Albin, Albina, Leonita,2024. március 01., péntek
Kultúra

Az első magyar nyelvű hírlap szerkesztője

2022.02.05.Jeki Gabriella
National Geographic Magyarország

1810. február 5-én hunyt el Rát Mátyás evangélikus lelkész.

A Magyar Hírmondó címlapja 1780-ból
Forrás: Wikipedia

 

Az első, magyar nyelvű újság megjelenését a felvilágosult nemzeti megújulási mozgalom segítette elő, amely a magyar nyelv művelését, illetve az irodalom és a hazai kulturális élet fejlesztését tűzte ki céljául. Ez volt a Magyar Hírmondó, amely 1780. január 1-én indult Pozsonyban. Magát a magyar nyelvű újságírás jelentőségét és szükségességét elsőként Rát (egyes forrásokban Ráth) Mátyás ismerte fel. A lap az evangélikus lelkész szerkesztésében, lelkesítő munkájának köszönhetően jelenhetett meg.

„Rát Mátyás 1749. április 13-án Győrött született polgári szülőktől: atyja Rát János, anyja Raits Zsuzsanna volt. Szülővárosában, azután Modorban, Pozsonyban és Sopronban tanult. Pozsonyban az evang. líceumban Benczur József, a későbbi városi tanácsos volt kedves tanára, ki különösen a magyar nyelv és irodalom szeretetét oltá be az erre különben is fogékony fiatal kebelbe. A hazai tanintézetekben befejezvén tanulmányait, beutazta Magyarországot és Erdélyt, Debrecenben több ideig tartózkodott; így ismerkedett meg hazánk akkori viszonyaival, megtanulta ezenkívül különösen a nép nyelvét. Ezután tanulmányainak kiegészítése végett külföldre utazott” – írja id. Szinnyei József Rát Mátyásról a Magyar Tudománytörténeti Intézet szerkesztésében kiadott tanulmányában.

Rát Mátyás eltöltött néhány évet Németországban, ahol a teológiát és a régi klasszikus irodalmat tanulmányozta, de itt ismerte fel a hírlapokban való tájékozódás fontosságát is. Utazásai során alapos ismeretekkel gazdagodott, majd Pozsonyban telepedett le 1779-ben. A kezdetektől azt tervezte, hogy magyar nyelvű újságot fog szerkeszteni; hitte, hogy úgymond „felrázhatja a nemzet szunnyadó lelkületét”, és hogy a lap által fogékonyabbá teszi az embereket a nyelv művelésére. Végül Patzkó Ferenc Ágoston pozsonyi nyomdásszal együtt fordultak a helyi tanácshoz hírlapkiadási engedélyért, amit hamarosan meg is kaptak.

A Magyar Hírmondó első száma 1780-ból
Forrás: Wikimedia

 

„Ami a magyarságot illeti, amellyel a Hírmondó élni fog az, az alföldi Tisza-melléki, de a Duna-mellékivel és Erdélyivel elegyedett lészen. Ezt tartja az író leghelyesebbnek. Maga magán mind egyik igen szűk és azoknak a sokféle dolgoknak megírattatására, melyek itt előfordulnak, nem elégséges. – A szóknak írásán nem illő senkinek megütközni; holott az eránt még semmi közönségesen bévett szokás vagy szabás nincsen. Had[d] légyen nékem is szabad azt követnem, amit leghelyesebbnek tartok. Mindazonáltal illendő̋ tisztelettel és köszönettel fogom venni, ha valaki, akár a dolgoknak előbeszélésében ejtetni fogott hibák, akár pedig a szóbeli fogyatkozások eránt tisztességesen meginténd; vagy valamely dolognak alkalmatosb nevezetire megtanítánd. Különben is valódi újság ez, amit most kezdünk, holott ezen az úton még soha magyar nem járt előttünk. Vajon hol s miben lehet tehát engedelmet és segedelmet várni, ha itt nem?” – állt a kiadni tervezett lap programjában 1779-ben.

A Magyar Hírmondó első száma 1780. január 1-én jelenhetett meg. Az igényes küllemmel tervezett lap címlapjára egy metszett díszítés került, amelynek felirata így szólt: „per regna, per urbes”, tehát „országokon, városokon keresztül”. Alatta Magyarország címere kapott helyet, de könyv, levél- és iratillusztrációk is. A díszítést nyomtatott szöveg övezi, amely az engedélyező Mária Terézia személyét, a hírlap címét és a kiadás idejét tartalmazta.

