Márk, Ányos2024. április 25., csütörtök
Kultúra

A hadvezér a magyar barokk költészet kiemelkedő alakja

2022.05.03.Jeki Gabriella
National Geographic Magyarország

1620. május 3-án született Zrínyi Miklós gróf, horvát bán, költő, politikus, Zala és Somogy vármegyék örökös főispánja.

Zrínyi Miklós költő, hadvezér.
Forrás: Wikimedia Commons/ Jan Thomas

 

Gróf Zrínyi Miklós, korának leggazdagabb magyar főura volt, de költőként, hadvezérként és nemzetközi politikusként is hírnevet szerzett. Ki ne ismerné a Szigeti veszedelem című verses eposzát, amely Szigetvár 1566. évi elestéről szól? A költő életét jól jellemzi jelmondata is, amely így szól „Sors bona, nihil aliud”, ami magyarul annyit tesz, mint „Jó szerencse, semmi más”.

Az ugyanezt a nevet viselő szigetvári hős, Zrínyi Miklós dédunokája 1620. május 3-án született, Csáktornyán (ma Horvátország). És itt álljunk is meg egy kicsit, mert több helyen találkozhatunk más születési időponttal és helyszínnel. Úgy 200 évvel ezelőtt a költő, hadvezérről szóló tanulmányok csak évszámot közöltek, hisz ez volt a biztos. Később már fölmerült két dátum (május 1. és május 3.) valamint két helyszín (Csáktornya és Ozaly), ám egyik sem volt minden kétséget kizáróan eldönthető.

2013-ban azonban egy újabb forrás bukkant fel, amely véglegesen megoldani látszott a meglévő bizonytalanságot – olvasható a Magyar Nemzeti Múzeum weboldalán.  Hanák Béla publikálta Zrínyi György gersei Pethő Gergelyhez 1620. május 3-án Csáktornyán kelt levelét, amelyben ez áll: „Mivelhogy az Úr Isten ő Szent felsége, nagy és bölcsességes hozzám való kegyelmes jó voltából, meglátogatott engemet, az én szerelmes atyámfiámmal egyött ez mai napon egy fiú magzattal”. A dokumentum egyértelművé teszi, hogy Zrínyi Miklós 1620. május 3-án született Csáktornyán.

Zrínyi György és Széchy Mária fiaként látta meg a napvilágot, de korán árván maradt. A későbbi horvát bán alig múlt el egyéves, amikor édesanyja gyermekágyi lázban meghalt, Miklós testvére, Péter születése után. Miklós és Péter 1626. december 18-án az édesapjukat is elvesztették. Ezután a bécsi udvar gondoskodott a fiúk neveltetéséről: II. Ferdinánd a Habsburg-házból származó osztrák főherceg és magyar király nevezte ki a gyámjaikat. Apjuk unokatestvére, a nagybirtokos Batthyány Ferenc németújvári udvarába kerültek, ahol a gróf osztrák-cseh származású felesége, Batthyányné Lobkovitz-Poppel Éva vette a szárnyai alá a gyerekeket.

Hitte, hogy a magyarok képesek lennének magunk erejéből is elűzni a törököt, s így megerősödve megszabadulhatnának a Habsburg elnyomás alól is.
Forrás: Wikimedia Commons/Elias Wiedemann

„A gyámok visszaéléseit megelégelve a császári udvar végül Pázmány Péter esztergomi érsekre ruházta a legfontosabb ügyekben való döntés jogát, így a két testvér előbb a grazi jezsuita kollégiumban tanult, ezt követően Bécsben és Nagyszombatban, majd pedig – a kor szokásainak megfelelően – egy itáliai utazáson vettek részt. Miklós mire befejezte tanulmányait, korának legműveltebb emberei közé tartozott, hat nyelven beszélt és nyolc nyelven olvasott. Itáliából hazatérve átvette birtokai irányítását és a csáktornyai várban rendezte be székhelyét. A határ közelsége miatt folyamatos harcokban állt a hódoltsági területekről betörő török portyázókkal. 1645-ben részt vett egy svédek elleni hadjáratban, majd 1647-ben kinevezték horvát bánná, így az ő feladata lett a katonai védelem megszervezése” – írja a Hadtörténeti Múzeum a horvát bán, költő és hadvezér életéről.

