Tibor2024. április 14., vasárnap
Kultúra

A hangok világának tudósa

National Geographic Magyarország

2022-ben Békésy-emlékév van, Békésy György munkásságát, a Nobel-díjat érő felfedezését a diósdi Rádió- és Televíziómúzeumban tematikus kiállításon is megismerhetjük, a Múzeumok Éjszakájától pedig pár hónapig Budapesten.

Békésy György a Harvardon töltött évei idején
Forrás: Harvard University

 

A hazai tudománytörténet, és mi magunk is méltán vagyunk büszkék a Nobel-díjas tudósainkra, de érdemes feltenni a kérdést: a nevükön túl vajon mit is tudunk róluk? Ebben segít a diósdi múzeum kiállítása, amelyből megismerkedhetünk Békésy Györggyel, és a munkásságával.

Békésy 1899. június 3-án, Budapesten született, apja külügyi tisztviselői hivatása okán iskoláit jórészt külföldön végezte: alapfokú iskolát Münchenben, Pécsett, Konstantinápolyban és Budapesten, majd Zürichben érettségizett, eztán műszerésztanoncnak állt. 1917 őszén beiratkozott a Berni Egyetem kémiai szakára, 1921-ben vegyész oklevelet szerzett. 1923-ban a budapesti Magyar Királyi Pázmány Péter Tudományegyetemen fizikából egyetemi doktorátust szerzett. Azonban zavarban volt, hogy mihez kezdjen a megszerzett tudásával. „Kétségbeesésemben úgy döntöttem, hogy keresek egy jó laboratóriumot. Egyetlen jól felszerelt laboratórium az Állami Postakísérleti Állomás volt” – írta később Békésy.

Paskay Bernát, a Posta Kísérleti Állomás mérnök-igazgatója alkalmazta, majd bátorította Békésy Györgyöt, hogy hivatali teendői elvégzése után bátran kísérletezzen. Békésy 1925-1926-ban elnyerte a Siemens & Halske kutatólaboratóriumi ösztöndíját és Németországban dolgozott.
„Egy évet töltöttem itt és a németektől megtanultam, hogyan kell keményen és folyamatosan dolgozni a sikerért.” Hazatérése után, pályája meredeken ívelt felfelé, a Magyar Királyi Posta főmérnökeként mérési módszereket dolgozott ki, berendezéseket készített és készíttetett. 1933-ban a Pázmány Péter Tudományegyetem magántanára lett, 1940-ben a kísérleti fizika professzora, 1941 től a Magyar Tudományos Akadémia levelező, 1946-tól rendes tagja, írja Sávoly Tamás, a diósdi Rádió- és Televíziómúzeum muzeológusa.

Az ízlelés vizsgálatához készült berendezés,
Forrás: Rádió- és Televíziómúzeum

Békésy 1946-tól a svéd Karolinska Intézetben kutatott, majd 1947-ben meghívást kapott a Harvard Egyetemre, ahol a pszichoakusztikai – pszichofizikai laborjában vezető kutatóként dolgozott, 1966-ig, majd Hawaii-n folytatta munkáját, ekkor már megrendült egészséggel, végül Honoluluban érte a halál, 1972-ben.
Békésy, bár hivatalos kutatói szabadsága idején ment Svédországba kutatni (itthoni laborja a háborúban a bombázások áldozatává lett), s miután nem hosszabbították meg kérésére a szabadságát, az emigráció mellett döntött. E döntése magával hozta az akkori kommunista hatalomátvételt követő marginalizálást: rengeteg más, külföldre távozott tudóssal együtt megfosztották akadémiai tagságától, egyetemi pozíciójától, majd – ahogy az ókori egyiptomiak is kitörölték a korábbi fáraók emlékeit – a Békésyről szóló információk, dokumentumok is mind eltűntek a süllyesztőben. Békésy, mivel családja itthon élt, mindezekről tudott, és azért sem mert hazajönni, mert tartott tőle, hogy letartóztatják. Hazánkban még a Nobel-díjáról is csak félmondatos hírekben tettek említést, és csak a kommunizmus bukása után lehetett újra elővenni őt. Ennek a sok évtizedes űrnek tudható az is, hogy ma az átlagember számára még a neve se cseng túl ismerősen.