Rát Mátyás három évig szerkesztette a Magyar Hírmondót, aki számos cikket írt, korrekciós munkákat végzett a nyomdában, tartotta a kapcsolatot az olvasókkal, de a terjesztésből is kivette a részét. A hetente kétszer megjelent lap a saját korában igen igényesnek és magas színvonalúnak számított, amelynek előfizetői egyre gyarapodtak; eljutott Magyarországon kívül Franciaországba és Spanyolországba is. Rát Mátyás tudatosan szerkesztette: a hiteles tényeket csak a saját, széleskörű ismereteivel kiegészítve közölte, miközben az összegyűjtött híranyagokat nem csak értelmezte, hanem értékelte, miközben tájékozódni tanította olvasóit – írja Süld Erzsébet Magyar Hírmondó című tanulmányában.

Az újság lelkes szerkesztője 1783-ban elfogadott egy újonnan felállított, győri prédikátori állást, ezért felhagyott a hírlapszerkesztéssel. 1803. május 30-ával a Magyar Hírmondó is megszűnt. Később kizárólag az írásnak szentelte életét, majd szeretett volna kiadni egy teljes latin-magyar–német szótárt, de nem járt sikerrel. 1789 után hívei kérésére újra lelkészként végzett szolgálatot, egészen az 1810. február 5-én bekövetkezett haláláig. Pécsett és Pozsonyban utcát nevezett el a tiszteletére.

A magyar protestáns építészet meghatározó alakja

A magyar protestáns építészet meghatározó alakja

Neki köszönhetjük a híres debreceni református templomot, a Fővám téri vásárcsarnokot és a Magyar Nemzeti Levéltárat, lakóépületei máig őrzik eredeti formájukat, és családok százainak adnak otthont, nevére mégis ritkán emlékszünk.

Vaskori erődöt találtak Lengyelországban

Vaskori erődöt találtak Lengyelországban

A kutatók egy, az 1960-as években felfedezett helyszínen végeztek vizsgálatot.

Expedíció indul a milliárdokat érő hajóroncshoz

Expedíció indul a milliárdokat érő hajóroncshoz

A San José elképesztő értékű rakományt szállított, amikor 1708-ban elsüllyedt.

Készen állunk a rovarevésre?

Készen állunk a rovarevésre?

Tizennégy éve járom a világ fejlődő országait, nem egyszer találkoztam már sült rovarokkal, szinte fel sem tűnnek, bár Kambodzsában a phnompeni királyi palota előtti téren felhalmozott tenyérnyi tarantulán azért én is megrökönyödtem.

Középkori zárdát tártak fel

Középkori zárdát tártak fel

Az 1002-ben alapított kolostorból 1790-ben űzték el az apácákat.

