Stefánia, Jakab2022. november 28., hétfő
Kultúra

A magyar régészet atyja

2022.04.12.Jeki Gabriella
National Geographic Magyarország

1815. április 12-én született Rómer Flóris Ferenc bencés szerzetes, egyetemi tanár, plébános, művészettörténész és régész.

Nagyban köszönhető Rómer Flórisnak, hogy 1876-ban Magyarországon rendezték az ősrégészek és antropológusok VIII. világkongresszusát, melynek főtitkára volt
Forrás: Wikimedia Commons/OSZK

 

A magyar régiségtudomány egyik megalapítója, aki az 1848-49-es forradalom és szabadságharcban kapitányi rangot is szerzett. Rómer Flóris sokrétű személyiségét jól tükrözi, hogy festőművész, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, nagyváradi nagyprépost-kanonok, valamint a Magyar Történelmi Társulat alapító tagja volt. Elkötelezett kutatóként járta be az országot, illetve Európa nagy részét.

Rómer Flóris 1815. április 12-én született Pozsonyban egy kisiparos németajkú családban. Gyermekéveit az úgynevezett vidám céhélet szőtte át, és később sem veszítette el humorát. Szülei igyekeztek széles körű oktatást biztosítani neki, Trencsénben a szlovák nyelvet, miközben Tatán a magyar nyelvet sajátította el. Miután a kezdetektől papnak szánták, ezért 1830-ban belépett a Benedek-rendi szerzetesek közé, bölcsészeti doktor lett. Nyolc év múlva már a Pisky-kódex megjelentetését készítette elő a tihanyi apátságban, ezután pedig felszentelték. Tanított Győrben, Pozsonyban és Kőszegen is, többek között latin nyelvet és természetrajzot, de ő vezette a bencés növendékek természettudományos képzését is. Első tudományos cikkei is ebben az időszakban jelentek meg, amelyekkel elismertséget vívott ki.

„Üresedésbe jővén a posonyi physikai tanszék, a főapát az öregebb tanárokat kínálta meg e catliedrával, és mikor azt elfogadni vonakodtak, végre engem nevezett ki, bár a posonyi akadémiai collegák előre restelték, hogy ily fiatal tanár koczkáztassa az akadémia tanárság tekintélyét. Ismét rendezetlen, elhanyagolt szertárt kellett átvennem ugyanattól, ki hajdan e tudományban tanárom vala. Egész szünnapok alatt rendeztem és javítottam a készleteket. Fellépésem a posonyiak nagy méltánylásával történt; diákjaim közül, némelyek, mint az Erdélyiek, a nváradi püspök rokonai, már a szünnapok alatt csatlakoztak hozzám; előadásimat az akadémiai jogászok, városi tisztviselők és az evangelicum lyceum physicusai kezdték seregesen látogatni, mi szokatlansága miatt collegáim közt, kik már egyenlőre nem igen kedveltek,, irigységet támasztott és a prodirector által consensualiter felszólittattak, hogy a vendégeket előadásimtól eltávoztassam” – idézi Rómer Flórist az életét feldolgozó Kumlik Emil a Rómer Ferenc Flóris élete és működése című tanulmányában.

Ezek után nem tűnik meglepőnek, hogy megbízták a serdülő József főherceg nevelésével. Rómer Flóris természetrajzi leckéket adott neki, miközben baráti viszony alakult ki kettőjük között, amely életük végéig kitartott.

„A külső zaj és zavar dacára ezen évet életem legboldogabb szakának vallom. Azon ragaszkodás, melyet minden felvigyázat daczára tanítványomban tapasztaltam , azon rendkívüli kedv és szorgalom, melylyel tárgyaimat felkarolá, holott másutt nem értetvén és nem méltányoltatván, nem nagy kedvvel hallgatta tanárait, rendkívül serkentettek, hogy a legjobbat elérhessem. A gyakori kirándulások, a fényes próbahét eszközlék, hogy a m agas tanítvány mind inkább ragaszkodott személyemhez, és ezen év emlékét m aga részéről is legkedvesbnek nem egyszer nyilvánitá” – áll Rómer Flóris önéletrajzában.

Rómer Flóris hagyatékának nagy része mikrofilmen a Magyar Országos Levéltárban is elérhető
Forrás: Wikimedia Commons/Barabás Miklós litográfiája

 

Az egyre népszerűbb, ám még mindig felettébb szerény tanár Bécsbe ment és itt érte a szabadságharc híre is. Eleinte úgynevezett utász közlegényként, majd honvédtisztként, végül századosként harcolt. A ranglétrán a bátor tetteinek elismeréseképpen tudott ilyen gyorsan előrehaladni. Rómer Flóris részt vett 1849. április 10-én vívott váci ütközetben, de becsülettel harcolt Buda visszafoglalásánál is 1849. május 21-én. A szabadságharc bukása után börtönbüntetésre ítélték (Bécsben, Olmützben, Brünnben és Josefstadtban raboskodott), az ellene felhozott fő vádpont nevének magyarosítása és a harcra való buzdítás volt, végül közkegyelemmel szabadult 1854-ben.