Az 1961-es orvosi Nobel-díjához vezető kutatásait azonban jórészt még itthon, a Posta Kísérleti Állomáson végezte, az 1930-40-es években. Hogyan is került egy távközéléssel foglalkozó kutató a halláshoz? Egyik feladata a telefonok kézibeszélőjének fejlesztése volt, s ehhez, hogy hatékonyabban dolgozhasson, a hallás mechanizmusát igyekezett minél jobban megérteni, ezért anatómiai és biológiai tanulmányokat is folytatott, majd későbbi akusztikai munkája révén is érdeklődni kezdett a hallás iránt.

A csiga működését modellező mechanikus eszköz
Forrás: Rádió- és Televíziómúzeum

A Nobel-díját „A cochlea ingerlésének fizikai mechanizmusával kapcsolatos kutatásaiért” kapta, vagyis azért, mert feltárta, hogy a hangok miként terjednek a belső fülben, s miként keletkeznek az agyba továbbított ingerületek. A cochlea, vagyis a csiga a középfül felől érkező rezgéseket a belsejében lévő folyadék hullámzása révén képes, a szőrsejtek megmozgatásával idegi ingerületté alakítani. A csigában, az alaphártyán és a fedőhártyán elhelyezkedő, a hallóidegekhez kapcsolódó szőrsejteknek köszönhetően az adott hangmagasságnak megfelelő helyeken (magas hangoknál a csiga alján, mély hangok esetén a csiga csúcsához közel) születik az ingerület, s elektromos jellé alakulva tovább halad az agyba. Békésy már korán felismerte azokat az összefüggéseket, amelyek a fülbe jutó hanghullámok mechanikai folyamatai, majd a keletkező elektromos jelek közt fennállnak, azonban ettől még évtizedek munkája vezetett el a teljes megértésig, rendkívül kifinomult és aprólékos kísérleteket és méréseket végzett, amelyek hatására a belső fül hangingertől ingerületig vezető folyamatait teljességében képes volt átlátni (e munkájában még olyan, igen korai tanulmányai is segítették, mint a svájci műszerésziskola). Az e téren tett felfedezései más érzékszervek működésének megértésében is igen fontosak voltak, s ő maga is ezekkel foglalkozott, utolsó éveiben, amikor Honoluluban kutatott. Az itteni, 1966-ban általa tervezett, felépített labor ma is működik, Békésy Neurobiológiai Laboratórium néven.

Békésy György honolului laboratóriumában
Forrás: Rádió- és Televíziómúzeum

Békésy élete során háromszor is elveszítette mindenét: először 1944-ben, amikor bombatalálat miatt megsemmisült a Posta Kísérleti Állomáson lévő laboratóriuma, másodszor az emigrációja során, harmadszor pedig 1965-ben, amikor a Harvardon kiépített laborját pusztította el egy tűzvész. Ezt követően fogadta el a Hawaii Egyetem meghívását, ahol végül élete utolsó éveit is töltötte. A veszteségeket azonban nem végzetes tragédiaként élte meg, legalábbis visszatekintve hasznot látott ebben a helyzetekben is.
Ha valaki Magyarország határain kívül utazik, és magyar kiejtéséről (amit bizonyos kor felett már lehetetlen levetni) felismerik, rendszerint mindenki megkérdezi: hogyan lehetséges az, hogy egy olyan kis ország, mint Magyarország, annyi nemzetközileg elismert tudóst adott a világnak. Sok magyar adott választ erre. Magam részéről nem tudok felelni rá. Egy dolgot azonban megemlíthetek. Mikor Svájcban éltem, ott minden csendes, biztos és nyugodt volt, az életben maradás nem jelentett problémát. Magyarországon más a világ, az élet állandó küzdelmet jelentett szinte mindenért, de a küzdelem nem jelentett pusztulást. Egyszer elvesztettük, máskor megnyertük, de mindig életben maradtunk. Nem jelentett véget, legalább az én esetemben nem. Az embernek szüksége van ilyen erőpróbára és ez Magyarország egész történelme folyamán megvolt.

