Medárd, Helga2023. június 08., csütörtök
Tudomány

Kisemlősök mozgásmintázata erdei élőhelyek szegélyhatásának függvényében

2010.05.18.Admin
National Geographic Magyarország

A mérsékelt övi erdőkben történő élőhelyi változások indikálására a kisemlősök igen alkalmasak: a populációik jelölt egyedeinek visszafogásai alapján követhetők mozgásaik.

Írta: Ferenczy Nikolett, Baranyay András

Az egész világon, így Magyarországon is egyre nagyobb problémát jelent a természetes és természetközeli élőhelyek megszűnése, valamint azok feldarabolódása. A veszélyeztetett és könnyen sebezhető élőhelyek közül igen fontosak a természetes erdők, ahol fajokban gazdag életközösségek és bonyolult, változatos táplálékhálózatok jellemzőek. Az erdészeti beavatkozások, a végvágásos fakitermelés azonban évről évre csökkentik az erdők kiterjedését, amely veszélyezteti az itt kialakult biológiai sokféleség hosszú távú fennmaradását. Az erdészeti beavatkozások az élőhelyek teljes megváltozását és így a fajok kicserélődését, bizonyos fajok elvesztését okozhatják, ezért kiemelt figyelmet érdemel az erdei életközösségek védelme.

A mérsékelt övi erdőkben történő élőhelyi változások indikálására a gerincesek, különösen a kisemlősök igen alkalmasak. Ennek oka, hogy nagyon szaporák, gyors demográfiai változásra képesek, fontos láncszemei a táplálékhálózatoknak, így jelenlétük, illetve tömegességük jelentős hatással van a táplálékpiramisok csúcsán álló ragadozókra. A környezeti változásokra érzékenyek, amelyekre dinamikusan képesek reagálni. Könnyen csapdázhatók, így a populációik jelölt egyedeinek visszafogásai alapján követhetők mozgásaik.

Az európai erdei élőhelyeken tipikus generalista fajnak tekinthető a vöröshátú erdeipocok, (Myodes glareolus, a sárganyakú erdeiegér (Apodemus flavicollis), amelyek elsősorban erdő területek lakói, valamint a pirók erdeiegér (Apodemus agrarius), amely utóbbi faj különösen kedveli a sűrű növényzetű nyílt területeket, de nagy sűrűséggel jelenik meg erdőkben, erdősávokban is.

Kutatásunk során azt vizsgáltuk, hogy egy védett erdőfolt szomszédságában történt végvágás következményeként mennyiben változik a fenti három, az adott kisemlős közösségben domináns populáció népessége, valamint a populációkon belüli egyedek térbeli és mozgásmintázata. A kutatási terület a Somogy megyében található Lankóci-erdő volt, amely a Dráva felső szakaszán, Gyékényes mellett helyezkedik el. A mintavételi területeket (2×1 ha) egy fokozottan védett égerligetben és a vele szomszédos újraerdősödő élőhelyen jelöltük ki. A kisemlősök csapdázása elevenfogó csapdákkal, a fogás-jelölés-visszafogás módszerével történt. A tanulmány a 2007-ben júliustól októberig tartó négyhavi mintavételezés eredményeit mutatja be.

 Sárganyakú erdeiegér

Sárganyakú erdeiegér

A vizsgált élőhely kisemlősei, a domináns fajok népességének változása
A négy vizsgálati hónapban összesen 1574 fogásunk volt, a két különböző erdei élőhelyen 11 kisemlősfajt mutattunk ki, amelyek közül öt a védett cickányfélékhez tartozott. A rovarevők mellett 6 rágcsálófaj volt jellemző, amelyek közül három pocok- valamint három egérfajt csapdáztunk. A kapott fogásszámok és a jelölt egyedek visszafogásai alapján eredményeink mindkét élőhelytípusban ugyanannak a három fajnak a dominanciáját igazolták (vöröshátú erdeipocok, pirók erdeiegér a sárganyakú erdeiegér).

