Kázmér, Lúciusz, Zorán2024. március 04., hétfő
Tudomány

A parti szűrésű vizek tisztítása

2023.12.25.NG
National Geographic Magyarország

A HUN-REN Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont (HUN-REN CSFK) kutatói portugál szakértőkkel közösen elemezték a parti szűrés mikroszennyezőkkel szembeni hatékonyságát, a kutatás rendkívül fontos eredményekkel szolgál.

Parti szűrésű ivóvíz
Forrás: HUN-REN CSFK

A HUN-REN CSFK kiemelt főigazgatói kutatócsoportja évek óta vizsgálja a természetes és ivóvizekben is előforduló szerves mikroszennyezők (gyógyszermaradványok, peszticidek, ipari szennyezők) jellemzőit és eltávolításuk lehetőségeit olvasható a Kutatóközpont közleményében. A kutatók egy TéT-projekt keretében a University of Porto és a University of Minho portugál egyetemekkel dolgoznak együtt ezen xenobiotikumok természetbeni sorsának megfigyelésén és a megkötődésre (adszorpcióra) alapozott technológia kutatásán. A dr. Kondor Attila Csaba kutatásvezető által irányított megalapozó vizsgálatok egyike a parti szűrés víztisztító hatását, az arra ható környezeti és antropogén tényezőket elemezte azon gyógyszerek és növényvédő szerek, valamint egyéb szerves szennyezők esetében, amelyekre viszonylag új környezeti vagy ivóvízbiztonsági határértékek vonatkoznak az Európai Unióban, így hazánkban is. A munkába a magyar víztechnológiai kutatások egyik zászlóshajója, a Pannon Egyetem Nagykanizsán működő Soós Ernő Kutató-Fejlesztő Központja is bekapcsolódott. A kutatók eredményeiről szóló publikáció az Environmental Pollution című szaklapban jelent meg.
Közismert, hogy a folyók és tavak mellett található parti szűrésű vízbázisok fontos szerepet játszanak a lakosság ivóvízellátásának biztosításában, mivel a porózus üledékek hatalmas mennyiségű vizet képesek hatékonyan, természetes úton megtisztítani a különböző szennyeződésektől. Számos országban a hálózati víz jelentős részét, Magyarországon például több mint 40 százalékát biztosítják parti szűrésű vízből. A vízhiánnyal küzdő vagy rendkívül szennyezett felszíni vizekkel rendelkező, túlnépesedett afrikai és dél-ázsiai országokban (pl. Egyiptom, Nigéria, India, Pakisztán stb.) sok helyen a parti szűrésű vízkitermelés növelése az egyetlen reális lehetőség, hogy fogyasztható ivóvízzel lássák el a népességet.

Parti szűrésű kút lejárata a budapesti Margit-szigeten
Forrás: HUN-REN CSFK

A sekély, általában 10–20 m mélységű, a felszíni szennyezésnek kitett parti szűrésű vízbázisok monitoringja világszerte kiemelkedően fontos. A CSFK és a Pannon Egyetem kutatói a portugál szakemberekkel közösen egyrészt azt vizsgálták, hogy a nemzetközi tapasztalatok alapján a legkockázatosabb anyagok esetében mennyire hatékony a parti szűrés. Másrészt igyekeztek feltárni, hogy a tudomány jelenlegi állása szerint mely természetes vagy antropogén tényezők a legfontosabbak a parti szűrés hatékonysága szempontjából. A kutatók sok ezer, a szakirodalomban közölt eredményt és információt elemeztek, és megállapították, hogy a gyógyszermaradványok esetében hatékony a parti szűrés, de például egyes antibiotikumok (pl. szulfametoxazol), hormonszármazékok (etinilösztradiol) vagy a fájdalomcsillapító diklofenák esetében már több az egymásnak ellentmondó eredmény. A növényvédő szerek és az ipari szennyezők vizsgálatánál számos esetben „negatív” hatékonyságot közölnek a kutatások, ami azt jelenti, hogy a felszíni vízben kevesebb szermaradvány mutatható ki, mint a parti szűrésű vízben. Ez egyrészt a vegyszerhasználat szezonális jellemzőire, másrészt viszont a parti szűréshez hozzááramló, a felszíni vízbázistól távolabbról származó talajvízre vezethető vissza.

