Alfréd, Polikárp, Mirtill2024. február 23., péntek
Tudomány

Széchenyi-díj – 2022

2022.03.15.NG
National Geographic Magyarország

Idén 15 kitüntetett vehette át a Széchenyi-díjat a köztársasági elnöktől a Parlamentben, március 15-én.

 

Az Országgyűlés 1990. január 25-én döntött arról, hogy a korábbi Állami Díj helyett Széchenyi-díj adományozható annak, „aki a tudományok, a műszaki alkotások, a kutatás, a műszaki fejlesztés, a gyógyítás, az oktatás-nevelés terén kivételesen magas színvonalú, példaértékű, nemzetközileg is elismert eredményt ér el”. A kitüntetettek személyére, az e célra létrehozott bizottság ajánlása alapján a kormány tesz javaslatot a köztársasági elnöknek. A Széchenyi-díjat a március 15-ei nemzeti ünnep alkalmából az államfő adja át.

 

Acsády László agykutató, a Magyar Tudományos Akadémia levelezõ tagja, miután átvette a Széchenyi-díjat a Parlament kupolacsarnokában 2022. március 14-én.
Forrás: MTI/Illyés Tibor

ACSÁDY LÁSZLÓ agykutató, neurobiológus, akadémikus 1966. július 29-én született Budapesten.
Pályája kezdetén a memórianyomok kialakításáért felelős idegrendszeri terület, a hippokampusz idegi hálózatait vizsgálta. Jelenlegi kutatásának fókuszában az agykéreg és a talamusz együttműködésének vizsgálata áll, amely közelebb visz az érzékelés, a tudat, az alvás idegrendszeri folyamatainak megértéséhez. 2018-ban munkatársaival felfedezték a stressz és az álmatlanság kulcsrendszerét az agyban, eredményük utat nyithat az alvászavarok kezelése és radikálisan új típusú altatók fejlesztése felé.

 

Bagdy György László neurofarmakológus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, egyetemi tanár, miután átvette a Széchenyi-díjat a Parlament kupolacsarnokában 2022. március 14-én.
Forrás: MTI/Illyés Tibor

BAGDY GYÖRGY LÁSZLÓ neurofarmakológus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, egyetemi tanár 1955. július 31-én született Budapesten.
Kutatási területe a neuropszichofarmakológia, a szerotonin receptorok és funkcióik, neuropeptidek, KIR betegségmodellek és terápiák, a depresszió genomikája és neurokémiája. Számos szakmunka szerzője.

 

Bányai Éva pszichológus, professor emeritus, miután átvette a Széchenyi-díjat a Parlament kupolacsarnokában 2022. március 14-én.
Forrás: MTI/Illyés Tibor

BÁNYAI ÉVA pszichológus, professor emeritus 1942. december 9-én született Budapesten.
Kutatási területe a hipnózis és a hipnábilitás szociál-pszichobiológiai szemléletű vizsgálata, a daganatos betegségek kialakulásában és gyógyításában szerepet játszó affektív és szuggesztív tényezők vizsgálata.

 

BÉLYÁCZ IVÁN közgazdász, akadémikus, professor emeritus 1949. február 1-jén született Battonyán. Jelentős eredményeket ért el a beruházások döntési és finanszírozási problémáinak újszerű vizsgálatában, a pénzügyi gazdaságtan hazai kutatását nagyban előrelendítették értékes és hiánypótló művei. Tanulmánya jelent meg többek között a vállalati tőkestruktúráról, a külföldi működő tőke és a külső eladósodás kapcsolatáról.

 

Gósy Mária nyelvész, a nyelvtudomány doktora, egyetemi tanár, miután átvette a Széchenyi-díjat a Parlament kupolacsarnokában 2022. március 14-én.
Forrás: MTI/Illyés Tibor

GÓSY MÁRIA nyelvész, a nyelvtudomány doktora 1952. április 2-án született Bonyhádon.
Kutatási területe az általános és a magyar fonetika, pszicholingvisztika, a koartikulációs és megakadásjelenségek, a beszédhangok redukálódása, a beszédhangok akusztikai-fonetikai elemzése, a gyermeknyelv, a beszédpercepció, a patológiás beszéd.
A szintetizált beszéd alkalmazása a hallásszűrésben eljárásra munkatársaival 1984-ben kapott szabadalmi oltalmat. Beszédpercepciós kutatásain alapszik a GMP standardizált beszédpercepciós diagnosztika, nevéhez fűződik az első többféle beszédtípust (spontán beszédet is) tartalmazó nagy méretű magyar Beszélt Nyelvi Adatbázis (BEA) fejlesztésének elindítása és irányítása.