National Geographic 2024. februári címlap

Előfizetés

A nyomtatott magazinra,
12 hónapra

16 500 Ft

Korábbi számok

National Geographic 2010. januári címlapNational Geographic 2010. februári címlapNational Geographic 2010. márciusi címlapNational Geographic 2010. áprilisi címlapNational Geographic 2010. májusi címlapNational Geographic 2010. júniusi címlapNational Geographic 2010. júliusi címlapNational Geographic 2010. augusztusi címlapNational Geographic 2010. szeptemberi címlapNational Geographic 2010. októberi címlapNational Geographic 2010. novemberi címlapNational Geographic 2010. decemberi címlapNational Geographic 2011. januári címlapNational Geographic 2011. februári címlapNational Geographic 2011. márciusi címlapNational Geographic 2011. áprilisi címlapNational Geographic 2011. májusi címlapNational Geographic 2011. júniusi címlapNational Geographic 2011. júliusi címlapNational Geographic 2011. augusztusi címlapNational Geographic 2011. szeptemberi címlapNational Geographic 2011. októberi címlapNational Geographic 2011. novemberi címlapNational Geographic 2011. decemberi címlapNational Geographic 2012. januári címlapNational Geographic 2012. februári címlapNational Geographic 2012. márciusi címlapNational Geographic 2012. áprilisi címlapNational Geographic 2012. májusi címlapNational Geographic 2012. júniusi címlapNational Geographic 2012. júliusi címlapNational Geographic 2012. augusztusi címlapNational Geographic 2012. szeptemberi címlapNational Geographic 2012. októberi címlapNational Geographic 2012. novemberi címlapNational Geographic 2012. decemberi címlapNational Geographic 2013. januári címlapNational Geographic 2013. februári címlapNational Geographic 2013. márciusi címlapNational Geographic 2013. áprilisi címlapNational Geographic 2013. májusi címlapNational Geographic 2013. júniusi címlapNational Geographic 2013. júliusi címlapNational Geographic 2013. augusztusi címlapNational Geographic 2013. szeptemberi címlapNational Geographic 2013. októberi címlapNational Geographic 2013. novemberi címlapNational Geographic 2013. decemberi címlapNational Geographic 2014. januári címlapNational Geographic 2014. februári címlapNational Geographic 2014. márciusi címlapNational Geographic 2014. áprilisi címlapNational Geographic 2014. májusi címlapNational Geographic 2014. júniusi címlapNational Geographic 2014. júliusi címlapNational Geographic 2014. augusztusi címlapNational Geographic 2014. szeptemberi címlapNational Geographic 2014. októberi címlapNational Geographic 2014. novemberi címlapNational Geographic 2014. decemberi címlapNational Geographic 2015. januári címlapNational Geographic 2015. februári címlapNational Geographic 2015. márciusi címlapNational Geographic 2015. áprilisi címlapNational Geographic 2015. májusi címlapNational Geographic 2015. júniusi címlapNational Geographic 2015. júliusi címlapNational Geographic 2015. augusztusi címlapNational Geographic 2015. szeptemberi címlapNational Geographic 2015. októberi címlapNational Geographic 2015. novemberi címlapNational Geographic 2015. decemberi címlapNational Geographic 2016. januári címlapNational Geographic 2016. februári címlapNational Geographic 2016. márciusi címlapNational Geographic 2016. áprilisi címlapNational Geographic 2016. májusi címlapNational Geographic 2016. júniusi címlapNational Geographic 2016. júliusi címlapNational Geographic 2016. augusztusi címlapNational Geographic 2016. szeptemberi címlapNational Geographic 2016. októberi címlapNational Geographic 2016. novemberi címlapNational Geographic 2016. decemberi címlapNational Geographic 2017. januári címlapNational Geographic 2017. februári címlapNational Geographic 2017. márciusi címlapNational Geographic 2017. áprilisi címlapNational Geographic 2017. májusi címlapNational Geographic 2017. júniusi címlapNational Geographic 2017. júliusi címlapNational Geographic 2017. augusztusi címlapNational Geographic 2017. szeptemberi címlapNational Geographic 2017. októberi címlapNational Geographic 2017. novemberi címlapNational Geographic 2017. decemberi címlapNational Geographic 2018. januári címlapNational Geographic 2018. februári címlapNational Geographic 2018. márciusi címlapNational Geographic 2018. áprilisi címlapNational Geographic 2018. májusi címlapNational Geographic 2018. júniusi címlapNational Geographic 2018. júliusi címlapNational Geographic 2018. augusztusi címlapNational Geographic 2018. szeptemberi címlapNational Geographic 2018. októberi címlapNational Geographic 2018. novemberi címlapNational Geographic 2018. decemberi címlapNational Geographic 2019. januári címlapNational Geographic 2019. februári címlapNational Geographic 2019. márciusi címlapNational Geographic 2019. áprilisi címlapNational Geographic 2019. májusi címlapNational Geographic 2019. júniusi címlapNational Geographic 2019. júliusi címlapNational Geographic 2019. augusztusi címlapNational Geographic 2019. szeptemberi címlapNational Geographic 2019. októberi címlapNational Geographic 2019. novemberi címlapNational Geographic 2019. decemberi címlapNational Geographic 2020. januári címlapNational Geographic 2020. februári címlapNational Geographic 2020. márciusi címlapNational Geographic 2020. áprilisi címlapNational Geographic 2020. májusi címlapNational Geographic 2020. júniusi címlapNational Geographic 2020. júliusi címlapNational Geographic 2020. augusztusi címlapNational Geographic 2020. szeptemberi címlapNational Geographic 2020. októberi címlapNational Geographic 2020. novemberi címlapNational Geographic 2020. decemberi címlapNational Geographic 2021. januári címlapNational Geographic 2021. februári címlapNational Geographic 2021. márciusi címlapNational Geographic 2021. áprilisi címlapNational Geographic 2021. májusi címlapNational Geographic 2021. júniusi címlapNational Geographic 2021. júliusi címlapNational Geographic 2021. augusztusi címlapNational Geographic 2021. szeptemberi címlapNational Geographic 2021. októberi címlapNational Geographic 2021. novemberi címlapNational Geographic 2021. decemberi címlapNational Geographic 2022. januári címlapNational Geographic 2022. februári címlapNational Geographic 2022. márciusi címlapNational Geographic 2022. áprilisi címlapNational Geographic 2022. májusi címlapNational Geographic 2022. júniusi címlapNational Geographic 2022. júliusi címlapNational Geographic 2022. augusztusi címlapNational Geographic 2022. szeptemberi címlapNational Geographic 2022. októberi címlapNational Geographic 2022. novemberi címlapNational Geographic 2022. decemberi címlapNational Geographic 2023. januári címlapNational Geographic 2023. februári címlapNational Geographic 2023. márciusi címlapNational Geographic 2023. áprilisi címlapNational Geographic 2023. májusi címlapNational Geographic 2023. júniusi címlapNational Geographic 2023. júliusi címlapNational Geographic 2023. augusztusi címlapNational Geographic 2023. októberi címlapNational Geographic 2023. novemberi címlapNational Geographic 2023. decemberi címlapNational Geographic 2024. januári címlapNational Geographic 2024. februári címlap

Hírlevél feliratkozás

Kérjük, erősítsd meg a feliratkozásod az e-mailben kapott linkre kattintva!

Kövess minket