 Vöröshátú erdeipocok

Vöröshátú erdeipocok

Az újraerdősödő élőhelyen a vegetáció szerkezetében, főként a gazdag gyep- és cserjeszint vonatkozásában sokkal markánsabb szezonális különbség volt jellemző, mint az idős faállományú égerligetben, így ez más élőhelyi viszonyokat eredményezett, eltérő hatást gyakorolva a kisemlős populációk népességére és stabilitására. Ennek megfelelően a védett égerligetben a dominancia sorrend nem változott, az újraerdősödő területen viszont dinamikus, az erdeipocok és a pirók erdeiegér viszonyában ellentétes demográfiai változást tapasztaltunk. A nyári hónapokban az újraerdősödő élőhelyen a generalista pirók erdeiegér a várakozásnak megfelelően expanzív, gyorsan terjedő, magas egyedszámát tapasztaltuk, azonban később nem tudott a területen szétterjedni és a fajra jellemző őszi magas demográfiai csúcs sem alakult ki. Ezt a vöröshátú erdeipocok területelfoglalása akadályozta meg, az őszi hónapokban megnövekedett egyedszámának következtében a két egérfaj mind területhasználatát, mind népességét tekintve visszaszorult.

A három faj térbeli és mozgási mintázata
A területhasználat vizsgálatakor azt feltételeztük, hogy a három faj a két különböző élőhelyen azonos intenzitással fordul elő. A pirók erdeiegér nyáron és ősszel az újraerdősödő területet használta nagyobb mértékben, a másik két faj dominanciája megakadályozta, hogy a védett égerligetben szétterjedjen. A sárganyakú erdeiegér mindkét élőhelyen kisebb sűrűséggel volt jelen, a két élőhely irányában nem mutatott eltérő mértékű preferenciát. A vöröshátú erdeipocok meghatározott territoriális rendszerben él, ahol a nőstények jelölik ki és védelmezik territóriumaikat. Az eddigi ismeretek alapján azt vártuk, hogy ez a faj elsősorban az idős állományú erdőt tekinti elsődleges élőhelyének. Eredményeink viszont igazolkták, hogy az eredipocok az újraerdősödő élőhelyet is teljesen elfoglalta és tér-időbeli dominanciájával kiszorította élőhelyéről az invazív képességekkel rendelkező pirók eredeiegeret.

A jelölt egyedek megtett távolságai alapján értékeltük a három fajra jellemző mozgási intenzitást. Nyáron a legnagyobb átlagos elmozdulási távolság a sárganyakú erdeiegérre volt jellemző, míg a legkisebb távolság értékeket a vöröshátú erdeipocok egyedeinél mutattunk ki.

 A Lankóci-erdőben megfogott kisemlősfajok fogási értékei

A Lankóci-erdőben megfogott kisemlősfajok fogási értékei

Ősszel a mozgásmintázat megváltozott, az erdeipocok populáción belül a nagyobb elmozdulási távolságok bizonyították a faj területhódítását, felülmúlva ezzel a pirók erdeiegér egyedei által megtett mozgási távolságokat.

A természetes szelekció által meghatározott szétterjedési képesség, amely különböző élőhelyek és populációk között is működhet, egyik legfontosabb komponense az egyes fajok életmenet stratégiájának. A mozgási és szétterjedési képességnek alapvető szerepe van a fajok fennmaradásában és fő komponense a populációszintű és közösségi dinamikának. Az egymással határos élőhelyek mentén a fajok egymáshoz viszonyított relatív arányára vonatkozó ismeretek alapvető fontosságúak az ökológusok, a konzerváció biológusok és a vadgazdálkodók számára. A kisemlősök népességének vizsgálata hozzájárul a táplálék hálózatok csúcsán álló kulcsfajok megőrzésének, az erdei ökoszisztémák biodiverzitását fenntartó, az emberi beavatkozásokat kompenzáló kezelések, természetvédelmi intézkedések kidolgozásához.

Fotók: Dr. Horváth Győző

Űrtávcső és műholdnyomok

Űrtávcső és műholdnyomok

A Hubble-űrteleszkóp felvételeinek tizedén megjelenik egy-egy magasabban keringő műhold nyoma, ami mind zavarja az elkészült felvételeket.