 

Harsányi Gábor villamosmérnök, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, egyetemi tanár, miután átvette a Széchenyi-díjat a Parlament kupolacsarnokában 2022. március 14-én.
Forrás: MTI/Illyés Tibor

HARSÁNYI GÁBOR villamosmérnök, a Magyar Tudományos Akadémia doktora 1958. március 20-án született Budapesten.
Kutatási területe a nagy felbontású áramköri összeköttetés hálózatokban fellépő meghibásodási mechanizmusok vizsgálata, különös tekintettel az elektrokémiai migráció által okozott hibákra; az anyagösszetétel és a technológiai paraméterek korrelációja a megbízhatósággal; a vékony- és vastagréteg technológiák, valamint funkcionális polimerek kombinációján alapuló, környezetvédelmi és orvosbiológiai célokra alkalmas érzékelők kutatása.

 

Kaán Miklósné Keszler Borbála nyelvész, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, professor emeritus, miután átvette a Széchenyi-díjat a Parlament kupolacsarnokában 2022. március 14-én.
Forrás: MTI/Illyés Tibor

KAÁN MIKLÓSNÉ KESZLER BORBÁLA nyelvész, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, professor emeritus 1939. augusztus 30-án született Budapesten.
Kutatási területe a magyar írásjelhasználat és grammatikai alapjai, valamint az európai és a magyar írásjelhasználat története; a magyar orvosi nyelv története; a magyar leíró grammatika.

 

Keserű György Miklós vegyészmérnök, gyógyszerkutató, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, miután átvette a Széchenyi-díjat a Parlament kupolacsarnokában 2022. március 14-én.
Forrás: MTI/Illyés Tibor

KESERŰ GYÖRGY MIKLÓS gyógyszerkutató, vegyész, akadémikus 1967. augusztus 31-én született Budapesten.
Kutatási területe a gyógyszerkémia, a molekulatervezés, a gyógyszertervezés és a nagy áteresztőképességű tesztelés (HTS). Gyógyszerkutatási tevékenysége során több mint 30 szabadalmi bejelentésben szerepelt feltalálóként, közreműködésével tíz eredeti gyógyszerjelölt jutott el humán klinikai kipróbálásig. Hozzájárult az antipszichotikus hatású Cariprazine felfedezéséhez, amelyet az Egyesült Államokban és az Európai Unióban is engedélyeztek.

 

Kovács Melinda állatorvos, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, egyetemi tanár, miután átvette a Széchenyi-díjat a Parlament kupolacsarnokában 2022. március 14-én.
Forrás: MTI/Illyés Tibor

KOVÁCS MELINDA állatorvos, akadémikus, egyetemi tanár 1959. április 25-én született Budapesten.
Szűkebb szakterülete az állatélettan, termelés-élettan, a mikotoxinok állat- és humánegészségügyi vonatkozásai, emésztésélettani vizsgálatok sertésben és házinyúlban. Számos monográfia, könyvfejezet, közlemény és tanulmány szerzője, több magyar és nemzetközi szakmai társaság tagja, az Acta Agraria Kaposvariensis szakfolyóirat szerkesztőbizottságának tagja.

 

Lánczi András politológus, filozófus, egyetemi tanár, miután átvette a Széchenyi-díjat a Parlament kupolacsarnokában 2022. március 14-én.
Forrás: MTI/Illyés Tibor

LÁNCZI ANDRÁS politológus, filozófus, egyetemi tanár 1956. május 19-án született Budapesten.
Kutatási területe többek közt a politikai filozófia, a politikai tudás ismeretelméleti kérdései, a demokráciaelméletek, valamint a 20. századi, elsősorban a két világháború közti magyar politikatudományi hagyomány.

