Vencel, Salamon2023. szeptember 28., csütörtök
Természet

Őserdők és őslápok különleges világa hazánkban

2021.04.12.NG
National Geographic Magyarország

Az emberi tevékenységtől mentes természeti terület mindig különleges hangulatot áraszt. Most pillantsunk be az őserdők és az őslápok világába!

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság területén, az Észak-Mátra festőien szép környezetében fekvő Csörgővölgyi Erdőrezervátum az 1993-ban létrehozott Erdőrezervátum Program részeként a 2000-től fokozott természetvédelmi oltalom alatt áll.
Forrás: MTI/ Komka Péter

 

Őserdők
Ha ezt a szót halljuk őserdő, automatikusan  a trópusokra gondolunk, ám kisebb-nagyobb foltokban Európában is találhatunk ősi erdőséget. Ma a sík vidékek legnagyobb őserdeje a Lengyelország és Fehéroroszország határán fekvő Białowieża-erdő. Egy ilyen területet addig tekinthetünk őserdőnek, amíg az ember – nagyon leegyszerűsítve – nem vág benne fát.

A szakemberek meghatározása szerint az őserdő olyan nagy kiterjedésű, rendszeres emberi tevékenységektől mentes erdő, amit minimum 60-80 éve nem bolygatott az ember, gazdálkodástól mentes terület. Töredék foltokban még megtalálhatók ilyenek hazánkban is, és jellemző rájuk a fokozott védelem, amiről az Agrárminisztérium Erdőrezervátum Programja gondoskodik. A cél az ilyen rezervátumok országos hálózatának fenntartása és megőrzése, hogy hosszú távon biztosítsák a főbb erdőtípusok ember által nem irányított működését, ezzel pedig az erdő természetes folyamatai zavartalanul és hosszú távon érvényre jutnak, megismerhetővé és tanulmányozhatóvá válnak.

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság területén lévő Tátika Erdőrezervátum állománya főleg ősbükkösökből áll.
Forrás: Ifj. Vasuta Gábor

 

Az erdők természetes életének, gazdag és különleges élővilágának, változásainak tudományos igényű megismerése azért fontos, hogy biztos viszonyítási alapokkal rendelkezzünk az erdőökológia, az erdőgazdálkodás és a természetvédelem munkájához – foglalja össze e feladat jelentőségét dr. Horváth Ferenc erdőrezervátum-kutató.

Az erdőrezervátumoknak azonban van egy szigorúan védett területe, ez az úgynevezett magterület. Az ökológiai hálózat működési alapeleme, olyan természetközeli élőhely, amely az adott területre jellemző természetes élővilág fennmaradását és életkörülményeit hosszú távon biztosítani képes, és több védett vagy közösségi jelentőségű fajnak adnak otthont. Ezek a részek csak engedéllyel látogathatók.

Magyarországon mintegy százhúszezer hektár százéves vagy annál idősebb erdő található. Százhúsz éves erdőből már csak negyedannyi van, százötvenesből pedig alig pár ezer hektár.

Az erdőrezervátumokban általában tilos minden emberi beavatkozás, ezért azokat kivonták az erdőgazdálkodás kötelezettsége alól. Ide tartoznak olyan, régóta érintetlen, nagyon idős erdők, sokszor főúri vadászterületek maradványai, mint a Bükki Nemzeti Park Igazgatóságához tartozó, ősi állapotban lévő, öreg bükkös, a Kékes Erdőrezervátum. Bár a környékén fekvő őserdő utolsó fáit az 1970-es évek elején kivágták, a későbbi szigorú természetvédelmi intézkedéseknek köszönhetően a Mátra északi oldalában hírmondóként fennmaradt a kékestetői őserdő egykori nyúlványa. Állományában ma már sok a holtfa, de az erdő felújulása is tapasztalható.

Hajdan kisparaszti erdő-szántó váltógazdálkodás maradványaként őrződött meg a főleg bükkös és gyertyános Szalafői Erdőrezervátum, az Őrségi Nemzeti Park egyik fokozottan védett területe. Az erdőrezervátum területén a szakemberek több mint 500 gombafajt azonosítottak, ez a fajgazdagság nemzetközi összehasonlításban is igen jelentős.