Parti szűrésű ivóvízkút a Duna mellett.
Forrás: HUN-REN CSFK

A parti szűrés hatékonyságának egyes tényezőit elemezve kiemelkedő eredménynek tekinthető a különböző típusú (pl. laboratóriumi, technológiai vagy terepi) vizsgálatok hasonlóságainak és ellentmondásainak feltárása. A terepi vizsgálatok a felszíni vizekbe leggyakrabban a kommunális tisztítókból bejutó gyógyszermaradványok eltérő mértékű eltávolításának okaként általában a felszíni víztől való távolságot, a szezonalitást, a parti szűrésben lejátszódó mikrobiológiai és redoxi-folyamatokat nevezik meg, míg a növényvédő szerek és ipari szennyezők esetében a mezőgazdasági vagy ipari területekről beszivárgó szennyezett talajvizet tartják a koncentrációt alakító legfőbb tényezőnek. Ez felveti azt a kérdést is, hogy vajon a parti szűrés gyógyszerszármazékokra vonatkozó hatékonysága nem annak köszönhető-e több esetben, hogy a hozzászivárgó, peszticidekkel és ipari szennyezőkkel ugyan esetenként szennyezett, de gyógyszermaradványokat alig tartalmazó talajvíz annyira felhígítja a parti szűrésű vizet, hogy a gyógyszerek koncentrációja a kimutatási határok alá csökken.

A parti szűrés hatékonyságát befolyásoló legfontosabb tényezők köre és említésük gyakorisága különböző típusú kutatásokban.
Forrás: HUN-REN CSFK

A közölt adatok alapján megállapítható ugyanis, hogy a hozzáfolyó talajvíz – elsősorban a kisebb folyók esetében – a parti szűrésű kutak által kitermelt víz több mint felét adja. Mivel nehezen mérhető, általában nem vizsgálják a kitermelés volumenének szerepét a parti szűrés hatékonyságának alakításában, pedig egyes modellek alapján ez óriási hatással van a térségi talajvizek megcsapolására, és a vízkitermelés növekedésével exponenciálisan emelkedik a folyóktól, tavaktól távolabbi talajvíz „beszívása” és kitermelése.

A kutatás rávilágított arra is, hogy a laboratóriumi vizsgálatok – környezeti komplexitás hiányában – sokszor teljesen más eredményre jutnak, mint a terepi kutatások, illetve a kutatók más, laborban könnyebben mérhető tényezőket tartanak fontosnak a szűrési hatékonyság alakításában. Ezek a tényezők a laborvizsgálatoknál is hatóanyagtípusonként különböznek egymástól. Így például míg a növényvédő szerek esetében a hőmérséklet és az adszorpció szerepét kimondottan fontosnak tartják, addig ezeket a befolyásoló tényezőket ritkábban említik a gyógyszerszármazékokat illetően. Ennek vélhetően az az oka, hogy a peszticidek eltávolításának elemzése hosszabb időre tekint vissza. Mivel egy részüket az emberi egészségre veszélyes hatásaik miatt évtizedek óta kötelező monitorozni, így jóval több, komplexebb és hosszabb ideig tartó kísérletet végeztek el velük.
A magyar és portugál kutatók – a korábbi vizsgálatok eredményeinek összegzésén túl – bizonyították, hogy az eltérő földrajzi adottságok által meghatározott terepi, illetve a laboratóriumi kutatások közötti módszertani különbségek eltérő eredményekre vezetnek. A kutatók kiemelik a parti szűrés magas hatékonyságát különösen a nagy folyók – pl. a Duna – mentén. Ugyanakkor az eredményeket a háttérből beszivárgó talajvizek mezőgazdasági és ipari eredetű szennyezői ronthatják, különösen kitermelésnöveléskor, kisebb folyók mentén vagy a parttól távolabbi kutak esetében, ahol már nagyobb a talajvíz aránya a kitermelt vízben. Ezért nem elégséges a folyók, tavak partvonala mentén kialakított védett vízbázisok megóvása a szennyezőktől, mert a part menti kutaktól kissé távolabb levő mezőgazdasági és ipari szennyezés is könnyen bejuthat az ivóvízkutakba, főleg akkor, ha növelni kell a vízkitermelés volumenét.

A macska elmondja, de mi nem mindig értjük

A macska elmondja, de mi nem mindig értjük

Az ember és a háziállata harmonikus kapcsolatának titka, hogy megértsék egymás szándékát, érzéseit.

