Edina, Viktor, Győző2024. február 26., hétfő
Kultúra

Vár a sáron

2022.08.09.Sarusi István
National Geographic Magyarország

Sárváron nem az építőanyagot, hanem az építkezés helyét jelenti a folyós föld.

Nem az építőanyagra (sárra vagy földre), hanem a „telek” helyére utal a kisváros neve: Sárvár egy egykori terjedelmes mocsárban, cölöpökre épült.
Forrás: Sarusi István

 

Szibler Gábor sárvári történésztől tudom, hogy a vár nevét először 1288-ban említi egy dokumentum: „Bár pontosan nem tudjuk, a települést mikor és hogyan alapították, de úgy véljük, hogy a létrejötte szintén az erődítéshez kapcsolódik” – mondja a történész. Gondoljunk bele: egy vár önmagában nem létezhet. Működéséhez elengedhetetlen olyan személyek munkája, akik a fenntartásban, ill. a katonák ellátásában vesznek részt, ezáltal az erődök egyfajta kereskedelmi és kézműipari felvevőpiacként is funkcionálnak. „További bizonyíték a korai városmag létezésére, hogy I. Károly magyar király 1328. május 10-én nem új kiváltságokat adott Sárvárnak, hanem levelében a régieket erősítette meg” – érvel Gábor. Ám még mielőtt konkrét példákat hozna a kiváltságokra, megemlíti, hogy a legkorábbi időkben csak az erődítést hívták Sárvárnak, a települést Szigetnek, vagy Sárszigetnek mondták. Vagyis a vár körül, ahova a lakosság települt, mocsaras-vizes területek húzódtak. Erre utal a kisváros neve: a mocsárban cölöpökre, sárból épített vár. Azt nem más, mint a kiskirály Kőszegi család hozta létre. Birtokaik terjeszkedésével, feltehetőleg a Rába átkelője miatt, gondolták itt vonzónak a megtelepülést. Történetük az Árpád-kortól íródik, míg I. Károly (1288-1342) fel nem számolta uradalmaikat. Régészeti ásatások hiányában nincs információja a szakembereknek arról, hogy Sárvár ekkortájt mekkora kiterjedésű volt.

Vegyük sorra a vár és a körötte épült település fejlődését meghatározó kiváltságokat. Amíg 1390-ig királyi tulajdonban volt Sárvár, sem az uralkodónak, sem a Kanizsai családnak, akiknek zálogon adományozták el a települést, nem állt érdekükben a kiváltságok fenntartása. Ugyanis a nemesek gazdaságilag akkor jártak jól, ha adófizető jobbágyok felett rendelkeztek – ezzel jelentősen tovább nehezítve a nép sanyarú sorsát.

A várkastély szalonsorán érhető tetten a korabeli főúri pompa.
Forrás: Sarusi István

„De szerencsére nálunk ez nem teljesen így történt! – fordítja szebbre a történetet Szibler Gábor. Az innen északabbra fekvő Sopron, és a délebbre található Jánosháza mellett Sárvár is jelentős vásáros lett a 14. század végétől, ahol évente többször bocsájtották áruba kézműipari és luxuscikkeiket a távolsági kereskedők. Munkájukat segítve I. Károly eltörölte számukra a harmincad vámot, vagyis a vásárosok nagyobb bevételre tehettek szert, míg a sárváriak sokkal jobb áron köthettek üzleteket.” Ahogyan a vásártartásra is jogot kellett szerezni a királytól, előre meghatározott napokon, úgy az egyösszegben való adózás is a kiváltságok sorát erősíti. Ez utóbbi azért jobb, mint a kilencedben, vagy tizedben való „járulékfizetés”, mert nem minden bevételi forrást terhel, vagyis az adózó (polgár) jobban jár. Apropó, polgárosodás. A városlakók általában maguk választották meg elöljáróikat, így  Sárváron is: minden év április 24-én, Szent György napján történt a tisztújítás. Ekkor városbírót és/vagy polgármestert is választottak. Talán részletezni sem kell, ez mennyire előrehaladott megoldás a „hagyományoshoz” képest, mikor a földesúr jelöl ki a neki fontos és hű embereket e titulusok betöltésére! E ponton említi meg Gábor azt a kettősséget, hogy „a városiak szeretik magukat polgárnak tekinteni, de a földesurak továbbra is jobbágyként tekintenek rájuk. Ha egy messziről idevetődött vándor érdeklődött a városiak életformája felől, ők melldöngetve jelentették ki, hogy polgárok. Míg ugyanerre a földesúr azt reagálta: ők csak jobbágyok, lévén nekem adóznak és azt teszik, amit mondok. Nyilván az igazság valahol e két véglet között van. Minden a felek érdekérvényesítő képességén múlott.” I. Nagy Lajos magyar király (uralkodása: 1342-1382) szabad betelepülési jogot biztosított, amivel a város – lényegében korlátozás nélküli – növekedését tette lehetővé. Noha nem mondható túlzottan gyors üteműnek a gyarapodás, mert a 19. század közepén is mindösszesen ezer-egynéhány százan lakták Sárvárt, ami napjainkra 15 000 körüli lélekszámot ér el.