Újból tanítani kezdett, tervszerű fejlesztési programokat valósított meg, több múzeum szervezése és megalakítása fűzhető a nevéhez. Győrben régészeti tanszéket állított fel és elkezdte szerkeszteni a Győri Történelmi és Régészeti Füzetek sorozatot. Tudományos munkássága 1860-tól felgyorsult, amikor az Árpás és Mórichida közötti román kori Szent Jakab apostol-templom történelmét kutatta fel. 1861-ben kivált a bencés rendből, majd Pestre költözött, és ott az MTA kézirattárnoka, majd 1862-től gimnáziumi igazgató lett. 1864-ben a Magyar Tudományos Akadémia tagja lett. Abban az időben hozták létre azokat az intézményeket, folyóiratokat, amelyek a magyar régészet tudományának alapjai voltak. 1984-től már az Archeológiai Közleményeket szerkesztette, több nemzetközi ősrégészeti kongresszuson vett részt és életét a régészetnek szentelte. Elkötelezett kutatóként bejárta az országot, valamint Európa nagy részét. Rómer Flóris kezdeményezte a hazai műemlékvédelem első lépéseit, de ő alapította a római katolikus püspöki palota híres 20 ezer kötetes könyvtárát is. A Magyar Történelmi Társulat alapítója 1889. március 18-án hunyt el Nagyváradon.

Hozzászólások

Ókori rágcsákat találtak a Colosseumban

Ókori rágcsákat találtak a Colosseumban

Ahogy a mai mozizók, úgy az ókori nézők is szerettek nassolni.

A királynő, aki szponzorálta Kolumbusz útját

A királynő, aki szponzorálta Kolumbusz útját

Kasztíliai I. Izabella a spanyol történelem

Élénk kapcsolat lehetett Teotihuacan és a maják között

Élénk kapcsolat lehetett Teotihuacan és a maják között

Korábban a kutatók azt feltételezték, hogy a város nem volt érintkezésben maja uralkodókkal.

Erdélyi leletek vezethetnek egy elveszett császár nyomára

Erdélyi leletek vezethetnek egy elveszett császár nyomára

Egy új vizsgálat alapján eredetiek lehetnek azok az ókori pénzek, amelyek az állítólagos Sponsianus képmását és nevét viselik.

Gyönyörű leleteket találtak az orgyilkosok erődjében

Gyönyörű leleteket találtak az orgyilkosok erődjében

Az aszaszinokat rengeteg legenda övezi, sok nyelvben erre a csoportra utal az orgyilkos szó.

