Gyárfás, Romuald2024. június 20., csütörtök
Kultúra

A tuberkulózis elleni küzdelem hazai kezdeményezője

2022.05.19.Jeki Gabriella
National Geographic Magyarország

1913. május 19-én halt meg báró Korányi Frigyes belgyógyász, akadémikus.

Fontos feladatnak tartotta a folyamatos kórházfejlesztéseket, a legújabb eljárások, eredmények alkalmazását, illetve szorgalmazta a gyógyfürdők fejlesztését, integrálását a gyógyászatba.
Forrás: Wikipedia

 

Korányi Frigyes tudományos munkásságára a külföld is felfigyelt. A magyarországi orvostudomány egyik korai meghatározó alakja olyan kézikönyvek lépfenéről, tüdőbetegségekről szóló fejezeteit írta meg, amelyek ma is kiemelt fontosságú alapműnek számítanak.

Kornfeld Frigyes néven született 1827. december 10-én Nagykállóban, egy tehetős izraelita orvoscsalád elsőszülöttjeként. A középiskola elvégzése után, 1844-től a pesti egyetem orvosi karán tanult; itt a haladó gondolkodású Balassa János sebészprofesszor egyik kedves tanítványa lett. Itt érte a szabadságharc is: 1848. március 15-én reggel egy belgyógyászati előadás hallgatása közben, majd  úgy döntött, hogy csatlakozik az egyetemistákhoz, így végigjárta a forradalom helyszíneit. Később nemzetőrként, majd a Szabolcs vármegyei önkéntes zászlóalj gyógyszertárának parancsnokaként, ezután honvédorvosként, végül a 104. honvédzászlóalj főorvosaként is szolgált.

„Az 1848-as szabadságharc fiatalságomnak nagy, egész életemre kiható eseménye volt. Az 1847- ről 1848-ra fordult télen az Oroszhegyi Józsa elnöksége alatt álló ifjúsági egyesületünkben előbb a Beleznay-kert kertészházában, utóbb a Trattner–Károlyi-udvar földszintes szerkesztői szobájában tartottuk üléseinket és felolvasásainkat. Szélesebb körű és változóbb közönségű találkozásaink a Pilvax-kávéházban folytak le. Sokat olvastuk a francia forradalom s az azt megelőző idő philosophusait, történetíróinak és politikusainak műveit. Az 1848 februári párizsi események visszhangra találtak a pozsonyi országgyűlésen összegyűlt fiatalságban és mozgásba hozták a pesti egyetem fiatalságát is. A vezetőinek szűkebb körében lefolyt megbeszélések és létrejött elhatározások felől közelebbi értesülések nem szivárogtak ki és azért teljesen megleptek a március 15-i események. Petőfi, Jókai és Irányi kora reggel megjelentek a jogi egyetemen és fél tízre átjöttek az Újvilág utcai egyetemi épület udvarába. Éppen gyülekeztünk Balassa előadására. Az előadás megkezdésekor az udvarból előbb csendes, majd hangos beszéd hallatszott fel a tanterembe. A szavakat megérteni nem lehetett. Néhányan a folyosóra mentek megnézni, mi történik. Visszatérve a terembe, bekiáltották, hogy az udvaron Petőfi szaval. Balassa megszakította előadását. A hallgatók ide-oda futkosni kezdtek. Balassát segédei csendesen informálták. Azután Balassa felszólalt. Szavaira ma is jól emlékszem. „Uraim, nagy mozgalom indult meg. Tartsák meg nyugalmukat, higgadságukat.” Ezt mondva, kiment a tanteremből. Tolongva futottunk az udvarba. Petőfi asztalon állva szavalta a „Talpra magyar!”-t. A hallgatók tömege vette körül. Ma is látom arcát, amint halálsápadtan, inkább elnyomott hangon és időnként csak egyes szavaknál válva hangosabbá, mondotta el költeményét. Eleinte némán állottunk körülötte. Mikor azután hangja megerősödött és Petőfi nagyobb pathos-szal beszélt, a lelkesedés kitört” – írja báró Korányi Frigyes a naplójában.