A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság területén lévő Kunpeszéri Tilos-erdő Erdőrezervátum erdőssztyepp vidéke.
Forrás: Molnár Péter
Kunpeszéri Tilos-erdő Erdőrezervátum/ Kiskunsági Nemzeti Park
Forrás: Molnár Péter

Az igazi kuriózum azonban az Alföldön található. Ez pedig a rendkívüli védettséget élvező Kunpeszéri Tilos-erdő Erdőrezervátum, hazánk egyik legszebb homoki erdőssztyepp élőhelyegyüttese. A középkorban uradalmi erdőként (tilos erdő) működött, nem vágtak ki fát benne. A második világháború után mezőgazdasági művelés alá vonták nagy részét, de a fennmaradt természetközeli állománynak különleges értéke ma is megtalálható. Növényvilága változatos, találunk itt cserjésekkel, borókás-nyárasokkal, tölgyesekkel borított területet, a mélyebb részeket pedig keményfás ligeterdők és kékperjés láprétek borítják.

Minél idősebb egy erdő, annál inkább várható, hogy gazdag élővilágnak ad otthont, sőt turisztikai értéke is növekszik, hisz valljuk meg, mennyivel hangulatosabb vadregényes, már-már mesebeli matuzsálemi fák között sétálni! Ha egy őserdőben járunk, látunk sudár fiatal fákat és tekintélyes, vastag törzsű matuzsálemeket is. Ez utóbbiak több száz évesek is lehetnek. Ha beszélni tudnának, sok mindent mesélnének az elmúlt évszázadok történéseiről. Nem csak egy fafaj dominál az élőhelyen, hanem többnek az elegye alkotja az erdőt. A földön ott maradnak és elkorhadnak a kidőlt fák – ennek a folyamatnak fontos szerepe van az erdő természetes körforgásában.

 

Lápok
E különleges vizes élőhelyek hemzsegnek az élettől. Valaha, háborúk idején a lápvidék mögötti terület biztonságban volt az ellenségtől, a modern kor embere pedig igyekezett megszabadulni tőle, lecsapolta mezőgazdasági hasznosításra, lakóparkok, bevásárlóközpont építésére.

Szatmár-Beregi Tájvédelmi Körzetben található Báb-tava tőzegmohaláp páfrányokkal zöldellő része.
Forrás: Molnár Péter

Szerencsére azonban megmaradt néhány lápvidék, bár a 200 évvel ezelőttinek csupán néhány százaléka, így ma már ezek különleges figyelmet kapnak. A magyarországi lápok csaknem egyharmada eleve védett területen – nemzeti parkban, tájvédelmi körzetben, természetvédelmi területen vagy önkormányzat által védetté nyilvánított területen találhatók, ennek ellenére ex lege védett értéket képviselnek, azaz külön eljárás nélkül is védett természeti értéknek minősülnek.

A lápok különböznek más vizes élőhelyektől, ugyanis a bennük élő növények elhaló részei nem bomlanak le, hanem tőzeggé alakulnak át. Míg a mocsarak időnként kiszáradnak, a lápra ez nem jellemző, vízszintje nagyjából állandó. Egyre szárazabbá váló éghajlatunkban így még jobban felértékelődik vízmegtartó és természeti értékük.

Szőcei láprét/ Őrségi Nemzeti Park
Forrás: Csáfordi Zoltán/ Önök küldték

Az Őrségi Nemzeti Park egyik legjelentősebb és leghíresebb, fokozottan védett része, a Szőcei láprét, Bár első ránézésre egy átlagos rétnek tűnik, de a biológusok, természetvédelmi szakemberek tudják: különleges élővilágot rejt a terület.