Zrínyi élete fő feladatának a törökök elleni harcot tartotta, és dédapjának, Szigetvár védőjének egy hőskölteményben állít örök emléket. A magyar barokk eposz magas színvonalú alkotása a Szigeti veszedelem. Leghíresebb prózai munkája pedig Az török áfium ellen való orvosság, mellyel ismét hangot adott török ellenes megnyilvánulásának.

De nézzük a híres hadtudós életének főbb mozzanatait:
• 1628. és 1634. között a grazi, bécsi és nagyszombati jezsuita kollégiumban tanult;
• 1636-ban itáliai utazást tett, amelynek során VIII. Orbán pápa is fogadta Rómában;
• 1641-ben megosztoztak öccsével a családi vagyonon: Miklósnak a muraközi, Péternek a tengermelléki rész jutott;
• 1642-től 1644-ig harcolt a harmincéves háborúban a svédek ellen Morvaországban és Sziléziában, majd I. Rákóczi György erdélyi fejedelem ellen a Felvidéken;
• 1645-től Zala vármegye főispánja;
• 1646-ban generális lett;
• 1647-ben bánná nevezték ki;
• 1648-ban készült el főműve, a Szigeti veszedelem;
• 1646-ban írta a Tábori kis trakta című művét;
• 1650. és 1653. között született a Vitéz hadnagy című költemény;
• 1660-63-ban írta meg Az török Afium ellen való orvosság című művét;
• 1661. nyarán megkezdte a Muraköz védelmét szolgáló Új-Zrínyivár építését (a bécsi udvar tiltakozása ellenére);
• 1662-ban gróf R. Montecuccoli császári hadvezért támadta vitairataiban katonai sikertelenségei miatt;
• 1663-ban elkészítette politikai végrendeletét irodalmi levél formájában;
• 1663-ban kinevezték a török ellen harcoló csapatok főparancsnokává;
• ugyanebben az évben sikeresen harcolt a Duna és Mura mentén;
• a bécsi udvar leváltotta tisztségéről;
• 1664-ben mégis megindította téli hadjáratait: átmenetileg sikerült elfoglalnia Babócsát, Berzencét, Szigetvárt és Pécset;
• felgyújtotta a törökök számára rendkívüli fontosságú eszéki hidat, majd elfoglalta Segesdet;
• Kanizsa ostromához nem kapott segítséget, így kénytelen volt néhány hónap utána visszavonulni;
• kénytelen volt végignézni, ahogy saját költségéből felépített erősségét, Zrínyiújvárat lerombolták a török seregek;
• a törökök számára előnyösebb vasvári béke után már nem akart kétfrontos háborúban harcolni;
• új terveket szőtt a magyar államiság újraépítéséről, de nem volt ideje megvalósítani azokat.

Zrínyi halálának korabeli ábrázolása.
Forrás: Wikimedia Commons/A magyarok krónikája

A magyar barokk költészet és próza egyik legkiemelkedőbb alakja 1664. november 18-án több magyar és horvát főúrral vadászni ment a Csáktornya környéki kursaneci erdőbe, ahol máig tisztázatlan körülmények között elhunyt. Állítólag egy sebesült vadkan áldozatául esett, amely három sebet is ejtett rajta, köztük egy halálosat a nyakán.

Törökverő vitéz védte a Balaton híres várát

Törökverő vitéz védte a Balaton híres várát

A szigligeti vár egyik különlegessége, hogy sosem foglalta el a török.

Gyermek maradványait őrizte az 1600 éves koporsó

Gyermek maradványait őrizte az 1600 éves koporsó

A római kori koporsóban korábban csak egy nő maradványait azonosították.

Kincsekkel teli ókori sírokat találtak

Kincsekkel teli ókori sírokat találtak

A nyughelyekből többek a mükénéi, a minószi, a kánaáni, az egyiptomi és a levantei kultúrához köthető tárgyak kerültek elő.