Korányi Frigyes az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc hadszínterein még medikus hallgatóként szolgált, majd nagykállói száműzetése alatt a vidéki orvoslás megreformálásának úttörője lett
Forrás: Honvédelem

A szabadságharc és forradalom után – édesapja kezdeményezésére – a teljes családjával együtt áttért a katolikus vallásra, és felvette a Korányi nevet. Ezután folytatta a tanulmányait Pesten, orvosi oklevelét 1851-ben kapta meg, míg szülészmesteri és sebészi képesítését egy évvel később, Bécsben szerezte meg. Nem sokkal később azonban, a szabadságharcban való részvétele miatt kitiltották mindkét városból és száműzték Nagykállóra. Felségsértéssel vádolták egy rokonának írt levél miatt, amiben Ferenc József császárt „jóképű gyereknek” titulálta.

Korányi azonban nem adta fel. Gyakorló orvosként kezdett dolgozni a kitűnő diagnoszta hírében álló apja mellett, és elsajátította a szakma legfontosabb alapjait. Később önállósult és tudására alapozva megalapította a helyi kórházat 1859-ben. Közben levelezett orvos barátaival (köztük Markusovszky Lajossal, a modern magyar egészségügyi oktatás egyik megszervezőjével) és tudományos körutat is tett velük Nyugat-Európában, ahol a legnevezetesebb egyetemeken és orvosi intézetekben szereztek tapasztalatot. Hazatérve tanulmányokat írt a hazai orvosképzés reformjának szükségességéről. Leginkább két kérdés foglalkoztatta: a malária okozta lépmegnagyobbodás, illetve a gyermekhalandóság.

Néhány év múlva megválasztották Szabolcs vármegye főorvosává, három évvel később pedig amnesztiát kapott. Visszatérhetett Pestre, ahol idegkórtanból magántanári képesítést szerzett, majd 1865-től a Rókus Kórház idegosztályának vezetője lett. Egy év múlva már a belgyógyászati klinika egyetemi tanáraként tevékenykedett, és az ő irányításával kezdődött meg a hazai korszerű belgyógyászati ellátás és oktatás fejlődése. Megalakította az európai hírű Korányi-iskolát, ahol olyan orvosok tanultak, mint például a világhírű román bakteriológus Victor Babes, a kolozsvári Babes-Bolyai egyetem egyik névadója.

Korányi Frigyest 1884-ben az akadémia levelező tagjává választották, és tolcsvai előnévvel nemességet kapott. Később rektorként irányította a pesti egyetemet, majd a főrendiház örökös tagjának nevezték ki, 1908-ban pedig bárói rangra emelték. Részt vett az egészségügyi reformintézkedések kidolgozásában, bevezette a laboratóriumi kutatást, a biokémiai, a bakteriológiai és a röntgenvizsgálatokat, a klinikai gyakornoki rendszert. Az első magyar orvos volt, akinek tudományos munkásságára a külföld is felfigyelt.

A Korányi család síremléke a budapesti Kerepesi temető jobb árkádsorán (45) (Ligeti Miklós alkotása)
Forrás: Wikimedia Commons/Dr Varga József

Elsőként foglalkozott a szívbillentyű elégtelenséggel és ismerte fel a tuberkulózis terjedésének társadalmi veszélyét. Korányi nevéhez fűződik a tuberkulózis elleni küzdelem kezdeményezése, a tüdővizsgáló rendelői hálózat kiépítése, valamint az 1901-ben Budakeszin megnyílt Erzsébet királyné Tüdőszanatórium megtervezése, felépíttetése és a költségeknek közadakozásból való összegyűjtése. A magyar belgyógyászat úttörője 86 éves korában, 1913. május 19-én halt meg Budapesten.

Hozzászólások

Dollármilliókat fizettek az ősi kéziratért

Dollármilliókat fizettek az ősi kéziratért

A londoni árverésen értékesített kódex a 3-4. századra datálható.

Ezért áldozhattak kisfiúkat a maják

Ezért áldozhattak kisfiúkat a maják

Úgy tűnik, egy mítoszhoz kapcsolódóan, párosával áldozták fel a fiúgyermekeket a maják.

