Móric, Tamás2023. szeptember 22., péntek
Természet

Az igazi gyep nem csak fű, a rövidre nyírt pázsit nem gyep!

2023.06.27.Pribéli Levente
National Geographic Magyarország

A gyepek sokak szemében pusztán üres, beerdősítendő területek, vagy épp olyan helyek, amelyeket nem sajnálnak, ha beépítésről van szó.

Árvalányhajas, védett fajokban gazdag, sokszínű sztyepprét a Vértesben.
Forrás: Pribéli Levente

 

Pedig a gyepterületek is rendkívül értékesek. Részt vesznek az éghajlat-szabályozásban, a víz- és különféle elemek körforgásában, látványuk sokszor lenyűgöző. Az olyan emblematikus puszták, mint például a Hortobágy, kiemelkedő kulturális értékek őrzői is. De a gyepek biológiai sokfélesége is óriási. Pillantsunk be ebbe a fűfélék által uralt, de messze nem csak általuk alkotott világba!

Löszgyep a Gerecse keleti részén
Forrás: Pribéli Levente
Virággazdag rét a védett bársonyos kakukkszegfűvel (Lychnis coronaria)
Forrás: Pribéli Levente

 

Világrekorder gyepek

A másodlagos, hosszú távú emberi kezelés hatására létrejött (hegyi) kaszálórétek a világ legfajgazdagabb élőhelyei közé tartoznak, ha a növényfajok számáról van szó. Kis léptékben, 100 négyzetméter alatt még az esőerdőket is lekörözik. 10 négyzetméteren akár 98 edényes növényfaj is élhet (ez az egyik ismert rekord), 1 négyzetméterre vonatkozóan pedig 82 ez az adat.

A mennyiség egy dolog, de a gyepek nem csak ebben teljesítenek jól. Számtalan ritka, védett, különleges növényfaj is él itt rengeteg más élőlénnyel együtt. Köztük gyógynövények és a tápanyagforgalmakban kulcsszerepet játszó növények egyaránt.

A gyepek számos gyógynövénynek adnak otthont, köztük az orvosi somkórónak (Melilotus officinalis). E növény – néhány másik növénycsoport tagjaihoz hasonlóan – baktériumokkal szoros együttélése során részt vesz a légköri nitrogén megkötésében, így a talajok termékenységének megőrzését is segíti.
Forrás: Pribéli Levente

 

Éneklés másképp: cirpelés, zümmögés és zúgás

Az egyenesszárnyúak, azaz a sáskák, szöcskék, tücskök igazi gyepi állatok. Vannak köztük hangtalanul élők és messze hangzó „éneket” előadó fajok is. Utóbbiaknál előfordul halk dobolás, késő nyári éjszakákon intenzív pirregés és hosszabb-rövidebb kattogó, zümmögő, zúgó hangok kiadása egyaránt, persze fajtól függően.

A melegkedvelő, védett sisakos sáska (Acrida ungarica) röptében kereplésszerű hangot hallat.
Forrás: Pribéli Levente
Az igazán kopár élőhelyeknek is megvannak a maguk különleges sáskái és szöcskéi: a szerecsensáska (Celes variabilis) sziklagyepek és más gyér növényzetű élőhelyek lakója.
Forrás: Pribéli Levente

Egyesek olyan jól repülnek, hogy akár több száz kilométeres vándorlásra is képesek, mások röpképtelenek, és ha eltűnnek egy helyről, nagyon nehezen vagy sehogy sem képesek visszatelepülni. Utóbbiak közé tartozik egy olyan szöcskefaj, amely az egész világon csak a Kárpát-medencében él: a magyar tarsza.

A magyar tarsza (Isophya costata) kétszikűekben gazdag, jó állapotú gyepek lakója.
Forrás: Pribéli Levente

A növényzet struktúrája, szintezettsége és magassága igen fontos az egyenesszárnyúaknak, így a gyephasználat, gazdálkodás mikéntje – a kaszálások gyakorisága, legeltetés módja, esetleg a művelés felhagyása (óta eltelt idő) – alapvetően befolyásolja az életüket.

A ritka lápréti sáska (Pseudochortippus montanus) összetett szintezettségű láprétek faja, élőhelyei igen beszűkültek Magyarországon.
Forrás: Pribéli Levente

 

Boszorkánykörök és láthatatlan hálózatok

Keveset beszélünk róluk, pedig a gombák behálózzák az ökológiai rendszereket. Szó szerint is: gombafonalaik bonyolult hálózatokat képeznek a talajban és akár a holt anyagokban is. Ezeken keresztül különféle tápanyagokat szállítanak, és a gombák tevékenysége hatására bizonyos helyeken termékenyebbé válik a talaj. A boszorkánykörök így jönnek létre. A köralakban növekvő gombák kör alakban javítják a talajt, a növényzeten pedig ez kiütközik, itt ugyanis dúsabb lesz a fű. Felülről nézve ez tűnik fel.