Békésy sosem házasodott meg, gyermektelenül hunyt el 1972. június 13-án, hamvait a Csendes-óceánba szórták.

A CB 35 típusú telefonkészülék kézibeszélőjének (köznapi nevén: telefonkagylójának) mikrofonját Békésy fejlesztette.
Forrás: Postamúzeum CC BY-NC-SA

A tudós elme munkája persze, nem egyedül a Nobel-díjat érdemlő kutatásban érvényesült. Neki köszönhetjük azt a hallásvizsgálót, a Békésy-féle audiométert, amelyet mind a mai napig világszerte használnak. Ő fejlesztette annak a CB35 telefonkészüléknek a mikrofonját, amelyet aztán évtizedeken át használtak. Sokoldalú érdeklődését jól jellemezte, hogy a közép-amerikai őslakos kultúrák iránti érdeklődése nemzetközileg elismert szakértővé tette – régészeti, művészeti tárgyú értékes gyűjteményét a Nobel Alapítványra hagyta.
A Magyar Rádió 6-os stúdiója szintén Békésy akusztikai tervei alapján készült, neki köszönhető a legendás stúdió hangzása: a rádió az 1930-as években még a postához tartozott s Békésy, a rá jellemző alapossággal, hosszas kutatásokat követően jutott el a gyakorlati megvalósításig, majd ismét hosszas kísérletekkel véglegesítették a stúdiót. A 6-os stúdió, bár megalkotása óta hosszú évtizedek teltek el, még megvan, s önmagában is kultúrtörténeti-technikatörténeti kincs, de Békésy-örökségként különösen fontos lenne a megőrzése.

Békésy György és Dohnányi Ernő (háttal) a 6-os stúdióban, a hangzást tesztelik zenekar segítségével, 1935-ben, a stúdió végleges átadása előtt.
Forrás: MTVA Rádiómúzeum fényképtára

A diósdi Rádió- és Televíziómúzeum egy különleges eseményre is készül 2022. június 25-én, a Múzeumok Éjszakája rendezvénysorozata keretein belül: halálnak 50. évfordulója alkalmából a Postamúzeum központi kiállítóhelyén, Budapesten (Benczúr u. 27.), időszaki kiállításon újul meg a Békésy György életét és kutatásait bemutató kiállítás, amelynek ünnepélyes megnyitóját e napon tartják. A Benczúr utcában marad a kiállítás egészen október 1-ig, ezután költözik vissza Diósdra.
A kiállításon megismerkedhetünk Békésy munkásságának és életének számos emlékével, például az általa használt körzőkészlettel, az általa még svájci műszerésztanoncként készített mérleggel, a belső füllel kapcsolatos kutatásihoz készített modellekkel, a Békésy-féle audiométerrel, a telefonkészülékkel, amelynek mikrofonja az ő keze munkáját dicséri, találkozhatunk számos eszközzel, amellyel az érzékelést (pl. ízlelés, tapintás) vizsgálta, az e munkái során készült magyarázó ábrákkal. Megnézhetjük számos kitüntetését – a Nobel-díját is, illetve tudományos munkáit nyomtatásban.

Több ezer érmét rejtett az ősi edény

Több ezer érmét rejtett az ősi edény

A 3730 darab ősi pénzt Indiai középső részén, egy templomban fedezték fel.

Kihalt róka lehetett az ember legjobb barátja

Kihalt róka lehetett az ember legjobb barátja

Elképzelhető, hogy egyes ősi, dél-amerikai közösségek rókákat tartottak háziállatként.

Kutyasétáltatás közben bukkant aranykincsre egy 12 éves fiú

Kutyasétáltatás közben bukkant aranykincsre egy 12 éves fiú

A fiú által megtalált aranytárgy egy római kori katonai dísz.

