Géza, Cézár, Vanda2024. február 25., vasárnap
Kultúra

A magyar király, aki Európa egyik legműveltebb uralkodója volt

2022.02.03.Jeki Gabriella
National Geographic Magyarország

Könyves Kálmán magyar király 1116. február 3-án hunyt el Székesfehérváron.

A „püspök-király” ábrázolása a Thuróczi-krónikában
Forrás: Wikimedia

 

1070 körül született I. Géza Árpád-házi magyar király fiaként, apját még gyermekként veszítette el, nagybátyja, László király papnak szánta, az 1090-es évek elején püspökké is szentelték, és valószínűleg a bihari püspökséget kapta meg. Ebben a tisztségében azonban nem töltött sok időt, Lengyelországba menekült, ennek egyik oka lehetett, hogy nem értett egyet László király külpolitikájával. A beteg uralkodó azonban hazahívta és Álmos helyett Kálmánnak ajánlott a trónt. Az új király 1095. július 29-én a trónra lépett nagybátyja, I. (Szent) László halála után. Annyit azonban már mindenki sejthetett, hogy tudományos műveltsége révén ki fog tűnni korának fejedelmei közül. Ezt a nézetet erősítette meg II. Orbán pápának, a római egyház törvényes császárellenes fejének a levele is, amit a „magyarok nagyságos királyához” intézett.

„Nem csekély örömmel vigadunk, hallatára annak, hogy a mindenható isten rendelkezéséből nagyságod jutott a magyar trónra”, így kezdi Orbán levelét. „Mert tisztelendő fiunk, Odilo szent-egyedi apát elmondta nekünk, hogy fenséged nemcsak a világi ügyekben kiváló jelességű, hanem az egyházi írásokban is jártas, és a mi a bírói hatalomhoz leginkább illik, a szent kánonokban is kitűnő tudományú. Azért úgy kell, igen kedves fiam Krisztusban, hogy elődjeidnél, kik azon birodalom uralkodásában megelőztek, jobban gondoskodjál a magad és a reád bízott népek üdvéről. Mert a hatalmasok, mint a szentírás kijelenti, hatalmas kínzásokat fognak szenvedni, és a kinek több jutott, attól többet is követelnek. Lobogtasd hát, ó király, a katholikus hitnek dicső zászlaját, mely birodalmad világi lobogóját is győzelemre és dicsőségre segíti!” – mutatja Kálmán megítélését a pápa levele, aki illetékes forrásból tudta az új magyar király kitűnő világi tulajdonait és tudományos képzettségét, amit Szilágyi Sándor idéz A magyarok története című könyvében.

A hatalomra kerülő Kálmán király érzékelte, hogy a magyar társadalom fejlődésében lényeges változások következtek be Szent István uralkodása óta: a tulajdonviszonyok lassan rendeződtek és az uralkodó igyekezett alkalmazkodni a megváltozott körülményekhez. Új törvényeket hozott, növelte az adókat és vámokat, miközben megszüntette az egyház feleslegesnek ítélt jövedelemforrásait. Némileg enyhítette elődei korábbi, igen szigorú rendelkezéseit: a tolvajlás esetén például a legsúlyosabb büntetés már „csak” a megvakítás volt. Beváltotta II. Orbán pápa hozzá fűzött reményeit is: hívő keresztényként fogadta 1096 nyarán az I. keresztes hadjárat előőrseit. Megvédte azonban az országot, amikor azok rabolni és fosztogatni kezdtek, ezért seregével egyszerűen kiverte őket az országból.

Részlet a Képes krónikából: Könyves Kálmán királlyá koronázása Székesfehérvárott
Forrás: Wikipedia

 

A király folytatta László adriai politikáját, így 1097-ben elfoglalta Horvátországot, hamarosan pedig már Dalmáciába szervezett hadjáratot, Bizánccal és Velencével szemben. És bár 1102-ben horvát királlyá koronáztatta magát és Közép-Dalmácia elfoglalása után felvette a „Dalmácia és Horvátország király címet is, további terveit félbe kellett szakítania Álmos herceg lázadása miatt, aki szövetségeseivel 1104-ben megtámadta Magyarországot. Kálmán azonban nem csak a zendülést verte le, hanem a következő években tovább lázadókat is: 1115-ben megvakíttatta Álmost és fiát, Bélát, hogy ezzel tegye lehetetlenné a trónigényüket. Uralkodása során intenzív külpolitikát folytatott: többek között beavatkozott a lengyel belviszályba, számos csatát vívott Szvatopluk cseh fejedelem ellen, és visszaverte V. Henrik német király támadását.

