András, Andor, Andrea2023. november 30., csütörtök
Tudomány

Baranya vármegye 1848–49-es honvédjei

2010.06.01.Admin
National Geographic Magyarország

Baranya 1848–49-es hadtörténete meglehetősen feldolgozatlan, a honvédség állományának vizsgálatával pedig eddig az egész országot tekintve is csak három alkalommal foglalkoztak.

Bona Gábor a honvédtisztek névsorát gyűjtötte össze, Urbán Aladár az első, önkéntes honvédzászlóaljak kiállítását dolgozta fel, Árkovics Istvánné, Csomor Erzsébet, Molnár András és Oláhné Szakály Gabriella pedig Zala megye honvédjeinek névsorát állították össze.

A Baranya Megyei Levéltár iratanyaga alapján kíséreltem meg a szabadságharc baranyai honvédjeiről fennmaradt információk összegyűjtését és feldolgozását. A kutatást megnehezítette a vizsgált dokumentumcsoport heterogenitása: a feljegyzések különböző időszakokban készültek (1849 márciusa és 1850 februárja közt), valamint különböző nagyságú területekkel foglalkoztak (megyei, járási és községi szintű összeírások egyaránt rendelkezésemre álltak). Az ezek miatt keletkező jelentős átfedések kiszűrése volt talán munkám legidőigényesebb része (általában, még ha azonos személyről van is szó, a különböző dokumentumokban kisebb-nagyobb eltérésekkel írták le ugyanazt a nevet, emiatt a számítógép nem tudott ebben segíteni, „manuálisan” kellett kiszűrnöm a többször is szereplő honvédeket).

A munka során nem csak a honvédek neveit, hanem a róluk az adott dokumentumokban fennmaradt minden adatot megpróbáltam összegyűjteni és felhasználni, és ezek alapján kíséreltem meg a statisztikai következtetések levonását.

A vizsgált dokumentumok nagy mennyisége és rendezetlensége miatt, ill. mivel az összeírások különböző időpontokban, különböző jegyzők által, különböző módon készültek, a téma feldolgozása csak járásokra bontva volt hatékonyan kivitelezhető.

A járási listák összesítésével 3047, Baranyában kiállított honvédet sikerült azonosítanom. Ez csak a valóban identifikált honvédek száma, a számadatokat közlő dokumentumok alapján megállapítható, hogy ehhez kétségkívül hozzájárult még legalább 315, máshol név szerint nem szereplő honvéd.

Mivel ezt a 315-ös számot csak három járásból, a Pécsiből, a Baranyaváriból és a Mohácsiból származó ismeretlen honvédek adták (a Hegyháti, Siklósi, Szentlőrinci járásokról nincsenek ilyen jellegű adatok), feltételezvén, hogy a másik három járásban is hasonló az azonosítatlan honvédek aránya, az összes baranyai honvéd száma – különböző becslési módok szerint – 3379 és 3932 közé tehető, tehát hozzávetőleg az összes honvéd 80–90% százaléka lett azonosítva.

 Az azonosított (kék) és azonosítatlan (piros) honvédek megoszlása járásonként. A *-gal jelölt járásoknál az azonosítatlan honvédek száma becslés; a kétféleképp szereplő Hegyháti járás a lehetséges becslések szélső értékeit hivatott érzékeltetni.

Az azonosított (kék) és azonosítatlan (piros) honvédek megoszlása járásonként. A *-gal jelölt járásoknál az azonosítatlan honvédek száma becslés; a kétféleképp szereplő Hegyháti járás a lehetséges becslések szélső értékeit hivatott érzékeltetni.

Úgy tűnik, hogy ezek a becsléseken alapuló, de megbízható végeredmények végre alátámasztják az eddigi feltételezést, mely szerint Baranya vármegye nagyjából 3500 honvédet állított a szabadságharc során.

Sajnos jelen munka terjedelmi korlátai miatt a fenti, az iratanyag jellemzőiről szóló összefoglaláson kívül mindössze egy apró részlet, a Baranyavári járás honvédjeinek nemzetiségi és vallási összetételének kiemelésére van módom a rengeteg közül, e járás etnikai sokszínűségével és gazdag iratanyagával is kiemelkedik a többi közül.