Az őzlábgalóca (Amanita vittadinii) gyepi élőhelyekhez kötődő védett gombáink egyike
Forrás: Pribéli Levente

 

Szenderektől pillangókig

Ahol sok a virág, ott természetesen bőven akad lepke is. A növények sokfélesége együtt jár a rovarvilág változatosságával, és a lepkék között is egészen eltérő külsejű, életmódú és különböző törzsfejlődési múlttal rendelkező fajokkal találkozhatunk. A szokatlan alakú csuklyásbaglyok gyepekhez kötődnek, számos védett fajuk él Magyarországon.

Szőlőszender (Deilephila elpenor)
Forrás: Pribéli Levente

Az éjszakai lepkék méltatlanul kevés figyelmet kapnak, de azért néhányuk jól ismert. Ilyenek a szenderek is, mely csoport fajainak jelentős része kötődik gyepterületekhez.

Vasvirág-csuklyásbagoly (Cucullia xeranthemi)
Forrás: Pribéli Levente

 

A nappali lepkék nagy része, köztük mind a négy hazai pillangófajt is erős szálak fűzik a gyepekhez. Hernyóik tápnövényei és a kifejlett lepkék táplálékát nyújtó nektárforrások mind sok esetben gyepi élőhelyeken nőnek.

Gyepi élőhely-specialista lepkéink egyike, a védett ibolyaszín boglárka (Polyommatus thersites) tápnövényén, a homoki baltacímen (Onobrychis arenaria).
Forrás: Pribéli Levente
A fecskefarkú lepke (Papilio machaon) 4 hazai pillangónk egyike. 2023-ban az Év Lepkéje.
Forrás: Pribéli Levente

 

Hol élnek a denevérek?

Hát az odvas fákban és a barlangokban, hangozhat a hétköznapi válasz. Ami részben ugyan igaz, de csak részben. A hazai fajok között ugyanis olyan különleges életmódú denevéreket is találunk, melyek zsákmányszerzése nagyon erősen kötődik a jó állapotú gyepterületekhez. Táplálékuk nagyrészt gyepi élőhelyek talajközelben mozgó nagytestű bogarai és egyenesszárnyúi közül kerül ki. A jó állapotú gyepterületek azonban vesznek el, velük együtt pedig tűnnek el a hozzájuk tartozó denevérek is, például a hegyesorrú denevér.

Hegyesorrú denevér
Forrás: Pribéli Levente

 

Növényevés magas fokon: kérődzők

Az evolúció során kialakultak olyan élőlények, amelyek kiválóan képesek lebontani és hasznosítani a növényi anyagokat. Ilyenek például a kérődző állatok, melyeket az emésztőrendszerükben élő, cellulóz bontására képes baktériumok tesznek képessé erre. A nagy testű legelő állatok rendkívül fontos formálói a természetközeli élőhelyeknek. Nem csak azáltal, hogy nagy mennyiségű növényt fogyasztanak el, hanem taposásuk, valamint a terjesztőképletek szállítása miatt is. Szőrzetükbe akadva és a rájuk ragadt sárban például növényi magvakat is szállítanak egyik helyről a másikra, trágyájuk pedig különleges élőlényeknek, például ganéjtúró bogaraknak és gombáknak nyújt nélkülözhetetlen forrásokat.

Forrás: Getty Images

Európában az emberi tevékenység, különösen a vadászat már igen rég drámai hatást gyakorolt a vad nagytestű legelő állatokra, nagy részüket gyakorlatilag teljesen kipusztítottuk. Szerepüket többé-kevésbé a háziasított kérődzők vették át, mígnem – több szempontból sajnálatos módon – a gyepre alapozott állattartás a gyártósori körülmények között tartott, és nem csak etikailag, hanem ökológiailag is súlyosan problémás módon nevelt állatok tartására cserélődött. Pedig a kérődzők segítségével az emberi élelmezést közvetlenül kevéssé támogató gyepek is fontos helyszínei lehetnek a természetkímélő élelmezésnek. A fűfélék által dominált, de más növényekben is gazdag területek ugyanis egészséges táplálékot, takarmányt nyújtanak. A jól megvalósított gyepre alapozott állattartás (és fás-erdős legeltetési rendszerek, fás legelők) hozzájárul számos biológiai és kulturális érték fennmaradásához, a gyepekhez kötődő ritka fajoktól a különleges tájkép megőrzéséig. A kérődzőknek tehát helye van a tájban. Fontos azonban egyértelművé tenni, hogy a nagyüzemi állattartás rendkívül problémás ökológiailag, nem említendő egy lapon az ökológiai elvekre épülő, tájba illeszkedő tartással.