Mogyoró és a kőkori erdők

Mogyoró és a kőkori erdők

Az emberek Észak-Európában már a jégkor vége óta esznek mogyorót, nekik köszönhetően rekonstruálni lehet az egykori erdőségek helyzetét.

Magyarország első Na-S akkumulátora

Magyarország első Na-S akkumulátora

A villamos energia innovatív tárolását demonstrálhatja majd hazánk első nátrium-kén akkumulátora, amely megérkezett a HUN-REN Energiatudományi Kutatóközpont (HUN-REN EK) telephelyére. A projekt során szerzett tapasztalatok segíthetik Magyarország karbonsemlegességének elérését.

Új módszer a rák gyógyításában

Új módszer a rák gyógyításában

Az ELTE kutatói  együttműködésben jól kötő kismolekulákat találtak, amelyekkel nem a sejtosztódás alapvető mechanizmusaiba avatkoznak be, hanem az egészséges állapotot állítják helyre.

Késedelmesen diagnosztizálják az endometriózist

Késedelmesen diagnosztizálják az endometriózist

Egy új kutatás szerint közel 7 évbe telik, mire sikeresen megállapítják a betegséget.

National Geographic 2024. februári címlap

Előfizetés

A nyomtatott magazinra,
12 hónapra

16 500 Ft

Korábbi számok

National Geographic 2010. januári címlapNational Geographic 2010. februári címlapNational Geographic 2010. márciusi címlapNational Geographic 2010. áprilisi címlapNational Geographic 2010. májusi címlapNational Geographic 2010. júniusi címlapNational Geographic 2010. júliusi címlapNational Geographic 2010. augusztusi címlapNational Geographic 2010. szeptemberi címlapNational Geographic 2010. októberi címlapNational Geographic 2010. novemberi címlapNational Geographic 2010. decemberi címlapNational Geographic 2011. januári címlapNational Geographic 2011. februári címlapNational Geographic 2011. márciusi címlapNational Geographic 2011. áprilisi címlapNational Geographic 2011. májusi címlapNational Geographic 2011. júniusi címlapNational Geographic 2011. júliusi címlapNational Geographic 2011. augusztusi címlapNational Geographic 2011. szeptemberi címlapNational Geographic 2011. októberi címlapNational Geographic 2011. novemberi címlapNational Geographic 2011. decemberi címlapNational Geographic 2012. januári címlapNational Geographic 2012. februári címlapNational Geographic 2012. márciusi címlapNational Geographic 2012. áprilisi címlapNational Geographic 2012. májusi címlapNational Geographic 2012. júniusi címlapNational Geographic 2012. júliusi címlapNational Geographic 2012. augusztusi címlapNational Geographic 2012. szeptemberi címlapNational Geographic 2012. októberi címlapNational Geographic 2012. novemberi címlapNational Geographic 2012. decemberi címlapNational Geographic 2013. januári címlapNational Geographic 2013. februári címlapNational Geographic 2013. márciusi címlapNational Geographic 2013. áprilisi címlapNational Geographic 2013. májusi címlapNational Geographic 2013. júniusi címlapNational Geographic 2013. júliusi címlapNational Geographic 2013. augusztusi címlapNational Geographic 2013. szeptemberi címlapNational Geographic 2013. októberi címlapNational Geographic 2013. novemberi címlapNational Geographic 2013. decemberi címlapNational Geographic 2014. januári címlapNational Geographic 2014. februári címlapNational Geographic 2014. márciusi címlapNational Geographic 2014. áprilisi címlapNational Geographic 2014. májusi címlapNational Geographic 2014. júniusi címlapNational Geographic 2014. júliusi címlapNational Geographic 2014. augusztusi címlapNational Geographic 2014. szeptemberi címlapNational Geographic 2014. októberi címlapNational Geographic 2014. novemberi címlapNational Geographic 2014. decemberi címlapNational Geographic 2015. januári címlapNational Geographic 2015. februári címlapNational Geographic 2015. márciusi címlapNational Geographic 2015. áprilisi címlapNational Geographic 2015. májusi címlapNational Geographic 2015. júniusi címlapNational Geographic 2015. júliusi címlapNational Geographic 2015. augusztusi címlapNational Geographic 2015. szeptemberi címlapNational Geographic 2015. októberi címlapNational Geographic 2015. novemberi címlapNational Geographic 2015. decemberi címlapNational Geographic 