 

M. Kiss Sándor történész, tudományos igazgató, professor emeritus, miután átvette a Széchenyi-díjat a Parlament kupolacsarnokában 2022. március 14-én.
Forrás: MTI/Illyés Tibor

M. KISS SÁNDOR történész, professor emeritus 1943. június 25-én született Budapesten.
Fő kutatási területe az 1956-os forradalom és szabadságharc, illetve az azt követő megtorlás története. Tizenkét könyv és több mint nyolcvan tanulmány szerzője. 2013 óta a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány kuratóriumának tagja.

 

S. Varga Pál irodalomtörténész, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, egyetemi tanár, miután átvette a Széchenyi-díjat Parlament kupolacsarnokában 2022. március 14-én.
Forrás: MTI/Illyés Tibor

S. VARGA PÁL irodalomtörténész, akadémikus, egyetemi tanár 1955. január 21-én született Debrecenben. Főbb kutatási területe a klasszikus magyar irodalom, a 19. századi magyar líratörténet, eszmetörténet, kritikatörténet, a nemzeti irodalom fogalmi rendszerei a 19. században. Több mint száznegyven tudományos publikáció szerzője vagy társszerzője, 1998 és 2003 között az Irodalomtörténet című folyóirat kritikai rovatának szerkesztője volt, a Debreceni Disputa főszerkesztője.

 

Szenti Tibor író, etnográfus, miután átvette a Széchenyi-díjat a Parlament kupolacsarnokában 2022. március 14-én.
Forrás: MTI/Illyés Tibor

SZENTI TIBOR író, etnográfus 1939. november 9-én született Hódmezővásárhelyen.
Irodalmi, szociográfiai és szocionéprajzi munkásságot folytat. Számos könyve és tanulmánya jelent meg, többek közt a tanyavilágról, több kötetet szerkesztett és lektorált. Több dokumentumfotó-kiállítása volt, forgatókönyvei alapján félszáznál több dokumentum- és riportfilm készült.

 

Veress Gábor Batthyány-Strattmann László-díjas kardiológus, főigazgató főorvos, egyetemi tanár, miután átvette a Széchenyi-díjat a Parlament kupolacsarnokában 2022. március 14-én.
Forrás: MTI/Illyés Tibor

VERESS Gábor Batthyány-Strattmann László-díjas belgyógyász, kardiológus 1943. augusztus 28-án született Munkácson. 170 cikk, 3 könyv és 30 könyvfejezet jelzi tudományos és szakmai tevékenységét. Több egyetemen részt vett a medikusoktatásban és szakorvosok képzésében is.

 

Vörös Gyõzõ ókorkutató, régész, egyiptológus, az építészettudományok doktora, a Magyar Mûvészeti Akadémia tiszteletbeli tagja, egyetemi tanár, miután átvette a Széchenyi-díjat a Parlament kupolacsarnokában 2022. március 14-én.
Forrás: MTI/Illyés Tibor

VÖRÖS GYŐZŐ ókorkutató, régész, egyiptológus, a Magyar Művészeti Akadémia tiszteletbeli tagja 1972-ben született Pécsen.
Egyiptomban 1994-től egy középbirodalmi thébai hegyi szentély, 1998-tól egy görög-római alexandriai tengerparti akropolisz feltárását vezette. 2004-től Cipruson a sziget ókori fővárosában, Páfoszban irányított ásatási és műemléki helyreállítási munkálatokat. 2009-től a Jordán Királyi Műemléki és Régészeti Hivatal holt-tengerparti projektigazgatójaként egy húszéves koncesszió keretében az evangéliumi jelentőségű helyszín, Heródes Antipas palotája, a Machaerus elnevezésű építmény régészeti feltárási munkálatait vezeti. A szentföldi ásatás munkálatainak és eredményeinek összefoglalóját három monumentális kötetben dokumentálta. Nyolc angol nyelvű ókortudományi akadémiai szakmonográfia szerzője.

Élj gyorsan, halj meg fiatalon!

Élj gyorsan, halj meg fiatalon!

A mezőgazdaság gyökeresen átalakítja az ökoszisztémákat, az életközösségek egésze igyekszik alkalmazkodni ehhez.