A várkastély díszterme
Forrás: Sarusi István

Lényeges lépés a vár történetében, hogy az 1530-as években a Kanizsai családtól – mivel ők férfiágon kihaltak –, házasság révén a Nádasdyak vették át az uradalmat – ma is az ő nevüket viseli a közművelődési intézménnyé lett várkastély. Gábor ennek okára is rávilágít: „Ezt az időszakot tartja a helyi és országos történetírás is a vár fénykorának. Hiszen a Nádasdyak nem csak Sárvár birtokosai, hanem hazánk leggazdagabb főurai, országos méltóságok viselői. Például az első Nádasdy, aki Kanizsai Orsolyát 1534-1535 fordulóján vette feleségül, Nádasdy Tamás nem volt más, mint az ország horvát bánja, országbírója és nádora – vagyis a mai értelemben vett miniszterelnöke. Azzal a különbséggel, hogy a nádorok kinevezése élethosszig tartott.” Ez a gyakorlatban azt jelentette, hogy ha Nádasdy Tamás nem Pozsonyban vagy Bécsben, hanem itthon tartózkodott, akkor Sárvár látta el az ország politikai központjának szerepét – hacsak ideiglenesen is. Mindenki megfordult itt az országos ügyeket intézőktől egészen a külföldi követekig.

Nádasdy Tamás
Forrás: Wikipedia

Nádasdy Tamás mindösszesen annyit változtatott a környezetben, hogy szabályozta a mocsarakat. Jó okot jelentett neki erre az ekkoriban már dúló török vész. Így az addigi vizenyőből lecsapolható vizesárkok lettek: egyik a várat, másik pedig a települést fogta körbe. Előnye védelmi szerepében rejlett, ám az árkolás a város terjeszkedésének határt szabott. Pláne, mivel egy palánkfallal is körbevették a települést. Ez egy meglehetősen gyakori megoldásként ismeretes a török korban: vesszővel fonták körbe az előzőleg földbe vert cölöpöket és az így kapott emelvények közé sarat döngöltek. „Akár még az ágyúgolyóknak is ellenálló védvonalat nyerhettek ezáltal – emeli ki a szakember, majd rögtön megemlíti, hogy egy 1532-es török ostrom során jól vizsgázott a fal. Ráadásul Nádasdy Tamás édesapjának, Ferencnek, megfelelően felkészült serege lévén erőteljes védekezést folytattak. „Tulajdonképpen a várat a teljes településsel együtt – a polgárokat is csatasorba állítva – alkottak komplex védekezési rendszert” – meséli Gábor.

A sárvári vár, előtte pedig 19. századi majorsági épület.
Forrás: Sarusi István
Török-magyar csatajelenetet felelevenítő hagyományőrző-bemutató puskákkal és ágyúkkal. Lőpor helyett pirotechnikai anyagot használnak, amiben nincs sem színezék, sem pedig magnézium. Ez utóbbi a fényes villanásért „felelős”.
Forrás: Sarusi István

Ennek a dicső időszaknak 1671-ben, az utolsó Nádasdy, III. Ferenc országbíró halálával szakadt vége. „Lényegében egy főúri összeesküvés eredményeként fej- és jószágvesztésre ítélték az akkori ország második legmagasabb méltóságát. Titulusa a mai igazság- vagy belügyminiszternek felel meg” – magyarázza Szibler Gábor a Habsburgok ellen irányuló sikertelen szervezkedést, azaz a Wesselényi-féle összeesküvést lezáró Vasvári béke (1664. augusztus 10-ét) idevágó részét. Ez a magyar főurak jelentős részét, az ország nádorát Wesselényi Ferencet, az országbíró Nádasdy Ferencet, Zrínyi Péter horvát bánt és még többeket érintett. A kivégzés után Nádasdy vagyonát elkobozták, utána veje, Draskovich Miklós vásárolta meg Sárvárt. A későbbi évszázadok során többször is gazdát cserélt a vár, majd a 20. század közepétől múzeumként nyitotta meg kapuit.

