Árpád, Árpádina, Damazusz2023. december 11., hétfő
Tudomány

Mutualizmus vagy parazitizmus?

2023.10.12.NG
National Geographic Magyarország

A HUN-REN ÖK kutatóinak legújabb eredményei szerint ugyanaz a fertőzés a különböző szerveződési szinteken egyidejűleg akár ellentétes hatásokat is okozhat.

Himlőfertőzés (vagy kanyaró) miatt haldokló aztékok – a gyarmatosítás realisztikusabb, dokumentarista ábrázolása a 16. századból.
Forrás: Firenzei kódex /Bernardino de Sahagún: La Historia General de las Cosas de Nueva España

Rózsa Lajos és Garay József, a HUN-REN Ökológiai Kutatóközpont (HUN-REN ÖK) Evolúciótudományi Intézetének munkatársai legújabb kutatásuk során azt vizsgálták, hogy hol a határ a szimbionta és a parazita életmód között, tehát mi a biológiai különbség a „jó” és a „rossz” fertőzés között. Az eredmények szerint egyazon fertőzés a különböző szerveződési szinteken egymással párhuzamosan akár ellentétes, jó és rossz hatásokat is okozhat. A kutatást bemutató áttekintő (review) tanulmány a brit Parasitology szakfolyóiratban jelent meg.

Definíciók a természetben nem léteznek. Ezek mesterségesen kreált munkaeszközök, melyek lehetővé teszik az emberi kommunikációt. Így például a megfertőzött gazdaszervezet számára hasznos, jó fertőzések okozója definíció szerint mutualista ‒ korábbi szóhasználatban szimbionta ‒, míg a káros fertőzések okozói élősködők vagy más szóval paraziták.

E területet évszázadokon keresztül az orvosi szemlélet uralta, ezért a paraziták által a megfertőzött gazdaszervezetre kifejtett káros hatást a kórokozó képességgel azonosították. Az élősködők általi fertőzések tehát betegséget okoznak, ami káros számunkra.
A 70-es évek második felében azonban már az ökológusok és az evolúcióbiológusok érdeklődése is feltámadt a paraziták iránt. Ha ugyanis a növényélősködő rovarokat is közéjük számítjuk, az élővilág fajainak és egyedeinek többsége élősködő életmódot él. Nyilvánvalóvá vált, hogy a megfertőzött gazdaszervezetre nézve káros hatást gyakorló fertőzések messze túlnyomó többsége ritkán vagy sosem okoz orvosi vagy állatorvosi értelemben vett betegséget. De akkor hogyan határozható meg és miben mérhető a fertőzések által okozott káros hatás?
A jeles brit akadémikusok, Roy Anderson és Robert May 1978-ban úgy határozták meg a fertőzések okozta kárt, hogy az csökkenti a megfertőzött gazdaegyed túlélési esélyeit (élettartamát) vagy szaporodási sikerét (utódai számát), vagy mindkettőt. Az ilyen fertőzések arra szelektálják a megtizedelt gazdapopulációkat, hogy kerüljék a fertőzési forrásokat, illetve lázzal, gyulladással, immunreakciókkal védekezzenek e fertőzések ellen. Rózsa Lajos és Garay József egyetértenek a korábbi szerzőkkel abban, hogy az evolúcióban a túlélés és a szaporodás a sikert mérő „valuta”, ezek esélyének növekedése a „jó”, és csökkenése a „rossz” hatás. Csakhogy az élővilág működése hierarchikusan egymásra épülő szerveződési szintek mentén zajló folyamatokból áll. Tehát a fertőzések jó vagy rossz hatásait is egymással párhuzamosan kell értelmezni a különböző szerveződési szinteken, ami meglepő ellentmondásokat tár fel.
Az első lépcsőfok a sejtek működési szintje. Számos vírusos, bakteriális vagy gombás fertőzés ismert, amely növeli a megfertőzött sejtek élettartamát és serkenti azok szaporodását. A sejthalált nem ismerő, egyre gyorsabban szaporodó sejttömeg azonban a soksejtű egyedek ‒ például az egyes emberek ‒ szintjén rosszindulatú rákos daganatot jelent, mely előbb-utóbb az egyed halálát okozhatja. Ami tehát a sejteknek rövid távon siker, az egyedeknek hosszabb távon kudarc.
A következő lépcsőfok a soksejtű egyed. A fertőzések jó vagy rossz hatása itt egybevág az orvosi értelmezéssel, tehát hétköznapi értékrendünkkel is. Például a koronavírus-fertőzés rossz, mert beteggé teheti vagy megölheti az embert.
A harmadik lépcsőfok a leszármazási vonalak szintje. Bár ezt ritkán tekintik elkülönült szerveződési szintnek, a szerzők szerint mégis érdemes külön szemügyre venni mint a szelekció egyfajta lehetséges egységét. Egy-egy leszármazási vonal egyszerűen a szülő-utód kapcsolatok láncolatával összekötött egyedekből áll. Hogyan változik az ő sikerük egy olyan fertőzés hatására, amely csökkenti az egyedek túlélési és szaporodási esélyeit?