Termeszvár ihlette menedék

Termeszvár ihlette menedék

A Holdra visszatérő űrhajósok számára épülhet olyan menedék, amelynek ihletője a termeszvár.

Erdősítés ész nélkül?

Erdősítés ész nélkül?

Az erdőtelepítést sok esetben indokolatlanul használják, és sokkal többet árthatnak vele, mint amennyi előnyt ideális esetben nyújtana.

A madarak már a dinók korában is sokfélék lehettek

A madarak már a dinók korában is sokfélék lehettek

A közvélekedés szerint a madarak mai sokféleségét a dinók 66 millió évvel ezelőtti kihalásának köszönhetjük, egy új kutatás azonban cáfolta ezt.

Globális felmérés a klímaváltozás elleni tettekről

Globális felmérés a klímaváltozás elleni tettekről

Egy világszintű, reprezentatív felmérésből az derült ki, a széles közvélemény támogatja a klímaváltozás elleni fellépést, ám a helyzet mégsem egészen rózsás.

National Geographic 2024. februári címlap

Előfizetés

A nyomtatott magazinra,
12 hónapra

16 500 Ft

Korábbi számok

National Geographic 2010. januári címlapNational Geographic 2010. februári címlapNational Geographic 2010. márciusi címlapNational Geographic 2010. áprilisi címlapNational Geographic 2010. májusi címlapNational Geographic 2010. júniusi címlapNational Geographic 2010. júliusi címlapNational Geographic 2010. augusztusi címlapNational Geographic 2010. szeptemberi címlapNational Geographic 2010. októberi címlapNational Geographic 2010. novemberi címlapNational Geographic 2010. decemberi címlapNational Geographic 2011. januári címlapNational Geographic 2011. februári címlapNational Geographic 2011. márciusi címlapNational Geographic 2011. áprilisi címlapNational Geographic 2011. májusi címlapNational Geographic 2011. júniusi címlapNational Geographic 2011. júliusi címlapNational Geographic 2011. augusztusi címlapNational Geographic 2011. szeptemberi címlapNational Geographic 2011. októberi címlapNational Geographic 2011. novemberi címlapNational Geographic 2011. decemberi címlapNational Geographic 2012. januári címlapNational Geographic 2012. februári címlapNational Geographic 2012. márciusi címlapNational Geographic 2012. áprilisi címlapNational Geographic 2012. májusi címlapNational Geographic 2012. júniusi címlapNational Geographic 2012. júliusi címlapNational Geographic 2012. augusztusi címlapNational Geographic 2012. szeptemberi címlapNational Geographic 2012. októberi címlapNational Geographic 2012. novemberi címlapNational Geographic 2012. decemberi címlapNational Geographic 2013. januári címlapNational Geographic 2013. februári címlapNational Geographic 2013. márciusi címlapNational Geographic 2013. áprilisi címlapNational Geographic 2013. májusi címlapNational Geographic 2013. júniusi címlapNational Geographic 2013. júliusi címlapNational Geographic 2013. augusztusi címlapNational Geographic 2013. szeptemberi címlapNational Geographic 2013. októberi címlapNational Geographic 2013. novemberi címlapNational Geographic 2013. decemberi címlapNational Geographic 2014. januári címlapNational Geographic 2014. februári címlapNational Geographic 2014. márciusi címlapNational Geographic 2014. áprilisi címlapNational Geographic 2014. májusi címlapNational Geographic 2014. júniusi címlapNational Geographic 2014. júliusi címlapNational Geographic 2014. augusztusi címlapNational Geographic 2014. szeptemberi címlapNational Geographic 2014. októberi címlapNational Geographic 2014. novemberi címlapNational Geographic 2014. decemberi címlapNational Geographic 2015. januári címlapNational Geographic 2015. februári címlapNational Geographic 2015. márciusi címlapNational Geographic 2015. áprilisi címlapNational Geographic 2015. májusi címlapNational Geographic 2015. júniusi címlapNational Geographic 2015. júliusi címlapNational Geographic 2015. augusztusi címlapNational Geographic 2015. szeptemberi címlapNational Geographic 2015. októberi címlapNational Geographic 2015. novemberi címlapNational Geographic 2015. decemberi címlapNational Geographic 2016. januári címlapNational Geographic 2016. februári címlapNational