Eleonóra, Zelmira, Péter2024. február 21., szerda
Tudomány

Az utolsó magyar polihisztor

2022.06.24.NG
National Geographic Magyarország

1897. június 24-én hunyt el Brassai Sámuel, akit az utolsó magyar polihisztornak is neveznek, mivel számos tudományágban alkotott maradandót, tudományszervezői és pedagógiai munkássága szintén jelentős, sőt, kiváló zenész volt és zeneelméleti írásokat is publikált - életrajza az MTVA Sajtóarchívumnak alapján készült.

Brassai Sámuel
Forrás: Wikimedia Commons/ Vasárnapi Ujság, 1860. 42. szám

 

Születésének időpontja vitatott: ő maga azt mesélte barátainak, hogy édesapja följegyezte egy bibliába, ám aztán kölcsönadta a könyvet és nem kapta vissza. A már nagybeteg, idős tudóst a király mindenesetre 1897. június 15-én köszöntötte táviratban századik születésnapja alkalmából, az iskolai almanachok tanúsága szerint azonban Brassai 1800. február 13-át mondta születése napjának.

Torockószentgyörgyi szász családban született, apja, Brassai Welmer Sámuel unitárius rektor később Torockón lett pap. Egyetlen szenvedélye az olvasás volt, ahogy a feleségének (Brassai Sámuel anyjának) is, akiről följegyezték, hogy még a tűzhely mellett is olvasott, mégsem égett oda a rántása. Brassai sok iskolai osztályt magántanulóként végzett el, de éveket töltött a kolozsvári Unitárius Kollégiumban és a nagyenyedi kollégiumban is, poétikát, nyelveket, filozófiát és természettudományokat tanult. 1818-tól főúri családoknál tanítóskodott, 1830-tól a Wesselényi család könyvtárát rendezte Zsibón. Három év múlva Kolozsvárra költözött, az itteni kaszinó kiadványában, a Nemzeti Társalkodóban jelentek meg első írásai.
Nemsokára megválasztották az unitárius kollégium földrajz- és történelemtanárának, pedig sokan háborogtak az ellen, hogy akadémiai végzettség nélküli, bajuszos ember álljon a katedrára. A diákság azonban fáklyás felvonulással köszöntötte Brassait, aki még ugyanabban az évben a Magyar Tudós Társaság, az MTA levelező tagja lett, később matematikát és természettudományokat, 1845-től pedig bölcseletet is tanított. Az Akadémia 1865-ben választotta rendes tagjává, a történelmi és filozófiai osztályba, székfoglalóját 1837. március 2-án a szokásokkal ellentétben magyarul, nem pedig latinul tartotta meg. A tíz nyelven beszélő Brassai már ekkor, hivatalos engedély nélkül is csak magyarul oktatott, s az 1841-ben bevezetett tanügyi reform keretében elérte, hogy a magyar legyen az oktatás hivatalos nyelve.
Az 1848-as forradalom után kinevezték az országos katonai iskola, a Ludovika tanárává, de ott nem tanított, mert 1848 végétől 1849 augusztusáig Bem József tisztjeként Erdélyben szolgált. A bukást követően bujkálnia kellett, majd 1850-től Pesten, a Gönczy Pál alapította református tanintézetben oktatott. 1859-től 1862-ig ismét Kolozsvárott, az unitárius főiskolán adott elő bölcseletet és matematikát, közben az Erdélyi Múzeum Egyesület meghívásának eleget téve a természetrajzi tár őre, majd a szervezet igazgatója lett.
Amikor 1872-ben megkezdte működését a Kolozsvári Magyar Királyi Tudományegyetem, az Elemi Mennyiségtan tanszékre nevezték ki nyilvános rendes tanárnak. Tankönyvek és módszertani cikkek írásával elévülhetetlen érdemeket szerzett a tárgy oktatásában, elsőként fordította magyarra és látta el jegyzetekkel Euklidész Elemek című művét, ez utóbbit azért, mert sérelmezte, hogy Bolyai János Appendix című munkájában vitatkozik a geometria atyjával.
A kolozsvári egyetemen 1876-ban dékán, majd 1879-80-ban rektor lett, és a matematika mellett szanszkrit nyelvet és összehasonlító indogermán nyelvészetet is tanított, 1877-től 1880-ig egyik alapító szerkesztője volt az Összehasonlító Irodalomtörténeti Lapoknak. 1884-ben vonult nyugdíjba, de továbbra is részt vett a tudományos életben, századik születésnapját fényes külsőségek közepette ünnepelték.