Főzős videókból tanul a robotszakács

Főzős videókból tanul a robotszakács

Angol kutatók videó alapján tanítottak be egy robotszakácsot a látott étel elkészítésére.

Stresszelő hatású a nagyvárosi környezet

Stresszelő hatású a nagyvárosi környezet

Egy új kutatás szerint a sűrűn beépített városi környezet, mint a felhőkarcolók közelsége növeli a stresszt és a szívveréseink számát.

A rövid orrú kutyák öröklött betegségei

A rövid orrú kutyák öröklött betegségei

A rövid orrú kutyák, például a francia és angol bulldogok rendkívül népszerűek, annak ellenére, hogy súlyos veleszületett betegségektől szenvednek.

A biológiailag lebomló PLA se környezetbarát

A biológiailag lebomló PLA se környezetbarát

A PLA-t, vagyis a politejsav alapú műanyagot eddig ártalmatlannak vélték, azonban egy új kutatás ezzel ellentétes eredményre jutott.

National Geographic 2023. májusi címlap

Előfizetés

A nyomtatott magazinra,
12 hónapra

16 500 Ft

Korábbi számok

National Geographic 2010. januári címlapNational Geographic 2010. februári címlapNational Geographic 2010. márciusi címlapNational Geographic 2010. áprilisi címlapNational Geographic 2010. májusi címlapNational Geographic 2010. júniusi címlapNational Geographic 2010. júliusi címlapNational Geographic 2010. augusztusi címlapNational Geographic 2010. szeptemberi címlapNational Geographic 2010. októberi címlapNational Geographic 2010. novemberi címlapNational Geographic 2010. decemberi címlapNational Geographic 2011. januári címlapNational Geographic 2011. februári címlapNational Geographic 2011. márciusi címlapNational Geographic 2011. áprilisi címlapNational Geographic 2011. májusi címlapNational Geographic 2011. júniusi címlapNational Geographic 2011. júliusi címlapNational Geographic 2011. augusztusi címlapNational Geographic 2011. szeptemberi címlapNational Geographic 2011. októberi címlapNational Geographic 2011. novemberi címlapNational Geographic 2011. decemberi címlapNational Geographic 2012. januári címlapNational Geographic 2012. februári címlapNational Geographic 2012. márciusi címlapNational Geographic 2012. áprilisi címlapNational Geographic 2012. májusi címlapNational Geographic 2012. júniusi címlapNational Geographic 2012. júliusi címlapNational Geographic 2012. augusztusi címlapNational Geographic 2012. szeptemberi címlapNational Geographic 2012. októberi címlapNational Geographic 2012. novemberi címlapNational Geographic 2012. decemberi címlapNational Geographic 2013. januári címlapNational Geographic 2013. februári címlapNational Geographic 2013. márciusi címlapNational Geographic 2013. áprilisi címlapNational Geographic 2013. májusi címlapNational Geographic 2013. júniusi címlapNational Geographic 2013. júliusi címlapNational Geographic 2013. augusztusi címlapNational Geographic 2013. szeptemberi címlapNational Geographic 2013. októberi címlapNational Geographic 2013. novemberi címlapNational Geographic 2013. decemberi címlapNational Geographic 2014. januári címlapNational Geographic 2014. februári címlapNational Geographic 2014. márciusi címlapNational Geographic 2014. áprilisi címlapNational Geographic 2014. májusi címlapNational Geographic 2014. júniusi címlapNational Geographic 2014. júliusi címlapNational Geographic 2014. augusztusi címlapNational Geographic 2014. szeptemberi címlapNational Geographic 2014. októberi címlapNational Geographic 2014. novemberi címlapNational Geographic 2014. decemberi címlapNational Geographic 2015. januári címlapNational Geographic 2015. februári címlapNational Geographic 2015. márciusi címlapNational Geographic 2015. áprilisi címlapNational Geographic 2015. májusi címlapNational Geographic 2015. júniusi címlapNational Geographic 2015. júliusi címlapNational Geographic 2015. augusztusi címlapNational Geographic 2015. szeptemberi címlapNational Geographic 2015. októberi címlapNational