Geographic 2016. márciusi címlapNational Geographic 2016. áprilisi címlapNational Geographic 2016. májusi címlapNational Geographic 2016. júniusi címlapNational Geographic 2016. júliusi címlapNational Geographic 2016. augusztusi címlapNational Geographic 2016. szeptemberi címlapNational Geographic 2016. októberi címlapNational Geographic 2016. novemberi címlapNational Geographic 2016. decemberi címlapNational Geographic 2017. januári címlapNational Geographic 2017. februári címlapNational Geographic 2017. márciusi címlapNational Geographic 2017. áprilisi címlapNational Geographic 2017. májusi címlapNational Geographic 2017. júniusi címlapNational Geographic 2017. júliusi címlapNational Geographic 2017. augusztusi címlapNational Geographic 2017. szeptemberi címlapNational Geographic 2017. októberi címlapNational Geographic 2017. novemberi címlapNational Geographic 2017. decemberi címlapNational Geographic 2018. januári címlapNational Geographic 2018. februári címlapNational Geographic 2018. márciusi címlapNational Geographic 2018. áprilisi címlapNational Geographic 2018. májusi címlapNational Geographic 2018. júniusi címlapNational Geographic 2018. júliusi címlapNational Geographic 2018. augusztusi címlapNational Geographic 2018. szeptemberi címlapNational Geographic 2018. októberi címlapNational Geographic 2018. novemberi címlapNational Geographic 2018. decemberi címlapNational Geographic 2019. januári címlapNational Geographic 2019. februári címlapNational Geographic 2019. márciusi címlapNational Geographic 2019. áprilisi címlapNational Geographic 2019. májusi címlapNational Geographic 2019. júniusi címlapNational Geographic 2019. júliusi címlapNational Geographic 2019. augusztusi címlapNational Geographic 2019. szeptemberi címlapNational Geographic 2019. októberi címlapNational Geographic 2019. novemberi címlapNational Geographic 2019. decemberi címlapNational Geographic 2020. januári címlapNational Geographic 2020. februári címlapNational Geographic 2020. márciusi címlapNational Geographic 2020. áprilisi címlapNational Geographic 2020. májusi címlapNational Geographic 2020. júniusi címlapNational Geographic 2020. júliusi címlapNational Geographic 2020. augusztusi címlapNational Geographic 2020. szeptemberi címlapNational Geographic 2020. októberi címlapNational Geographic 2020. novemberi címlapNational Geographic 2020. decemberi címlapNational Geographic 2021. januári címlapNational Geographic 2021. februári címlapNational Geographic 2021. márciusi címlapNational Geographic 2021. áprilisi címlapNational Geographic 2021. májusi címlapNational Geographic 2021. júniusi címlapNational Geographic 2021. júliusi címlapNational Geographic 2021. augusztusi címlapNational Geographic 2021. szeptemberi címlapNational Geographic 2021. októberi címlapNational Geographic 2021. novemberi címlapNational Geographic 2021. decemberi címlapNational Geographic 2022. januári címlapNational Geographic 2022. februári címlapNational Geographic 2022. márciusi címlapNational Geographic 2022. áprilisi címlapNational Geographic 2022. májusi címlapNational Geographic 2022. júniusi címlapNational Geographic 2022. júliusi címlapNational Geographic 2022. augusztusi címlapNational Geographic 2022. szeptemberi címlapNational Geographic 2022. októberi címlapNational Geographic 2022. novemberi címlapNational Geographic 2022. decemberi címlapNational Geographic 2023. januári címlapNational Geographic 2023. februári címlapNational Geographic 2023. márciusi címlapNational Geographic 2023. áprilisi címlapNational Geographic 2023. májusi címlapNational Geographic 2023. júniusi címlapNational Geographic 2023. júliusi címlapNational Geographic 2023. augusztusi címlapNational Geographic 2023. októberi címlapNational Geographic 2023. novemberi címlapNational Geographic 2023. decemberi címlapNational Geographic 2024. januári címlapNational Geographic 2024. februári címlap

Hírlevél feliratkozás

Kérjük, erősítsd meg a feliratkozásod az e-mailben kapott linkre kattintva!

Kövess minket