Rejtélyes, ősi sírt találtak Zamárdinál

Rejtélyes, ősi sírt találtak Zamárdinál

Az 1500 éves gödörből egy hiúz és négy kutya csontváza került elő.

Újabb inspiráló, lélegzetelállító hegyi filmek

Újabb inspiráló, lélegzetelállító hegyi filmek

180 percnyi lélegzetelállító látvány, őrült izgalom és igazi inspiráció a 48. Banff Mountain Film Festival világ körüli filmturnéjának budapesti vetítésein.

National Geographic 2024. áprilisi címlap

Előfizetés

A nyomtatott magazinra,
12 hónapra

15 900 Ft

Korábbi számok

National Geographic 2010. januári címlapNational Geographic 2010. februári címlapNational Geographic 2010. márciusi címlapNational Geographic 2010. áprilisi címlapNational Geographic 2010. májusi címlapNational Geographic 2010. júniusi címlapNational Geographic 2010. júliusi címlapNational Geographic 2010. augusztusi címlapNational Geographic 2010. szeptemberi címlapNational Geographic 2010. októberi címlapNational Geographic 2010. novemberi címlapNational Geographic 2010. decemberi címlapNational Geographic 2011. januári címlapNational Geographic 2011. februári címlapNational Geographic 2011. márciusi címlapNational Geographic 2011. áprilisi címlapNational Geographic 2011. májusi címlapNational Geographic 2011. júniusi címlapNational Geographic 2011. júliusi címlapNational Geographic 2011. augusztusi címlapNational Geographic 2011. szeptemberi címlapNational Geographic 2011. októberi címlapNational Geographic 2011. novemberi címlapNational Geographic 2011. decemberi címlapNational Geographic 2012. januári címlapNational Geographic 2012. februári címlapNational Geographic 2012. márciusi címlapNational Geographic 2012. áprilisi címlapNational Geographic 2012. májusi címlapNational Geographic 2012. júniusi címlapNational Geographic 2012. júliusi címlapNational Geographic 2012. augusztusi címlapNational Geographic 2012. szeptemberi címlapNational Geographic 2012. októberi címlapNational Geographic 2012. novemberi címlapNational Geographic 2012. decemberi címlapNational Geographic 2013. januári címlapNational Geographic 2013. februári címlapNational Geographic 2013. márciusi címlapNational Geographic 2013. áprilisi címlapNational Geographic 2013. májusi címlapNational Geographic 2013. júniusi címlapNational Geographic 2013. júliusi címlapNational Geographic 2013. augusztusi címlapNational Geographic 2013. szeptemberi címlapNational Geographic 2013. októberi címlapNational Geographic 2013. novemberi címlapNational Geographic 2013. decemberi címlapNational Geographic 2014. januári címlapNational Geographic 2014. februári címlapNational Geographic 2014. márciusi címlapNational Geographic 2014. áprilisi címlapNational Geographic 2014. májusi címlapNational Geographic 2014. júniusi címlapNational Geographic 2014. júliusi címlapNational Geographic 2014. augusztusi címlapNational Geographic 2014. szeptemberi címlapNational Geographic 2014. októberi címlapNational Geographic 2014. novemberi címlapNational Geographic 2014. decemberi címlapNational Geographic 2015. januári címlapNational Geographic 2015. februári címlapNational Geographic 2015. márciusi címlapNational Geographic 2015. áprilisi címlapNational Geographic 2015. májusi címlapNational Geographic 2015. júniusi címlapNational Geographic 2015. júliusi címlapNational Geographic 2015. augusztusi címlapNational Geographic 2015. szeptemberi címlapNational Geographic 2015. októberi címlapNational Geographic 2015. novemberi címlapNational Geographic 2015. decemberi címlapNational Geographic 2016. januári címlapNational Geographic 2016. februári címlapNational Geographic 2016. márciusi címlapNational Geographic 2016. áprilisi címlapNational Geographic 2016. májusi címlapNational Geographic 2016. júniusi címlapNational Geographic 2016. júliusi címlapNational Geographic 2016. augusztusi címlapNational Geographic 