A korból nincsenek pontos adataink a nemzetiségek arányáról, azonban Fényes Elek településenkénti összeírása alapján kísérletet tettem az 1840-50-es évek Baranyavári járásának nemzetiségi összetételének rekonstruálására, ennek eredményeit az itt látható táblázatban vetettem össze a honvédösszeírásokból származó, a honvédek nemzetiségéről szóló információkkal. A járás azonosított honvédjeinek kb. 23%-áról jegyezték fel, hogy milyen nemzetiségűek voltak.

A járás összlakosságának etnikai összetételét összehasonlítva az onnan származó honvédekével, megfigyelhető a magyarok és a sokácok hasonló aránya, különbség, hogy a honvédek közt a németek aránylag többen, a szerbek pedig kevesebben voltak jelen.

A drávaszögi honvédek ugyanezen, jól dokumentált csoportjáról – mely a teljes, a Baranyavári járásban kiállított honvédség mintegy 25%-át teszi ki – azt is tudjuk, milyen vallásúak voltak. Az itt látható táblázatban ezen honvédek vallási összetételét hasonlítottam össze a teljes lakosságéval. A Baranyavári járás teljes lakosságának vallási összetételét ugyancsak Fényes Elek adatai alapján rekonstruáltam. Mivel Fényes a települések lakóinak leírásánál sokkal több figyelmet szentelt a lakosok felekezeti hovatartozásának, mint a nemzetiségi összetételnek, jelen esetben sokkal megbízhatóbbak a tőle származó információk, mint az előző táblázatnál. Bár korábban megállapítottuk, hogy a vizsgált csoport majdnem 40%-a magyar nemzetiségűnek vallotta magát, itt láthatjuk, hogy a protestáns vallásúak száma ehhez képest alacsony: nem éri el a 8%-ot sem.

A járás teljes lakosságának felekezeti megoszlását összehasonlítva a honvédekével, megfigyelhető a katolikusok magasabb, valamint a protestánsok alacsonyabb aránya a honvédségen belül. A közhiedelem képes a szabadságért küzdő honvédek jelentős részét a református magyarsághoz sorolni. Bár ez országunk néhány területén igaz, most már biztosan kijelenthetjük, hogy a Baranyavári járásban – és nagy valószínűséggel egész Baranyában – a katolikus svábok arányaiban többen vettek részt a szabadságharcban, mint minden más nemzet és felekezet. Ezt a németek polgárosodottságával, valamint a Magyarországon szokatlan öröklési rendjükkel magyarázhatjuk (a birtokok elaprózódásának elkerülése érdekében a sváboknál a legidősebb fiú örökölte apja minden földjét, a fiatalabb testvérek vagy alárendelt szerepben bátyjuk háztartásában maradtak, vagy iparosként, értelmiségiként, esetleg katonaként keresetek megélhetést).

A fentebb bemutatottakon kívül még számottevő, publikációra váró eredményeim vannak a baranyai honvédek megoszlásáról kiállításuk módja szerint (önkéntes, sorozott, vagy pénzért fogadott), töredékes, de használható adataim társadalmi összetételükről, életkor szerinti megoszlásukról és katonai szolgálatuk részleteiről (alakulat, rang, fegyverletétel helye stb.), valamint a Pécsi járás esetében büntetésükről is (a honvédek jelentős részét a szabadságharc bukását követően besorozták a cs. kir. hadseregbe). Mindezek mellett természetesen a honvédek névsorát is publikálni szeretném a közeljövőben.

Egyre több fiatalnál alakul ki gyulladásos bélbetegség

Egyre több fiatalnál alakul ki gyulladásos bélbetegség

Az elmúlt húsz évben drasztikusan emelkedett a gyulladásos bélbetegségekben (IBD) szenvedők száma. Hazánkban mintegy 60 ezer beteget tartanak számon, és a kór egyre fiatalabb korban alakul ki, minden ötödik gyermeket is érint.