Geographic 2015. novemberi címlapNational Geographic 2015. decemberi címlapNational Geographic 2016. januári címlapNational Geographic 2016. februári címlapNational Geographic 2016. márciusi címlapNational Geographic 2016. áprilisi címlapNational Geographic 2016. májusi címlapNational Geographic 2016. júniusi címlapNational Geographic 2016. júliusi címlapNational Geographic 2016. augusztusi címlapNational Geographic 2016. szeptemberi címlapNational Geographic 2016. októberi címlapNational Geographic 2016. novemberi címlapNational Geographic 2016. decemberi címlapNational Geographic 2017. januári címlapNational Geographic 2017. februári címlapNational Geographic 2017. márciusi címlapNational Geographic 2017. áprilisi címlapNational Geographic 2017. májusi címlapNational Geographic 2017. júniusi címlapNational Geographic 2017. júliusi címlapNational Geographic 2017. augusztusi címlapNational Geographic 2017. szeptemberi címlapNational Geographic 2017. októberi címlapNational Geographic 2017. novemberi címlapNational Geographic 2017. decemberi címlapNational Geographic 2018. januári címlapNational Geographic 2018. februári címlapNational Geographic 2018. márciusi címlapNational Geographic 2018. áprilisi címlapNational Geographic 2018. májusi címlapNational Geographic 2018. júniusi címlapNational Geographic 2018. júliusi címlapNational Geographic 2018. augusztusi címlapNational Geographic 2018. szeptemberi címlapNational Geographic 2018. októberi címlapNational Geographic 2018. novemberi címlapNational Geographic 2018. decemberi címlapNational Geographic 2019. januári címlapNational Geographic 2019. februári címlapNational Geographic 2019. márciusi címlapNational Geographic 2019. áprilisi címlapNational Geographic 2019. májusi címlapNational Geographic 2019. júniusi címlapNational Geographic 2019. júliusi címlapNational Geographic 2019. augusztusi címlapNational Geographic 2019. szeptemberi címlapNational Geographic 2019. októberi címlapNational Geographic 2019. novemberi címlapNational Geographic 2019. decemberi címlapNational Geographic 2020. januári címlapNational Geographic 2020. februári címlapNational Geographic 2020. márciusi címlapNational Geographic 2020. áprilisi címlapNational Geographic 2020. májusi címlapNational Geographic 2020. júniusi címlapNational Geographic 2020. júliusi címlapNational Geographic 2020. augusztusi címlapNational Geographic 2020. szeptemberi címlapNational Geographic 2020. októberi címlapNational Geographic 2020. novemberi címlapNational Geographic 2020. decemberi címlapNational Geographic 2021. januári címlapNational Geographic 2021. februári címlapNational Geographic 2021. márciusi címlapNational Geographic 2021. áprilisi címlapNational Geographic 2021. májusi címlapNational Geographic 2021. júniusi címlapNational Geographic 2021. júliusi címlapNational Geographic 2021. augusztusi címlapNational Geographic 2021. szeptemberi címlapNational Geographic 2021. októberi címlapNational Geographic 2021. novemberi címlapNational Geographic 2021. decemberi címlapNational Geographic 2022. januári címlapNational Geographic 2022. februári címlapNational Geographic 2022. márciusi címlapNational Geographic 2022. áprilisi címlapNational Geographic 2022. májusi címlapNational Geographic 2022. júniusi címlapNational Geographic 2022. júliusi címlapNational Geographic 2022. augusztusi címlapNational Geographic 2022. szeptemberi címlapNational Geographic 2022. októberi címlapNational Geographic 2022. novemberi címlapNational Geographic 2022. decemberi címlapNational Geographic 2023. januári címlapNational Geographic 2023. februári címlapNational Geographic 2023. márciusi címlapNational Geographic 2023. áprilisi címlapNational Geographic 2023. májusi címlap

Hírlevél feliratkozás

Kérjük, erősítsd meg a feliratkozásod az e-mailben kapott linkre kattintva!

Kövess minket