Örs, Stella, Kamil2024. július 14., vasárnap
Tudomány

A legismertebb magyar csillagász

2020.05.15.MTI
National Geographic Magyarország

1720. május 15-én született Hell Miksa, korának egyik leghíresebb csillagásza, aki először számította ki helyesen a Nap-Föld távolságot.

Forrás: Digitális Képarchívum/OSZK

Maximilian Höll néven született egy selmecbányai német bányamérnök 22. gyermekeként. A helyi gimnáziumban végzett tanulmányai után felvételét kérte a jezsuita rendbe. Noviciátusi évei után, 1741-ben a bécsi egyetemre küldték filozófiát, majd természettudományokat tanulni, 1745-ben megjelentette Giovanni Crivelli olasz nyelvű matematikai munkájának bővített, saját csillagászati megfigyeléseivel kiegészített latin fordítását. Tanulmányai végeztével, 1745-ben a rend Lőcsére helyezte gimnáziumi tanárnak. 1748 és 1752 közt teológiát hallgatott Bécsben, társai számára kompendiumot (rövid, kivonatos összefoglalót) készített, amelyet később többször kiadtak. Ebben az időszakban az udvari kamara felkérésére nemes ifjakat oktatott bányászati ismeretekre és latinra fordította a német bányatörvényeket.

1751-ben pappá szentelték, az örökfogadalom előtti harmadik, végső probációs időszakot Besztercebányán töltötte, és irányította a nagyszombati csillagvizsgáló építését. 1752-ben Kolozsvárra helyezték, ahol matematikát oktatott, felügyelte az új obszervatórium építését, hitszónokként és lelkipásztorként ténykedett, csillagászati vizsgálatokat végzett. Belefogott egy nemcsak tanulóknak, hanem mindenkinek szánt, a matematika minden ágát felölelő könyvsorozat megírásába is, de ebből csak az aritmetikával és algebrával foglalkozó kötet készült el. Hell feladatgyűjteménnyel kiegészített művében foglalkozott a kamatszámítással, az akkori pénzérmék és a különböző mértékegységek leírásával is. Kolozsvárott úttörő módon tanulmányozta a mágnesesség és az elektromosság közti összefüggést, kidolgozta a mágnesesség elektromos elméletét, a mágnesek gyakorlati felhasználhatóságának egyik lehetséges területének a gyógyítást gondolta. Vizsgálódásairól 1762-ben Bécsben megjelentetett könyvében számolt be, amelyet elsősorban nem tudósoknak ajánlott, ezért nem latinul, hanem németül írta meg.

Hell Miksa; 1771-ben készült metszet után.
Forrás: Digitális Képrachívum/OSZK

A már elismert tudósnak számító Hell Miksát 1755. október 25-én Mária Terézia császári és királyi csillagásznak (Astronomus Caesareo-regius), a bécsi udvari csillagda igazgatójának és az egyetemi csillagászati tanszék vezetőjének nevezte ki. Kapcsolatba került a kor legnagyobb csillagászaival, 1757-től szerkesztette az Ephemerides Astronomicae című csillagászati évkönyvet, ebben jelent meg 1762-ben a Vénusz-átvonulás néven ismert csillagászati jelenség tudományos jelentőségéről írt tanulmánya. Feltehetően ennek nyomán hívta meg VII. Keresztély dán király az észak-norvégiai Vardőbe (Norvégia akkor Dánia része volt), a Vénusz bolygó napkorong előtti, 1769. június 3-án esedékes, átvonulásának megfigyelésére.