Digitalizálják Nagy Britannia utcai falfestményeit

Digitalizálják Nagy Britannia utcai falfestményeit

Az országban számtalan helyen díszítik a házfalakat egyedi festmények, domborművek, amelyek egy épület lebontásakor vagy felújításakor elvesznek.

Gyönyörűen faragott tárgy került elő egy folyóból

Gyönyörűen faragott tárgy került elő egy folyóból

Az Olaszországban feltárt temetkezési oltár a Római Birodalom korából származik.

Több ezer éves gyilkosság áldozatát vizsgálták

Több ezer éves gyilkosság áldozatát vizsgálták

A vittrupi ember maradványait 1915-ben tárták fel.

Rejtélyes roncs sodródott partra egy brit parton

Rejtélyes roncs sodródott partra egy brit parton

Egyelőre nem sokat tudni a hajóról, de elképzelhető, hogy a 16. századból származik.

Középkori sírt találtak a velencei Szent Márk téren

Középkori sírt találtak a velencei Szent Márk téren

A régészek egy nyolc személy csontjait őrző nyughelyet, valamint egy templom maradványait tárták fel.

National Geographic 2024. februári címlap

Előfizetés

A nyomtatott magazinra,
12 hónapra

16 500 Ft

Korábbi számok

National Geographic 2010. januári címlapNational Geographic 2010. februári címlapNational Geographic 2010. márciusi címlapNational Geographic 2010. áprilisi címlapNational Geographic 2010. májusi címlapNational Geographic 2010. júniusi címlapNational Geographic 2010. júliusi címlapNational Geographic 2010. augusztusi címlapNational Geographic 2010. szeptemberi címlapNational Geographic 2010. októberi címlapNational Geographic 2010. novemberi címlapNational Geographic 2010. decemberi címlapNational Geographic 2011. januári címlapNational Geographic 2011. februári címlapNational Geographic 2011. márciusi címlapNational Geographic 2011. áprilisi címlapNational Geographic 2011. májusi címlapNational Geographic 2011. júniusi címlapNational Geographic 2011. júliusi címlapNational Geographic 2011. augusztusi címlapNational Geographic 2011. szeptemberi címlapNational Geographic 2011. októberi címlapNational Geographic 2011. novemberi címlapNational Geographic 2011. decemberi címlapNational Geographic 2012. januári címlapNational Geographic 2012. februári címlapNational Geographic 2012. márciusi címlapNational Geographic 2012. áprilisi címlapNational Geographic 2012. májusi címlapNational Geographic 2012. júniusi címlapNational Geographic 2012. júliusi címlapNational Geographic 2012. augusztusi címlapNational Geographic 2012. szeptemberi címlapNational Geographic 2012. októberi címlapNational Geographic 2012. novemberi címlapNational Geographic 2012. decemberi címlapNational Geographic 2013. januári címlapNational Geographic 2013. februári címlapNational Geographic 2013. márciusi címlapNational Geographic 2013. áprilisi címlapNational Geographic 2013. májusi címlapNational Geographic 2013. júniusi címlapNational Geographic 2013. júliusi címlapNational Geographic 2013. augusztusi címlapNational Geographic 2013. szeptemberi címlapNational Geographic 2013. októberi címlapNational Geographic 2013. novemberi címlapNational Geographic 2013. decemberi címlapNational Geographic 2014. januári címlapNational Geographic 2014. februári címlapNational Geographic 2014. márciusi címlapNational Geographic 2014. áprilisi címlapNational Geographic 2014. májusi címlapNational Geographic 2014. júniusi címlapNational Geographic 2014. júliusi címlapNational Geographic 2014. augusztusi címlapNational Geographic 2014. szeptemberi címlapNational Geographic 2014. októberi címlapNational Geographic 2014. novemberi címlapNational Geographic 2014. decemberi címlapNational Geographic 2015. januári címlapNational Geographic 2015. februári címlapNational Geographic 2015. márciusi címlapNational Geographic 2015. áprilisi címlapNational Geographic 2015. májusi címlapNational Geographic 2015. júniusi címlapNational Geographic 2015. júliusi címlapNational Geographic 2015. augusztusi címlapNational Geographic 2015. szeptemberi címlapNational Geographic 2015. októberi címlapNational Geographic 2015. novemberi címlapNational Geographic 2015. decemberi címlapNational Geographic 