Az itt előforduló több tucat védett növény- és állatfaj igen eltérően viszonyul az emberi beavatkozáshoz, ezért megőrzésükben a kaszálás időzítésének, gyakoriságának, a kaszálatlanul hagyott foltok kijelölésének kiemelten fontos szerepe van. A változatos, évente egy, illetve két alkalommal végzett kezelés kézi és kisgépi eszközökkel történik a talajterhelés csökkentése érdekében. Egyes területrészeket kiegészítésképp szarvasmarhával is legeltetnek – mondja Szépligeti Mátyás az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őre.

Kereklevelű harmatfű
Forrás: Molnár Péter

Az egyik, itt élő, féltve őrzött növényritkaság a kereklevelű harmatfű. A kis növényke levelein található mirigyszőrök ragadós cseppeket választanak ki, melyek halálos veszélyt jelentenek az arra járó hangyákra és más apró rovarokra. Egy rovaremésztő növényről van szó ugyanis: a cseppekbe ragadó apró állatokat megemészti a növény.

A Lápok Háza udvarán tekinthetjük meg a Lápi növények szaporító és bemutató kertjét. A nemzeti park szakemberei az itt szaporított növényeket természetes élőhelyükre kiültetve igyekeznek az őrségi lápok kiemelten veszélyeztetett növényfajainak állományait megerősíteni.

Mocsári gólyahír az Ócsai égerlápon, a Duna-Ipoly Nemzeti Park területén.
Forrás: Molnár Péter

A főváros közelében, az Ócsai Tájvédelmi Körzet lápterületei a 19. század eredménytelen  lecsapolásai miatt fennmaradt, állandó vízjárásnak köszönhetik létüket. Nagy szerencse ez, hisz így még megmaradt a Duna-Tisza köze hajdani nagy lápjainak egy utolsó ékes maradványfoltja. A területre a mozaikosság jellemző vagyis találunk itt nyílt vizet, nádasokat, réteket erdőket. Igazi paradicsom ez a békáknak, gőtéknek, de a hely madárvilága is gazdag, sőt a szőrmés ragadozóktól a gímszarvasig igen változatos emlőspopuláció él itt.

Bátorligeti ősláp/ Hortobágyi Nemzeti Park
Forrás: Molnár Péter

A különleges mikroklímának köszönhetően hazánk egyik leggazdagabb és legváltozatosabb növény- és állatvilága maradt fenn a Hortobágyi Nemzeti Park területén lévő, fokozottan védett Bátorligeti lápon. A területről már 1882-ben megjelent írásos dokumentum, majd a különös növény- és állatvilág jelenléte miatt a 20. század elején megindultak a kutatások a helyszínen. Az őslápon mintegy 1100 virágos növény él, így szinte egész évben virágzik a terület. Már januárban kipattannak a rekettyefűz barkái, aztán jönnek a tavaszi virágok, köztük a boglárkák több fajtája is. Állatvilága változatos és gazdag. Az itteni élővilágot egy kiállítás keretében a nagyközönség is megismerheti.

A Bátorligeti ősláp jellegzetes növénye, a tavasszal nyíló zergeboglár.
Forrás: Molnár Péter

A lápok és más vizes élőhelyek érintetlen világa azon kívül, hogy lehetőséget ad változatos ökoszisztéma létrejöttére, az egyre szárazabbá és melegebbé váló éghajlaton kis hűtőpontokként működhetnek. Ezért is érdemes vigyázni rájuk!

Kapcsolódó cikkek:
Gondoskodás urbánus társbérlőinkről a téli időszakban
Legyenek a szántóföldek, rétek és kiskertek egészséges méhlegelők!
Hazánk barlangjainak különleges világa

Készült az aktív Magyarországért felelős kormánybiztos és az Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ támogatásával.

Extrém kevés génnel él egy növényfaj

Extrém kevés génnel él egy növényfaj

Az élősködő növények más növények tápanyagain élnek teljes életciklusuk során, és emiatt kisebbé vált a genomjuk – némelyiknek extrém módon.

Tündérkörök a világon

Tündérkörök a világon

A tündérköröknek nevezett jelenség során a száraz területeken a növények kerek mintázatot alkotva nőnek, ennek okait sokan vizsgálták már.