Az expedícióra 1768. április 28-án indult el rendtársával, a matematikus és csillagász Sajnovics Jánossal, valamint a norvég Jens Finne Borchkreving evangélikus teológussal és botanikussal. (James Cook szintén ebben az évben indult el a Csendes-óceánra, hogy megkerülje a Földet.)
Hell Miksáék október 11-én érkeztek meg az Északi-sarkkörön túl fekvő szigetre, ahol ideiglenes obszervatóriumot építettek. A kedvező időjárás lehetővé tette, hogy figyelemmel kövessék a Vénusz átvonulását, Hell 1772-ben megjelent munkájában saját adatait több különböző méréssel összevetve megállapította a Nap parallaxisszögét. Elsőként ő számította ki helyesen a Nap-Föld távolságot, amit kora csillagászai közül többen kétségbe vontak, de a későbbi mérések őt igazolták.

Az expedíció tagjai a ritka lehetőséget kihasználva a kétéves időszak alatt igen sokrétű, földrajzi, földmágneses, tengertani, légkörtani, néprajzi és nyelvészeti kutatásokat végeztek. Hell sikerrel próbálta ki a földrajzi szélesség mérésére feltalált igen pontos módszerét, amely ma Horrebow-Talcott-eljárás néven ismeretes. Társaival elsőként végeztek az Északi-sarkkörön túl rendszeres meteorológiai és földmágneses méréseket. Megfigyelték az északi fényt, a Jeges-tenger csillogását, az ár és apály váltakozását, vizsgálták a vidék élővilágát, tanulmányozták a lappok életét, szokásait. Sajnovics – Hell ösztönzésére, az általa nyújtott útmutatás alapján – belefogott a magyar és lapp nyelv összehasonlító vizsgálatába. A két nyelv rokonságát először felvető értekezését 1769-ben olvasta fel a Dán Tudományos Akadémia ülésén, majd 1770-ben Koppenhágában, 1771-ben pedig bővített formában Nagyszombatban is kiadta, utóbbiban jelent meg először első összefüggő szövegű nyelvemlékünk, a Halotti Beszéd. A Demonstratio. Idioma ungarorum et lapponum idem esse (A magyar és a lapp nyelv azonosságának bizonyítása) a finnugor történeti nyelvészet alapműve, érdekesség, hogy magyar fordítása csak 1994-ben jelent meg.

Hazatérése után Hellt nemzetközi elismerést kapott, számos tudományos testület választotta tagjai közé és megbízták a bécsi Tudományos Akadémia megszervezésével. Nagy figyelmet fordított szülőföldje csillagászatának fejlődésére, segítette az egri, a budai és a gyulafehérvári csillagvizsgálók alapítását, számos fiatal magyar tudós oktatója volt. Amikor XIV. Kelemen pápa feloszlatta a jezsuita rendet , Hell a világi papság kötelékébe lépett, csillagászati megfigyeléseit, sokoldalú tudományos kutatásait 1792. április 18-án bekövetkezett haláláig folytatta.

Ma a Holdon egy kráter és egy kisbolygó viseli nevét, a Népligetben a Planetárium közelében sétányt, Egerben utcát neveztek el róla.

Hozzászólások

Eltér a cigarettázók, a szivarozók és a nemdohányzók személyisége

Eltér a cigarettázók, a szivarozók és a nemdohányzók személyisége

Egy kutatópáros a dohányzók és nemdohányzók személyiségjegyeit vizsgálta meg, illetve hasonlította össze, az eredmények érdekesek lettek.

Felforr Szeged belvárosa a klímaváltozás miatt

Felforr Szeged belvárosa a klímaváltozás miatt

Szeged belvárosában jelentősen emelkedett az éves középhőmérséklet, amely már Rómáéval, Marseille-ével vagy Szalonikiével vetekszik.

Beszéljünk a macskakaparásról!

Beszéljünk a macskakaparásról!

Minden macskagazdi tudja, hogy a bársonytalpakból rendre kidugják tűhegyes karmaikat a cicák, és időnként ennek a bútor látja kárát.

Törpemalacokat és kutyákat vizsgáltak az ELTE kutatói

Törpemalacokat és kutyákat vizsgáltak az ELTE kutatói

A szakemberek arra voltak kíváncsiak, hogy miként reagálnak az állatok a különféle emberi hangokra.