2016. januári címlapNational Geographic 2016. februári címlapNational Geographic 2016. márciusi címlapNational Geographic 2016. áprilisi címlapNational Geographic 2016. májusi címlapNational Geographic 2016. júniusi címlapNational Geographic 2016. júliusi címlapNational Geographic 2016. augusztusi címlapNational Geographic 2016. szeptemberi címlapNational Geographic 2016. októberi címlapNational Geographic 2016. novemberi címlapNational Geographic 2016. decemberi címlapNational Geographic 2017. januári címlapNational Geographic 2017. februári címlapNational Geographic 2017. márciusi címlapNational Geographic 2017. áprilisi címlapNational Geographic 2017. májusi címlapNational Geographic 2017. júniusi címlapNational Geographic 2017. júliusi címlapNational Geographic 2017. augusztusi címlapNational Geographic 2017. szeptemberi címlapNational Geographic 2017. októberi címlapNational Geographic 2017. novemberi címlapNational Geographic 2017. decemberi címlapNational Geographic 2018. januári címlapNational Geographic 2018. februári címlapNational Geographic 2018. márciusi címlapNational Geographic 2018. áprilisi címlapNational Geographic 2018. májusi címlapNational Geographic 2018. júniusi címlapNational Geographic 2018. júliusi címlapNational Geographic 2018. augusztusi címlapNational Geographic 2018. szeptemberi címlapNational Geographic 2018. októberi címlapNational Geographic 2018. novemberi címlapNational Geographic 2018. decemberi címlapNational Geographic 2019. januári címlapNational Geographic 2019. februári címlapNational Geographic 2019. márciusi címlapNational Geographic 2019. áprilisi címlapNational Geographic 2019. májusi címlapNational Geographic 2019. júniusi címlapNational Geographic 2019. júliusi címlapNational Geographic 2019. augusztusi címlapNational Geographic 2019. szeptemberi címlapNational Geographic 2019. októberi címlapNational Geographic 2019. novemberi címlapNational Geographic 2019. decemberi címlapNational Geographic 2020. januári címlapNational Geographic 2020. februári címlapNational Geographic 2020. márciusi címlapNational Geographic 2020. áprilisi címlapNational Geographic 2020. májusi címlapNational Geographic 2020. júniusi címlapNational Geographic 2020. júliusi címlapNational Geographic 2020. augusztusi címlapNational Geographic 2020. szeptemberi címlapNational Geographic 2020. októberi címlapNational Geographic 2020. novemberi címlapNational Geographic 2020. decemberi címlapNational Geographic 2021. januári címlapNational Geographic 2021. februári címlapNational Geographic 2021. márciusi címlapNational Geographic 2021. áprilisi címlapNational Geographic 2021. májusi címlapNational Geographic 2021. júniusi címlapNational Geographic 2021. júliusi címlapNational Geographic 2021. augusztusi címlapNational Geographic 2021. szeptemberi címlapNational Geographic 2021. októberi címlapNational Geographic 2021. novemberi címlapNational Geographic 2021. decemberi címlapNational Geographic 2022. januári címlapNational Geographic 2022. februári címlapNational Geographic 2022. márciusi címlapNational Geographic 2022. áprilisi címlapNational Geographic 2022. májusi címlapNational Geographic 2022. júniusi címlapNational Geographic 2022. júliusi címlapNational Geographic 2022. augusztusi címlapNational Geographic 2022. szeptemberi címlapNational Geographic 2022. októberi címlapNational Geographic 2022. novemberi címlapNational Geographic 2022. decemberi címlapNational Geographic 2023. januári címlapNational Geographic 2023. februári címlapNational Geographic 2023. márciusi címlapNational Geographic 2023. áprilisi címlapNational Geographic 2023. májusi címlapNational Geographic 2023. júniusi címlapNational Geographic 2023. júliusi címlapNational Geographic 2023. augusztusi címlapNational Geographic 2023. októberi címlapNational Geographic 2023. novemberi címlapNational Geographic 2023. decemberi címlapNational Geographic 2024. januári címlapNational Geographic 2024. februári címlap

Hírlevél feliratkozás

Kérjük, erősítsd meg a feliratkozásod az e-mailben kapott linkre kattintva!

Kövess minket