Petra, Örs2023. október 02., hétfő
Tudomány

A testrabló gombák őstörténete

2023.06.04.Fitos Attila
National Geographic Magyarország

A népszerű filmsorozat, a The Last of Us emberfaló organizmusait ihlető pusztító parazita gombák már sok millió éve szedik áldozataikat, jelenlétük egészen a dinoszauruszok koráig vezethető vissza. Lássuk, milyen bámulatos fosszíliák tanúskodnak róluk!

Egy kis rovar saját gyilkosával összeforrott holtteste: Paraponera clavata hangya testén növekvő Cordyceps gomba.
Forrás: Getty Images

 

A hangyák tetterős, eleven kis lények. Hűen szolgálják királynőjüket, ezredmagukkal egyetemben összehangoltan, szorgalmasan végzik államépítő feladatukat, naphosszat, megállás nélkül szállítva élelmet, építőanyagot a biztonságot jelentő fészekbe. Aztán egyszer csak – mintha valami démon szállta volna meg –, egyikük kiszakad megszokott környezetéből, homlokegyenest más irányba tartva, mint az olajozott gépezetként működő kolónia többi tagja. A szociológiai fejlettségéről, a közös érdekekért minden mást háttérbe szorító fegyelmezettségéről közismert aprócska rovar kivetkőzik magából, még mozdulatai is bizarrá válnak. Így vonaglik el valahova, ahol a többiek már nem láthatják életének szörnyű agóniában zajló, utolsó, rövidke szakaszát.

Hogy mi vonja ilyen gonosz módon uralma alá a hatlábúak néhány szerencsétlen példányát, már régóta közismert a tudomány számára. Míg a gombák változatos birodalmának tagjai egyrészt növények vagy más gombafélék korhadékával, egyéb szerves maradványokkal táplálkoznak, esetleg szimbiózisban élnek különféle élő szervezetekkel, nem ritkák közöttük az élősködő csoportok sem. A parazita gombák egy jelentős hányada pedig kifejezetten állatokra specializálódott. Rovarokat megtámadó gombaféléket már a 15. századi Tibetben is lejegyeztek, a hagyományos kínai és tibeti népi gyógyászat pedig vágyserkentőként tartja számon a főként hernyókat megtámadó és elfogyasztó Cordyceps gombanemzetség tagjait. Az európai tudomány figyelmét csak később, a 19. század derekán keltették fel a parazita gombák. A legendás brit természettudós, Alfred Russel Wallace volt az, aki trópusi kalandjai során részletesen feljegyezte az Ophiocordyceps genus hangyagyilkos tevékenységére vonatkozó megfigyeléseit. Ezek szerint a gomba korábban szétszórt spórái a talaj felszínén heverve rátapadnak az arra járó hangya lábaira, majd időközben növekvő, csápszerűen nyújtózó fonalaival 24-48 órán belül behatol a kis rovar testébe. A parazita innentől kezdve heteken belül szétterjed az állat szervezetében, és táptalajként használja, falni kezdi hat lábon járó áldozatának testét. Ezután, mintha ennyi szenvedés még nem lenne elég, a testrabló a hangya mozgása felett is átveszi az uralmat. Mindamellett, hogy keringési rendszerén keresztül kábítószert küld az állat központi idegrendszerébe, gombafonalaival átszövi a végtagokat mozgató izmokat, marionettbábuként rángatva az addigra öntudatlan állapotba került rovart. Önző célja van ezzel a kegyetlen parazitának: olyan helyre irányítja zombiként vonagló zsákmányát, ahol biztonságban lehet a gomba mivoltára veszélyes erős napsugárzástól, valamint a kövér, sodró esőcseppektől. Ez a biztonságot nyújtó hely többnyire egy talajszint feletti levél fonákja, amelynek erezetébe az öntudatlan hangya az élősködő parancsára belemélyeszti rágóit, így rögzítve oda magát.