Ősi emberek nyomaira bukkantak egy sivatagi barlangban

Ősi emberek nyomaira bukkantak egy sivatagi barlangban

Úgy tűnik, a lávabarlang hosszú időn át kulcsfontosságú volt a helyi pásztorok számára.

Augustus császár elveszett villájára bukkanhattak

Augustus császár elveszett villájára bukkanhattak

Az építményt ugyanaz a kitörés borította be vulkáni anyaggal, mint a híres Pompejit.

National Geographic 2024. áprilisi címlap

Előfizetés

A nyomtatott magazinra,
12 hónapra

15 900 Ft

Korábbi számok

National Geographic 2010. januári címlapNational Geographic 2010. februári címlapNational Geographic 2010. márciusi címlapNational Geographic 2010. áprilisi címlapNational Geographic 2010. májusi címlapNational Geographic 2010. júniusi címlapNational Geographic 2010. júliusi címlapNational Geographic 2010. augusztusi címlapNational Geographic 2010. szeptemberi címlapNational Geographic 2010. októberi címlapNational Geographic 2010. novemberi címlapNational Geographic 2010. decemberi címlapNational Geographic 2011. januári címlapNational Geographic 2011. februári címlapNational Geographic 2011. márciusi címlapNational Geographic 2011. áprilisi címlapNational Geographic 2011. májusi címlapNational Geographic 2011. júniusi címlapNational Geographic 2011. júliusi címlapNational Geographic 2011. augusztusi címlapNational Geographic 2011. szeptemberi címlapNational Geographic 2011. októberi címlapNational Geographic 2011. novemberi címlapNational Geographic 2011. decemberi címlapNational Geographic 2012. januári címlapNational Geographic 2012. februári címlapNational Geographic 2012. márciusi címlapNational Geographic 2012. áprilisi címlapNational Geographic 2012. májusi címlapNational Geographic 2012. júniusi címlapNational Geographic 2012. júliusi címlapNational Geographic 2012. augusztusi címlapNational Geographic 2012. szeptemberi címlapNational Geographic 2012. októberi címlapNational Geographic 2012. novemberi címlapNational Geographic 2012. decemberi címlapNational Geographic 2013. januári címlapNational Geographic 2013. februári címlapNational Geographic 2013. márciusi címlapNational Geographic 2013. áprilisi címlapNational Geographic 2013. májusi címlapNational Geographic 2013. júniusi címlapNational Geographic 2013. júliusi címlapNational Geographic 2013. augusztusi címlapNational Geographic 2013. szeptemberi címlapNational Geographic 2013. októberi címlapNational Geographic 2013. novemberi címlapNational Geographic 2013. decemberi címlapNational Geographic 2014. januári címlapNational Geographic 2014. februári címlapNational Geographic 2014. márciusi címlapNational Geographic 2014. áprilisi címlapNational Geographic 2014. májusi címlapNational Geographic 2014. júniusi címlapNational Geographic 2014. júliusi címlapNational Geographic 2014. augusztusi címlapNational Geographic 2014. szeptemberi címlapNational Geographic 2014. októberi címlapNational Geographic 2014. novemberi címlapNational Geographic 2014. decemberi címlapNational Geographic 2015. januári címlapNational Geographic 2015. februári címlapNational Geographic 2015. márciusi címlapNational Geographic 2015. áprilisi címlapNational Geographic 2015. májusi címlapNational Geographic 2015. júniusi címlapNational Geographic 2015. júliusi címlapNational Geographic 2015. augusztusi címlapNational Geographic 2015. szeptemberi címlapNational Geographic 2015. októberi címlapNational Geographic 2015. novemberi címlapNational Geographic 2015. decemberi címlapNational Geographic 2016. januári címlapNational Geographic 2016. februári címlapNational Geographic 2016. márciusi címlapNational Geographic 2016. áprilisi címlapNational Geographic 2016. májusi címlapNational Geographic 2016. júniusi címlapNational Geographic 2016. júliusi címlapNational Geographic 2016. augusztusi címlapNational Geographic 2016. szeptemberi