Részecskefizikai együttműködés globális kérdések nyomában

Részecskefizikai együttműködés globális kérdések nyomában

Centiméteres pontosságú navigáció egy beomlott bányában, ahol nincs GPS jel? Egy még ismeretlen barlangi üreg, vagy egy rejtett kamra feltárása egy piramisban kozmikus részecskékkel? Izgalmas összefoglaló cikk jelent meg a Nature Reviews Methods Primers folyóiratban a világban aktuálisan zajló müográfiai kutatásokról, a különböző csoportok erősségeiről, köztük magyar kutatók eredményeiről.

Szimbiózis segíthette a túlélést

Szimbiózis segíthette a túlélést

A cikászok egykor elképesztő bőségben nőttek bolygónkon, ám a legtöbbjük a dinoszauruszokkal együtt kihalt.

Miként lehet a legtöbbet kihozni a lehullott levelekből?

Miként lehet a legtöbbet kihozni a lehullott levelekből?

Az erdőkben teljesen jól működik a természetes körforgás, azonban a kertekben, parkokban, utcákon egész más a helyzetet.

Nem képes csodákra az agyunk

Nem képes csodákra az agyunk

A közhiedelem és a tudományos közvélemény is úgy tartja, agyunk bizonyos sérülések után képes újrahuzalozni magát – egy új kutatás azonban megcáfolta ezt.