Jókai Mór így ír róla: „Látod tisztelt publikum, ezt a szép hószínű szakállat és hószín hajfürtöket?
No hát tudd meg, hogy ennek minden szála külön tudományban őszült meg.
Brassay mindent tud, a mit csak tudni lehet: ő nagy philolog, philosoph, mathematicus, botanicus, criticus, historicus, grammaticus, statisticus, lingvista, belletrista, polemista és jurista; és azonfölül még muzsikus is.
S hogy polemiáiban mindig ő marad győztes, arról úgy hiszem, az első látásra mindenki meggyőződhetik. Nekünk ki van a hajunk tépve, mi pedig az övéből csak egy szálat sem
birtunk kicibálni
.”

Puritán életet élt, soha sem nősült meg. Feljegyezték róla, hogy reggel ötkor kelt, majd leült a zongorájához, utána írt vagy olvasott. Főúri házakból való magántanítványait házi öltözetben fogadta, a külsőségekkel nem törődött. Délután ötkor ebédelt, addig alig evett; teát Angliából, pástétomot Strasbourgból, dohányt Törökországból hozatott magának. Ebéd után közös zenélés következett, Brassai rendszerint gordonkázott a házi kvartettben. Ha hírét vette egy jó pesti, bécsi vagy berlini hangversenynek, azonnal odautazott.

Brassai 1897. június 24-én hunyt el a Kolozsvári Vöröskeresztes Kórházban, ahova egy bőrgyulladás miatt utalták be. Halála előtt a vagyonát és a könyvtárát az unitárius egyházra hagyta. Sírja a híres házsongárdi temetőben van.
Brassai Sámuel több mint 40 könyvet és számos értekezést, cikket írt a vallás, a bölcselet, az esztétika, a logika, a nyelvészet, az irodalom, a történelem, a földrajz, a botanika, a kereskedelem, a zeneelmélet, a matematika és a pedagógia tárgykörében. Emellett sokat fordított, több újságot alapított, illetve szerkesztett, közéleti vitákban vett részt. A tudományok oktatását és népszerűsítését ugyanolyan fontosnak tartotta, mint azok művelését, tudományszervezői munkássága és tankönyvei életműve fontos részét képezik. Legtöbbet idézett munkája a három részben (1860, 1863, 1884) megjelent A magyar mondat, ebben fejtette ki nyelvelméletét, amely a beszéd alapegységének az ige köré szerveződő mondatot tartja, Brassai ezzel egyik megalapozója volt a később téma-rémának nevezett szövegtani elméletnek.

Erdősítés ész nélkül?

Erdősítés ész nélkül?

Az erdőtelepítést sok esetben indokolatlanul használják, és sokkal többet árthatnak vele, mint amennyi előnyt ideális esetben nyújtana.

A madarak már a dinók korában is sokfélék lehettek

A madarak már a dinók korában is sokfélék lehettek

A közvélekedés szerint a madarak mai sokféleségét a dinók 66 millió évvel ezelőtti kihalásának köszönhetjük, egy új kutatás azonban cáfolta ezt.

Globális felmérés a klímaváltozás elleni tettekről

Globális felmérés a klímaváltozás elleni tettekről

Egy világszintű, reprezentatív felmérésből az derült ki, a széles közvélemény támogatja a klímaváltozás elleni fellépést, ám a helyzet mégsem egészen rózsás.