Egy végtelenül leegyszerűsített, hipotetikus példa szerint egy képzeletbeli lény ivartalanul szaporodik, 2 évig él, és élete végén 4 utódot hoz világra. Tehát a 0. évben 1 példányt, a 2. évben 4 példányt, végül a 4. évben már 16 példányt lehet megfigyelni. Ezt a lényt egy olyan fertőzés támadja meg, amely a gazdaegyed élettartamát és egyúttal utódai számát a felére csökkenti, sőt a szülők átadják azt utódaiknak is, így az egész leszármazási vonal végig fertőzött lesz. Tehát a 0. évben 1 példány, az 1. évben 2 példány, a 2. évben 4 példány, a 3. évben 8 példány, és végül a 4. évben már 16 példány figyelhető meg. Egy fertőzés tehát megduplázhatja vagy megfelezheti az egyedek túlélésének és szaporodásának esélyét úgy, hogy mindez nem hat a leszármazási vonalak sikerére: az ötödik évben mindkét esetben megegyezik a leszármazottak száma.

A 2 éves élettartam végén 4 utódot létrehozni pontosan annyira sikeres, mint az 1 éves élettartam végén 2-t. Ezért ha egy fertőzés megduplázza vagy megfelezi az egyedek élettartamát és a szaporodási sikerét, az nincs hatással a leszármazási vonalaik sikerére. A folytonos vonalak az egyedek túlélését jelzik a következő évben, míg a pöttyözött vonalak a szaporodást jelképezik. Az egyre sötétebb körök az egymásra következő generációk tagjait jelölik.
Forrás: HUN-REN

Továbbá ha a fertőzés a gazda élettartamát például a felére ‒ két évről egyre ‒, az utódok számát azonban ennél kisebb arányban csökkenti, mondjuk négyről csak háromra, akkor a fertőzöttek leszármazási vonala sikeresebb lesz, tehát gyorsabban növekszik, mint a nem fertőzötteké, és így kiszoríthatják ezeket.
A talány feloldása egyszerű: a szelekció nemcsak a hosszú és termékeny életet, de az utódok létrehozásának sebességét is „díjazza”. A 2. év végén 4 utódot létrehozni pontosan akkora siker, mint az 1. év végén 2 utódot létrehozni. A leszármazási vonalak mentén mért kudarc vagy siker tehát eltérő, sőt akár ellenkező irányú is lehet, mint az egyedek szintjén értékelt kudarc vagy siker.
A hosszú élet nem feltétlenül előnyös, főleg ha a szaporodás lassulásával jár. Ez azért lényeges, mert a leszármazási vonalak szintjén zajló szelekció igen hatékonyan eredményezhet adaptációt, többek között a fertőzések elleni vagy melletti alkalmazkodásokat a gazdapopulációkban. Korántsem biztos tehát, hogy az egyedek életét és termékenységét csökkentő fertőzések mindig evolúciós ellenlépésekre késztetik a gazdafajt.
Még magasabb szerveződési szint végül a gazdapopuláció. Vajon vannak-e olyan fertőzések, amelyek ártanak az alsóbb szerveződési szinteken, mégis elősegítik a populációk népességnövekedését? Különös módon e kérdésre nem az ökológusok, hanem egy történész talált elsőként válasz. William H. McNeill kanadai-amerikai történész 1976-ban átértelmezte és újraírta a 16‒19. századi gyarmatosítás történelmét. Felismerte, hogy az európai gyarmatosítók hullámai nem felsőbbrendűnek vélt kultúrájuk, vallásuk vagy fegyvereik révén gyűrték le a bennszülött népességeket, hanem az általuk behurcolt és az őslakosok számára addig ismeretlen új járványok által. Például a himlő és a kanyaró az európai hódítok között is szedett áldozatokat, azonban csak jóval kisebb mértékben, mint az ezekkel a vírusokkal szemben immunológiailag naiv őslakosok körében. A populációk közti kapcsolatok hálóját is figyelembe véve tehát elképzelhető, hogy a fertőzés hátrányt okoz ugyan a megfertőzött egyedeknek és leszármazási vonalaknak a nem fertőzött egyedekkel szemben, a népesség egészét mégis előnyhöz juttatja a rivális népességekkel vagy fajokkal való versengésben. Az ökológusok ma már számos hasonló esetet ismernek az inváziós fajok sikeres terjeszkedése, illetve az őshonos fajok kiszorulása kapcsán. Valószínű, hogy az Európába betelepített fácán, szürke mókus vagy néhány amerikai rák is az általuk terjesztett kórokozók segítségével szorítják ki a velük versengő őshonos európai fajokat.