A Nature TTL nemzetközi természetfotó pályázat nyertesei

A Nature TTL nemzetközi természetfotó pályázat nyertesei

Kategóriagyőztes fotót láthatunk Máté Bencétől, és nem ő az egyetlen magyar az élmezőnyben.

Mentsük meg az ürgéket együtt!

Mentsük meg az ürgéket együtt!

Gyermekkoromban még az út mellett ágaskodva figyelték a forgalmat, ám öt évvel ezelőtt a természetvédők már arra hívták fel a figyelmet, hogy 2026-ra az ürgék teljesen eltűnhetnek Magyarország területéről.

Hatalmas lépést tettek az egészségesebb és tisztább tengerekért

Hatalmas lépést tettek az egészségesebb és tisztább tengerekért

A Healthy Seas segítségével új életre kelnek a tengerbe kerülő halászhálók; a szellemhálók súlyos fenyegetést jelentenek a tengeri élővilágra.

National Geographic 2023. augusztusi címlap

Előfizetés

A nyomtatott magazinra,
12 hónapra

18 780 Ft

Korábbi számok

National Geographic 2010. januári címlapNational Geographic 2010. februári címlapNational Geographic 2010. márciusi címlapNational Geographic 2010. áprilisi címlapNational Geographic 2010. májusi címlapNational Geographic 2010. júniusi címlapNational Geographic 2010. júliusi címlapNational Geographic 2010. augusztusi címlapNational Geographic 2010. szeptemberi címlapNational Geographic 2010. októberi címlapNational Geographic 2010. novemberi címlapNational Geographic 2010. decemberi címlapNational Geographic 2011. januári címlapNational Geographic 2011. februári címlapNational Geographic 2011. márciusi címlapNational Geographic 2011. áprilisi címlapNational Geographic 2011. májusi címlapNational Geographic 2011. júniusi címlapNational Geographic 2011. júliusi címlapNational Geographic 2011. augusztusi címlapNational Geographic 2011. szeptemberi címlapNational Geographic 2011. októberi címlapNational Geographic 2011. novemberi címlapNational Geographic 2011. decemberi címlapNational Geographic 2012. januári címlapNational Geographic 2012. februári címlapNational Geographic 2012. márciusi címlapNational Geographic 2012. áprilisi címlapNational Geographic 2012. májusi címlapNational Geographic 2012. júniusi címlapNational Geographic 2012. júliusi címlapNational Geographic 2012. augusztusi címlapNational Geographic 2012. szeptemberi címlapNational Geographic 2012. októberi címlapNational Geographic 2012. novemberi címlapNational Geographic 2012. decemberi címlapNational Geographic 2013. januári címlapNational Geographic 2013. februári címlapNational Geographic 2013. márciusi címlapNational Geographic 2013. áprilisi címlapNational Geographic 2013. májusi címlapNational Geographic 2013. júniusi címlapNational Geographic 2013. júliusi címlapNational Geographic 2013. augusztusi címlapNational Geographic 2013. szeptemberi címlapNational Geographic 2013. októberi címlapNational Geographic 2013. novemberi címlapNational Geographic 2013. decemberi címlapNational Geographic 2014. januári címlapNational Geographic 2014. februári címlapNational Geographic 2014. márciusi címlapNational Geographic 2014. áprilisi címlapNational Geographic 2014. májusi címlapNational Geographic 2014. júniusi címlapNational Geographic 2014. júliusi címlapNational Geographic 2014. augusztusi címlapNational Geographic 2014. szeptemberi címlapNational Geographic 2014. októberi címlapNational Geographic 2014. novemberi címlapNational Geographic 2014. decemberi címlapNational Geographic 2015. januári címlapNational Geographic 2015. februári címlapNational Geographic 2015. márciusi címlapNational Geographic 2015. áprilisi címlapNational Geographic 2015. májusi címlapNational Geographic 2015. júniusi címlapNational Geographic 2015. júliusi címlapNational Geographic 2015. augusztusi címlapNational Geographic 2015. szeptemberi címlapNational Geographic 2015. októberi címlapNational Geographic 2015. novemberi címlapNational Geographic 2015. decemberi címlapNational Geographic 2016. januári