A dinók kihalása nélkül nem lenne szőlőnk

A dinók kihalása nélkül nem lenne szőlőnk

Megkövült magok vizsgálata alapján rekonstruálták a szőlő kialakulását és elterjedését.

National Geographic 2024. júliusi címlap

Előfizetés

A nyomtatott magazinra,
12 hónapra

15 900 Ft

Korábbi számok

National Geographic 2010. januári címlapNational Geographic 2010. februári címlapNational Geographic 2010. márciusi címlapNational Geographic 2010. áprilisi címlapNational Geographic 2010. májusi címlapNational Geographic 2010. júniusi címlapNational Geographic 2010. júliusi címlapNational Geographic 2010. augusztusi címlapNational Geographic 2010. szeptemberi címlapNational Geographic 2010. októberi címlapNational Geographic 2010. novemberi címlapNational Geographic 2010. decemberi címlapNational Geographic 2011. januári címlapNational Geographic 2011. februári címlapNational Geographic 2011. márciusi címlapNational Geographic 2011. áprilisi címlapNational Geographic 2011. májusi címlapNational Geographic 2011. júniusi címlapNational Geographic 2011. júliusi címlapNational Geographic 2011. augusztusi címlapNational Geographic 2011. szeptemberi címlapNational Geographic 2011. októberi címlapNational Geographic 2011. novemberi címlapNational Geographic 2011. decemberi címlapNational Geographic 2012. januári címlapNational Geographic 2012. februári címlapNational Geographic 2012. márciusi címlapNational Geographic 2012. áprilisi címlapNational Geographic 2012. májusi címlapNational Geographic 2012. júniusi címlapNational Geographic 2012. júliusi címlapNational Geographic 2012. augusztusi címlapNational Geographic 2012. szeptemberi címlapNational Geographic 2012. októberi címlapNational Geographic 2012. novemberi címlapNational Geographic 2012. decemberi címlapNational Geographic 2013. januári címlapNational Geographic 2013. februári címlapNational Geographic 2013. márciusi címlapNational Geographic 2013. áprilisi címlapNational Geographic 2013. májusi címlapNational Geographic 2013. júniusi címlapNational Geographic 2013. júliusi címlapNational Geographic 2013. augusztusi címlapNational Geographic 2013. szeptemberi címlapNational Geographic 2013. októberi címlapNational Geographic 2013. novemberi címlapNational Geographic 2013. decemberi címlapNational Geographic 2014. januári címlapNational Geographic 2014. februári címlapNational Geographic 2014. márciusi címlapNational Geographic 2014. áprilisi címlapNational Geographic 2014. májusi címlapNational Geographic 2014. júniusi címlapNational Geographic 2014. júliusi címlapNational Geographic 2014. augusztusi címlapNational Geographic 2014. szeptemberi címlapNational Geographic 2014. októberi címlapNational Geographic 2014. novemberi címlapNational Geographic 2014. decemberi címlapNational Geographic 2015. januári címlapNational Geographic 2015. februári címlapNational Geographic 2015. márciusi címlapNational Geographic 2015. áprilisi címlapNational Geographic 2015. májusi címlapNational Geographic 2015. júniusi címlapNational Geographic 2015. júliusi címlapNational Geographic 2015. augusztusi címlapNational Geographic 2015. szeptemberi címlapNational Geographic 2015. októberi címlapNational Geographic 2015. novemberi címlapNational Geographic 2015. decemberi címlapNational Geographic 2016. januári címlapNational Geographic 2016. februári címlapNational Geographic 2016. márciusi címlapNational Geographic 2016. áprilisi címlapNational Geographic 2016. májusi címlapNational Geographic 2016. júniusi címlapNational Geographic 2016. júliusi címlapNational Geographic 2016. augusztusi címlapNational Geographic 2016. szeptemberi címlapNational Geographic 2016. októberi címlapNational Geographic 2016. novemberi címlapNational Geographic 2016. decemberi címlapNational Geographic 2017. januári