„Én Kálmán, Magyarország, Horvátország és Dalmáczia királya, a szent keresztre esküszöm, hogy veletek, hű traui polgáraim, szilárd békét tartok. Sem nekem, sem fiamnak, sem utódaimnak adófizetői ne legyetek. Püspöknek és birónak azt fogom rendelni, kit a papság és a nép annak megválasztanak. Megengedem, hogy egészen régi törvényetek szerint éljetek. Hanem abból a kikötővámból, melyet az idegenek fizetnek, kétharmad a királyt illeti, egyharmad a város biráját, a tized pedig a püspököt. Nem engedem, hogy várostokban akár magyar, akár idegen lakjék, ha magatok nem engeditek. Ha pedig koronázás végett vagy a birodalom ügyeiben hozzátok jövök, senkit sem szállásoltatok erőszakkal polgár házába, hacsak szívesen nem fogadjátok. Ha pedig uralmam valakinek igen súlyosnak látszik, és el akar költözni, szabadon mehet nejével, gyermekeivel, családjával és mindennel, mi az övé, hová neki tetszik” – áll abban az oklevélben, amelyet a király Trau városa részére állított ki 1108. május 25-én

Könyves Kálmán uralkodása idején a központi hatalom megerősödött, miközben a feudális társadalmi viszonyok kiteljesedtek. A kiváló politikus és hadvezér 1116. február 3-án hunyt el Székesfehérváron, feltehetően krónikus fülgyulladásban. A sors fintora, hogy bár a trónon fia, II. István követte, ám  trónörökös hiányában az ő halála után a Kálmán által uralkodásra alkalmatlanná tett Vak Béla fejére került a magyar korona.

Több ezer éves gyilkosság áldozatát vizsgálták

Több ezer éves gyilkosság áldozatát vizsgálták

A vittrupi ember maradványait 1915-ben tárták fel.

Rejtélyes roncs sodródott partra egy brit parton

Rejtélyes roncs sodródott partra egy brit parton

Egyelőre nem sokat tudni a hajóról, de elképzelhető, hogy a 16. századból származik.

Középkori sírt találtak a velencei Szent Márk téren

Középkori sírt találtak a velencei Szent Márk téren

A régészek egy nyolc személy csontjait őrző nyughelyet, valamint egy templom maradványait tárták fel.

Ősi sziklarajzok árulkodnak Amazónia meghódításáról

Ősi sziklarajzok árulkodnak Amazónia meghódításáról

A kutatók egy kolumbiai lelőhely különböző maradványait elemezték.

Több száz éves település maradványait rejtette egy erdő

Több száz éves település maradványait rejtette egy erdő

Egy skót szigeten terveztek kivágni egy telepített erdőt, amikor egy elveszett település romjaira bukkantak.

