feldolgozása, a szerves leletek vizsgálata, hogy csak néhányat említsek, pótolhatatlan információkkal szolgálhatnak az itt temetkező népességre vonatkozóan.”

A második sírban talált íjcsontok
Forrás: Laczkó Dezső Múzeum

A múzeum a most feltárt leleteken, elsősorban a fém és csonttárgyakon szeretne további méréseket, vizsgálatokat végezni, ám az embertani anyagról se szabad megfeledkezni. Veszprém egykori lakóinak korábbi antropológiai leleteit már összehasonlították, mégpedig azzal a céllal, hogy kiderüljön, volt-e a területen eltérő időben élt lakosságcsoportok között kapcsolat. A szakemberek bíznak benne, hogy további támogatások segítségével a mostani emberi leleteken is tudnak majd olyan tudományos vizsgálatokat végezni, amelyek után az is kiderülhet, hogy miként illeszthetőek a város több ezer éves emberi történelmének sorába.

Vajon mikor nézhetjük majd meg a most feltárt leleteket? „Remélem, hogy restaurálás, feldolgozás után kis kamara kiállítás keretében az érdeklődő nagyközönség számára mielőbb bemutathatjuk az itt feltárt régészeti hagyatékot.” – tette hozzá dr. Perémi Ágota.

Hozzászólások

Mamutcsontokat rejtett a borospince

Mamutcsontokat rejtett a borospince

A pince tulajdonosa eleinte azt hitte, fadarabokat talált.

Megpróbálnak felkutatni egy, a második világháborúban eltűnt pilótát

Megpróbálnak felkutatni egy, a második világháborúban eltűnt pilótát

A szakértők célja az, hogy a maradványokat visszajuttassák Amerikába.

Megoldódott az egyiptomi piramisok egyik rejtélye

Megoldódott az egyiptomi piramisok egyik rejtélye

A kutatók egy mára eltűnt folyóág nyomait észlelték.

Mintha egy mesekönyv elevenedne meg a szlovák faluban

Mintha egy mesekönyv elevenedne meg a szlovák faluban

A turistáskodás aranykorát éljük. Keresztül-kasul bejárható a Föld. Eközben sokfelé – például a Csehország keleti részén elterülő, történelmi régiónak minősülő Morvaországban, a Jemeni Köztársaságban, Indiában és Ukrajnában is – találhatunk olyan településeket, ahol különféle módon, más-más színekkel és eltérő mintákkal díszített házak kápráztatják el az odatévedő idegent. Az ilyen festéseknek gyakran komoly jelentőséget tulajdonítanak a helyiek, leginkább a hitviláguk szerint nekik ártani képes szellemekkel szembeni védelmet szolgálják. Szlovákia északnyugati részén található a festett házakkal teli település, Csicsmány (szlovákul Čičmany).

Tengeri Bastille-ként emlegették a festői apátságot

Tengeri Bastille-ként emlegették a festői apátságot

A Mont-Saint-Michel és a rajta magasodó épületek egészen elképesztő látványt nyújtanak.