címlapNational Geographic 2017. februári címlapNational Geographic 2017. márciusi címlapNational Geographic 2017. áprilisi címlapNational Geographic 2017. májusi címlapNational Geographic 2017. júniusi címlapNational Geographic 2017. júliusi címlapNational Geographic 2017. augusztusi címlapNational Geographic 2017. szeptemberi címlapNational Geographic 2017. októberi címlapNational Geographic 2017. novemberi címlapNational Geographic 2017. decemberi címlapNational Geographic 2018. januári címlapNational Geographic 2018. februári címlapNational Geographic 2018. márciusi címlapNational Geographic 2018. áprilisi címlapNational Geographic 2018. májusi címlapNational Geographic 2018. júniusi címlapNational Geographic 2018. júliusi címlapNational Geographic 2018. augusztusi címlapNational Geographic 2018. szeptemberi címlapNational Geographic 2018. októberi címlapNational Geographic 2018. novemberi címlapNational Geographic 2018. decemberi címlapNational Geographic 2019. januári címlapNational Geographic 2019. februári címlapNational Geographic 2019. márciusi címlapNational Geographic 2019. áprilisi címlapNational Geographic 2019. májusi címlapNational Geographic 2019. júniusi címlapNational Geographic 2019. júliusi címlapNational Geographic 2019. augusztusi címlapNational Geographic 2019. szeptemberi címlapNational Geographic 2019. októberi címlapNational Geographic 2019. novemberi címlapNational Geographic 2019. decemberi címlapNational Geographic 2020. januári címlapNational Geographic 2020. februári címlapNational Geographic 2020. márciusi címlapNational Geographic 2020. áprilisi címlapNational Geographic 2020. májusi címlapNational Geographic 2020. júniusi címlapNational Geographic 2020. júliusi címlapNational Geographic 2020. augusztusi címlapNational Geographic 2020. szeptemberi címlapNational Geographic 2020. októberi címlapNational Geographic 2020. novemberi címlapNational Geographic 2020. decemberi címlapNational Geographic 2021. januári címlapNational Geographic 2021. februári címlapNational Geographic 2021. márciusi címlapNational Geographic 2021. áprilisi címlapNational Geographic 2021. májusi címlapNational Geographic 2021. júniusi címlapNational Geographic 2021. júliusi címlapNational Geographic 2021. augusztusi címlapNational Geographic 2021. szeptemberi címlapNational Geographic 2021. októberi címlapNational Geographic 2021. novemberi címlapNational Geographic 2021. decemberi címlapNational Geographic 2022. januári címlapNational Geographic 2022. februári címlapNational Geographic 2022. márciusi címlapNational Geographic 2022. áprilisi címlapNational Geographic 2022. májusi címlapNational Geographic 2022. júniusi címlapNational Geographic 2022. júliusi címlapNational Geographic 2022. augusztusi címlapNational Geographic 2022. szeptemberi címlapNational Geographic 2022. októberi címlapNational Geographic 2022. novemberi címlapNational Geographic 2022. decemberi címlapNational Geographic 2023. januári címlapNational Geographic 2023. februári címlapNational Geographic 2023. márciusi címlapNational Geographic 2023. áprilisi címlapNational Geographic 2023. májusi címlapNational Geographic 2023. júniusi címlapNational Geographic 2023. júliusi címlapNational Geographic 2023. augusztusi címlapNational Geographic 2023. októberi címlapNational Geographic 2023. novemberi címlapNational Geographic 2023. decemberi címlapNational Geographic 2024. januári címlapNational Geographic 2024. februári címlapNational Geographic 2024. márciusi címlapNational Geographic 2024. áprilisi címlapNational Geographic 2024. májusi címlapNational Geographic 2024. júniusi címlapNational Geographic 2024. júliusi címlap

Hírlevél feliratkozás

Kérjük, erősítsd meg a feliratkozásod az e-mailben kapott linkre kattintva!

Kövess minket