A gyarmatosítás naiv, romantikus ábrázolása: Kolumbusz Kristóf partra száll San Salvador szigetén (19. századi festmény)
Forrás: HUN-REN

Mintegy 45 évvel ezelőtt tehát úgy vélték, hogy az egyedek számára hátrányos, élettartamukat és szaporodási esélyeiket csökkentő fertőzések szükségképpen negatív hatással lesznek a gazdapopulációk egészére is. Az új tanulmány azonban megmutatja, hogy mindez korántsem biztos, mivel egyazon fertőzés a különböző szerveződési szinteken egymással párhuzamosan, egyidejűleg akár ellentétes, jó és rossz hatásokat is okozhat.
Az orvosoktól természetesen továbbra is azt várjuk, hogy megszabadítsanak minket az egyén szempontjából rossz hatású fertőzésektől. Senki sem szeretne elkapni egy olyan fertőzést, amely csökkenti az élettartamát és termékenységét, azonban ugyanebben a gazda-parazita kapcsolatban más szerveződési szinteken az evolúciós és ökológiai folyamatok akár ellentétes hatásokat is okozhatnak. Ezért az emberi szervezet nem feltétlenül adaptálódott arra, hogy az ilyen fertőzésekkel szemben felvegye a harcot.

A Toxoplasma-fertőzött emberek arcát (balra) kissé vonzóbbnak látjuk, mint nem fertőzött társaikét (jobbra). A tíz-tíz portré egyesítésével kreált kompozit képek tehát nem egy-egy valós személy arcképei.
Forrás: Borráz-León et al. 2022. Are Toxoplasma-infected subjects more attractive, symmetrical, or healthier than non-infected ones? PeerJ 10:e13122. CC-BY 4.0

A valós fertőzések világa gyakran nem a jó és a rossz egyszerű ellentétére épül. Például az egyik leggyakoribb tünetmentesen lappangó fertőzés, a Toxoplasma gondii megrövidítheti életünket, hiszen néhány esetben többek között skizofréniát vagy spontán vetélést okozhat, illetve növelheti a közlekedési balesetek veszélyét. Ugyanakkor kissé növeli a szexuális nyitottságot és vonzerőt, ugyanis fertőzött embertársaink arcát vonzóbbnak látjuk. Hogy ez jó vagy rossz fertőzés? Talán a kérdés rossz, és ezért nem adható rá jó válasz.

Élőlények óvják a kínai nagy falat az eróziótól

Élőlények óvják a kínai nagy falat az eróziótól

A száraz talajok erózióját megakadályozó biokéreg, úgy tűnik, a kínai nagy fal esetében is hatékony védelmet biztosít.

Kutatói elit a pécsi egyetemen (X)

Kutatói elit a pécsi egyetemen (X)

A világon nagyjából hatvan olyan magas biobiztonságú laboratórium van, amely alkalmas arra, hogy a legveszélyesebb vírusokat kutassák benne a szakemberek. Ezen ritka laboratóriumok egyike Pécsen található.