National Geographic 2024. februári címlap

Előfizetés

A nyomtatott magazinra,
12 hónapra

16 500 Ft

Korábbi számok

National Geographic 2010. januári címlapNational Geographic 2010. februári címlapNational Geographic 2010. márciusi címlapNational Geographic 2010. áprilisi címlapNational Geographic 2010. májusi címlapNational Geographic 2010. júniusi címlapNational Geographic 2010. júliusi címlapNational Geographic 2010. augusztusi címlapNational Geographic 2010. szeptemberi címlapNational Geographic 2010. októberi címlapNational Geographic 2010. novemberi címlapNational Geographic 2010. decemberi címlapNational Geographic 2011. januári címlapNational Geographic 2011. februári címlapNational Geographic 2011. márciusi címlapNational Geographic 2011. áprilisi címlapNational Geographic 2011. májusi címlapNational Geographic 2011. júniusi címlapNational Geographic 2011. júliusi címlapNational Geographic 2011. augusztusi címlapNational Geographic 2011. szeptemberi címlapNational Geographic 2011. októberi címlapNational Geographic 2011. novemberi címlapNational Geographic 2011. decemberi címlapNational Geographic 2012. januári címlapNational Geographic 2012. februári címlapNational Geographic 2012. márciusi címlapNational Geographic 2012. áprilisi címlapNational Geographic 2012. májusi címlapNational Geographic 2012. júniusi címlapNational Geographic 2012. júliusi címlapNational Geographic 2012. augusztusi címlapNational Geographic 2012. szeptemberi címlapNational Geographic 2012. októberi címlapNational Geographic 2012. novemberi címlapNational Geographic 2012. decemberi címlapNational Geographic 2013. januári címlapNational Geographic 2013. februári címlapNational Geographic 2013. márciusi címlapNational Geographic 2013. áprilisi címlapNational Geographic 2013. májusi címlapNational Geographic 2013. júniusi címlapNational Geographic 2013. júliusi címlapNational Geographic 2013. augusztusi címlapNational Geographic 2013. szeptemberi címlapNational Geographic 2013. októberi címlapNational Geographic 2013. novemberi címlapNational Geographic 2013. decemberi címlapNational Geographic 2014. januári címlapNational Geographic 2014. februári címlapNational Geographic 2014. márciusi címlapNational Geographic 2014. áprilisi címlapNational Geographic 2014. májusi címlapNational Geographic 2014. júniusi címlapNational Geographic 2014. júliusi címlapNational Geographic 2014. augusztusi címlapNational Geographic 2014. szeptemberi címlapNational Geographic 2014. októberi címlapNational Geographic 2014. novemberi címlapNational Geographic 2014. decemberi címlapNational Geographic 2015. januári címlapNational Geographic 2015. februári címlapNational Geographic 2015. márciusi címlapNational Geographic 2015. áprilisi címlapNational Geographic 2015. májusi címlapNational Geographic 2015. júniusi címlapNational Geographic 2015. júliusi címlapNational Geographic 2015. augusztusi címlapNational Geographic 2015. szeptemberi címlapNational Geographic 2015. októberi címlapNational Geographic 2015. novemberi címlapNational Geographic 2015. decemberi címlapNational Geographic 2016. januári címlapNational Geographic 2016. februári címlapNational Geographic 2016. márciusi címlapNational Geographic 2016. áprilisi címlapNational Geographic 2016. májusi címlapNational Geographic 2016. júniusi címlapNational Geographic 2016. júliusi címlapNational Geographic 2016. augusztusi címlapNational Geographic 2016. szeptemberi címlapNational Geographic 2016. októberi címlapNational Geographic 2016. novemberi címlapNational Geographic 2016. decemberi címlapNational Geographic 2017. januári címlapNational Geographic 2017. februári címlapNational Geographic 2017. márciusi címlapNational Geographic 2017. áprilisi címlapNational Geographic 2017. májusi címlapNational Geographic 2017. júniusi címlapNational Geographic 2017. júliusi címlapNational Geographic 2017. augusztusi címlapNational Geographic 2017. szeptemberi címlapNational Geographic 2017. októberi címlapNational Geographic 2017. novemberi címlapNational Geographic 2017. decemberi címlapNational Geographic 2018. januári címlapNational Geographic 2018. februári címlapNational Geographic 2018. márciusi címlapNational Geographic 2018. áprilisi címlapNational Geographic 2018. májusi címlapNational Geographic 2018. júniusi címlapNational Geographic 2018. júliusi címlapNational Geographic 2018. augusztusi címlapNational Geographic 2018. szeptemberi címlapNational Geographic 2018. októberi címlapNational Geographic 2018. novemberi címlapNational Geographic 2018. decemberi címlapNational Geographic 2019. januári címlapNational Geographic 2019. februári címlapNational Geographic 2019. márciusi címlapNational Geographic 2019. áprilisi címlapNational Geographic 2019. májusi címlapNational Geographic 2019. júniusi címlapNational Geographic 2019. júliusi címlapNational Geographic 2019. augusztusi címlapNational Geographic 2019. szeptemberi címlapNational Geographic 2019. októberi címlapNational Geographic 2019. novemberi címlapNational Geographic 2019. decemberi címlapNational Geographic 2020. januári címlapNational Geographic 2020. februári címlapNational Geographic 2020. márciusi címlapNational Geographic 2020. áprilisi címlapNational Geographic 2020. májusi címlapNational Geographic 2020. júniusi címlapNational Geographic 2020. júliusi címlapNational Geographic 2020. augusztusi címlapNational Geographic 2020. szeptemberi címlapNational Geographic 2020. októberi címlapNational Geographic 2020. novemberi címlapNational Geographic 2020. decemberi címlapNational Geographic 2021. januári címlapNational Geographic 2021. februári címlapNational Geographic 2021. márciusi címlapNational Geographic 2021. áprilisi címlapNational Geographic 2021. májusi címlapNational Geographic 2021. júniusi címlapNational Geographic 2021. júliusi címlapNational Geographic 2021. augusztusi címlapNational Geographic 2021. szeptemberi címlapNational Geographic 2021. októberi címlapNational Geographic 2021. novemberi címlapNational Geographic 2021. decemberi címlapNational Geographic 2022. januári címlapNational Geographic 2022. februári címlapNational Geographic 2022. márciusi címlapNational Geographic 2022. áprilisi címlapNational Geographic 2022. májusi címlapNational Geographic 2022. júniusi címlapNational Geographic 2022. júliusi címlapNational Geographic 2022. augusztusi címlapNational Geographic 2022. szeptemberi címlapNational Geographic 2022. októberi címlapNational Geographic 2022. novemberi címlapNational Geographic 2022. decemberi címlapNational Geographic 2023. januári címlapNational Geographic 2023. februári címlapNational Geographic 2023. márciusi címlapNational Geographic 2023. áprilisi címlapNational Geographic 2023. májusi címlapNational Geographic 2023. júniusi címlapNational Geographic 2023. júliusi címlapNational Geographic 2023. augusztusi címlapNational Geographic 2023. októberi címlapNational Geographic 2023. novemberi címlapNational Geographic 2023. decemberi címlapNational Geographic 2024. januári címlapNational Geographic 2024. februári címlap

Hírlevél feliratkozás

Kérjük, erősítsd meg a feliratkozásod az e-mailben kapott linkre kattintva!

Kövess minket