Amikor pedig már végképp kiszívott belőle majd’ minden tápanyagot, a gomba a gazdatest utolsó csepp életenergiáját még arra használja fel, hogy az felmásszon az általa elérhető legmagasabb pontra. Itt egész egyszerűen átlyukasztja a hangya koponyáját, hogy búzacsíra-hajtásra emlékeztető termőteste kiágaskodhasson, és a lehető legoptimálisabb pozícióból szórhassa szét spóráit, melyek aztán majd eljutnak a soron következő áldozatokig. A rovar kisemmizett kitinváza ezután a halál hátborzongató emlékműveként marad ott a magaslaton, amíg végérvényesen el nem enyészik.

Kellőképpen könyörtelen eljárás ez ahhoz, hogy Hollywood is felfigyeljen rá, így nem csoda, ha az egyik jól ismert streaming szolgáltató új sorozatának groteszk, posztapokaliptikus történetéhez is alapul szolgált. Egy 2013-ban megjelent számítógépes játék előképét, univerzumát felhasználva alkotta meg a csatorna a The Last of Us című thriller szériáját, melyben egy a fentiekhez hasonló gombanemzetség az ember által kiváltott globális felmelegedés „jóvoltából” továbbfejlődik, és immár 32 Celsius-foknál magasabb hőmérsékleten, azaz többek között az emberi testen belül is képessé válik tenyészni. A potenciális gazdatestek körének elképesztő mértékű kiszélesedése evolúciós terülj, terülj asztalkám a parazita számára, így szélsebesen terjed a kór, amely végül elhozza az emberi civilizáció végét is.

Noha attól egyelőre nem kell tartanunk, hogy a népszerű zombi-eposz kataklizmája a való életben is bekövetkezik, érdekes kérdés, hogy mikor jelenhettek meg ezek a parazita gombák a Föld története során, s milyen fosszilis bizonyítékaink vannak minderre?

Nos, tudjuk, hogy minden egyes kövület maga a csoda. Jóval kevesebb élőlény maradt ránk fosszíliaként öreg bolygónk őstörténete során, mint ahány valójában létezett, az olyan finom kis nyomokra, mint amilyet egy parazita gomba tevékenysége hagy, még ennél is kisebb eséllyel bukkanhatnak a paleontológusok. Ennek ellenére mégis voltak olyan szemfüles kutatók, akik ráismertek az árulkodó jelekre.

A messeli halálharapás

Németország híres eocén kori lelőhelye a messeli olajpala bánya, ahol a felhasított kőzetlapok felületén kivételes állapotban tanulmányozható egy 47-48 millió éves életközösség majd minden tagja. Egy vulkáni eredetű tó mérges gázainak, és az ettől elpusztuló állatok tetemeit villámgyorsan konzerváló édesvízi környezetnek köszönhetőek a csodás épségű leletek, melyekből eddig már vagy ezer fajt írtak le. Az innen származó fosszilis levéllenyomatok egyikén az Exeteri Egyetem kutatói fura sérüléseket vettek észre. Először egyszerű rovarkártétel jelének vélték, ám később bebizonyosodott, hogy egy Ophiocordyceps-féle gomba által fertőzött élőhalott hangya nyomait őrzi a sérülés. Meglehetősen jellegzetes alakú sebet hagy ugyanis a leveleken, amikor az elrabolt tudatú kis rovar a gomba „parancsára” felmászik egy árnyat adó levél fonákjára, és rágóit belemélyeszti a levél legvastagabb erébe. A messeli halálharapás így a testrabló gombák legkorábbi fosszilis nyoma lett az európai kontinensen.

A 48 millió éves messeli levéllenyomat, melyen megtalálták a lóhangya halálharapásának nyomait.
Forrás: Hughes et al. 2010 – Torsten Wappler
A 48 millió éves messeli levéllenyomaton a lóhangya halálharapásának nyomai.
Forrás: Hughes et al. 2010 – Torsten Wappler

 

Egy vérfagyasztó pillanatkép

Egészen addig így volt ez, míg 2021-ben fel nem tárták a jelenség egy még szembeötlőbb bizonyítékát. Ezúttal ugyanis a földtörténet aprócska élőlényeit és eseményeit makulátlanul konzerváló borostyánkövek egyikében bukkantak rá egy lóhangyára, melynek testéből több helyütt is egy az Ophiocordycepshez hasonló parazita gomba termőtestének különféle részei ágaskodnak szerteszét. A Baltikumból származó, a messeli levéllenyomatnál némileg idősebb, nagyjából 50 millió éves borostyánzárvány dermesztő jelenetet őrzött meg szinte fotografikus tökéletességével.