Elásott ezüstkincseket találtak a Tisza-tónál

Elásott ezüstkincseket találtak a Tisza-tónál

A leletek a 13-14. századból származnak.

Ősi labirintust találtak Krétán

Ősi labirintust találtak Krétán

Az egyedülálló építmény a minószi kultúra idejére datálható.

Szegények, árvák segítője lett a különc lány

Szegények, árvák segítője lett a különc lány

Marrákestől valamivel több mint 50 kilométerre délre, a hófödte Magas-Atlasz csúcsainak árnyékában jóval hűvösebb a június. Az Ourika-völgy a városiak és a turisták tökéletes nyári menedéke, ahol a beköszöntő hőséget a vízesések valamelyikében vészelheti át az utazó.

National Geographic 2024. júniusi címlap

Előfizetés

A nyomtatott magazinra,
12 hónapra

15 900 Ft

Korábbi számok

National Geographic 2010. januári címlapNational Geographic 2010. februári címlapNational Geographic 2010. márciusi címlapNational Geographic 2010. áprilisi címlapNational Geographic 2010. májusi címlapNational Geographic 2010. júniusi címlapNational Geographic 2010. júliusi címlapNational Geographic 2010. augusztusi címlapNational Geographic 2010. szeptemberi címlapNational Geographic 2010. októberi címlapNational Geographic 2010. novemberi címlapNational Geographic 2010. decemberi címlapNational Geographic 2011. januári címlapNational Geographic 2011. februári címlapNational Geographic 2011. márciusi címlapNational Geographic 2011. áprilisi címlapNational Geographic 2011. májusi címlapNational Geographic 2011. júniusi címlapNational Geographic 2011. júliusi címlapNational Geographic 2011. augusztusi címlapNational Geographic 2011. szeptemberi címlapNational Geographic 2011. októberi címlapNational Geographic 2011. novemberi címlapNational Geographic 2011. decemberi címlapNational Geographic 2012. januári címlapNational Geographic 2012. februári címlapNational Geographic 2012. márciusi címlapNational Geographic 2012. áprilisi címlapNational Geographic 2012. májusi címlapNational Geographic 2012. júniusi címlapNational Geographic 2012. júliusi címlapNational Geographic 2012. augusztusi címlapNational Geographic 2012. szeptemberi címlapNational Geographic 2012. októberi címlapNational Geographic 2012. novemberi címlapNational Geographic 2012. decemberi címlapNational Geographic 2013. januári címlapNational Geographic 2013. februári címlapNational Geographic 2013. márciusi címlapNational Geographic 2013. áprilisi címlapNational Geographic 2013. májusi címlapNational Geographic 2013. júniusi címlapNational Geographic 2013. júliusi címlapNational Geographic 2013. augusztusi címlapNational Geographic 2013. szeptemberi címlapNational Geographic 2013. októberi címlapNational Geographic 2013. novemberi címlapNational Geographic 2013. decemberi címlapNational Geographic 2014. januári címlapNational Geographic 2014. februári címlapNational Geographic 2014. márciusi címlapNational Geographic 2014. áprilisi címlapNational Geographic 2014. májusi címlapNational Geographic 2014. júniusi címlapNational Geographic 2014. júliusi címlapNational Geographic 2014. augusztusi címlapNational Geographic 2014. szeptemberi címlapNational Geographic 2014. októberi címlapNational Geographic 2014. novemberi címlapNational Geographic 2014. decemberi címlapNational Geographic 2015. januári címlapNational Geographic 2015. februári címlapNational Geographic 2015. márciusi címlapNational Geographic 2015. áprilisi címlapNational Geographic 2015. májusi címlapNational Geographic 2015. júniusi címlapNational Geographic 2015. júliusi címlapNational Geographic 2015. augusztusi címlapNational Geographic 2015. szeptemberi címlapNational Geographic 2015. októberi címlapNational Geographic 2015. novemberi címlapNational Geographic 2015. decemberi címlapNational Geographic 2016. januári címlapNational Geographic 2016. februári címlapNational Geographic 2016. márciusi címlapNational Geographic 2016. áprilisi címlapNational Geographic 2016. májusi címlapNational Geographic 2016. júniusi címlapNational Geographic 2016. júliusi