címlapNational Geographic 2016. februári címlapNational Geographic 2016. márciusi címlapNational Geographic 2016. áprilisi címlapNational Geographic 2016. májusi címlapNational Geographic 2016. júniusi címlapNational Geographic 2016. júliusi címlapNational Geographic 2016. augusztusi címlapNational Geographic 2016. szeptemberi címlapNational Geographic 2016. októberi címlapNational Geographic 2016. novemberi címlapNational Geographic 2016. decemberi címlapNational Geographic 2017. januári címlapNational Geographic 2017. februári címlapNational Geographic 2017. márciusi címlapNational Geographic 2017. áprilisi címlapNational Geographic 2017. májusi címlapNational Geographic 2017. júniusi címlapNational Geographic 2017. júliusi címlapNational Geographic 2017. augusztusi címlapNational Geographic 2017. szeptemberi címlapNational Geographic 2017. októberi címlapNational Geographic 2017. novemberi címlapNational Geographic 2017. decemberi címlapNational Geographic 2018. januári címlapNational Geographic 2018. februári címlapNational Geographic 2018. márciusi címlapNational Geographic 2018. áprilisi címlapNational Geographic 2018. májusi címlapNational Geographic 2018. júniusi címlapNational Geographic 2018. júliusi címlapNational Geographic 2018. augusztusi címlapNational Geographic 2018. szeptemberi címlapNational Geographic 2018. októberi címlapNational Geographic 2018. novemberi címlapNational Geographic 2018. decemberi címlapNational Geographic 2019. januári címlapNational Geographic 2019. februári címlapNational Geographic 2019. márciusi címlapNational Geographic 2019. áprilisi címlapNational Geographic 2019. májusi címlapNational Geographic 2019. júniusi címlapNational Geographic 2019. júliusi címlapNational Geographic 2019. augusztusi címlapNational Geographic 2019. szeptemberi címlapNational Geographic 2019. októberi címlapNational Geographic 2019. novemberi címlapNational Geographic 2019. decemberi címlapNational Geographic 2020. januári címlapNational Geographic 2020. februári címlapNational Geographic 2020. márciusi címlapNational Geographic 2020. áprilisi címlapNational Geographic 2020. májusi címlapNational Geographic 2020. júniusi címlapNational Geographic 2020. júliusi címlapNational Geographic 2020. augusztusi címlapNational Geographic 2020. szeptemberi címlapNational Geographic 2020. októberi címlapNational Geographic 2020. novemberi címlapNational Geographic 2020. decemberi címlapNational Geographic 2021. januári címlapNational Geographic 2021. februári címlapNational Geographic 2021. márciusi címlapNational Geographic 2021. áprilisi címlapNational Geographic 2021. májusi címlapNational Geographic 2021. júniusi címlapNational Geographic 2021. júliusi címlapNational Geographic 2021. augusztusi címlapNational Geographic 2021. szeptemberi címlapNational Geographic 2021. októberi címlapNational Geographic 2021. novemberi címlapNational Geographic 2021. decemberi címlapNational Geographic 2022. januári címlapNational Geographic 2022. februári címlapNational Geographic 2022. márciusi címlapNational Geographic 2022. áprilisi címlapNational Geographic 2022. májusi címlapNational Geographic 2022. júniusi címlapNational Geographic 2022. júliusi címlapNational Geographic 2022. augusztusi címlapNational Geographic 2022. szeptemberi címlapNational Geographic 2022. októberi címlapNational Geographic 2022. novemberi címlapNational Geographic 2022. decemberi címlapNational Geographic 2023. januári címlapNational Geographic 2023. februári címlapNational Geographic 2023. márciusi címlapNational Geographic 2023. áprilisi címlapNational Geographic 2023. májusi címlapNational Geographic 2023. júniusi címlapNational Geographic 2023. júliusi címlapNational Geographic 2023. augusztusi címlap

Hírlevél feliratkozás

Kérjük, erősítsd meg a feliratkozásod az e-mailben kapott linkre kattintva!

Kövess minket