Dermesztő pillanatkép – a lóhangya testéből több helyütt kiágaskodó élősködő gomba 50 millió éves mementója tökéletes állapotban maradt fenn az utókor számára.
Forrás: Poinar et al. 2021

 

A dinoszauruszok kortársa

Az Ophiocordycipitaceae családba tartozó gombák nem csak hangyákat, más kisebb testű rovarokat, például darazsakat, poloskákat, tetveket is képesek megfertőzni. A parazita uralma alá hajtott állatok maradványai közül a legősibb példányt szintén a borostyánkőnek köszönhetjük. A híres-hírhedt 100 millió éves, azaz kora-kréta mianmari burmit egy zárványáról van szó, melyet még 2008-ban fedeztek fel és írtak le az Oregon State University kutatói, a lelőhely jeles kutatója, George Poinar vezetésével. A növényi gyantából, pontosabban az araukáriafélék enyves nedvéből képződő, centiméternél is kisebb borostyándarab – ahogy azt a burmittól már megszokhattuk – döbbenetes épségben őrizte meg a zárványként örökre benne ragadt kis rovar, egy hímnemű pajzstetű minden porcikáját. A maradvány állapotából rögtön látszik, hogy az állat már akkor igen rossz bőrben volt, amikor elmerült a sírjául szolgáló gyantában: látható rajta az ilyesféle gombák által okozott senyvedés több jele is. A kis tetű fejéből kitüremkedve pedig ott a perdöntő bizonyíték, a gomba parányi spóratokocskáit felsorakoztató, nyeles termőtest. Alakja alapján a gomba alighanem a Hirsutella vagy a Hymenostilbe nemzetséghez tartozik, melyek a Ophiocordycipitaceae család ivartalan, azaz pusztán a spóráinak szétszórásával szaporodni képes stádiumban lévő nemzetségei. Ezek a génuszok előszeretettel költöznek darazsakba, hangyákba és tetvekbe ma is.

A közel százmillió éves mianmari borostyán zárványában egy kis pajzstetű látható (A), fejéből előtörve pedig ott a parazita termőteste, melyen a fosszília tökéletessége folytán még az aprócska spóratokok is kivehetők mikroszkóppal (B és C).
Forrás: Sung G. H. et al. 2008

 

Az tehát már bizonyos, hogy a rovarok testét parazitaként elrabló gombafélék története visszavezethető egészen a kréta időszak közepéig. A kutatók a legújabb molekuláris óra vizsgálatokkal pedig azt is meg tudják becsülni, hogy az Ophiocordycipitaceae család első tagjai valamikor 125 millió évvel ezelőtt válhattak el ősi származási vonaluktól. Ha megnézzük a földtörténet eseményeit, azt látjuk, hogy ez idő tájt terjedtek el a zárvatermők, ami alapjaiban változtatta meg a szárazföld ökoszisztémáját. Az új fejlemények egyike a rovarvilág változatosságának robbanása volt, amely aztán kiváltója lehetett a gombák ilyen irányú továbbfejlődésének, specializációjának is. Mindez a jelek szerint – földtörténeti léptékben nézve – aránylag gyors ütemben zajlott le.

Giliszták és gabona

Giliszták és gabona

Ha a földigiliszták országot alkotnának, ők lennének a negyedik legnagyobb gabonatermelők, évente mintegy 140 millió tonna élelmet köszönhetünk nekik.

Az öregedés folyamatának lassítása

Az öregedés folyamatának lassítása

Az ELTE genetikusai, Vellai Tibor és Sturm Ádám izgalmas áttörést értek el az öregedés megértésében.