A gyepek egyszerűen szépek, és életközösségeikkel együtt önmagukban értékesek. Minden további magyarázat nélkül ez is elég kellene, hogy legyen a megőrzésükhöz.
Forrás: Pribéli Levente

Talán mondani sem kell, de mindez csak egy rövid bepillantás a gyepek végtelen gazdagságába, és még rövidebb említés arról, hogy a gyepeknek mennyiféle szerepük van a földi élet fenntartásában. Meg sem említettem az ide kötődő beporzók, például méhfélék sokaságát; a talajban élő számtalan mikroorganizmust, köztük metánfaló baktériumokat; madarakat, melyek sokasága fészkel itt, néhány közülük pedig a gyepeken élő ürgékkel táplálkozik. Nem írtam gyíkokról, siklókról és a rákosi viperáról; ahogy kimaradt sok ezer ízeltlábú is.

Új idegenhonos meztelencsigafajok jelentek meg Magyarországon

Új idegenhonos meztelencsigafajok jelentek meg Magyarországon

A HUN-REN Agrártudományi Kutatóközpont Növényvédelmi Intézetének (HUN-REN ATK NÖVI) munkatársai elsőként jelezték öt meztelencsigafaj hazai jelenlétét, vagy megerősítették a velük kapcsolatos korábbi bizonytalan adatokat.

Több ezer medvének nem jut megfelelő élőhely Romániában

Több ezer medvének nem jut megfelelő élőhely Romániában

A genetikai minták alapján végzett medveszámlálás is azt bizonyítja, hogy több ezer medvének nem jut megfelelő élőhely Romániában - nyilatkozta Benedek Barna, a felmérést végző munkacsoport vezetője a Székelyhonnak, számolt be az MTI.

A kvagga kagyló sikere a Balatonban

A kvagga kagyló sikere a Balatonban

Az energiaraktározás módjában találta meg az alkalmazkodás lehetőségét az inváziós kagylófaj.

Gyorsul a klímához köthető kihalások üteme

Gyorsul a klímához köthető kihalások üteme

Az alacsonyabb tengerszint feletti régiókban élő állatok egyre gyorsabban tűnnek el.

Kiderült, mik a rejtélyes nyomok a tengerfenéken

Kiderült, mik a rejtélyes nyomok a tengerfenéken

Tíz évvel ezelőtt egy tengeri felmérés során készültek videófelvételek, amelyek elemzésekor különös, patkó alakú nyomokat láttak a tengerfenéken.