címlapNational Geographic 2016. augusztusi címlapNational Geographic 2016. szeptemberi címlapNational Geographic 2016. októberi címlapNational Geographic 2016. novemberi címlapNational Geographic 2016. decemberi címlapNational Geographic 2017. januári címlapNational Geographic 2017. februári címlapNational Geographic 2017. márciusi címlapNational Geographic 2017. áprilisi címlapNational Geographic 2017. májusi címlapNational Geographic 2017. júniusi címlapNational Geographic 2017. júliusi címlapNational Geographic 2017. augusztusi címlapNational Geographic 2017. szeptemberi címlapNational Geographic 2017. októberi címlapNational Geographic 2017. novemberi címlapNational Geographic 2017. decemberi címlapNational Geographic 2018. januári címlapNational Geographic 2018. februári címlapNational Geographic 2018. márciusi címlapNational Geographic 2018. áprilisi címlapNational Geographic 2018. májusi címlapNational Geographic 2018. júniusi címlapNational Geographic 2018. júliusi címlapNational Geographic 2018. augusztusi címlapNational Geographic 2018. szeptemberi címlapNational Geographic 2018. októberi címlapNational Geographic 2018. novemberi címlapNational Geographic 2018. decemberi címlapNational Geographic 2019. januári címlapNational Geographic 2019. februári címlapNational Geographic 2019. márciusi címlapNational Geographic 2019. áprilisi címlapNational Geographic 2019. májusi címlapNational Geographic 2019. júniusi címlapNational Geographic 2019. júliusi címlapNational Geographic 2019. augusztusi címlapNational Geographic 2019. szeptemberi címlapNational Geographic 2019. októberi címlapNational Geographic 2019. novemberi címlapNational Geographic 2019. decemberi címlapNational Geographic 2020. januári címlapNational Geographic 2020. februári címlapNational Geographic 2020. márciusi címlapNational Geographic 2020. áprilisi címlapNational Geographic 2020. májusi címlapNational Geographic 2020. júniusi címlapNational Geographic 2020. júliusi címlapNational Geographic 2020. augusztusi címlapNational Geographic 2020. szeptemberi címlapNational Geographic 2020. októberi címlapNational Geographic 2020. novemberi címlapNational Geographic 2020. decemberi címlapNational Geographic 2021. januári címlapNational Geographic 2021. februári címlapNational Geographic 2021. márciusi címlapNational Geographic 2021. áprilisi címlapNational Geographic 2021. májusi címlapNational Geographic 2021. júniusi címlapNational Geographic 2021. júliusi címlapNational Geographic 2021. augusztusi címlapNational Geographic 2021. szeptemberi címlapNational Geographic 2021. októberi címlapNational Geographic 2021. novemberi címlapNational Geographic 2021. decemberi címlapNational Geographic 2022. januári címlapNational Geographic 2022. februári címlapNational Geographic 2022. márciusi címlapNational Geographic 2022. áprilisi címlapNational Geographic 2022. májusi címlapNational Geographic 2022. júniusi címlapNational Geographic 2022. júliusi címlapNational Geographic 2022. augusztusi címlapNational Geographic 2022. szeptemberi címlapNational Geographic 2022. októberi címlapNational Geographic 2022. novemberi címlapNational Geographic 2022. decemberi címlapNational Geographic 2023. januári címlapNational Geographic 2023. februári címlapNational Geographic 2023. márciusi címlapNational Geographic 2023. áprilisi címlapNational Geographic 2023. májusi címlapNational Geographic 2023. júniusi címlapNational Geographic 2023. júliusi címlapNational Geographic 2023. augusztusi címlapNational Geographic 2023. októberi címlapNational Geographic 2023. novemberi címlapNational Geographic 2023. decemberi címlapNational Geographic 2024. januári címlapNational Geographic 2024. februári címlapNational Geographic 2024. márciusi címlapNational Geographic 2024. áprilisi címlapNational Geographic 2024. májusi címlapNational Geographic 2024. júniusi címlap

Hírlevél feliratkozás

Kérjük, erősítsd meg a feliratkozásod az e-mailben kapott linkre kattintva!

Kövess minket