National Geographic 2023. novemberi címlap

Előfizetés

A nyomtatott magazinra,
12 hónapra

18 780 Ft

Korábbi számok

National Geographic 2010. januári címlapNational Geographic 2010. februári címlapNational Geographic 2010. márciusi címlapNational Geographic 2010. áprilisi címlapNational Geographic 2010. májusi címlapNational Geographic 2010. júniusi címlapNational Geographic 2010. júliusi címlapNational Geographic 2010. augusztusi címlapNational Geographic 2010. szeptemberi címlapNational Geographic 2010. októberi címlapNational Geographic 2010. novemberi címlapNational Geographic 2010. decemberi címlapNational Geographic 2011. januári címlapNational Geographic 2011. februári címlapNational Geographic 2011. márciusi címlapNational Geographic 2011. áprilisi címlapNational Geographic 2011. májusi címlapNational Geographic 2011. júniusi címlapNational Geographic 2011. júliusi címlapNational Geographic 2011. augusztusi címlapNational Geographic 2011. szeptemberi címlapNational Geographic 2011. októberi címlapNational Geographic 2011. novemberi címlapNational Geographic 2011. decemberi címlapNational Geographic 2012. januári címlapNational Geographic 2012. februári címlapNational Geographic 2012. márciusi címlapNational Geographic 2012. áprilisi címlapNational Geographic 2012. májusi címlapNational Geographic 2012. júniusi címlapNational Geographic 2012. júliusi címlapNational Geographic 2012. augusztusi címlapNational Geographic 2012. szeptemberi címlapNational Geographic 2012. októberi címlapNational Geographic 2012. novemberi címlapNational Geographic 2012. decemberi címlapNational Geographic 2013. januári címlapNational Geographic 2013. februári címlapNational Geographic 2013. márciusi címlapNational Geographic 2013. áprilisi címlapNational Geographic 2013. májusi címlapNational Geographic 2013. júniusi címlapNational Geographic 2013. júliusi címlapNational Geographic 2013. augusztusi címlapNational Geographic 2013. szeptemberi címlapNational Geographic 2013. októberi címlapNational Geographic 2013. novemberi címlapNational Geographic 2013. decemberi címlapNational Geographic 2014. januári címlapNational Geographic 2014. februári címlapNational Geographic 2014. márciusi címlapNational Geographic 2014. áprilisi címlapNational Geographic 2014. májusi címlapNational Geographic 2014. júniusi címlapNational Geographic 2014. júliusi címlapNational Geographic 2014. augusztusi címlapNational Geographic 2014. szeptemberi címlapNational Geographic 2014. októberi címlapNational Geographic 2014. novemberi címlapNational Geographic 2014. decemberi címlapNational Geographic 2015. januári címlapNational Geographic 2015. februári címlapNational Geographic 2015. márciusi címlapNational Geographic 2015. áprilisi címlapNational Geographic 2015. májusi címlapNational Geographic 2015. júniusi címlapNational Geographic 2015. júliusi címlapNational Geographic 2015. augusztusi címlapNational Geographic 2015. szeptemberi címlapNational Geographic 2015. októberi címlapNational Geographic 2015. novemberi címlapNational Geographic 2015. decemberi címlapNational Geographic 2016. januári címlapNational Geographic 2016. februári címlapNational Geographic 2016. márciusi címlapNational Geographic 2016. áprilisi címlapNational Geographic 2016. májusi címlapNational Geographic 2016. júniusi címlapNational Geographic 2016. júliusi címlapNational Geographic 2016. augusztusi címlapNational Geographic 2016. szeptemberi címlapNational Geographic 2016. októberi címlapNational Geographic 2016. novemberi címlapNational Geographic 2016. decemberi címlapNational Geographic 2017. januári címlapNational Geographic 2017. februári címlapNational Geographic 2017. márciusi címlapNational Geographic 2017. áprilisi címlapNational Geographic 2017. májusi címlapNational Geographic 2017. júniusi címlapNational Geographic 2017. júliusi címlapNational Geographic 2017. augusztusi címlapNational Geographic 2017. szeptemberi címlapNational Geographic 2017. októberi címlapNational Geographic 2017. novemberi címlapNational Geographic 2017. decemberi címlapNational Geographic 2018. januári címlapNational Geographic 2018. februári címlapNational Geographic 2018. márciusi címlapNational Geographic 2018. áprilisi címlapNational Geographic 2018. májusi címlapNational Geographic 2018. júniusi címlapNational Geographic 2018. júliusi címlapNational Geographic 2018. augusztusi címlapNational Geographic 2018. szeptemberi címlapNational Geographic 2018. októberi címlapNational Geographic 2018. novemberi címlapNational Geographic 2018. decemberi címlapNational Geographic 2019. januári címlapNational Geographic 2019. februári címlapNational Geographic 2019. márciusi címlapNational Geographic 2019. áprilisi címlapNational Geographic 2019. májusi címlapNational Geographic 2019. júniusi címlapNational Geographic 2019. júliusi címlapNational Geographic 2019. augusztusi címlapNational Geographic 2019. szeptemberi címlapNational Geographic 2019. októberi címlapNational Geographic 2019. novemberi címlapNational Geographic 2019. decemberi címlapNational Geographic 2020. januári címlapNational Geographic 2020. februári címlapNational Geographic 2020. márciusi címlapNational Geographic 2020. áprilisi címlapNational Geographic 2020. májusi címlapNational Geographic 2020. júniusi címlapNational Geographic 2020. júliusi címlapNational Geographic 2020. augusztusi címlapNational Geographic 2020. szeptemberi címlapNational Geographic 2020. októberi címlapNational Geographic 2020. novemberi címlapNational Geographic 2020. decemberi címlapNational Geographic 2021. januári címlapNational Geographic 2021. februári címlapNational Geographic 2021. márciusi címlapNational Geographic 2021. áprilisi címlapNational Geographic 2021. májusi címlapNational Geographic 2021. júniusi címlapNational Geographic 2021. júliusi címlapNational Geographic 2021. augusztusi címlapNational Geographic 2021. szeptemberi címlapNational Geographic 2021. októberi címlapNational Geographic 2021. novemberi címlapNational Geographic 2021. decemberi címlapNational Geographic 2022. januári címlapNational Geographic 2022. februári címlapNational Geographic 2022. márciusi címlapNational Geographic 2022. áprilisi címlapNational Geographic 2022. májusi címlapNational Geographic 2022. júniusi címlapNational Geographic 2022. júliusi címlapNational Geographic 2022. augusztusi címlapNational Geographic 2022. szeptemberi címlapNational Geographic 2022. októberi címlapNational Geographic 2022. novemberi címlapNational Geographic 2022. decemberi címlapNational Geographic 2023. januári címlapNational Geographic 2023. februári címlapNational Geographic 2023. márciusi címlapNational Geographic 2023. áprilisi címlapNational Geographic 2023. májusi címlapNational Geographic 2023. júniusi címlapNational Geographic 2023. júliusi címlapNational Geographic 2023. augusztusi címlapNational Geographic 2023. októberi címlapNational Geographic 2023. novemberi címlap

Hírlevél feliratkozás

Kérjük, erősítsd meg a feliratkozásod az e-mailben kapott linkre kattintva!

Kövess minket