Társaságban nem működik a jutalomkésleltetés

Társaságban nem működik a jutalomkésleltetés

A szajkók, habár képesek az önfegyelemre, más madár társaságában elveszítik e képességüket.

Fizikai Nobel-díjasok előadása Stockholmban

Fizikai Nobel-díjasok előadása Stockholmban

Megtartotta Nobel-előadását 2023. december 7-én Stockholmban Krausz Ferenc Németországban élő magyar születésű fizikus, Pierre Agostini Egyesült Államokban tanító francia fizikus és Anne L'Huillier Svédországban dolgozó szintén francia fizikus - tette közzé az MTI.

Karikó Katalin és Drew Weissman előadása Stockholmban

Karikó Katalin és Drew Weissman előadása Stockholmban

Megtartotta Nobel-előadását 2023. december 7-én délután Stockholmban Karikó Katalin és Drew Weissman, akik megosztva vehették át idén az orvosi-élettani Nobel-díjat az mRNS-alapú vakcinák kifejlesztését megalapozó felfedezésekért - tette közzé az MTI.

National Geographic 2023. novemberi címlap

Előfizetés

A nyomtatott magazinra,
12 hónapra

18 780 Ft

Korábbi számok

National Geographic 2010. januári címlapNational Geographic 2010. februári címlapNational Geographic 2010. márciusi címlapNational Geographic 2010. áprilisi címlapNational Geographic 2010. májusi címlapNational Geographic 2010. júniusi címlapNational Geographic 2010. júliusi címlapNational Geographic 2010. augusztusi címlapNational Geographic 2010. szeptemberi címlapNational Geographic 2010. októberi címlapNational Geographic 2010. novemberi címlapNational Geographic 2010. decemberi címlapNational Geographic 2011. januári címlapNational Geographic 2011. februári címlapNational Geographic 2011. márciusi címlapNational Geographic 2011. áprilisi címlapNational Geographic 2011. májusi címlapNational Geographic 2011. júniusi címlapNational Geographic 2011. júliusi címlapNational Geographic 2011. augusztusi címlapNational Geographic 2011. szeptemberi címlapNational Geographic 2011. októberi címlapNational Geographic 2011. novemberi címlapNational Geographic 2011. decemberi címlapNational Geographic 2012. januári címlapNational Geographic 2012. februári címlapNational Geographic 2012. márciusi címlapNational Geographic 2012. áprilisi címlapNational Geographic 2012. májusi címlapNational Geographic 2012. júniusi címlapNational Geographic 2012. júliusi címlapNational Geographic 2012. augusztusi címlapNational Geographic 2012. szeptemberi címlapNational Geographic 2012. októberi címlapNational Geographic 2012. novemberi címlapNational Geographic 2012. decemberi címlapNational Geographic 2013. januári címlapNational Geographic 2013. februári címlapNational Geographic 2013. márciusi címlapNational Geographic 2013. áprilisi címlapNational Geographic 2013. májusi címlapNational Geographic 2013. júniusi címlapNational Geographic 2013. júliusi címlapNational Geographic 2013. augusztusi címlapNational Geographic 2013. szeptemberi címlapNational Geographic 2013. októberi címlapNational Geographic 2013. novemberi címlapNational Geographic 2013. decemberi címlapNational Geographic 2014. januári címlapNational Geographic 2014. februári címlapNational Geographic 2014. márciusi címlapNational Geographic 2014. áprilisi címlapNational Geographic 2014. májusi címlapNational Geographic 2014. júniusi címlapNational Geographic 2014. júliusi címlapNational Geographic 2014. augusztusi címlapNational Geographic 2014. szeptemberi címlapNational Geographic 2014. októberi címlapNational Geographic 2014. novemberi címlapNational Geographic 2014. decemberi címlapNational Geographic 2015. januári címlapNational Geographic 2015. februári címlapNational Geographic 2015. márciusi címlapNational Geographic 2015. áprilisi címlapNational Geographic 2015. májusi címlapNational Geographic 2015. júniusi címlapNational Geographic 2015. júliusi címlapNational Geographic 2015. augusztusi címlapNational Geographic 2015. szeptemberi címlapNational Geographic 2015. októberi címlapNational Geographic 2015. novemberi címlapNational Geographic 2015. decemberi