2016. januári címlapNational Geographic 2016. februári címlapNational Geographic 2016. márciusi címlapNational Geographic 2016. áprilisi címlapNational Geographic 2016. májusi címlapNational Geographic 2016. júniusi címlapNational Geographic 2016. júliusi címlapNational Geographic 2016. augusztusi címlapNational Geographic 2016. szeptemberi címlapNational Geographic 2016. októberi címlapNational Geographic 2016. novemberi címlapNational Geographic 2016. decemberi címlapNational Geographic 2017. januári címlapNational Geographic 2017. februári címlapNational Geographic 2017. márciusi címlapNational Geographic 2017. áprilisi címlapNational Geographic 2017. májusi címlapNational Geographic 2017. júniusi címlapNational Geographic 2017. júliusi címlapNational Geographic 2017. augusztusi címlapNational Geographic 2017. szeptemberi címlapNational Geographic 2017. októberi címlapNational Geographic 2017. novemberi címlapNational Geographic 2017. decemberi címlapNational Geographic 2018. januári címlapNational Geographic 2018. februári címlapNational Geographic 2018. márciusi címlapNational Geographic 2018. áprilisi címlapNational Geographic 2018. májusi címlapNational Geographic 2018. júniusi címlapNational Geographic 2018. júliusi címlapNational Geographic 2018. augusztusi címlapNational Geographic 2018. szeptemberi címlapNational Geographic 2018. októberi címlapNational Geographic 2018. novemberi címlapNational Geographic 2018. decemberi címlapNational Geographic 2019. januári címlapNational Geographic 2019. februári címlapNational Geographic 2019. márciusi címlapNational Geographic 2019. áprilisi címlapNational Geographic 2019. májusi címlapNational Geographic 2019. júniusi címlapNational Geographic 2019. júliusi címlapNational Geographic 2019. augusztusi címlapNational Geographic 2019. szeptemberi címlapNational Geographic 2019. októberi címlapNational Geographic 2019. novemberi címlapNational Geographic 2019. decemberi címlapNational Geographic 2020. januári címlapNational Geographic 2020. februári címlapNational Geographic 2020. márciusi címlapNational Geographic 2020. áprilisi címlapNational Geographic 2020. májusi címlapNational Geographic 2020. júniusi címlapNational Geographic 2020. júliusi címlapNational Geographic 2020. augusztusi címlapNational Geographic 2020. szeptemberi címlapNational Geographic 2020. októberi címlapNational Geographic 2020. novemberi címlapNational Geographic 2020. decemberi címlapNational Geographic 2021. januári címlapNational Geographic 2021. februári címlapNational Geographic 2021. márciusi címlapNational Geographic 2021. áprilisi címlapNational Geographic 2021. májusi címlapNational Geographic 2021. júniusi címlapNational Geographic 2021. júliusi címlapNational Geographic 2021. augusztusi címlapNational Geographic 2021. szeptemberi címlapNational Geographic 2021. októberi címlapNational Geographic 2021. novemberi címlapNational Geographic 2021. decemberi címlapNational Geographic 2022. januári címlapNational Geographic 2022. februári címlapNational Geographic 2022. márciusi címlapNational Geographic 2022. áprilisi címlapNational Geographic 2022. májusi címlapNational Geographic 2022. júniusi címlapNational Geographic 2022. júliusi címlapNational Geographic 2022. augusztusi címlapNational Geographic 2022. szeptemberi címlapNational Geographic 2022. októberi címlapNational Geographic 2022. novemberi címlapNational Geographic 2022. decemberi címlapNational Geographic 2023. januári címlapNational Geographic 2023. februári címlapNational Geographic 2023. márciusi címlapNational Geographic 2023. áprilisi címlapNational Geographic 2023. májusi címlapNational Geographic 2023. júniusi címlapNational Geographic 2023. júliusi címlapNational Geographic 2023. augusztusi címlapNational Geographic 2023. októberi címlapNational Geographic 2023. novemberi címlapNational Geographic 2023. decemberi címlapNational Geographic 2024. januári címlapNational Geographic 2024. februári címlap

Hírlevél feliratkozás

Kérjük, erősítsd meg a feliratkozásod az e-mailben kapott linkre kattintva!

Kövess minket