National Geographic 2022. novemberi címlap

Előfizetés

A nyomtatott magazinra,
12 hónapra

13 200 Ft

Korábbi számok

National Geographic 2010. januári címlapNational Geographic 2010. februári címlapNational Geographic 2010. márciusi címlapNational Geographic 2010. áprilisi címlapNational Geographic 2010. májusi címlapNational Geographic 2010. júniusi címlapNational Geographic 2010. júliusi címlapNational Geographic 2010. augusztusi címlapNational Geographic 2010. szeptemberi címlapNational Geographic 2010. októberi címlapNational Geographic 2010. novemberi címlapNational Geographic 2010. decemberi címlapNational Geographic 2011. januári címlapNational Geographic 2011. februári címlapNational Geographic 2011. márciusi címlapNational Geographic 2011. áprilisi címlapNational Geographic 2011. májusi címlapNational Geographic 2011. júniusi címlapNational Geographic 2011. júliusi címlapNational Geographic 2011. augusztusi címlapNational Geographic 2011. szeptemberi címlapNational Geographic 2011. októberi címlapNational Geographic 2011. novemberi címlapNational Geographic 2011. decemberi címlapNational Geographic 2012. januári címlapNational Geographic 2012. februári címlapNational Geographic 2012. márciusi címlapNational Geographic 2012. áprilisi címlapNational Geographic 2012. májusi címlapNational Geographic 2012. júniusi címlapNational Geographic 2012. júliusi címlapNational Geographic 2012. augusztusi címlapNational Geographic 2012. szeptemberi címlapNational Geographic 2012. októberi címlapNational Geographic 2012. novemberi címlapNational Geographic 2012. decemberi címlapNational Geographic 2013. januári címlapNational Geographic 2013. februári címlapNational Geographic 2013. márciusi címlapNational Geographic 2013. áprilisi címlapNational Geographic 2013. májusi címlapNational Geographic 2013. júniusi címlapNational Geographic 2013. júliusi címlapNational Geographic 2013. augusztusi címlapNational Geographic 2013. szeptemberi címlapNational Geographic 2013. októberi címlapNational Geographic 2013. novemberi címlapNational Geographic 2013. decemberi címlapNational Geographic 2014. januári címlapNational Geographic 2014. februári címlapNational Geographic 2014. márciusi címlapNational Geographic 2014. áprilisi címlapNational Geographic 2014. májusi címlapNational Geographic 2014. júniusi címlapNational Geographic 2014. júliusi címlapNational Geographic 2014. augusztusi címlapNational Geographic 2014. szeptemberi címlapNational Geographic 2014. októberi címlapNational Geographic 2014. novemberi címlapNational Geographic 2014. decemberi címlapNational Geographic 2015. januári címlapNational Geographic 2015. februári címlapNational Geographic 2015. márciusi címlapNational Geographic 2015. áprilisi címlapNational Geographic 2015. májusi címlapNational Geographic 2015. júniusi címlapNational Geographic 2015. júliusi címlapNational Geographic 2015. augusztusi címlapNational Geographic 2015. szeptemberi címlapNational Geographic 2015. októberi címlapNational Geographic 2015. novemberi címlapNational Geographic 2015. decemberi címlapNational Geographic 2016. januári címlapNational Geographic 2016. februári címlapNational Geographic 2016. márciusi címlapNational Geographic 2016. áprilisi címlapNational Geographic 2016. májusi címlapNational Geographic 2016. júniusi címlapNational Geographic 2016. júliusi címlapNational Geographic 2016. augusztusi címlapNational Geographic 2016. szeptemberi címlapNational Geographic 2016. októberi címlapNational Geographic 2016. novemberi címlapNational Geographic 2016. decemberi címlapNational Geographic 2017. januári címlapNational Geographic 2017. februári címlapNational Geographic 2017. márciusi címlapNational Geographic 2017. áprilisi címlapNational Geographic 2017. májusi címlapNational Geographic 2017. júniusi címlapNational Geographic 2017. júliusi címlapNational Geographic 2017. augusztusi címlapNational Geographic 2017. szeptemberi címlapNational Geographic 2017. októberi címlapNational Geographic 2017. novemberi címlapNational Geographic 2017. decemberi címlapNational Geographic 2018. januári címlapNational Geographic 2018. februári címlapNational Geographic 2018. márciusi címlapNational Geographic 2018. áprilisi címlapNational Geographic 2018. májusi címlapNational Geographic 2018. júniusi címlapNational Geographic 2018. júliusi címlapNational Geographic 2018. augusztusi címlapNational Geographic 2018. szeptemberi címlapNational Geographic 2018. októberi címlapNational Geographic 2018. novemberi címlapNational Geographic 2018. decemberi címlapNational Geographic 2019. januári címlapNational Geographic 2019. februári címlapNational Geographic 2019. márciusi címlapNational Geographic 2019. áprilisi címlapNational Geographic 2019. májusi címlapNational Geographic 2019. júniusi címlapNational Geographic 2019. júliusi címlapNational Geographic 2019. augusztusi címlapNational Geographic 2019. szeptemberi címlapNational Geographic 2019. októberi címlapNational Geographic 2019. novemberi címlapNational Geographic 2019. decemberi címlapNational Geographic 2020. januári címlapNational Geographic 2020. februári címlapNational Geographic 2020. márciusi címlapNational Geographic 2020. áprilisi címlapNational Geographic 2020. májusi címlapNational Geographic 2020. júniusi címlapNational Geographic 2020. júliusi címlapNational Geographic 2020. augusztusi címlapNational Geographic 2020. szeptemberi címlapNational Geographic 2020. októberi címlapNational Geographic 2020. novemberi címlapNational Geographic 2020. decemberi címlapNational Geographic 2021. januári címlapNational Geographic 2021. februári címlapNational Geographic 2021. márciusi címlapNational Geographic 2021. áprilisi címlapNational Geographic 2021. májusi címlapNational Geographic 2021. júniusi címlapNational Geographic 2021. júliusi címlapNational Geographic 2021. augusztusi címlapNational Geographic 2021. szeptemberi címlapNational Geographic 2021. októberi címlapNational Geographic 2021. novemberi címlapNational Geographic 2021. decemberi címlapNational Geographic 2022. januári címlapNational Geographic 2022. februári címlapNational Geographic 2022. márciusi címlapNational Geographic 2022. áprilisi címlapNational Geographic 2022. májusi címlapNational Geographic 2022. júniusi címlapNational Geographic 2022. júliusi címlapNational Geographic 2022. augusztusi címlapNational Geographic 2022. szeptemberi címlapNational Geographic 2022. októberi címlapNational Geographic 2022. novemberi címlap

Hírlevél feliratkozás

Kérjük, erősítsd meg a feliratkozásod az e-mailben kapott linkre kattintva!

Kövess minket