címlapNational Geographic 2016. januári címlapNational Geographic 2016. februári címlapNational Geographic 2016. márciusi címlapNational Geographic 2016. áprilisi címlapNational Geographic 2016. májusi címlapNational Geographic 2016. júniusi címlapNational Geographic 2016. júliusi címlapNational Geographic 2016. augusztusi címlapNational Geographic 2016. szeptemberi címlapNational Geographic 2016. októberi címlapNational Geographic 2016. novemberi címlapNational Geographic 2016. decemberi címlapNational Geographic 2017. januári címlapNational Geographic 2017. februári címlapNational Geographic 2017. márciusi címlapNational Geographic 2017. áprilisi címlapNational Geographic 2017. májusi címlapNational Geographic 2017. júniusi címlapNational Geographic 2017. júliusi címlapNational Geographic 2017. augusztusi címlapNational Geographic 2017. szeptemberi címlapNational Geographic 2017. októberi címlapNational Geographic 2017. novemberi címlapNational Geographic 2017. decemberi címlapNational Geographic 2018. januári címlapNational Geographic 2018. februári címlapNational Geographic 2018. márciusi címlapNational Geographic 2018. áprilisi címlapNational Geographic 2018. májusi címlapNational Geographic 2018. júniusi címlapNational Geographic 2018. júliusi címlapNational Geographic 2018. augusztusi címlapNational Geographic 2018. szeptemberi címlapNational Geographic 2018. októberi címlapNational Geographic 2018. novemberi címlapNational Geographic 2018. decemberi címlapNational Geographic 2019. januári címlapNational Geographic 2019. februári címlapNational Geographic 2019. márciusi címlapNational Geographic 2019. áprilisi címlapNational Geographic 2019. májusi címlapNational Geographic 2019. júniusi címlapNational Geographic 2019. júliusi címlapNational Geographic 2019. augusztusi címlapNational Geographic 2019. szeptemberi címlapNational Geographic 2019. októberi címlapNational Geographic 2019. novemberi címlapNational Geographic 2019. decemberi címlapNational Geographic 2020. januári címlapNational Geographic 2020. februári címlapNational Geographic 2020. márciusi címlapNational Geographic 2020. áprilisi címlapNational Geographic 2020. májusi címlapNational Geographic 2020. júniusi címlapNational Geographic 2020. júliusi címlapNational Geographic 2020. augusztusi címlapNational Geographic 2020. szeptemberi címlapNational Geographic 2020. októberi címlapNational Geographic 2020. novemberi címlapNational Geographic 2020. decemberi címlapNational Geographic 2021. januári címlapNational Geographic 2021. februári címlapNational Geographic 2021. márciusi címlapNational Geographic 2021. áprilisi címlapNational Geographic 2021. májusi címlapNational Geographic 2021. júniusi címlapNational Geographic 2021. júliusi címlapNational Geographic 2021. augusztusi címlapNational Geographic 2021. szeptemberi címlapNational Geographic 2021. októberi címlapNational Geographic 2021. novemberi címlapNational Geographic 2021. decemberi címlapNational Geographic 2022. januári címlapNational Geographic 2022. februári címlapNational Geographic 2022. márciusi címlapNational Geographic 2022. áprilisi címlapNational Geographic 2022. májusi címlapNational Geographic 2022. júniusi címlapNational Geographic 2022. júliusi címlapNational Geographic 2022. augusztusi címlapNational Geographic 2022. szeptemberi címlapNational Geographic 2022. októberi címlapNational Geographic 2022. novemberi címlapNational Geographic 2022. decemberi címlapNational Geographic 2023. januári címlapNational Geographic 2023. februári címlapNational Geographic 2023. márciusi címlapNational Geographic 2023. áprilisi címlapNational Geographic 2023. májusi címlapNational Geographic 2023. júniusi címlapNational Geographic 2023. júliusi címlapNational Geographic 2023. augusztusi címlapNational Geographic 2023. októberi címlapNational Geographic 2023. novemberi címlap

Hírlevél feliratkozás

Kérjük, erősítsd meg a feliratkozásod az e-mailben kapott linkre kattintva!

Kövess minket