Hazai kutatók tanulmánya archeogenomikai eredményekről

Hazai kutatók tanulmánya archeogenomikai eredményekről

  A Balaton évezredek során folyamatosan változó

Három új kullancsfajt fedeztek fel Japánban

Három új kullancsfajt fedeztek fel Japánban

Három új kullancsfajt fedeztek fel Japánban Hornok Sándor, a Magyar Kutatási Hálózat(HUN-REN) és az az Állatorvostudományi Egyetem (ÁTE) kutatójának vezetésével - közölte a HUN-REN az MTI-vel.

A rövid orrú kutyák hajlamosabbak emberi segítséget kérni

A rövid orrú kutyák hajlamosabbak emberi segítséget kérni

A rövid orrú kutyák hajlamosabbak emberi segítséget kérni, ha problémákkal szembesülnek, mint közepes orrhosszú társaik - állapították meg legújabb vizsgálatuk alapján az ELTE Természettudományi Kar (TTK) Etológia Tanszékének munkatársai.

National Geographic 2023. augusztusi címlap

Előfizetés

A nyomtatott magazinra,
12 hónapra

18 780 Ft

Korábbi számok

National Geographic 2010. januári címlapNational Geographic 2010. februári címlapNational Geographic 2010. márciusi címlapNational Geographic 2010. áprilisi címlapNational Geographic 2010. májusi címlapNational Geographic 2010. júniusi címlapNational Geographic 2010. júliusi címlapNational Geographic 2010. augusztusi címlapNational Geographic 2010. szeptemberi címlapNational Geographic 2010. októberi címlapNational Geographic 2010. novemberi címlapNational Geographic 2010. decemberi címlapNational Geographic 2011. januári címlapNational Geographic 2011. februári címlapNational Geographic 2011. márciusi címlapNational Geographic 2011. áprilisi címlapNational Geographic 2011. májusi címlapNational Geographic 2011. júniusi címlapNational Geographic 2011. júliusi címlapNational Geographic 2011. augusztusi címlapNational Geographic 2011. szeptemberi címlapNational Geographic 2011. októberi címlapNational Geographic 2011. novemberi címlapNational Geographic 2011. decemberi címlapNational Geographic 2012. januári címlapNational Geographic 2012. februári címlapNational Geographic 2012. márciusi címlapNational Geographic 2012. áprilisi címlapNational Geographic 2012. májusi címlapNational Geographic 2012. júniusi címlapNational Geographic 2012. júliusi címlapNational Geographic 2012. augusztusi címlapNational Geographic 2012. szeptemberi címlapNational Geographic 2012. októberi címlapNational Geographic 2012. novemberi címlapNational Geographic 2012. decemberi címlapNational Geographic 2013. januári címlapNational Geographic 2013. februári címlapNational Geographic 2013. márciusi címlapNational Geographic 2013. áprilisi címlapNational Geographic 2013. májusi címlapNational Geographic 2013. júniusi címlapNational Geographic 2013. júliusi címlapNational Geographic 2013. augusztusi címlapNational Geographic 2013. szeptemberi címlapNational Geographic 2013. októberi címlapNational Geographic 2013. novemberi címlapNational Geographic 2013. decemberi címlapNational Geographic 2014. januári címlapNational Geographic 2014. februári címlapNational Geographic 2014. márciusi címlapNational Geographic 2014. áprilisi címlapNational Geographic 2014. májusi címlapNational Geographic 2014. júniusi címlapNational Geographic 2014. júliusi címlapNational Geographic 2014. augusztusi címlapNational Geographic 2014. szeptemberi címlapNational Geographic 2014. októberi címlapNational Geographic 2014. novemberi címlapNational Geographic 2014. decemberi címlapNational Geographic 2015. januári címlapNational Geographic 2015. februári címlapNational Geographic 2015. márciusi címlapNational Geographic 2015. áprilisi címlapNational Geographic 2015. májusi címlapNational Geographic 2015. júniusi címlapNational Geographic 2015. júliusi címlapNational Geographic 2015. augusztusi címlapNational Geographic 2015. szeptemberi címlapNational Geographic 2015. októberi címlapNational Geographic 2015. novemberi címlapNational Geographic 2015. decemberi címlapNational