National Geographic 2024. májusi címlap

Előfizetés

A nyomtatott magazinra,
12 hónapra

15 900 Ft

Korábbi számok

National Geographic 2010. januári címlapNational Geographic 2010. februári címlapNational Geographic 2010. márciusi címlapNational Geographic 2010. áprilisi címlapNational Geographic 2010. májusi címlapNational Geographic 2010. júniusi címlapNational Geographic 2010. júliusi címlapNational Geographic 2010. augusztusi címlapNational Geographic 2010. szeptemberi címlapNational Geographic 2010. októberi címlapNational Geographic 2010. novemberi címlapNational Geographic 2010. decemberi címlapNational Geographic 2011. januári címlapNational Geographic 2011. februári címlapNational Geographic 2011. márciusi címlapNational Geographic 2011. áprilisi címlapNational Geographic 2011. májusi címlapNational Geographic 2011. júniusi címlapNational Geographic 2011. júliusi címlapNational Geographic 2011. augusztusi címlapNational Geographic 2011. szeptemberi címlapNational Geographic 2011. októberi címlapNational Geographic 2011. novemberi címlapNational Geographic 2011. decemberi címlapNational Geographic 2012. januári címlapNational Geographic 2012. februári címlapNational Geographic 2012. márciusi címlapNational Geographic 2012. áprilisi címlapNational Geographic 2012. májusi címlapNational Geographic 2012. júniusi címlapNational Geographic 2012. júliusi címlapNational Geographic 2012. augusztusi címlapNational Geographic 2012. szeptemberi címlapNational Geographic 2012. októberi címlapNational Geographic 2012. novemberi címlapNational Geographic 2012. decemberi címlapNational Geographic 2013. januári címlapNational Geographic 2013. februári címlapNational Geographic 2013. márciusi címlapNational Geographic 2013. áprilisi címlapNational Geographic 2013. májusi címlapNational Geographic 2013. júniusi címlapNational Geographic 2013. júliusi címlapNational Geographic 2013. augusztusi címlapNational Geographic 2013. szeptemberi címlapNational Geographic 2013. októberi címlapNational Geographic 2013. novemberi címlapNational Geographic 2013. decemberi címlapNational Geographic 2014. januári címlapNational Geographic 2014. februári címlapNational Geographic 2014. márciusi címlapNational Geographic 2014. áprilisi címlapNational Geographic 2014. májusi címlapNational Geographic 2014. júniusi címlapNational Geographic 2014. júliusi címlapNational Geographic 2014. augusztusi címlapNational Geographic 2014. szeptemberi címlapNational Geographic 2014. októberi címlapNational Geographic 2014. novemberi címlapNational Geographic 2014. decemberi címlapNational Geographic 2015. januári címlapNational Geographic 2015. februári címlapNational Geographic 2015. márciusi címlapNational Geographic 2015. áprilisi címlapNational Geographic 2015. májusi címlapNational Geographic 2015. júniusi címlapNational Geographic 2015. júliusi címlapNational Geographic 2015. augusztusi címlapNational Geographic 2015. szeptemberi címlapNational Geographic 2015. októberi címlapNational Geographic 2015. novemberi címlapNational Geographic 2015. decemberi címlapNational Geographic 2016. januári címlapNational Geographic 2016. februári címlapNational Geographic 2016. márciusi címlapNational Geographic 2016. áprilisi címlapNational Geographic 2016. májusi címlapNational Geographic 2016. júniusi címlapNational Geographic 2016. júliusi címlapNational Geographic 2016. augusztusi címlapNational Geographic 2016. szeptemberi címlapNational Geographic 2016. októberi címlapNational Geographic 2016. novemberi címlapNational Geographic 2016. decemberi címlapNational Geographic 2017. januári címlapNational Geographic 2017. februári címlapNational Geographic 2017. márciusi címlapNational Geographic 2017. áprilisi címlapNational Geographic 2017. májusi címlapNational Geographic 2017. júniusi címlapNational Geographic 2017. júliusi címlapNational Geographic 2017. augusztusi címlapNational Geographic 2017. szeptemberi címlapNational Geographic 2017. októberi címlapNational Geographic 2017. novemberi címlapNational Geographic 2017. decemberi címlapNational Geographic 2018. januári címlapNational Geographic 2018. februári címlapNational Geographic 2018. márciusi címlapNational Geographic 2018. áprilisi címlapNational Geographic 2018. májusi címlapNational Geographic 2018. júniusi címlapNational Geographic 2018. júliusi címlapNational Geographic 2018. augusztusi címlapNational Geographic 2018. szeptemberi címlapNational Geographic 2018. októberi címlapNational Geographic 2018. novemberi címlapNational Geographic 2018. decemberi címlapNational Geographic 2019. januári címlapNational Geographic 2019. februári címlapNational Geographic 2019. márciusi címlapNational Geographic 2019. áprilisi címlapNational Geographic 2019. májusi címlapNational Geographic 2019. júniusi címlapNational Geographic 2019. júliusi címlapNational Geographic 2019. augusztusi címlapNational Geographic 2019. szeptemberi címlapNational Geographic 2019. októberi címlapNational Geographic 2019. novemberi címlapNational Geographic 2019. decemberi címlapNational Geographic 2020. januári címlapNational Geographic 2020. februári címlapNational Geographic 2020. márciusi címlapNational Geographic 2020. áprilisi címlapNational Geographic 2020. májusi címlapNational Geographic 2020. júniusi címlapNational Geographic 2020. júliusi címlapNational Geographic 2020. augusztusi címlapNational Geographic 2020. szeptemberi címlapNational Geographic 2020. októberi címlapNational Geographic 2020. novemberi címlapNational Geographic 2020. decemberi címlapNational Geographic 2021. januári címlapNational Geographic 2021. februári címlapNational Geographic 2021. márciusi címlapNational Geographic 2021. áprilisi címlapNational Geographic 2021. májusi címlapNational Geographic 2021. júniusi címlapNational Geographic 2021. júliusi címlapNational Geographic 2021. augusztusi címlapNational Geographic 2021. szeptemberi címlapNational Geographic 2021. októberi címlapNational Geographic 2021. novemberi címlapNational Geographic 2021. decemberi címlapNational Geographic 2022. januári címlapNational Geographic 2022. februári címlapNational Geographic 2022. márciusi címlapNational Geographic 2022. áprilisi címlapNational Geographic 2022. májusi címlapNational Geographic 2022. júniusi címlapNational Geographic 2022. júliusi címlapNational Geographic 2022. augusztusi címlapNational Geographic 2022. szeptemberi címlapNational Geographic 2022. októberi címlapNational Geographic 2022. novemberi címlapNational Geographic 2022. decemberi címlapNational Geographic 2023. januári címlapNational Geographic 2023. februári címlapNational Geographic 2023. márciusi címlapNational Geographic 2023. áprilisi címlapNational Geographic 2023. májusi címlapNational Geographic 2023. júniusi címlapNational Geographic 2023. júliusi címlapNational Geographic 2023. augusztusi címlapNational Geographic 2023. októberi címlapNational Geographic 2023. novemberi címlapNational Geographic 2023. decemberi címlapNational Geographic 2024. januári címlapNational Geographic 2024. februári címlapNational Geographic 2024. márciusi címlapNational Geographic 2024. áprilisi címlapNational Geographic 2024. májusi címlap

Hírlevél feliratkozás

Kérjük, erősítsd meg a feliratkozásod az e-mailben kapott linkre kattintva!

Kövess minket