címlapNational Geographic 2016. októberi címlapNational Geographic 2016. novemberi címlapNational Geographic 2016. decemberi címlapNational Geographic 2017. januári címlapNational Geographic 2017. februári címlapNational Geographic 2017. márciusi címlapNational Geographic 2017. áprilisi címlapNational Geographic 2017. májusi címlapNational Geographic 2017. júniusi címlapNational Geographic 2017. júliusi címlapNational Geographic 2017. augusztusi címlapNational Geographic 2017. szeptemberi címlapNational Geographic 2017. októberi címlapNational Geographic 2017. novemberi címlapNational Geographic 2017. decemberi címlapNational Geographic 2018. januári címlapNational Geographic 2018. februári címlapNational Geographic 2018. márciusi címlapNational Geographic 2018. áprilisi címlapNational Geographic 2018. májusi címlapNational Geographic 2018. júniusi címlapNational Geographic 2018. júliusi címlapNational Geographic 2018. augusztusi címlapNational Geographic 2018. szeptemberi címlapNational Geographic 2018. októberi címlapNational Geographic 2018. novemberi címlapNational Geographic 2018. decemberi címlapNational Geographic 2019. januári címlapNational Geographic 2019. februári címlapNational Geographic 2019. márciusi címlapNational Geographic 2019. áprilisi címlapNational Geographic 2019. májusi címlapNational Geographic 2019. júniusi címlapNational Geographic 2019. júliusi címlapNational Geographic 2019. augusztusi címlapNational Geographic 2019. szeptemberi címlapNational Geographic 2019. októberi címlapNational Geographic 2019. novemberi címlapNational Geographic 2019. decemberi címlapNational Geographic 2020. januári címlapNational Geographic 2020. februári címlapNational Geographic 2020. márciusi címlapNational Geographic 2020. áprilisi címlapNational Geographic 2020. májusi címlapNational Geographic 2020. júniusi címlapNational Geographic 2020. júliusi címlapNational Geographic 2020. augusztusi címlapNational Geographic 2020. szeptemberi címlapNational Geographic 2020. októberi címlapNational Geographic 2020. novemberi címlapNational Geographic 2020. decemberi címlapNational Geographic 2021. januári címlapNational Geographic 2021. februári címlapNational Geographic 2021. márciusi címlapNational Geographic 2021. áprilisi címlapNational Geographic 2021. májusi címlapNational Geographic 2021. júniusi címlapNational Geographic 2021. júliusi címlapNational Geographic 2021. augusztusi címlapNational Geographic 2021. szeptemberi címlapNational Geographic 2021. októberi címlapNational Geographic 2021. novemberi címlapNational Geographic 2021. decemberi címlapNational Geographic 2022. januári címlapNational Geographic 2022. februári címlapNational Geographic 2022. márciusi címlapNational Geographic 2022. áprilisi címlapNational Geographic 2022. májusi címlapNational Geographic 2022. júniusi címlapNational Geographic 2022. júliusi címlapNational Geographic 2022. augusztusi címlapNational Geographic 2022. szeptemberi címlapNational Geographic 2022. októberi címlapNational Geographic 2022. novemberi címlapNational Geographic 2022. decemberi címlapNational Geographic 2023. januári címlapNational Geographic 2023. februári címlapNational Geographic 2023. márciusi címlapNational Geographic 2023. áprilisi címlapNational Geographic 2023. májusi címlapNational Geographic 2023. júniusi címlapNational Geographic 2023. júliusi címlapNational Geographic 2023. augusztusi címlapNational Geographic 2023. októberi címlapNational Geographic 2023. novemberi címlapNational Geographic 2023. decemberi címlapNational Geographic 2024. januári címlapNational Geographic 2024. februári címlapNational Geographic 2024. márciusi címlapNational Geographic 2024. áprilisi címlap

Hírlevél feliratkozás

Kérjük, erősítsd meg a feliratkozásod az e-mailben kapott linkre kattintva!

Kövess minket