Geographic 2016. januári címlapNational Geographic 2016. februári címlapNational Geographic 2016. márciusi címlapNational Geographic 2016. áprilisi címlapNational Geographic 2016. májusi címlapNational Geographic 2016. júniusi címlapNational Geographic 2016. júliusi címlapNational Geographic 2016. augusztusi címlapNational Geographic 2016. szeptemberi címlapNational Geographic 2016. októberi címlapNational Geographic 2016. novemberi címlapNational Geographic 2016. decemberi címlapNational Geographic 2017. januári címlapNational Geographic 2017. februári címlapNational Geographic 2017. márciusi címlapNational Geographic 2017. áprilisi címlapNational Geographic 2017. májusi címlapNational Geographic 2017. júniusi címlapNational Geographic 2017. júliusi címlapNational Geographic 2017. augusztusi címlapNational Geographic 2017. szeptemberi címlapNational Geographic 2017. októberi címlapNational Geographic 2017. novemberi címlapNational Geographic 2017. decemberi címlapNational Geographic 2018. januári címlapNational Geographic 2018. februári címlapNational Geographic 2018. márciusi címlapNational Geographic 2018. áprilisi címlapNational Geographic 2018. májusi címlapNational Geographic 2018. júniusi címlapNational Geographic 2018. júliusi címlapNational Geographic 2018. augusztusi címlapNational Geographic 2018. szeptemberi címlapNational Geographic 2018. októberi címlapNational Geographic 2018. novemberi címlapNational Geographic 2018. decemberi címlapNational Geographic 2019. januári címlapNational Geographic 2019. februári címlapNational Geographic 2019. márciusi címlapNational Geographic 2019. áprilisi címlapNational Geographic 2019. májusi címlapNational Geographic 2019. júniusi címlapNational Geographic 2019. júliusi címlapNational Geographic 2019. augusztusi címlapNational Geographic 2019. szeptemberi címlapNational Geographic 2019. októberi címlapNational Geographic 2019. novemberi címlapNational Geographic 2019. decemberi címlapNational Geographic 2020. januári címlapNational Geographic 2020. februári címlapNational Geographic 2020. márciusi címlapNational Geographic 2020. áprilisi címlapNational Geographic 2020. májusi címlapNational Geographic 2020. júniusi címlapNational Geographic 2020. júliusi címlapNational Geographic 2020. augusztusi címlapNational Geographic 2020. szeptemberi címlapNational Geographic 2020. októberi címlapNational Geographic 2020. novemberi címlapNational Geographic 2020. decemberi címlapNational Geographic 2021. januári címlapNational Geographic 2021. februári címlapNational Geographic 2021. márciusi címlapNational Geographic 2021. áprilisi címlapNational Geographic 2021. májusi címlapNational Geographic 2021. júniusi címlapNational Geographic 2021. júliusi címlapNational Geographic 2021. augusztusi címlapNational Geographic 2021. szeptemberi címlapNational Geographic 2021. októberi címlapNational Geographic 2021. novemberi címlapNational Geographic 2021. decemberi címlapNational Geographic 2022. januári címlapNational Geographic 2022. februári címlapNational Geographic 2022. márciusi címlapNational Geographic 2022. áprilisi címlapNational Geographic 2022. májusi címlapNational Geographic 2022. júniusi címlapNational Geographic 2022. júliusi címlapNational Geographic 2022. augusztusi címlapNational Geographic 2022. szeptemberi címlapNational Geographic 2022. októberi címlapNational Geographic 2022. novemberi címlapNational Geographic 2022. decemberi címlapNational Geographic 2023. januári címlapNational Geographic 2023. februári címlapNational Geographic 2023. márciusi címlapNational Geographic 2023. áprilisi címlapNational Geographic 2023. májusi címlapNational Geographic 2023. júniusi címlapNational Geographic 2023. júliusi címlapNational Geographic 2023. augusztusi címlap

Hírlevél feliratkozás

Kérjük, erősítsd meg a feliratkozásod az e-mailben kapott linkre kattintva!

Kövess minket