2016. szeptemberi címlapNational Geographic 2016. októberi címlapNational Geographic 2016. novemberi címlapNational Geographic 2016. decemberi címlapNational Geographic 2017. januári címlapNational Geographic 2017. februári címlapNational Geographic 2017. márciusi címlapNational Geographic 2017. áprilisi címlapNational Geographic 2017. májusi címlapNational Geographic 2017. júniusi címlapNational Geographic 2017. júliusi címlapNational Geographic 2017. augusztusi címlapNational Geographic 2017. szeptemberi címlapNational Geographic 2017. októberi címlapNational Geographic 2017. novemberi címlapNational Geographic 2017. decemberi címlapNational Geographic 2018. januári címlapNational Geographic 2018. februári címlapNational Geographic 2018. márciusi címlapNational Geographic 2018. áprilisi címlapNational Geographic 2018. májusi címlapNational Geographic 2018. júniusi címlapNational Geographic 2018. júliusi címlapNational Geographic 2018. augusztusi címlapNational Geographic 2018. szeptemberi címlapNational Geographic 2018. októberi címlapNational Geographic 2018. novemberi címlapNational Geographic 2018. decemberi címlapNational Geographic 2019. januári címlapNational Geographic 2019. februári címlapNational Geographic 2019. márciusi címlapNational Geographic 2019. áprilisi címlapNational Geographic 2019. májusi címlapNational Geographic 2019. júniusi címlapNational Geographic 2019. júliusi címlapNational Geographic 2019. augusztusi címlapNational Geographic 2019. szeptemberi címlapNational Geographic 2019. októberi címlapNational Geographic 2019. novemberi címlapNational Geographic 2019. decemberi címlapNational Geographic 2020. januári címlapNational Geographic 2020. februári címlapNational Geographic 2020. márciusi címlapNational Geographic 2020. áprilisi címlapNational Geographic 2020. májusi címlapNational Geographic 2020. júniusi címlapNational Geographic 2020. júliusi címlapNational Geographic 2020. augusztusi címlapNational Geographic 2020. szeptemberi címlapNational Geographic 2020. októberi címlapNational Geographic 2020. novemberi címlapNational Geographic 2020. decemberi címlapNational Geographic 2021. januári címlapNational Geographic 2021. februári címlapNational Geographic 2021. márciusi címlapNational Geographic 2021. áprilisi címlapNational Geographic 2021. májusi címlapNational Geographic 2021. júniusi címlapNational Geographic 2021. júliusi címlapNational Geographic 2021. augusztusi címlapNational Geographic 2021. szeptemberi címlapNational Geographic 2021. októberi címlapNational Geographic 2021. novemberi címlapNational Geographic 2021. decemberi címlapNational Geographic 2022. januári címlapNational Geographic 2022. februári címlapNational Geographic 2022. márciusi címlapNational Geographic 2022. áprilisi címlapNational Geographic 2022. májusi címlapNational Geographic 2022. júniusi címlapNational Geographic 2022. júliusi címlapNational Geographic 2022. augusztusi címlapNational Geographic 2022. szeptemberi címlapNational Geographic 2022. októberi címlapNational Geographic 2022. novemberi címlapNational Geographic 2022. decemberi címlapNational Geographic 2023. januári címlapNational Geographic 2023. februári címlapNational Geographic 2023. márciusi címlapNational Geographic 2023. áprilisi címlapNational Geographic 2023. májusi címlapNational Geographic 2023. júniusi címlapNational Geographic 2023. júliusi címlapNational Geographic 2023. augusztusi címlapNational Geographic 2023. októberi címlapNational Geographic 2023. novemberi címlapNational Geographic 2023. decemberi címlapNational Geographic 2024. januári címlapNational Geographic 2024. februári címlapNational Geographic 2024. márciusi címlapNational Geographic 2024. áprilisi címlap

Hírlevél feliratkozás

Kérjük, erősítsd meg a feliratkozásod az e-mailben kapott linkre kattintva!

Kövess minket