National Geographic 2023. augusztusi címlap

Előfizetés

A nyomtatott magazinra,
12 hónapra

18 780 Ft

Korábbi számok

National Geographic 2010. januári címlapNational Geographic 2010. februári címlapNational Geographic 2010. márciusi címlapNational Geographic 2010. áprilisi címlapNational Geographic 2010. májusi címlapNational Geographic 2010. júniusi címlapNational Geographic 2010. júliusi címlapNational Geographic 2010. augusztusi címlapNational Geographic 2010. szeptemberi címlapNational Geographic 2010. októberi címlapNational Geographic 2010. novemberi címlapNational Geographic 2010. decemberi címlapNational Geographic 2011. januári címlapNational Geographic 2011. februári címlapNational Geographic 2011. márciusi címlapNational Geographic 2011. áprilisi címlapNational Geographic 2011. májusi címlapNational Geographic 2011. júniusi címlapNational Geographic 2011. júliusi címlapNational Geographic 2011. augusztusi címlapNational Geographic 2011. szeptemberi címlapNational Geographic 2011. októberi címlapNational Geographic 2011. novemberi címlapNational Geographic 2011. decemberi címlapNational Geographic 2012. januári címlapNational Geographic 2012. februári címlapNational Geographic 2012. márciusi címlapNational Geographic 2012. áprilisi címlapNational Geographic 2012. májusi címlapNational Geographic 2012. júniusi címlapNational Geographic 2012. júliusi címlapNational Geographic 2012. augusztusi címlapNational Geographic 2012. szeptemberi címlapNational Geographic 2012. októberi címlapNational Geographic 2012. novemberi címlapNational Geographic 2012. decemberi címlapNational Geographic 2013. januári címlapNational Geographic 2013. februári címlapNational Geographic 2013. márciusi címlapNational Geographic 2013. áprilisi címlapNational Geographic 2013. májusi címlapNational Geographic 2013. júniusi címlapNational Geographic 2013. júliusi címlapNational Geographic 2013. augusztusi címlapNational Geographic 2013. szeptemberi címlapNational Geographic 2013. októberi címlapNational Geographic 2013. novemberi címlapNational Geographic 2013. decemberi címlapNational Geographic 2014. januári címlapNational Geographic 2014. februári címlapNational Geographic 2014. márciusi címlapNational Geographic 2014. áprilisi címlapNational Geographic 2014. májusi címlapNational Geographic 2014. júniusi címlapNational Geographic 2014. júliusi címlapNational Geographic 2014. augusztusi címlapNational Geographic 2014. szeptemberi címlapNational Geographic 2014. októberi címlapNational Geographic 2014. novemberi címlapNational Geographic 2014. decemberi címlapNational Geographic 2015. januári címlapNational Geographic 2015. februári címlapNational Geographic 2015. márciusi címlapNational Geographic 2015. áprilisi címlapNational Geographic 2015. májusi címlapNational Geographic 2015. júniusi címlapNational Geographic 2015. júliusi címlapNational Geographic 2015. augusztusi címlapNational Geographic 2015. szeptemberi címlapNational Geographic 2015. októberi címlapNational Geographic 2015. novemberi címlapNational Geographic 2015. decemberi címlapNational Geographic 2016. januári címlapNational Geographic 2016. februári címlapNational Geographic 2016. márciusi címlapNational Geographic 2016. áprilisi címlapNational Geographic 2016. májusi címlapNational Geographic 2016. júniusi címlapNational Geographic 2016. júliusi címlapNational Geographic 2016. augusztusi címlapNational Geographic 2016. szeptemberi címlapNational Geographic 2016. októberi címlapNational Geographic 2016. novemberi címlapNational Geographic 2016. decemberi címlapNational Geographic 2017. januári címlapNational Geographic 2017. februári címlapNational Geographic 2017. márciusi címlapNational Geographic 2017. áprilisi címlapNational Geographic 2017. májusi címlapNational Geographic 2017. júniusi címlapNational Geographic 2017. júliusi címlapNational Geographic 2017. augusztusi címlapNational Geographic 2017. szeptemberi címlapNational Geographic 2017. októberi címlapNational Geographic 2017. novemberi címlapNational Geographic 2017. decemberi címlapNational Geographic 2018. januári címlapNational Geographic 2018. februári címlapNational Geographic 2018. márciusi címlapNational Geographic 2018. áprilisi címlapNational Geographic 2018. májusi címlapNational Geographic 2018. júniusi címlapNational Geographic 2018. júliusi címlapNational Geographic 2018. augusztusi címlapNational Geographic 2018. szeptemberi címlapNational Geographic 2018. októberi címlapNational Geographic 2018. novemberi címlapNational Geographic 2018. decemberi címlapNational Geographic 2019. januári címlapNational Geographic 2019. februári címlapNational Geographic 2019. márciusi címlapNational Geographic 2019. áprilisi címlapNational Geographic 2019. májusi címlapNational Geographic 2019. júniusi címlapNational Geographic 2019. júliusi címlapNational Geographic 2019. augusztusi címlapNational Geographic 2019. szeptemberi címlapNational Geographic 2019. októberi címlapNational Geographic 2019. novemberi címlapNational Geographic 2019. decemberi címlapNational Geographic 2020. januári címlapNational Geographic 2020. februári címlapNational Geographic 2020. márciusi címlapNational Geographic 2020. áprilisi címlapNational Geographic 2020. májusi címlapNational Geographic 2020. júniusi címlapNational Geographic 2020. júliusi címlapNational Geographic 2020. augusztusi címlapNational Geographic 2020. szeptemberi címlapNational Geographic 2020. októberi címlapNational Geographic 2020. novemberi címlapNational Geographic 2020. decemberi címlapNational Geographic 2021. januári címlapNational Geographic 2021. februári címlapNational Geographic 2021. márciusi címlapNational Geographic 2021. áprilisi címlapNational Geographic 2021. májusi címlapNational Geographic 2021. júniusi címlapNational Geographic 2021. júliusi címlapNational Geographic 2021. augusztusi címlapNational Geographic 2021. szeptemberi címlapNational Geographic 2021. októberi címlapNational Geographic 2021. novemberi címlapNational Geographic 2021. decemberi címlapNational Geographic 2022. januári címlapNational Geographic 2022. februári címlapNational Geographic 2022. márciusi címlapNational Geographic 2022. áprilisi címlapNational Geographic 2022. májusi címlapNational Geographic 2022. júniusi címlapNational Geographic 2022. júliusi címlapNational Geographic 2022. augusztusi címlapNational Geographic 2022. szeptemberi címlapNational Geographic 2022. októberi címlapNational Geographic 2022. novemberi címlapNational Geographic 2022. decemberi címlapNational Geographic 2023. januári címlapNational Geographic 2023. februári címlapNational Geographic 2023. márciusi címlapNational Geographic 2023. áprilisi címlapNational Geographic 2023. májusi címlapNational Geographic 2023. júniusi címlapNational Geographic 2023. júliusi címlapNational Geographic 2023. augusztusi címlap

Hírlevél feliratkozás

Kérjük, erősítsd meg a feliratkozásod az e-mailben kapott linkre kattintva!

Kövess minket