Hamisítvány a rejtélyes ősgyík

Hamisítvány a rejtélyes ősgyík

Egy 280 millió éves, rejtélyes ősgyík fosszíliájáról egy friss kutatás kiderítette, hogy csúnya hamisítvány.

Először kapott hivatalos nevet egy dinoszaurusz

Először kapott hivatalos nevet egy dinoszaurusz

1824. február 20-án nevezte el William Buckland angol természettudós és teológus Megalosaurusnak vagyis „óriásgyíknak" azt az állatot, amelynek csontjait egy Oxford melletti faluban, Stonesfieldben találták meg.

National Geographic 2024. februári címlap

Előfizetés

A nyomtatott magazinra,
12 hónapra

16 500 Ft

Korábbi számok

National Geographic 2010. januári címlapNational Geographic 2010. februári címlapNational Geographic 2010. márciusi címlapNational Geographic 2010. áprilisi címlapNational Geographic 2010. májusi címlapNational Geographic 2010. júniusi címlapNational Geographic 2010. júliusi címlapNational Geographic 2010. augusztusi címlapNational Geographic 2010. szeptemberi címlapNational Geographic 2010. októberi címlapNational Geographic 2010. novemberi címlapNational Geographic 2010. decemberi címlapNational Geographic 2011. januári címlapNational Geographic 2011. februári címlapNational Geographic 2011. márciusi címlapNational Geographic 2011. áprilisi címlapNational Geographic 2011. májusi címlapNational Geographic 2011. júniusi címlapNational Geographic 2011. júliusi címlapNational Geographic 2011. augusztusi címlapNational Geographic 2011. szeptemberi címlapNational Geographic 2011. októberi címlapNational Geographic 2011. novemberi címlapNational Geographic 2011. decemberi címlapNational Geographic 2012. januári címlapNational Geographic 2012. februári címlapNational Geographic 2012. márciusi címlapNational Geographic 2012. áprilisi címlapNational Geographic 2012. májusi címlapNational Geographic 2012. júniusi címlapNational Geographic 2012. júliusi címlapNational Geographic 2012. augusztusi címlapNational Geographic 2012. szeptemberi címlapNational Geographic 2012. októberi címlapNational Geographic 2012. novemberi címlapNational Geographic 2012. decemberi címlapNational Geographic 2013. januári címlapNational Geographic 2013. februári címlapNational Geographic 2013. márciusi címlapNational Geographic 2013. áprilisi címlapNational Geographic 2013. májusi címlapNational Geographic 2013. júniusi címlapNational Geographic 2013. júliusi címlapNational Geographic 2013. augusztusi címlapNational Geographic 2013. szeptemberi címlapNational Geographic 2013. októberi címlapNational Geographic 2013. novemberi címlapNational Geographic 2013. decemberi címlapNational Geographic 2014. januári címlapNational Geographic 2014. februári címlapNational Geographic 2014. márciusi címlapNational Geographic 2014. áprilisi címlapNational Geographic 2014. májusi címlapNational Geographic 2014. júniusi címlapNational Geographic 2014. júliusi címlapNational Geographic 2014. augusztusi címlapNational Geographic 2014. szeptemberi címlapNational Geographic 2014. októberi címlapNational Geographic 2014. novemberi címlapNational Geographic 2014. decemberi címlapNational Geographic 2015. januári címlapNational Geographic 2015. februári címlapNational Geographic 2015. márciusi címlapNational Geographic 2015. áprilisi címlapNational Geographic 2015. májusi címlapNational Geographic 2015. júniusi címlapNational Geographic 2015. júliusi címlapNational Geographic 2015. augusztusi címlapNational Geographic 2015. szeptemberi címlapNational Geographic 2015. októberi címlapNational Geographic 2015. novemberi címlapNational Geographic 2015. decemberi címlapNational Geographic 2016. januári címlapNational Geographic 2016. februári címlapNational Geographic 2016. márciusi címlapNational Geographic 2016. áprilisi címlapNational Geographic 2016. májusi címlapNational Geographic 2016. júniusi címlapNational Geographic 2016. júliusi címlapNational Geographic 2016. augusztusi címlapNational Geographic 2016. szeptemberi címlapNational Geographic 2016. októberi címlapNational Geographic 2016. novemberi címlapNational Geographic 2016. decemberi címlapNational Geographic 2017. januári címlapNational Geographic 2017. februári címlapNational Geographic 2017. márciusi címlapNational Geographic 2017. áprilisi címlapNational Geographic 2017. májusi címlapNational Geographic 2017. júniusi címlapNational Geographic 2017. júliusi címlapNational Geographic 2017. augusztusi címlapNational Geographic 2017. szeptemberi címlapNational Geographic 2017. októberi címlapNational Geographic 2017. novemberi címlapNational Geographic 2017. decemberi címlapNational Geographic 2018. januári címlapNational Geographic 2018. februári címlapNational Geographic 2018. márciusi címlapNational Geographic 2018. áprilisi címlapNational Geographic 2018. májusi címlapNational Geographic 2018. júniusi címlapNational Geographic 2018. júliusi címlapNational Geographic 2018. augusztusi címlapNational Geographic 2018. szeptemberi címlapNational Geographic 2018. októberi címlapNational Geographic 2018. novemberi címlapNational Geographic 2018. decemberi címlapNational Geographic 2019. januári címlapNational Geographic 2019. februári címlapNational Geographic 2019. márciusi címlapNational Geographic 2019. áprilisi címlapNational Geographic 2019. májusi címlapNational Geographic 2019. júniusi címlapNational Geographic 2019. júliusi címlapNational Geographic 2019. augusztusi címlapNational Geographic 2019. szeptemberi címlapNational Geographic 2019. októberi címlapNational Geographic 2019. novemberi címlapNational Geographic 2019. decemberi címlapNational Geographic 2020. januári címlapNational Geographic 2020. februári címlapNational Geographic 2020. márciusi címlapNational Geographic 2020. áprilisi címlapNational Geographic 2020. májusi címlapNational Geographic 2020. júniusi címlapNational Geographic 2020. júliusi címlapNational Geographic 2020. augusztusi címlapNational Geographic 2020. szeptemberi címlapNational Geographic 2020. októberi címlapNational Geographic 2020. novemberi címlapNational Geographic 2020. decemberi címlapNational Geographic 2021. januári címlapNational Geographic 2021. februári címlapNational Geographic 2021. márciusi címlapNational Geographic 2021. áprilisi címlapNational Geographic 2021. májusi címlapNational Geographic 2021. júniusi címlapNational Geographic 2021. júliusi címlapNational Geographic 2021. augusztusi címlapNational Geographic 2021. szeptemberi címlapNational Geographic 2021. októberi címlapNational Geographic 2021. novemberi címlapNational Geographic 2021. decemberi címlapNational Geographic 2022. januári címlapNational Geographic 2022. februári címlapNational Geographic 2022. márciusi címlapNational Geographic 2022. áprilisi címlapNational Geographic 2022. májusi címlapNational Geographic 2022. júniusi címlapNational Geographic 2022. júliusi címlapNational Geographic 2022. augusztusi címlapNational Geographic 2022. szeptemberi címlapNational Geographic 2022. októberi címlapNational Geographic 2022. novemberi címlapNational Geographic 2022. decemberi címlapNational Geographic 2023. januári címlapNational Geographic 2023. februári címlapNational Geographic 2023. márciusi címlapNational Geographic 2023. áprilisi címlapNational Geographic 2023. májusi címlapNational Geographic 2023. júniusi címlapNational Geographic 2023. júliusi címlapNational Geographic 2023. augusztusi címlapNational Geographic 2023. októberi címlapNational Geographic 2023. novemberi címlapNational Geographic 2023. decemberi címlapNational Geographic 2024. januári címlapNational Geographic 2024. februári címlap

Hírlevél feliratkozás

Kérjük, erősítsd meg a feliratkozásod az e-mailben kapott linkre kattintva!

Kövess minket